Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради “Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 06.09.2017 року № 607“

А  Н  А  Л  І  З

регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради

 

“Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 06.09.2017 року № 607“

 

На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308» та інших актів законодавства України, підготовлено аналіз очікуваних результатів внаслідок внесення змін до типової форми договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в                      м. Хмельницькому та умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Назва регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради “Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 06.09.2017 року № 607“.

Регуляторний орган – виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Розробник документа – управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – заступник начальника управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Контактні телефони: 79-55-25, 79-55-77.

 

1. Визначення проблеми.

 

Діючі на сьогодні типова форма договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування затверджені рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 06.09.2017 року № 607 «Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, типової форми Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, встановлення Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та втрату чинності рішень виконавчого комітету».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 180 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», внесено відповідні зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, який визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті, що проходить у межах населеного пункту (міський маршрут). Одночасно, постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 року № 181 «Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» внесено зміни до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Серед іншого, визначено нові положення щодо умов конкурсу, які встановлюються організатором перевезень (виконавчим комітетом) та внесено деякі зміни до порядку здійснення перевезень пасажирів та їх багажу автобусами.

В свою чергу, це також обумовлює необхідність внесення змін до типової форми договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому.

В поточному році управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради заплановано проведення нових конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. З урахуванням практичного застосування діючих документів встановлено, що типова форма договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому та умови конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування потребують корегування та внесення поправок. Крім цього, вказані документи варто відредагувати на предмет їх відповідності умовам діючого законодавства України в сфері пасажирських перевезень.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

 

Держава

Х

 

Суб'єкти господарювання,

Х

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

-

 

 

Ринкові механізми не мають впливу на вирішення описаної проблеми.

Регуляторний акт, прийнятий у 2017 році (рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 06.09.2017 року № 607 «Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому, типової форми Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в                      м. Хмельницькому, встановлення Умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та втрату чинності рішень виконавчого комітету»), не в повному обсязі може враховувати додаткові вимоги до претендентів-перевізників, які ставляться організатором, з подальшим укладенням відповідного договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в                      м. Хмельницькому.

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

 

Дотримання процедури встановлення умов перевезень (обов’язкових та додаткових).

Покращення рівня надання транспортних послуг.

Забезпечення контролю за роботою перевізників та їх персоналу, можливість дострокового розірвання договору при умові несвоєчасного виконання перевізниками попередження про недопущення порушення умов договору.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Відсутність розвитку громадського транспорту, нестабільність його роботи.

Відсутність належного контролю з боку Організатора перевезень.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення відповідатиме вимогам чинного законодавства.

Створення передумов до залучення на роботи на маршрутах більш комфортабельних транспортних засобів. Моніторинг за пересуванням автобусів у реальному часі. Створення додаткових зручностей для осіб з вадами зору, слуху, маломобільних груп.

Підняття на новий рівень договірних відносин між Організатором та перевізником. Збільшення відповідальності перевізника за порушення умов договору. Як наслідок, можливість прийняття рішення про його дострокове розірвання за ініціативи Організатора.

 

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного нормативного акта, є неприйнятими, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні.

Занижений рівень обслуговування.

Запровадження регулювання

Реалізація державної політики в частині розвитку транспортної галузі.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні.

Занижений рівень обслуговування.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення дасть змогу підвищити рівень якості надання послуг.

Відсутні.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

Х

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутність необхідності залучення коштів для придбання додаткового обладнання.

Відсутні.

Запровадження регулювання

Дотримання конкурентного середовища під час проведення конкурсу.

Покращення фінансового становища за рахунок попиту пасажирів на користування тим чи іншим маршрутом.

Передбачення коштів для придбання більш сучасного рухомого складу (в т.ч. пристосованих для осіб з обмеженими можливостями).

Чіткий контроль з боку Організатора, відповідальність за порушення умов договору.

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

                             

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Залишення в старій редакції умов конкурсу та договору на перевезення не стимулюватиме майбутніх перевізників до покращення обслуговування пасажирів.

Запровадження регулювання

3

Затвердження нових редакцій умов конкурсу та договору на перевезення дасть змогу виконувати передбачену законодавством процедуру проведення конкурсу, з урахуванням побажань організатора.

Оновлений договір надає організатору додаткові важелі впливу на перевізника, що створить більш дисципліноване середовище на ринку перевезень.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутність додаткових витрат для пасажирів.

Відсутність розвитку транспортної галузі. Зростання невдоволення серед населення, збільшення кількості скарг та звернень.

Даний спосіб не є прийнятним для використання, оскільки не дозволяє організатору виставляти нові та додаткові умови для майбутніх перевізників.

Запровадження регулювання

Покращення транспортного обслуговування гостей та жителів міста.

Оновлення перевізником рухомого складу, придбання додаткового обладнання.

Вказаний альтернативний спосіб сприятиме покращенню ситуації на ринку перевезень, дозволить Організатору здійснювати належний та об’єктивний контроль за роботою перевізників.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему.

Х

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже вирішує частину проблемних питань.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, враховуючи заплановане проведення в поточному році нових конкурсів та підписання за їх підсумками договорів на перевезення пасажирів на перевезення пасажирів, виносить на громадське обговорення питання затвердження нових редакцій умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та типової форми договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Хмельницькому.

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
_________________
_________________
_________________

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за
п’ять років, гривень

       
       

________

     

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

 

*Примітка: витрати на адміністрування регулювання передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

Кількість скарг та зауважень по роботі перевізників.

Кількість оновленого рухомого складу.

Кількість перевізників, які задіяні для обслуговування маршрутів.

Кількість складених попереджень про недопущення порушення умов договорів.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Базове відстеження буде здійснено на протязі трьох місяців з дати набрання чинності рішення.

Повторне відстеження проводиться через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього рішення здійснюються один раз на три роки з дня набрання чинності.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані.

 

 

З повагою

 

заступник начальника управління                                                                                   С. Шепурев

транспорту та зв'язку

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua