Аналіз впливу регуляторного акта до проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 21.09.2016 №55, від 22.03.2017 №30»

Аналіз впливу регуляторного акта

до проекту рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 21.09.2016 №55, від 22.03.2017 №30»

 

         Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений відповідно до вимог встановлених Земельним кодексом України, законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  та з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького.

 

І. Визначення проблеми

 

  • Розміщення тимчасових споруд регулюється рядом нормативно-правових актів, а саме: Земельним кодексом України, Законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів».

Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 №244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Відповідно до пункту 2.30 Порядку у разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення ТС для провадження підприємницької діяльності, така ТС підлягає демонтажу.

            Розміщення тимчасових споруд на території міста Хмельницького здійснюється у відповідності до рішення міської ради від 29.02.2012 №23 «Про розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького».

Рішенням сесії міської ради від 12.12.12.№18 «Про затвердження комплексної схеми розміщення стаціонарних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького» із внесеними змінами заборонено розміщення нових та розширення існуючих тимчасових споруд на території міста.

            Хмельницькою міською радою прийнято рішення від 22.03.2017 № 30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території м. Хмельницького».

            Пропонується також внести зміни до рішення міської ради від 21.09.2016 №55 «Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій і внесення змін і доповнень до Правил благоустрою території міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 №71, із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 №22».

     Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

 

 

II. Цілі регулювання

 

Цілями регулювання є впорядкування на території міста розміщення тимчасових споруд та забезпечення відповідності їх розміщення комплексним схемам розміщення стаціонарних  та пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та запровадження засад добросовісної конкуренції та відкритості.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

У такому випадку збільшиться кількість самовільно встановлених тимчасових споруд, що в свою чергу створить умови для розвитку недобросовісної конкуренції, а надходження до міського бюджету, у зв’язку із не укладанням договорів  про встановлення особистого строкового сервітуту, зменшаться. Це приведе до загострення проблеми.

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста

Дана альтернатива гальмуватиме розвиток підприємницької діяльності у місті.

 

Затвердження  типових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих  майданчиків для харчування

Визначення чітких договірних відносин затверджених на законодавчому рівні між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

 

Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленого порядку розміщення тимчасових споруд

 

 

У разі відсутності регулювання розміщення тимчасових споруд  не будуть виконані повноваження органу місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з розширення мережі об’єктів торгівлі

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста

В місті  розміщено 1043 тимчасові споруди.   Надходження від сплати за договорами за 10 місяців 2018 року склали 5742125,00 грн.

У разі   повної заборони розміщення пересувних тимчасових споруд  міський бюджет втратить близько              6 млн. грн. надходжень в рік.

Відсутність  типових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих  майданчиків для харчування

Зменшення надходжень до міського  бюджету. Відсутність інформації про користування міською територією на якій розміщуються тимчасові споруди

Регулювання не несе витрат на  його адміністрування

 

Оцінка впливу на  інтереси громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Відсутні, оскільки регуляторний акт не впливає на сферу інтересів громадян

Відсутність  типових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих  майданчиків для харчування

Негативний вплив у зв’язку із ускладненням придбання   товарів

Відсутні, оскільки регуляторний акт не тягне за собою додаткових витрат з боку громадян

Затвердження типових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих  майданчиків для харчування

Очевидні, оскільки регуляторний акт дозволяє  прописати зрозумілі умови розміщення ТС.

Відсутні, оскільки регуляторний акт не тягне за собою додаткових витрат з боку громадян

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

47

8

988

1043

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

4,5

0,8

94,7

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

-

Діяльність суб’єктів господарювання буде суперечити чинному законодавству, а також нерегульоване розміщення  пересувних тимчасових споруд погіршить благоустрій міста.

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста

Неможливі, так як  дана альтернатива   перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності

Відсутні, у зв’язку з  неможливістю розміщення ТС

Затвердження  типових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих  майданчиків для харчування

Отримання можливості  розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності більш широкого кола суб’єктів господарювання

Свідомі витрати суб’єктів підприємницької діяльності,  яким надано право на розміщення тимчасових споруд.  Розмір витрат  може бути врегульованим  суб’єктом господарювання за рахунок зменшення  площі тимчасової споруди, зміни асортименту товарів або виду діяльності.

 

Примітка: неможливо визначити витрати  на 1 суб’єкта господарювання великого та середнього підприємництва та сумарні витрати за альтернативами. Проте витрати від запровадження даного рішення у суб’єктів підприємницької діяльності мінімальні, тому що основний зміст змін – це затвердження зразка договору особистого строкового сервітуту.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Проблема продовжує існувати

Заборона розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території

1

Проблема продовжує існувати

Затвердження  типових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих  майданчиків для харчування

                        3

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Збільшення надходжень до міського бюджету, зменшення скарг мешканців на роботу пересувних  тимчасових споруд

Відсутні, крім сплати передбаченої договором суми

Дана альтернатива   сприятиме    розвитку мережі торгівлі в різних мікрорайонах міста (а не переважно в центрі міста), крім того більше суб’єктів господарювання  отримають  можливість             (на умовах аукціону) розмістити  об’єкти пересувної торговельної мережі.

Заборона розміщення пересувних тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території

 

-

Негативні наслідки для всіх учасників

У випадку повної відсутності регулювання  розміщення пересувних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності значно погіршується право територіальної громади на  благоустрій міста, створюються  умови для недобросовісної конкуренції.

Затвердження типових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих  майданчиків для харчування

-

-

Порушується право суб’єктів господарювання на  ведення підприємницької діяльності.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему

 

х

Затвердження типових договорів про встановлення особистого строкового сервітуту для розміщення стаціонарних, пересувних тимчасових споруд та відкритих  майданчиків для харчування

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

            Для розв'язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього аналізу, пропонуємо прийняти рішення міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради від 21.09.2016 №55, від 22.03.2017 №30».

           Основною метою прийняття регуляторного акту є затвердження зразків договорів розміщення тимчасових споруд, надання додаткових можливостей для розвитку підприємницької діяльності в сфері торгівлі у м. Хмельницькому.

З метою реалізації поставленої мети пропонується проведення таких заходів:

• поліпшення якості нормативної бази, що регулює порядок розміщення тимчасових споруд;

• забезпечення виконання законодавчих актів вищої юридичної сили.

            Пропонується встановити такий порядок, який дозволить економічними  методами впливати на розміщення тимчасових споруд, вибір асортименту товарів та видів діяльності.

 

 

 

 

 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів мікро підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено у період з 15.09.2018  по 12.11.2018.

 

№ з/п

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

 

 

2

Відбулись 3 наради.

5

Підготовлено проект регуляторного акту «Про внесення  змін та доповнень до рішень міської ради від 21.09.2016 №55,

від 22.03.2017 №30»

 

         

  2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро та малі) підприємництва:

Кількість суб’єктів малого- та мікро підприємництва, на яких поширюється регулювання: 996 од., у тому числі мікро підприємництва 988 од. та малого 8;

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється проблема 95,5 %.

 

   3. Неможливо визначити витрати  на 1 суб’єкта господарювання малого підприємництва та сумарні витрати за альтернативами.

               Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

а) надходження до міського бюджету за договорами особистого строкового сервітуту  за  рік, у порівнянні із надходженнями за  попередній рік;

 б) кількість суб’єктів господарювання, які керуватимуться Порядком.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

  1. Базове відстеження результативності проводиться до прийняття регуляторного акта.
  2. Повторне відстеження результативності проводиться через рік після прийняття регуляторного акта.
  3. Періодичне відстеження - через три роки після виконання заходів з повторного відстеження.
  4. Відстеження результативності проводиться статистичним та соціологічним методами.
  5. Види даних: статистична інформація, наявна в управлінні торгівлі.
  6. Цільова група: суб’єкти малого та середнього бізнесу – фізичні особи – підприємці, юридичні особи.

 

 

Начальник управління                                                                                  Р. Сідлецька

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua