Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’є

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

 

На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», підготовлено аналіз очікуваних результатів від затвердження рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

Назва регуляторного акта – рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

Регуляторний орган – Хмельницька міська рада.

Розробник документа – управління економіки Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки Хмельницької міської ради.

Контактні телефони: 76-56-73.

 

I. Визначення проблеми

Відповідно до Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2018 року №16, Хмельницькою міською радою запроваджено механізм надання фінансової підтримки суб’єктам господарювання шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

В результаті запровадження в Україні обмежувальних заходів під час боротьби з пандемією COVID-19 спостерігається гостра потреба у фінансовій підтримці з боку держави та органів місцевого самоврядування суб’єктів підприємництва, які продовжують діяльність під час обмежень (переважно великий та середній бізнес) та зберігають робочі місця.

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, - це розширення обсягу фінансування та можливостей Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Водночас, зміна критеріїв для надання часткового відшкодування щодо рівня заробітної плати дозволить захистити заробітні плати та утримати  працівників на місцевих підприємствах.

На державному рівні розробляються заходи та механізми фінансово-кредитної підтримки суб’єктів підприємництва. Тому необхідність розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів під час спалаху епідемії коронавірусу є найбільш актуальною причиною виникнення проблеми.

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить здешевлення кредитних ресурсів для підтримки підприємництва міста Хмельницького у кризовий період поряд з державною підтримкою бізнесу, дозволить стимулювати бізнес до створення/збереження робочих місць, реалізації інвестиційних проектів за пріоритетними напрямами, збільшення обсягу відрахувань до місцевого бюджету, а також підвищення ефективності використання коштів міського бюджету, що спрямовуються на фінансування інвестиційних проектів.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Орган місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

Ринкові механізми не мають впливу на вирішення в повній мірі описаної проблеми.

Проблема не може бути розв’язана з допомогою діючого регуляторного акта – рішення сесії Хмельницької міської рад від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів», оскільки саме запропоновані зміни до регуляторного акту довозлять розширити доступ суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів та забезпечити виплату заробітної плати працівникам на належному рівні.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основна ціль прийняття регуляторного акту – внесення змін до діючого регуляторного акта – рішення сесії Хмельницької міської рад від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів», зокрема в частині зміни критеріїв для надання часткового відшкодування щодо рівня заробітної плати та збільшення суми компенсації на одного позичальника за бюджетний рік.

Прийняття регуляторного акта надасть можливість розширити доступ суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів під час спалаху епідемії коронавірусу, зберегти робочі місця на підприємствах міста Хмельницького та забезпечити надходження до міського бюджету.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива № 1.
Залишити ситуацію без змін (далі – Альтернатива № 1)

Не забезпечує досягнення цілі.

Суб’єкти підприємництва не отримають додаткове фінансування  в рамках діючого механізму. Це не покращить стану розвитку підприємництва в цілому.

Запровадження такої альтернативи визнано недоцільним.

Альтернатива № 2.
Прийняття регуляторного акта

(далі – Альтернатива № 2)

Дозволить внести зміни до діючого регуляторного акта – рішення сесії Хмельницької міської рад від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів». Зокрема, передбачається зміна критеріїв для надання часткового відшкодування щодо рівня заробітної плати та збільшення суми компенсації на одного позичальника за бюджетний рік.

Перевагами обраного способу є розширення доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів в умовах, спричинених поширенням  COVID-19, а також створення/збереження робочих місць у пріоритетних напрямах розвитку.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Бюджетні витрати на адміністрування діючого регулювання для суб’єктів підприємництва.

Альтернатива № 2

Стимулювання роботи суб’єктів підприємництва на рівні міста.

Забезпечення надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Посилення довіри до місцевої влади.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для  суб’єктів підприємництва.

3000000,0 грн. (кошти, передбачені в 2020 році на часткове відшкодування).

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива № 2

Збереження робочих місць та захист заробітних плат працівників підприємств міста під час спалаху епідемії коронавірусу.

Можливість продовження зайняття  підприємницькою діяльністю.

Не потребує матеріальних та інших витрат.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

3

10

5

2

20

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

15

50

25

10

Х

*Прогнозні дані щодо кількості суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, сформовано на підставі аналітичної інформації, наявної в управлінні економіки Хмельницької міської ради щодо кількості суб’єктів підприємництва, що отримали фінансову підтримку з місцевого бюджету на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для реалізації інвестиційних проектів, у 2019 році та І кварталі 2020 року. 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

Отримання компенсації в рамках діючого механізму.

Втрата можливості отримання додаткового фінансування.

Альтернатива №2

Збільшення суми компенсації на одного позичальника за бюджетний рік.

Витрати, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту.

Витрати на забезпечення відповідного рівня заробітної плати працівників.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива № 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

0,00

Альтернатива № 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

1449,4

Оцінку впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта в кількісному вимірі подано в додатку 1.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибаль-ною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива № 1

1

Не забезпечить досягнення поставленої цілі.

Альтернатива № 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети - внесення змін до діючого регуляторного акта – рішення сесії Хмельницької міської рад від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива № 1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для держави та громадян відсутні. Суб’єкти господарювання отримають компенсацію в рамках діючого механізму.

0

Не забезпечить досягнення поставлених цілей.

Альтернатива № 2

Для органу місцевого самоврядування вигоди полягає в забезпеченні надходжень до місцевого бюджету та посиленні довіри до місцевої влади.
Громадяни зможуть реалізувати права на збереження робочих місць та заробітних плат на відповідному рівні.
Суб'єкти господарювання матимуть право отримати додаткову фінансову підтримку з місцевого бюджету.

У разі прийняття проекту регуляторного акта орган місцевого самоврядування – 3000000,0 грн.
Громадяни не нестимуть ніяких матеріальних та інших витрат.
Для суб'єктів господарювання витрати складатимуть 326,94 грн./рік.

Проблема вирішена.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива № 1

Не забезпечується досягнення цілей.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні.

Альтернатива № 2

Встановлені цілі, а саме: розширення обсягу фінансування, збереження робочих місць та захист заробітних плат створить умови для підтримки підприємництва міста Хмельницького у кризовий період.

Зростає довіра бізнесу до влади.

До зовнішніх факторів, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, належать зміна законодавства та недостатність фінансування з місцевого бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запровадження державного регулювання сприятиме розширенню доступу суб’єктів підприємництва до фінансових ресурсів та підтримці підприємництва міста Хмельницького у кризовий період.

З метою реалізації визначених цілей пропонується внести зміни до рішення сесії Хмельницької міської рад від 04.07.2018 року №4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

Зазначені зміни передбачатимуть збільшення суми компенсації на одного позичальника та  запровадження нових критеріїв для надання часткового відшкодування щодо рівня заробітної плати.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги
 

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 35%
Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) подано у додатку 2.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта – до прийняття нового. Термін дії може бути змінений на підставі проведення відстеження результативності дії регуляторного акта, або у зв’язку зі змінами законодавства.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності дії регуляторного акта є:

  • кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюються дія акта;
  • кількість суб’єктів підприємництва, що отримали фінансову підтримку;
  • кількість впроваджених інвестиційних проектів;
  • кількість створених / збережених робочих місць;
  • обсяг надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) від суб’єктів підприємництва;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта;
  • рівень поінформованості суб’єктів підприємництва щодо основних положень регуляторного акта.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) наведено у таблиці.

 

Назва показника

Одиниця виміру

За 2019 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1

Кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюються дія акта

од.

14

20

50

2

Кількість суб’єктів підприємництва, що отримали фінансову підтримку

од.

14

20

50

3

Кількість впроваджених інвестиційних проектів

од.

15

25

60

4

Кількість створених / збережених робочих місць

од.

174

185

250

5

Обсяг надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) від суб’єктів підприємництва

млн. грн.

862,5

896,0

2580,0

6

Розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта

грн./1 суб’єкта господарювання

237,0

 

 

7

Час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта

год./ 1 суб’єкта господарювання

10,5

 

 

 

            Рівень поінформованості суб’єктів підприємництва щодо основних положень регуляторного акта становить 100 % та є незмінним протягом вимірювального періоду.

 

IX. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись управлінням економіки Хмельницької міської ради на підставі аналітичних даних та статистичної інформації, в тому числі одержаних від кредитно-фінансових установ про суб'єктів підприємництва, які отримали в установленому порядку часткове відшкодування.

Метод проведення відстеження результативності – аналітичний, статистичний.

Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акта – статистичні.

Для проведення відстеження залучатимуться

Строки відстеження результативності регуляторного акта:

  • базове відстеження буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом;
  • повторне – не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Результати проведених заходів з відстеження дадуть змогу здійснити порівняння показників результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

 

 

 

Начальник управління економіки                                                             Оксана НОВОДОН

 

 

Додаток 1

ВИТРАТИ
на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (витрати на подачу пакету документів до кредитно-фінансової установи для отримання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами), гривень

(Вартість проїзду для подачі пакету документів – 8 грн. (в обидві сторони) 10 х 2=20 грн.; вартість паперу(100 грн./1 упак.) 100/500 арк. х 50 арк. = 10 грн.; розмір місячної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 року) – 4 723 грн., погодинної – 28,31 грн.; подача пакету документів  – 1,5 години (28,31 х 1,5 = 42,47 грн.)

20+10+42,47= 72,47

72,47

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

72,47

-

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

20

-

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

1449,4

-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

 

 

 

 

 

 

Начальник управління економіки                                                               Оксана НОВОДОН

 

 

 

 

 

Додаток 2

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "01" квітня 2020 р. по "28" квітня 2020 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Засідання Ради бізнесу при Хмельницькому міському голові

25

Прогнозований вплив оцінено як позитивний, процедури надання адміністративних послуг оптимальні.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 7 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 5 (одиниць) та мікропідприємництва 2 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 35 (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років*

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

-

Х

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарно, гривень

-

Х

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
(Витрати часу на пошук інформації (час на отримання інформації щодо подачі пакету документів (1 год.) х на вартість часу суб’єкта господарювання – 1,0 год. х 28,31 грн. (розмір погодинної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 р.)

1 година

28,31  грн.

 

1 година

28,31  грн.

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
(витрати на організацію внутрішніх для суб’єктів господарювання процедур упровадження вимог регулювання – 8 год. х 28,31 грн. = 226,48 грн.)

1 робочий день

226,48 грн.

 

 

 

1 година

28,31  грн.

-

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

 

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

254,79 грн.

254,79 грн.

Х

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

20

50

-

16

Сумарно, гривень

5095,8

12739,5

 

*Дія Програми розвитку підприємництва міста Хмельницького, в тому числі фінансування заходів з  часткового відшкодування, триває до 2021 року, тому здійснювати розрахунок вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування на 5 років недоцільно

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Управління економіки Хмельницької міської ради

(назва державного органу)

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Консультування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

35,57

(125,22 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2019 року – 17069,04 грн. / середня тривалість робочого часу 136,31 год./міс.)

1

20

7114 грн.(середня заробітна плата / на кількість витрат часу на процедуру х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Опрацювання наданих кредитно-фінансовими установами реєстрів позичальників, підготовка платіжних документів

5 год.

626,1 грн.

1

20

12522 грн.

3. Підготовка та погодження однієї додаткової угоди до договору про взаємодію між державним органом та кредитно-фінансовою установою

 

1 год.

125,22  грн.

(середня заробітна плата відповідного органу державної влади 2019 року – 17069,04 грн. / середня тривалість робочого часу 136,31 год./міс.)

1

20

2504,4 грн.

4. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

5. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

22140,4 грн.

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

грн.

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

5095,8

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

5095,8

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

22140,4

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

27236,2

Х

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

Запровадження регулювання дозволяє суб’єктам середнього та малого підприємництва залучити значний фінансовий ресурс з міського  бюджету для впровадження інвестиційних проектів та збереження робочих місць. Створені переваги та додаткові можливості для розвитку бізнесу нівелюють вартість адміністративного навантаження від запровадження регулювання та не потребують розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Процедура, що потребує корегування

Корегуючий механізм

не передбачено

не передбачено

 

 

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

5095,8

Х

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

не передбачено

не передбачено

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

 

 

 

 

 

 

. Начальник управління економіки                                                             Оксана НОВОДОН

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua