АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про затвердження Правил користування електричним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади»

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про затвердження Правил користування електричним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади»

I. Визначення проблеми.

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті внесло зміни до балансу інтересів учасників пасажирських перевезень на рівні Хмельницької міської територіальної громади, зокрема у взаємовідносинах щодо контролю проїзду та його оплати. Ця проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки контроль за порядком проїзду та його оплати передбачає застосування правових інститутів відповідальності за відповідні правопорушення на транспорті, що в свою чергу містить всі ознаки застосування саме регуляторного акту, який приймається відповідним органом місцевого самоврядування і визначає порядок проїзду, його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізника і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

У зв’язку з цим зазначеним проєктом рішення пропонується затвердити нові Правила користування електричним транспортом, які поширюватимуться на усю територію  Хмельницької територіальної громади та застосовуватимуться до правовідносин, що виникають при користуванні електричним транспортом.

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни (громадські організації)

+

 

Держава, органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

в тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

+

Ця проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки Правила користування електротранспортом на території Хмельницької міської територіальної громади затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування, яке визначає порядок проїзду і його оплати, права та обов’язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізника і пасажирів під час надання транспортних послуг, враховуючи наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

II. Цілі регулювання.

Шляхом державного регулювання пропонується розв’язати зазначену у розділі І цього аналізу проблему.

Цілями державного регулювання при цьому є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- ефективне регулювання взаємовідносин між учасниками транспортного процесу, деталізація та уточнення їх  прав та обов’язків у сфері пасажирських перевезень;

- зменшення кількості конфліктних ситуацій між учасниками транспортного процесу;

- забезпечення гарантованого та ефективного задоволення потреб мешканців територіальної громади у безпечних і якісних послугах з перевезень;

- зменшення кількості звернень громадян на роботу пасажирського транспорту в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

В аспекті часового виміру цілі державного регулювання безпосередньо пов’язані із строком дії вказаного регуляторного акта, що є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та втрати чинності  у разі зміни чинного законодавства.

Ш. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Застосування діючого регуляторного акта

Перший спосіб досягнення цілі -  використання діючого регуляторного акту. Альтернатива є неприпустимою, оскільки у повній мірі не відповідає вимогам чинного законодавства України.

 

Альтернатива 2

Обраний спосіб (прийняття пропонованого регуляторного акта)

Другий спосіб досягнення цілі – прийняття запропонованого проєкту регуляторного акту. Забезпечує вирішення проблемних питань в повному обсязі, а саме:

- сприяє підвищенню якості та безпеки послуг з перевезення пасажирів у всіх видах міського пасажирського транспорту незалежно від форми власності;

- стимулює перевізників та персонал перевізника (водій, кондуктор, контролер) до безпеки та якості пасажирських перевезень;

- уточнює порядок оплати та його проїзду у міському пасажирському транспорті;

- деталізує алгоритм дій та взаємовідносин учасників транспортного процесу (перевізників, водіїв, пасажирів, кондукторів, контролерів) при користуванні послугами міського пасажирського транспорту;

- впливає на зменшення конфліктних ситуацій та непорозумінь при користуванні послугами міського пасажирського транспорту.

Спосіб є прийнятним, оскільки повністю відповідає чинному законодавству затвердження такого регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (місцевої громади)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати у зв’язку із розглядом звернень мешканців міста щодо конфліктних ситуацій, які виникають в процесі користування послугами міського пасажирського транспорту

 

Альтернатива 2

Зменшення кількості звернень мешканців міста з питань користування послугами міського пасажирського транспорту    Збільшення надходжень до місцевого бюджету та ХКП «Електротранс» відповідно: за рахунок впровадження механізму застосування адміністративної відповідальності на рівні територіальної громади та цивільно-правової відповідальності згідно умов Публічного договору перевезення – у разі порушення порядку проїзду  та його оплати в електричному транспорті.

 

Витрати на ознайомлення з регуляторним актом

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Можливість користуватися послугами електричного транспорту

 

Витрати, які виникають в процесі розгляду конфліктних ситуацій, що обтяжуються подвійним тлумаченням норм чинного законодавства на користь однієї  з   основних груп (підгруп), на які впливає проблема

 

Альтернатива 2

Прозорість тарифу та умов контролю проїзду та його оплати.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

0

0

0

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

100

0

0

0

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати відсутні

 

Альтернатива 2

1. Встановлення чітких, прозорих взаємовідносин у користуванні електричним транспортом.

2. Забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

3. Прозорий облік доходів, справедливий розподіл компенсацій за перевезення пільгової категорії пасажирів.

1. Витрати на отримання інформації про регуляторний акт;

2. Витрати на оновлення витягу з правил користування електричним транспортом.

3. Обслуговування встановленого обладнання та засобів оплати проїзду (АСООП), утримання служби контролю оплати проїзду.

 

Під час проведення оцінки впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва окремо кількісно визначаються витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Річна сума витрат, грн

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

12154,64

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

12154,64

ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

по альтернативі 1

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), млн. гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Витрати на оборотні активи (120грн х 101 тролейбус = 12120,0грн)

 *відповідні витрати виконані з розрахунку, що суб’єкти середнього підприємництва використовують для надання послуг з пасажирських перевезень електротранспортом - 82  тролейбуса. Для розрахунку витрат на тролейбуси  взято кількість тролейбусів в експлуатації – 101 од. Витрати, що несе перевізник при затвердженні даного рішення на одиницю задіяного транспорту становлять 120грн (оновлення в салонах транспортних засобів інформації про правила користування електричним транспортом).

12 120,0

60 600,0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше (уточнити), гривень:

1. Витрати на отримання інформації про регуляторний акт:

0,5 год.(30 хв.) х 11500грн/166год.= 34,64грн.

34,64

34,64

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

12 154,64

60 634,64

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

12 154,64

60 634,64

Примітка: показники в рядках 1-5 та 7 не заповнені у зв’язку з встановленням додаткового обладнання (автоматизованої системи оплати проїзду) у тролейбусі на підставі рішення виконкому від 24.01.2019 р. №74 та укладених договорів з ФК «ГЕРЦ» та ТОВ «ГЕРЦ» за їх рахунок. Оплата за користування встановленим обладнанням здійснюється за рахунок вартості проїзду в транспорті.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

0

Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується  лише фізичних осіб, які користуються електричним транспортом

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0

0

Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується  лише фізичних осіб, які користуються електричним транспортом

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

0

0

0

0

             

Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується  лише фізичних осіб, які користуються електричним транспортом

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

0

0

0

0

Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується  лише фізичних осіб, які користуються електричним транспортом

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

-

-

-

-

Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується  лише фізичних осіб, які користуються електричним транспортом.

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Витрати на оборотні активи

 (2 грн.* 101 тролейбус = 12120,0 грн.)

*відповідні витрати виконані з розрахунку, що суб’єкти середнього підприємництва використовують для надання послуг з пасажирських перевезень 82  тролейбуса. Для розрахунку витрат на тролейбуси  взято кількість тролейбусів в експлуатації – 101 од. Витрати, що несе перевізник при затвердженні даного рішення на одиницю задіяного транспорту становлять 120грн (оновлення в салонах транспортних засобів інформації про правила користування електротранспортом).

12120,0

12120,0

60600,0

               

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

  • не потребує найму додаткового персоналу.

ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,  які виникають внаслідок дії регуляторного акта

по альтернативі 2

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), млн. гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Витрати на оборотні активи (120грн х 101 тролейбус = 12120,0грн)

 *відповідні витрати виконані з розрахунку, що суб’єкти середнього підприємництва використовують для надання послуг з пасажирських перевезень електротранспортом - 82  тролейбуса. Для розрахунку витрат на тролейбуси  взято кількість тролейбусів в експлуатації – 101 од. Витрати, що несе перевізник при затвердженні даного рішення на одиницю задіяного транспорту становлять 120грн (оновлення в салонах транспортних засобів інформації про правила користування електротранспортом).

12120,0

60600,0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень:

1. Витрати на отримання інформації про регуляторний акт:

0,5 год.(30 хв.) х 11500грн/166год.= 34,64грн.

34,64

34,64

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

12154,64

60634,64

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

12154,64

60634,64

Примітка: показники в рядках 1-5 та 7 не заповнені у зв’язку з встановленням додаткового обладнання (автоматизованої системи оплати проїзду) у тролейбусі на підставі цивільно-правових угод.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується  лише фізичних осіб, які користуються електричним транспортом

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується  лише фізичних осіб, які користуються електричним транспортом

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується  лише фізичних осіб, які користуються електричним транспортом

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

 

Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується  лише фізичних осіб, які користуються електричним транспортом.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується  лише фізичних осіб, які користуються електричним транспортом

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Витрати на оборотні активи (120грн х 101 тролейбус = 12120,0грн)

 *відповідні витрати виконані з розрахунку, що суб’єкти середнього підприємництва використовують для надання послуг з пасажирських перевезень електротранспортом - 82  тролейбуса. Для розрахунку витрат на тролейбуси  взято кількість тролейбусів в експлуатації – 101 од. Витрати, що несе перевізник при затвердженні даного рішення на одиницю задіяного транспорту становлять 120грн (оновлення в салонах транспортних засобів інформації про правила користування електротранспортом).

12120,0

12120,0

60600,0

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

-

-

  • не потребує найму додаткового персоналу.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Цілі без прийняття регуляторного акта   не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде).

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

 

1.Можливість громадян користуватися послугами електричного транспорту

2.Забезпечення пільгових перевезень пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами

1.Витрати органу місцевого самоврядування на ознайомлення з регуляторним актом;

 

2.Витрати органу місцевого самоврядування у зв’язку із розглядом звернень мешканців міста щодо конфліктних ситуацій, які виникають в процесі користування послугами електричного  транспорту;

 

3.Витрати громадян, які виникають в процесі розгляду конфліктних ситуацій, що обтяжуються подвійним тлумаченням норм чинного законодавства на користь однієї  з   основних груп (підгруп), на які впливає проблема;

 

4.Витрати суб’єктів господарювання на отримання інформації про регуляторний акт;

 

5.Витрати суб’єктів господарювання на оновлення витягу з правил користування електричним транспортом.

 

Не забезпечує вирішення проблеми в повному обсязі

Альтернатива 2

 

1.Реалізація наданих законом органу місцевого самоврядування повноважень в повному обсязі;

 

2.Зменшення кількості звернень мешканців міста з питань користування послугами електричного транспорту;

 

3.Забезпечення пільгових перевезень пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами;

 

4.Забезпечення можливості отримання громадянами послуг належної якості, покращення транспортного обслуговування;

 

5.Задоволення інтересів громади в питаннях користування послугами електричного транспорту;

 

6.Встановлення чітких, прозорих взаємовідносин у користуванні електричним транспортом;

 

7. Забезпечення прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

1.Витрати органу місцевого самоврядування у зв’язку із розглядом звернень мешканців міста щодо конфліктних ситуацій, які виникають в процесі користування послугами електричного транспорту;

 

2.Витрати суб’єктів господарювання на отримання інформації про регуляторний акт;

 

3.Витрати суб’єктів господарювання на оновлення витягу з правил користування електричним транспортом.

 

Вирішення всіх проблем та поставлених задач

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

 

Вказана альтернатива не враховує в повному обсязі інтереси всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Вимоги чинного законодавства за даної альтернативи не реалізуються належним чином.

Відсутні

Альтернатива 2

 

Причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Альтернатива відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує вирішення всіх проблем та поставлених цілей.

Зміни у законодавстві України

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Проєкт регуляторного акту спрямований на впорядкування відносин між органами місцевого самоврядування та  громадою, що виникають при користуванні послугами з перевезення пасажирів міським електричним транспортом. Розв’язання визначеної у першому розділі Аналізу регуляторного впливу проблеми здійснюватиметься за допомогою наступних механізмів:

1) механізм нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування (підготовка відповідного проєкту рішення, процедура прийняття рішення та його оприлюднення (набрання чинності));

2) механізм регулювання сфери послуг з перевезення пасажирів електричним  транспортом загального користування шляхом встановлення чіткого алгоритму дій та взаємовідносин учасників транспортного процесу (перевізника, водіїв, пасажирів, кондукторів, контролерів) при користуванні послугами пасажирського транспорту, врегулювання порядку оплати та проїзду, прав та обов’язків пасажирів, а також взаємовідносин перевізника і пасажирів під час надання транспортних послуг, з урахуванням особливостей транспортної інфраструктури та наявності автоматизованої системи обліку оплати проїзду;

3) механізм взаємодії з територіальною громадою (забезпечить належний доступ інформації про регуляторний акт; сприятиме достатньому рівню обізнаності щодо положень пропонованого регуляторного акта);

4) механізм контролю (забезпечить належне виконання вимог регуляторного акта).

Розв’язання визначеної проблеми здійснюватиметься за допомогою наступних заходів:

1) заходи інформаційного характеру: доведення до відома населення вимог регуляторного акта;

2) заходи контролю: контроль здійснюватиметься за дотриманням вимог регуляторного акта в межах повноважень органами місцевого самоврядування;

3) заходи застосування санкцій за порушення вимог регуляторного акта: притягнення до відповідальності здійснюватиметься в порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством у випадках наявності складу правопорушення, складу злочину,  а також за умовами публічного договору.

З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, зокрема, для отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу підлягають оприлюдненню на офіційному вебпорталі Хмельницької міської ради  https://khm.gov.ua та на вебпорталі Перевізника https://www.eltrans.km.ua. Для належної інформованості громадян рішення виконавчого комітету буде оприлюднено в місцевому друкованому ЗМІ в установлений законодавством строк.

Прогнозована ситуація після набрання чинності регуляторним актом:

- виконання його положень особами, на яких поширюється дія регуляторного акта;

- забезпечення балансу інтересів учасників транспортного процесу (перевізника, водіїв, пасажирів, кондукторів, контролерів);

- зменшення кількості конфліктних ситуацій між учасниками транспортного процесу;

- зменшення кількості звернень громадян на роботу пасажирського електричного транспорту в межах відповідного адміністративно-територіального утворення на 40 % за рік;

- забезпечення гарантованого та ефективного задоволення потреб мешканців та гостей міста у безпечних та якісних послугах з перевезень пасажирів;

- стимулювання перевізника та персоналу перевізника (водій, кондуктор, контролер) до безпеки та якості пасажирських перевезень;

- забезпечення чіткого порядку оплати, користування пільгами та проїзду у пасажирському транспорті;

- чіткий алгоритм дій та взаємовідносин учасників транспортного процесу (перевізника, водіїв, пасажирів, кондукторів, контролерів) при користуванні послугами пасажирського транспорту.

Позитивний ефект забезпечуватиметься за рахунок доведення вимог  регуляторного акта до широкого загалу.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути такі чинники, як можливі зміни у чинному законодавстві України.

Регуляторний акт спонукає осіб, на яких поширюється регулювання, виконувати визначені ним вимоги при користуванні послугами електричного транспорту. Невиконання вказаних у регуляторному акті вимог пасажирами, перевізником та персоналом перевізника (водій, кондуктор, контролер) зумовлює настання описаних в цьому акті правових наслідків (зокрема, застосування штрафних санкцій за безквитковий проїзд). Інші перешкоди щодо впровадження  регуляторного акта та  виконання  його  вимог  відсутні.

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з «___»_____ 20__ р. по «___»_____ 20__ р.

Примітка: консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва не проводились.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

Примітка: консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва не проводились.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: ____________ (одиниць), у тому числі малого підприємництва ____________ (одиниць) та мікропідприємництва ___________ (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив _________ (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Примітка: вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі) здійснити неможливо.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

х

х

х

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

х

х

х

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

х

х

х

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

х

х

х

5

Інші процедури (уточнити)

х

х

х

6

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

х

х

х

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

8

Сумарно, гривень

Формула: відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

х

х

х

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

х

х

х

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула: витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

х

х

х

11

Процедури офіційного звітування

Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

х

х

х

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

х

х

х

13

Інші процедури (уточнити)

х

х

х

14

Разом, гривень

Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

х

х

х

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

х

х

х

16

Сумарно, гривень

Формула:відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

х

х

х

Примітка: оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає менше 10 % - здійснити вищевказані розрахунки неможливо.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:Хмельницька міська рада та її виконавчі органи

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

х

х

х

х

х

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

х

х

х

х

х

камеральні

х

х

х

х

х

виїзні

х

х

х

х

х

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

х

х

х

х

х

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

х

х

х

х

х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

х

х

х

х

х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

х

х

х

х

х

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
__________________
__________________

х

х

х

х

х

Разом за рік

х

х

х

х

х

Сумарно за п’ять років

х

х

х

х

х

Примітка: Оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає менше 10 % - здійснити вищевказані розрахунки неможливо.

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень

 

*

*

*

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примітка: оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає менше 10 % - здійснити вищевказані розрахунки неможливо.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0

0

Примітка: оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає менше 10 % - здійснити вищевказані розрахунки неможливо.

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

*

*

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

*

*

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

*

*

*Примітка: оскільки питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає менше 10 % - здійснити вищевказані розрахунки неможливо.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк  дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, з можливістю внесення до нього змін та втрати  чинності  у разі зміни чинного законодавства.

Акт є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого строку. На дію акта можуть вплинути зовнішні чинники, що зазначені у розділі VI  Аналізу регуляторного впливу.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основним показником результативності регуляторного акта є забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо врегулювання відносин, що виникають у кола осіб при користуванні послугами пасажирського електричного транспорту.

Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

- кількість перевізників, що працюють на ринку надання послуг пасажирських перевезень    (1 суб’єкт господарювання);

- рівень поінформованості фізичних осіб підприємців та юридичних осіб щодо основних положень регуляторного акта – високий;

- кількість звернень громадян зі скаргами на роботу електротранспорту (очікується                        зменшення на 40% за рік порівняно з базовим (попереднім) роком).

Показники впроваджуваності:

а) зменшення кількості виявлених безквиткових  пасажирів  - на 60%;

б) надходження до міського бюджету від стягнень адміністративних штрафів за безквитковий проїзд (750тис.грн) та надходження коштів в бюджет ХКП «Електротранс» від застосування цивільно-правової відповідальності, передбаченої умовами публічного договору (750тис.грн);

в) покращання фінансово-господарської діяльності ХКП «Електротранс» та зменшення  навантаження на бюджет Хмельницької міської ради – за 2020 рік збитки становили 15 846тис.грн, за 2021 рік – очікується зменшення у порівнянні з 2020 роком на 986тис.грн.

На підставі даних, отриманих при проведенні відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття, можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності даного регуляторного акта шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до Хмельницької міської територіальної громади.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акта з метою порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись із використанням статистичного методу.

Види даних: статистична інформація, наявна в ХКП «Електротранс» та інформація наявна в управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Цільові групи осіб – відсутні.

Відстеження результативності та перегляд регуляторного акту буде здійснюватися ХКП «Електротранс» та управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради шляхом відстеження змін у законодавстві в сфері надання послуг з перевезення міським електричним транспортом, впровадження нових способів оплати проїзду.

Відстеження результативності цього рішення повинно здійснюватися у порядку, визначеному ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методикою проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

 

Директор Хмельницького комунального

підприємства «Електротранс»                                                                  Сергій БОБУХ

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua