АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.07.2018 № 518 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проєкту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.07.2018 № 518 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)»

 

І. Визначення проблеми.

За час дії Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Хмельницької міської територіальної громади органи місцевого самоврядування стикаються з різними порушеннями розміщення рекламних носіїв. Наприклад: відсутня єдина система форм та стандартів рекламних конструкцій. Також має місце не дотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог договорів про надання у користування місць для розміщення рекламних засобів на території Хмельницької міської територіальної громади. Не визначено чітких термінів видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

У зв’язку з цим виникла необхідність внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.07.2018 № 518 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)»

Внесення змін до рішення виконавчого комітету від 19.07.2018 № 518 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)» дозволить встановити єдину систему форм та стандартів рекламних конструкцій та визначити чіткий термін видачі дозволів.

Дія даного регуляторного акту поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання та органи місцевого самоврядування.

 

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

Суб’єкти малого підприємництва, якщо є

+

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

Метою запропонованого проєкту рішення є врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами на території Хмельницької міської територіальної громади та надання суб'єктам підприємницької діяльності більш конкретної інформації з цього приводу.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити ситуацію без змін

Користування рішенням виконавчого комітету

Хмельницької міської ради від 28.05.2020 № 436 «Про внесення  змін до рішення виконавчого комітету від 19.07.2018 № 518 «Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому (нова редакція)»

Затвердження нового регуляторного акту

Дотримання єдиної форми та стандартів рекламних конструкцій, чіткий термін видачі дозволів

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні у зв’язку з тим, що створює додаткові проблеми для суб'єктів господарювання під час подачі документів на отримання дозволу та призводить до порушень під час розміщення рекламних конструкцій після отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту

Є прийнятною, так як досягає мети врегулювання відносин, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні тому, що створює проблеми для громадян під час подачі документів на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту

Приведення нормативної бази до єдиного регуляторного документу

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні тому, що призводить до не дотримання розповсюджувачами зовнішньої реклами вимог договорів про надання у користування місць для розміщення рекламних засобів на території Хмельницької міської територіальної громади

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту

Зменшення часу та витрат на підготовку документів для отримання дозволів на розміщення рекламних засобів

Відсутні

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

72

67

 

139

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

52

48

 

100

 

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом самих суб’єктів господарювання, які подаватимуть звернення на розміщення зовнішньої реклами.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні тому, що створює проблеми для громадян під час подачі документів на отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Відсутні.

Затвердження нового регуляторного акту

Зменшення часу та витрат на підготовку документів для отримання дозволів на розміщення рекламних засобів.

Відсутні.

 

 

ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

 

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на підготовку документів (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, тощо

-

-

-

-

 

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння

Залишити ситуацію без змін.

1

Застарілий Порядок розміщення зовнішньої реклами у місті, який не дозволяє вирішити проблему.

Затвердження нового регуляторного акту

4

Частково змінювати тип рекламних конструкцій

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Залишити ситуацію без змін.

Прийняття нового Порядку розміщення зовнішньої реклами

Відсутні

Вирішить питання щодо порядку видачі дозволів у чітко визначені терміни.

Затвердження нового регуляторного акту

Приведення рекламних конструкцій до єдиних сучасних форм

Відсутні

Покращить архітектурний вигляд міста

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Залишити ситуацію без змін.

Зменшення часу та витрат на підготовку документів для отримання дозволів на розміщення рекламних засобів.

Х

Затвердження нового регуляторного акту

Дотримання єдиної системи форм та стандартів рекламних конструкцій

Х

 

V. Механізм і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми .

При прийнятті запропонованого регуляторного акту будуть діяти наступні механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем:

- затвердити види та типи рекламних засобів;

- частково заборонити розміщення рекламних конструкцій на фасадах будівель;

- заборонити розміщення рекламних конструкцій на дахах будівель;

- скоротити строк видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів середнього і малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
_________________
_________________
_________________

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

*Примітка: витрати на адміністрування регулювання передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за
п’ять років, гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів середнього і малого підприємництва

0

0

0

 

*Примітка: витрати на адміністрування регулювання передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

VII. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акту вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

 

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акту є:

 

  • Кількість скарг та зауважень по роботі розповсюджувачів реклами.
  • Кількість оновлених рекламних засобів.
  • Кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва, які звернулись до управління архітектури та містобудування для надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
  • Кількість надісланих попереджень про недопущення порушення умов договорів.

Показники впроваджуваності:

  • Кількість майбутніх суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва, які звернуться до управління архітектури та містобудування для надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
  • Кількість розповсюджувачів, що не дотримуються умов договору про надання  у користування місць для розміщення рекламного засобу.
  • Кількість укладених договорів із майбутніми розповсюджувачами зовнішньої реклами.

Показники інформованості:

  • Джерела інформації щодо архітипів рекламних конструкцій на території Хмельницької міської територіальної громади.
  • Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту.

Показники передбачуваності:

  • Визначені договірні відносини між власником місця розташування рекламного засобу та розповсюджувачем зовнішньої реклами на території Хмельницької міської територіальної громади.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) наведено у таблиці

 

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1

Кількість суб’єктів підприємництва на яких поширюється дія акту

 

 

од.

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.)

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.)

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.)

2

Кількість скарг та зауважень

%

-

-

-

3

Кількість оновлених рекламних засобі

 

од.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

 

 

грн.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

5

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

 

Робочі дні

Планується дотримання умов договору запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

 

Рівень поінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100% та є незмінним протягом вимірювального періоду.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через 3 місяці після набрання чинності.

Повторне – через рік з дня набрання ним чинності, періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акту – статистичні.

 

 

В.о. начальника управління

архітектури та містобудування          Максим ДРУЖИНІН

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua