Аналіз впливу регуляторного акта Проект рішення Хмельницької міської ради «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького»

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_______________________________

 

від _______________________ №_____________                                              м. Хмельницький

 

Про  впорядкування розміщення  тимчасових   

споруд  для  провадження    підприємницької

діяльності   у  парках     і    скверах         міста 

Хмельницького        

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах                                       міста Хмельницького, керуючись Законами України «Про благоустрій населених пунктів»,                  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи «Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244, міська  рада:

ВИРІШИЛА:

 

           1.1. Уповноважити виконавчий комітет міської ради:

           1.1.1.   затвердити Комплексні схеми розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у відповідних зонах парку ім. М.К. Чекмана, дендропарку «Поділля»  та при наявності потреби в інших парках та скверах міста Хмельницького;

            1.1.2. затвердити Порядок розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького;

            1.1.3. затвердити  архітипи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які будуть розміщуватися  у відповідних парках та скверах мі. Хмельницького.

            1.2. Доручити:

1.2.1.  управлінню архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів  спільно з управлінням  екології та контролю за благоустроєм міста, управлінням торгівлі  та балансоутримувачами парку ім. М.К. Чекмана та дендропарку «Поділля»  до 01 квітня 2020 року розробити та подати на затвердження виконавчого комітету Комплексні схеми  розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  у відповідних зонах вказаних парків;

1.2.2.  управлінню архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів  01 квітня 2020 року розробити та подати на затвердження виконавчого комітету архітипи тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, які будуть розміщуватися  у відповідних парках та скверах  м. Хмельницького;

            1.2.2.   управлінню торгівлі  до 01 квітня 2020 року розробити та подати на затвердження виконавчого комітету Порядок розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького.

1.3. Встановити, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  у парках та скверах м. Хмельницького відбувається на конкурсних засадах виключно у відповідних зонах та місцях, визначених комплексними схемами розміщення таких споруд.

1.4. Встановити, що з моменту набрання чинності даного рішення забороняється розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  на території скверу ім. Т.Г. Шевченка.

1.5. Встановити, що розрахунок початкової ціни реалізації  лоту за розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах проводиться за формулою:

П =  Вм х S х Кф,,

де:

П – річна плата за розміщення тимчасовї споруди, грн. ;

Вм – річна вартість об’єкту благоустрою, яка дорівнює вартості 1 м2  земельної ділянки у відповідному місці, грн. S  –  площа тимчасовї споруди, м2;

Кф – коефіцієнт функціонального використання тимчасової споруди торговельного призначення  для здійснення підприємницької діяльності передбачений Порядком  розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького, затвердженим виконавчим  комітетом.

Для розрахунку місячної плати за розміщення об'єктів суб’єктам господарювання – переможцям конкурсу за основу береться розмір плати за договором пайової участі в утриманні об’єкту благоустрою,  встановлений під час електронних торгів.

2. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 24.01.2019 № 72 та від 11.04.2019 № 341.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступників міського голови                          А. Бондаренка,  В. Гончарука, А. Нестерука та управління торгівлі, управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління житлово-комунального господарства.

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування,  земельних  відносин  та  охорони  навколишнього  природного  середовища.

 

 

Міський голова                                                                                            О. СИМЧИШИН

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз впливу  регуляторного акта

 

Проект рішення  Хмельницької міської ради «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі –Аналіз) розроблений відповідно до вимог встановлених законами України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики»,     «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів»,                 «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи «Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244, з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах міста Хмельницького.

 

І. Визначення проблеми

 

На даний час стало актуальним питання врегулювання надання послуг у сфері торгівлі та ресторанного господарства відповідно комплексних  схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  у відповідних зонах парків ім. М.К. Чекмана, дендропарку «Поділля» та при наявності потреби і інших парках і скверах міста Хмельницького на конкурсних засадах.

Крім того, до міської влади надходять звернення від суб’єктів підприємницької діяльності щодо надання можливості розміщення об'єктів торгівлі на територіях парків та скверів.

 У зв’язку із необхідністю впорядкування розміщення об'єктів торгівлі, створення прозорих умов для ведення підприємницької діяльності, забезпечення надходження плати за розміщення тимчасових споруд, виникла потреба у розробці та затвердженні даного рішення.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, діючих регуляторних актів, оскільки  необхідно затвердити комплексні схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  у відповідних зонах парків і скверів  міста, архітипи тимчасових споруд   для провадження підприємницької діяльності, які будуть розміщуватися у відповідних парках і  скверах м. Хмельницького, Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  у парках і скверах м. Хмельницького.

ІІ. Цілі державного регулювання

           

            Прийняття зазначеного рішення  дасть  змогу якісного обслуговування  відвідувачів парків і скверів міста, визначить  чіткий  прозорий  порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах  м. Хмельницького через систему електронних торгів, призведе до впорядкування надходження плати за розміщення тимчасових споруд, збільшить кількість робочих місць для суб’єктів малого підприємництва та дозволить балансоутримувачам збільшити  надходження коштів  в бюджет міста.

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Під час розробки проекту рішення міської ради щодо розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького було розглянуто наступні альтернативні способи досягнення визначених цілей.

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

(далі-Альтернатива 1)

Залишити ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Господарська діяльність без погодження владою місць розміщення об’єктів торгівлі за відсутності регулювання розміщення тимчасових споруд може призвести до виникнення загрози здоров’ю і життю хмельничан, відвідувачів парку та до погіршення благоустрою міста.

Прийняття рішення «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах м. Хмельницького»

(далі-Альтернатива 2)

Запропонований регуляторний акт  приведе до упорядкування та збільшення робочих місць для суб’єктів малого бізнесу, прозорості у наданні погоджень на розміщення об’єктів через впровадження електронних торгів на право розміщення тимчасових споруд  у парках і скверах м. Хмельницького та дозволить балансоутримувачам залучати кошти в бюджет міста.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтереси  органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Альтернатива 2

Запровадження  чіткого  порядку справляння коштів за розміщення тимчасових споруд, які наповнюватимуть міський бюджет

Впровадження проекту рішення не потребує виділення коштів з міського бюджету

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутні

Запровадження регулювання

Покращення якості відпочинку і торгівельного обслуговування мешканців та гостей міста, розширення форм дозвілля, убезпечення  здоров’я  відвідувачів парків і скверів

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

50

 

50

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

100%

 

 

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні, збільшується ймовірність застосування мір адміністративного впливу за порушення законодавства з питань містобудування та у сфері торгівлі

Діяльність суб’єктів господарювання буде незаконною та загрожуватиме життю та здоров’ю хмельничан, а також погіршить благоустрій міста.

Альтернатива 2

Впорядкування  розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності через проведення електронних торгів на право розміщення відповідно комплексної схеми розміщення об'єктів у визначених зонах парків і  скверів міста.

Створення  нових  робочих місць.

Залучення  коштів до міського бюджету.

Витрати, пов’язані з оплатою за користування земельною ділянкою.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності   (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Не вирішується питання правового регулювання розміщення об’єктів торгівлі.

 Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

3

Забезпечення  отримання якісного торговельного обслуговування, якісних послуг населенням міста у сфері торгівлі.

Сприяння  діяльності суб’єктів господарювання щодо запровадження успішної господарської діяльності.

Збільшення надходжень до міського бюджету.

Проблема більше існувати не буде.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Негативні наслідки для всіх учасників

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Досягнення встановлених цілей

Прозорі рівні умови розміщення тимчасових споруд.

Збільшення надходжень до бюджету.

Усі аспекти проблеми буде вирішено

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не забезпечується досягнення

Зовнішні чинник на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

Альтернатива 2

Впорядкування  розміщення  об’єктів  торгівлі у визначених зонах парків і  скверів міста.

Створення  нових  робочих місць.

Залучення  коштів до міського бюджету.

До зовнішніх чинників, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, належать зміни законодавства

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого механізму надання відповідної послуги.

Проектом регуляторного акта передбачено затвердити  схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у відповідних парках і скверах                               м. Хмельницького, встановлення  єдиних умов та порядку  погодження місць для надання послуг торгівлі, архітипи тимчасових споруд  тимчасових споруд,  їх утримання.

Також передбачається, що розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  у парках та скверах м. Хмельницького  буде здійснюватися  з використанням електронної торгової системи «ProZorro.Продажі».

  Таким чином, регуляторний акт містить норми, які чітко будуть регламентувати відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктами  господарювання, пов’язані з отриманням прав на розміщення тимчасових споруд на території парків і скверів міста, а його реалізація забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку провадження підприємницької діяльності у визначеній  сфері.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта

            

             Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості  суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-Тест) додається. 

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Строк дії  регуляторного акта  - до прийняття нового рішення або внесення змін в прийняте рішення .

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

Результативність буде відстежуватися шляхом проведення аналізу за наступними кількісними та якісними показниками:

- покращення торговельного обслуговування населення;

- створення рівних конкурентних умов для провадження підприємницької діяльності;

- кількості укладених договорів між суб’єктом господарювання та балансоутримувачем;

- кількості коштів від переможців торгів, які надійшли за укладеними договорами, які  надійшли до місцевого бюджету;

- кількість учасників, які прийматимуть учать в електронних торгах;

- кількість суб’єктів господарювання , на яких поширюється дія акта;

- час, що витрачає суб’єкт господарювання , пов'язаний з виконання вимог рішення;

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних, отриманих від балансоутримувача, управління адміністративних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовується статистичний метод відстеження. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

 

 

 

 

 

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період оприлюднення регуляторного акту6 робочих зустрічей :

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Наради з обговорення проекту регуляторного акту.

Робочі зустрічі з суб’єктами  малого

підприємництва

5

 

18

Прогнозований вплив оцінено позитивно

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва:

Регулювання поширюється на 50 суб'єктів малого підприємництва.

Кількість суб’єктів  малого підприємництва, на яких поширюється регулювання :                            50 (одиниць),  у тому числі мікро підприємництва 50   (одиниць);

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання малого  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта*

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

4

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

5

Інше (витрати на подачу заяви та пакету документів для укладання договорів особистого строкового сервітуту), гривень

-

-

6

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень

-

-

7

Кількість суб'єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

8

Сумарні витрати суб'єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

*Запровадження регуляторного акту не передбачає витрат у суб'єктів господарювання малого  підприємництва на придбання обладнання чи проведення експертиз.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

         Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 50 осіб. Розрахунок вартості 1 людино-години:

Для розрахунку витрат використовується  орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (мінімальна  заробітна плата 4723,0) у погодинному розмірі 4173,0/160 =29,52 грн /год.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночну кількість форм

(0,1 годин Х 29,52 грн. = 2,61)

2,95 грн.

0,0

0,0

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

0,0

0,0

0,0

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання документів)

Не потребує звітності.

0,0

0,0

0,0

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок

0,0

0,0

0,0

13.

Інші процедури (уточнити)

0,0

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

2,95

Х

0,0

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

50

0,0

0,0

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14Х рядок 15)

147,50

Х

0,0

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її структурні підрозділи

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Консультування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

33,26 грн.

(110,88 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2019 року – 15856 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

50

1663,00 грн.(вартість часу співробітника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Участь в спільних з іншими   структурними підрозділами обстеженнях  з питання, що передбачено регуляторним актом

2,0 год.

221,76

1

50

11088,00 грн.

3. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

4. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

12751,00 грн.

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

1

Оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

147,50

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

147,50

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

12751,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

12898,50

 

 

 Заступник начальника   управління торгівлі                                                  Світлана ГАВРИЛЮК                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua