Аналіз впливу регуляторного акта проект рішення міської ради «Про встановлення обмежень щодо продажу та споживання пива, алкогольних напоїв, вин столових на території міста Хмельницького»

Аналіз впливу регуляторного акта

 

Проект рішення міської ради «Про встановлення обмежень щодо

продажу та споживання пива, алкогольних напоїв, вин столових

на території міста Хмельницького»

 

       Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог встановлених законами України 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Законом України «Про засади державної регуляторної політики»,        «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів від 30.07.1996 року № 854 «Про затвердження Правил торгівлі алкогольними напоями» та з метою обмеження шкідливого впливу споживання алкогольних напоїв, пропаганди здорового способу життя, посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму серед населення.

І. Визначення проблеми

 

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується Законом України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», відповідно до якого їх реалізація заборонена у закладах охорони здоров'я, навчальних та освітньо-виховних закладах, у громадському транспорті, закладах культури, закритих спортивних спорудах, ліфтах та таксофонах, на дитячих майданчиках, у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установах, в приміщеннях та на територіях дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я; у місцях проведення спортивних змагань; в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування. Відповідно п.9 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.07.1996 р. № 854, торгівля алкогольними напоями заборонена у невизначених для цього місцях.

Хмельницькою міською радою приділяється значна увага цій проблемі. Так, були прийняті рішення двадцять четвертої сесії міської ради від 08.04.2009 р. № 54 «Про посилення профілактичного впливу і протидії проявам пияцтва та алкоголізму серед населення                        м. Хмельницького» та  рішення двадцять шостої сесії міської ради від 27.05.2009 р. № 37      «Про внесення змін до рішення двадцять четвертої сесії міської ради від 08.04.2009 р. № 54». Вказаними  рішеннями введено обмеження на продаж алкогольних напоїв в нічний час на території міста Хмельницького.

Дане рішення розроблене на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» № 2376-УІІІ від 22 березня 2018 року, вводить обмеження щодо продажу алкогольних напоїв у  певний час доби, запроваджує в місті День тверезості, мобілізує засоби     масової інформації на боротьбу з пияцтвом і найгіршим його наслідком – деградацією людини, та покликане спонукати приватний бізнес з розумінням             і усвідомленням   погодитись виконувати основні вимоги  нового документу.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва

+

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, діючих регуляторних актів, оскільки потребує впливу зовнішнього чинника  - відповідного регуляторного акта з чітким визначенням обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на  окремій територіальній  одиниці.

 

II. Цілі регулювання

 

           Цілями регуляторного акту  є

  • створення належних правових, організаційних та соціальних умов для реалізації політики запобігання  проявам пияцтва та алкоголізму в місті;
  • привернення уваги громадськості до проблеми, сприяння формуванню у мешканців міста, насамперед у молоді, пріоритету здорового, тверезого способу життя;
  • зниження масштабів споживання алкогольних напоїв та попередження правопорушень, пов’язаних із їх  зловживаннями.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання (далі - Альтернатива 1)

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася на сьогоднішній день з вищевикладених причин, потребує негайного врегулювання та реалізації  наданих повноважень.

Прийняття рішення міської ради  «Про встановлення обмежень щодо продажу та споживання пива, алкогольних напоїв, вин столових на території міста Хмельницького» (далі  - Альтернатива 2)

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових» № 2376-УІІІ від               22 березня 2018 року будуть введені обмеження щодо продажу алкогольних напоїв у нічний час доби,  спонукає приватний бізнес з розумінням і усвідомленням     погодитись виконувати основні вимоги нового документу.

Заборона реалізації алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі, розміщених на відстані до 100 м від територій закладів освіти та спортивних шкіл (далі –   Альтернатива 3)   

Дана альтернатива обмежує права широкого кола суб’єктів господарювання на здійснення підприємницької діяльності, вимагає змінювати спеціалізацію та організацію роботи  об`єктів торгівлі, що може викликати  значний супротив з їх сторони.

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива  1

Відсутні

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

 

Забезпечить дотримання громадського порядку; призведе до зменшення випадків звернень за медичною допомогою в лікувально- профілактичні заклади дітей віком до 18 років в стані алкогольного сп`яніння; сприятиме покращенню стану дитячого та підліткового здоров’я, репродуктивного здоров’я населення, впорядкування продажу алкогольних напоїв в міській торговельній мережі шляхом обмеження часу продажу, а також продажу в місцях, невизначених органами місцевого самоврядування.

Впровадження проекту рішення не потребує виділення коштів з міського бюджету.

Альтернатива 3

 

Забезпечення дотримання громадського порядку, зменшення  кількості  правопорушень, вчинених неповнолітніми.

Зменшення надходжень  до бюджету від сплати акцизного податку.

 

Оцінка впливу на  інтереси громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Зменшення негативного впливу споживання алкоголю, покращення здоров`я мешканців міста, формування нових ціннісно-смислових  орієнтацій в різних сферах.

Відсутні

Альтернатива 3

 

Забезпечення громадського порядку, зменшення кількості правопорушень вчинених неповнолітніми

Зростання  витрат часу при придбанні алкогольних напоїв у спеціально відведених місцях

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

22

35

691

748

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

             -

2,95

4,68

92,38

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Так

Відсутні

Альтернатива 2

Покращення культури обслуговування, залучення більшої кількості споживачів без шкідливих звичок 

Відсутні

Альтернатива 3

 

Відсутні, так як дана альтернатива створює обмеження  прав суб’єктів господарювання на здійснення підприємницької діяльності

Виникнення витрат суб’єктів господарювання, пов’язані із зміною спеціалізації та організацією   роботи  об`єктів торгівлі.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива  2

                        3

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані

Альтернатива 3

1

Проблема продовжує існувати

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Забезпечення громадського порядку, призведе до зменшення випадків звернень за медичною допомогою в лікувально- профілактичні заклади дітей віком до 18 років в стані алкогольного сп`яніння; сприятиме покращенню стану дитячого та підліткового здоров’я, репродуктивного здоров’я населення. Впорядкування продажу алкогольних напоїв в міській торговельній мережі шляхом обмеження часу продажу, а також продажу в місцях, невизначених органами місцевого самоврядування

Відсутні

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані

Альтернатива 3

Забезпечення громадського порядку, зменшення кількості правопорушень вчинених неповнолітніми

Зменшення надходжень  до бюджету від сплати акцизного податку

Проблема продовжує існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не забезпечується  досягнення цілей

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Альтернатива 2

 

Забезпечення дотримання громадського порядку, зменшення негативного впливу споживання алкоголю, покращенню стану дитячого та підліткового здоров’я, впорядкування торгівлі алкогольними напоями

До зовнішніх чинників, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, належать зміни  законодавства

Альтернатива 3

Не забезпечується досягнення цілей

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Дане рішення покликане активізувати громаду міста на боротьбу з ганебним явищем і суспільним злом – пияцтвом і найгіршим його наслідком – деградацією людини та спонукати приватний бізнес з розумінням і усвідомленням виконувати вимоги нового документу.                За умови  розширення  частки інших товарів  в загальному товарообігу,   зміни спеціалізації закладу, застосування сучасних методів менеджменту можлива мінімізація втрат  суб`єктів підприємницької діяльності. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта

        

Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, до регуляторного акта можуть бути внесені зміни та доповнення.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

1) зменшення кількості випадків адміністративних правопорушень за порушення вимог ст. 178 КУпАП (розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді), за порушення вимог ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) та за порушення вимог ст. 173-2 КУпАП (вчинення насильства в сім`ї), яке вчиняється в стані алкогольного сп`яніння;

  1. зменшення фактів порушень законодавства в сфері торгівлі алкогольними напоями;

             3) формування у мешканців міста, насамперед у молоді, пріоритету здорового, тверезого способу життя;

           4) створення належних правових, організаційних та соціальних умов для реалізації політики запобігання  проявам пияцтва та алкоголізму в місті.

5)  кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія  акта;

             6)  розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними  з виконанням вимог акта;

          7)  рівень проінформованості  суб’єктів господарювання  та фізичних осіб з основними положеннями   акта.

 

Неможливо виміряти кількісними показниками ту позитивну дію регуляторного акта, яка дасть змогу вплинути на фізичний та розумовий розвиток дітей, формування етичних і моральних цінностей, вищих форм мислення, естетичних понять.

 

 

 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

  1. Базове відстеження результативності зазначеного проекту акту здійснюється протягом трьох місяців після прийняття рішення Хмельницькою міською радою.    

 

  1. Повторне відстеження результативності проводиться через рік після прийняття регуляторного акта.
  2. Відстеження результативності проводиться статистичним та соціологічним методами.
  3. Види даних: статистична інформація, наявна в управлінні торгівлі та структурних підрозділах міської ради.
  4. Цільова група: суб’єкти малого та середнього бізнесу – фізичні особи – підприємці, юридичні особи.

 

 

Начальник  управління   торгівлі                                                         Руслана СІДЛЕЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Додаток  1

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками  мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта (з 20.08.2019 - 29.11.2019 року).

 

 з/п

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), Інтернет - консультації прямі (Інтернет - форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робочі наради  та зустрічі.

 

 

 

 

 

10

 

Доведення до відома обґрунтувань про доцільність  прийняття рішення встановлення обмежень щодо продажу та споживання пива, алкогольних напоїв, вин столових на території міста Хмельницького. Обговорено оцінку впливу регуляторного акта в рамках проведення аналізу регуляторного впливу.

2.

Вид консультації:

В телефонному  та усному режимі, Інтернет консультації

27

3.

Відкрите обговорення

43

21.11.2019 відбулось відкрите обговорення регуляторного акта «Про встановлення обмежень щодо продажу та споживання пива, алкогольних напоїв, вин столових

на території міста Хмельницького» за участі керівників, працівників управлінь та комунальних підприємств міської ради, фізичних осіб-підприємців, представників  громадських організацій. Обговорення відбулось активно, надані пропозиції враховані при  підготовці проекту рішення міської ради.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 726 осіб;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 97,06 % (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

 

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання малого  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта*

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

4

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

5

Інше (витрати на подачу заяви та пакету документів для укладання договорів особистого строкового сервітуту), гривень

-

-

6

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень

-

-

7

Кількість суб'єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

8

Сумарні витрати суб'єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

*Запровадження регуляторного акту не передбачає витрат у суб'єктів господарювання малого  підприємництва на придбання обладнання чи проведення експертиз.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

         Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 726 особи. Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (мінімальна  заробітна плата 4173,0) у погодинному розмірі 4173,0/160 =26,08 грн /год.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночну кількість форм

(0,1 годин Х 26,08 грн. = 2,61)

2,61 грн.

0,0

0,0

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,0

0,0

0,0

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання документів)

Не потребує звітності.

0,0

0,0

0,0

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок

0,0

0,0

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

2,61

Х

0,0

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

726

0,0

0,0

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14Х рядок 15)

1894,86

Х

0,0

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її структурні підрозділи

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Консультування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

33,26 грн.

(110,88 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2019 року – 15856 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

726

24146,76 грн.(вартість часу співробітника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Участь в спільних з іншими   структурними підрозділами обстеженнях  з питання, що передбачено регуляторним актом

2,0 год.

221,76

1

726

160997,76 грн.

3. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

4. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

185144,52 грн.

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

1

Оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

1894,86

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

1894,86

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

185144,52

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

187039,38

 

 

    Начальник  управління торгівлі                                                    Руслана СІДЛЕЦЬКА   

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua