АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.07.2018 № 518 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)»

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.07.2018 № 518 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)»

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.07.2018 № 518 «Про Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)», як регуляторного акту.

 

І. Визначення  проблеми.

За час дії Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті органи місцевого самоврядування стикаються з різними порушеннями розміщення рекламних носіїв. Наприклад: в місті відсутня єдина система форм та стандартів рекламних конструкцій. Також має місце не дотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог договорів про надання у користування місць для розміщення рекламних засобів на території міста.

У зв’язку з цим виникла необхідність внести зміни до Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті.

Внесення змін до Порядку розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому дозволить встановити єдину систему форм та стандартів рекламних конструкцій.

Дія даного регуляторного акту поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання та органи місцевого самоврядування.

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

Суб’єкти малого підприємництва, якщо є

+

 

  

ІІ. Цілі державного регулювання.

Метою запропонованого проєкту рішення є врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами у м. Хмельницькому та надання суб'єктам підприємницької діяльності більш конкретної інформації з цього приводу.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є: 

 

Вид альтернативи

                       Опис альтернативи

Залишити ситуацію без змін

Користування рішенням виконавчого комітету 

Хмельницької міської ради від 19.07.2018 № 518 «Про 

порядок розміщення зовнішньої реклами у місті 

Хмельницькому (нова редакція)»

Внесення часткових змін до регуляторного акту

Дотримання в місті єдиної форми та стандартів рекламних конструкцій

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні у зв’язку з тим, що створює додаткові проблеми для суб'єктів господарювання під час подачі документів на отримання дозволу та призводить до порушень під час розміщення рекламних конструкцій після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Відсутні

Внесення часткових змін до регуляторного акту

Є прийнятною, так як досягає мети врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами

Відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні тому, що створює проблеми для громадян під час подачі документів на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Відсутні

Внесення часткових змін до регуляторного акту

Приведення нормативної бази до єдиного регуляторного документу

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні тому, що призводить до не дотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог договорів про надання у користування місць для розміщення рекламних засобів на території міста

Відсутні

Внесення часткових змін до регуляторного акту

Зменшення часу та витрат на підготовку документів для отримання дозволів на розміщення рекламних засобів

Відсутні

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

74

69

 

143

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

52

48

 

100

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння

Залишити ситуацію без змін.

1

Застарілий Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті, який не дозволяє вирішити проблему.

Внесення часткових змін до регуляторного акту

1

Частково змінювати тип рекламних конструкцій по вулицях міста

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Залишити ситуацію без змін.

Прийняття нового Порядку розміщення зовнішньої реклами

Відсутні

Вирішить питання щодо порядку видачі дозволів у чітко визначенні терміни.

Внесення часткових змін до регуляторного акту

Приведення рекламних конструкцій до єдиних сучасних  форм

Відсутні

Покращить архітектурний вигляд міста

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Залишити ситуацію без змін.

Зменшення часу та витрат на підготовку документів для отримання дозволів на розміщення рекламних засобів.

Х

Внесення часткових змін до регуляторного акту

Дотримання в місті єдиної системи форм та стандартів рекламних конструкцій

Х

 

V. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми .

При прийнятті запропонованого регуляторного акту будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

- затвердити види та типи рекламних засобів;

- частково заборонити розміщення рекламних конструкцій на фасадах будівель;

- заборонити розміщення рекламних конструкцій на дахах будівель.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Впровадження та виконання вимог регуляторного акту не залежить від ресурсів органу місцевого самоврядування.

Неможливо розрахувати витрати на виконання вимог регуляторного акту у зв’язку з тим, що невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

VII. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акту вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акту є:

- розмір надходжень до державних цільових фондів, пов'язаних з дією акту;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту.

- створення у місті єдиної системи форм та стандартів зовнішнього вигляду рекламних конструкцій;

- приведення у належний стан архітектурно-естетичного обліку міста, благоустрою прилеглої території біля рекламних конструкцій;

- кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва, які звернулись до управління архітектури та містобудування для надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через 3 місяці після набрання чинності.

Повторне – через рік з дня набрання ним чинності, періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акту – статистичні.

 

Х. Спосіб оприлюднення.

Проєкт рішення та аналіз регуляторного впливу розміщений на офіційному web-сайті Хмельницької міської ради: khm.gov.ua в розділі «Документи».

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в письмовому вигляді протягом одного місяця (30 календарних днів) з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу за адресою: м. Хмельницький, вул. Подільська, 10/1, каб. 223, тел. 65-07-29.

Електронна адреса – arh-reklama@ukr.net

В.о. начальника управління

архітектури та містобудування                                                                            Максим ДРУЖИНІН

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua