Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення міської ради «Про затвердження Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення»

Аналіз впливу регуляторного акта Проект рішення міської ради «Про затвердження Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення»

I. Визначення проблеми

Згідно ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” від 20.09.2019 № 132-IX статтю 40                  ЗУ “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 № 3038-VI, яка врегульовувала правовідносини, які виникають при укладенні договорів про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту було скасовано, а прикінцевими та перехідним положеннями ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” встановлено порядок врегулювання правовідносини участі лише на 2020 рік.

Зважаючи на те, що кошти участі є одним із джерел надходження до бюджету Хмельницької міської територіальної громади, які використовуються на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади, а також враховуючи суттєві зміни законодавства необхідно розробити та затвердити новий порядок участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади та скасувати рішення двадцять другої сесії Хмельницької міської ради “Про затвердження Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури               м. Хмельницького та визнання такими, що втратили чинність, рішень міської ради та пунктів рішення виконавчого комітету” від 17.12.2008 № 23 із змінами і доповненнями.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

 

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб'єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою старого Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури                             м. Хмельницького, який затверджений рішенням двадцять другої сесії Хмельницької міської ради від 17.12.2008 № 23 із змінами і доповненнями, який був розроблений відповідно до статті 40 ЗУ “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 № 3038-VI, яка на даний момент скасована.

II. Цілі регулювання

Створення умов для безумовного укладення забудовниками договорів про участь та обов’язкового внесення ними коштів участі до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

Головною метою змін до Порядку є стимулювання ефективної діяльності в сфері містобудування через удосконалення спрощеної та прозорої сплати коштів участі на створення і розвиток інженерно-траспортної та соціальної інфраструктури, що дасть можливість збільшити доходи до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

У такому випадку кількість забудовників, які ухиляються від участі у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади збільшиться. Це призведе до загострення проблеми та недоотримання коштів щодо будівництва таких соціальних об'єктів.

Розроблення та затвердження нового Порядку та скасування рішення двадцять другої сесії Хмельницької міської ради від 17.12.2008 № 23

Уточнення (конкретизації) та вдосконалення у відповідності до чинного законодавства та враховуючи відповідні напрацювання відносно правовідносин, які виникають при укладенні договорів про участь будуть створені умови, коли отримання документів для проектування об’єктів та введення їх в експлуатацію стане неможливим, а неукладення договорів та відмова від участі у створенні та розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури стане економічно невигідним. Тим самим буде забезпечено додаткові надходження до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, через неможливість впливати на забудовників, які відмовляються брати участь у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури міста.

Зменшення наповнення бюджету Хмельницької міської територіальної громади та збільшення навантаження на існуючі інженерні мережі, прискорення їх зношення. Зменшення фінансування заходів з розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Розроблення та затвердження нового Порядку з метою створення умов для безумовного укладення договорів про участь та сплати коштів участі до бюджету Хмельницької міської територіальної громади

Вигода полягає у тому, що з’явиться оновлений та вдосконалений механізм, який дозволить забезпечити укладення договорів про участь з усіма забудовниками, які виявлять намір будувати на території Хмельницької міської територіальної громади. Це, у свою чергу забезпечить наповнення місцевого бюджету та надасть можливість реалізації соціальних заходів для будівництва та розвитку інженерно-транспортної та

соціальної інфраструктури.

Розроблення та затвердження нового Порядку не несе витрат на адміністрування регулювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, так як до бюджету  Хмельницької міської територіальної громади не надходять кошти, які передбачені на створення і розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури

Погіршення стану інженерних мереж та відсутність можливості будівництва соціальних об'єктів інфраструктури.

Розроблення та затвердження нового Порядку з метою створення умов для безумовного укладення договорів про участь та сплати коштів участі до бюджету  Хмельницької міської територіальної громади

Забезпечується надходження додаткових коштів до бюджету Хмельницької міської територіальної громади, які будуть використані для розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади.

Покращення рівня життя та соціального забезпечення населення шляхом створення та відновлення відповідних інженерних мереж та соціальних об'єктів.

Розроблення та затвердження нового Порядку не тягне за собою додаткових витрат.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

 

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

За 2019 рік

-

15

20

136

171

За 2020 рік

-

10

14

159

183

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

За 2019 рік

-

9 %

12 %

79 %

100 %

За 2020 рік

-

5 %

8 %

87 %

100 %

Примітка: дані наведені в таблиці взяті із укладених договорів про участь у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури міста та є орієнтовними.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Веде до того, що велика кількість забудовників порушують вимоги чинного законодавства щодо участі  у створенні і розвитку інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури  Хмельницької міської територіальної громади.

відсутні

Розроблення та затвердження нового Порядку з метою створення умов для безумовного укладення договорів про участь та сплату коштів участі до бюджету Хмельницької міської територіальної громади

Право реалізувати власний проект будівництва на території Хмельницької міської територіальної громади.

Сплата коштів участі у встановлених обсягах та у визначені терміни.

Примітка: визначити кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, не представляється можливим через те, що невідомо, хто з них у майбутньому може стати забудовником і яких саме об’єктів. З цієї ж причини неможливо визначити сумарні витрати за альтернативами.

У зв’язку з тим, що не затверджено штатний розпис ОМС розрахувати бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів середнього підприємництва неможливо.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Проблема продовжує існувати

Розроблення та затвердження нового Порядку з метою створення умов для безумовного укладення договорів про участь та сплати коштів участі до бюджету Хмельницької міської територіальної громади

3

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Розроблення та затвердження нового Порядку з метою створення умов для безумовного укладення договорів про участь та сплату коштів участі до бюджету  Хмельницької міської територіальної громади

Розроблення та затвердження нового Порядку забезпечить укладення договорів про участь усіма забудовниками, що значно збільшить надходження додаткових коштів до бюджету Хмельницької міської територіальної громади

Розроблення та затвердження нового Порядку не несе витрат на адміністрування регулювання.

Усі основні аспекти проблеми частково будуть вирішені

Відсутність регулювання

Сприяє ухиленню від укладення договорів про участь, не забезпечує надходження коштів до бюджету Хмельницької міської територіальної громади від забудовників.

Зменшення наповнення  бюджету Хмельницької міської територіальної громади та збільшення навантаження на існуючі інженерні мережі, прискорення їх зношення. Зменшення фінансування заходів з розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Проблема продовжує існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Розроблення та затвердження нового Порядку з метою створення умов для безумовного укладення договорів про участь та сплати коштів участі до бюджету  Хмельницької міської територіальної громади

Усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть

відсутні

Відсутність регулювання

Проблема продовжує існувати через відсутність норм, які зобов’язують забудовників укладати відповідні договори та вносити кошти участі до бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

1. Пропонується про обов'язок замовника взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади обов'язково зазначається у рішеннях Хмельницької міської ради  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про надання земельної ділянки в оренду, про передачу у власність та письмово повідомляється під час видачі містобудівних умов та обмежень.

2. До отримання технічних умов у МКП "Хмельницькводоканал" розрахунок розміру коштів участі, належного замовником до оплати, проводиться із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності та техніко-економічних показників об'єкта будівництва, що містяться у містобудівних умовах та обмеженнях.

3. У разі відсутності технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення договір про участь між Хмельницькою територіальною громадою та замовником укладається перед зверненням до МКП "Хмельницькводоканал" не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення.

4. У разі виявлення та встановлення в єдиному реєстрі факту початку будівництва або введення об'єкта до експлуатації без укладення договору про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади управління капітального будівництва Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів за наявності відповідного повідомлення, декларації, дозволу, сертифікату, проводить розрахунок розміру коштів участі, належної замовником до оплати, на підставі встановлених міською радою нормативів для одиниці створеної потужності, відповідно до Методики розрахунку розміру коштів участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 02.01.2020 року.

Вид консультації

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Робоча зустріч

24

Доведення до відома присутнім про необхідність дотримання вимог чинного законодавства щодо обов'язковості укладання договору про участь у створення і розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі) станом на 31.12.2020:

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 173 одиниць, у тому числі малого підприємництва 14 одиниць та мікропідприємництва 159 одиниць;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 95 % (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання”.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання - сплата коштів участі у встановлених обсягах та у визначені терміни.

Розрахувати точні витрати суб’єктів малого підприємництва не є можливим, оскільки ставки коштів участі є різними для різних об’єктів забудови земельної ділянки (отриманих ними прибутки).

4. Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання — витрати на адміністрування регулювання відсутні.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

З моменту набрання регуляторним актом чинності строк його дії необмежений.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники впроваджуваності:

А) Надходження до міського бюджету від забудовників коштів участі на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади у 2021 році, у порівнянні із 2020 роком (статистична інформація – повторне дослідження), (до прикладу, у 2019 році до міського бюджету залучено 18 955,030 тис. грн., а у 2020 року — 16 035,329 тис. грн.).

Б) Кількість замовників, які у 2021 році уклали договори про участь у порівнянні із 2020 роком (статистична інформація – повторне дослідження), (до прикладу, у 2019 року укладено — 171 договір, а у 2020 році — 183 договори).

В) Кількість забудовників, які порушили строки сплати коштів участі у 2021 році уклали договори про участь у порівнянні із 2020 роком (статистична інформація – повторне дослідження), (до прикладу, у 2019 році надіслано 10 претензій про вимогу щодо оплати коштів, а у 2020 році — 9 претензій).

Г) Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами становитиме 15 (п'ятнадцять) робочих днів з дня реєстрації звернення про укладення договору про участь. Прогнозований показник розміру коштів що витрачатимуться становитиме 16 млн. грн.

Показники інформованості:

А) Джерела інформації щодо порядку розгляду питань, пов’язаних із участю замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади (соціологічне опитування – базове та повторне).

Б) Поінформованість щодо порядку розгляду питань, пов’язаних із участю замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади (соціологічне опитування – базове та повторне).

Показники передбачуваності:

А) Впевненість забудовників у тому, що питання, пов’язані із участю замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади розглядаються у порядку, передбаченому запропонованим рішенням (соціологічне опитування – базове та повторне).

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) наведено у таблиці.

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1

Кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюються дія акта

од.

160

180

510

2

Кількість забудовників, які порушили строки сплати коштів участі

од.

10

10

30

3

Кількість замовників, які  уклали договори про участь

од.

160

180

510

4

Надходження до міського бюджету від забудовників коштів участі на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади

млн. грн.

15,0

17,0

48,0

5

Розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта

млн. грн.

15,0

17,0

48,0

6

Час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта

Робочі дні

15

15

15

  Рівень поінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100 % та є незмінним протягом вимірювального періоду.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

  1. Базове відстеження результативності буде здійснено через 3 місяці після набрання чинності запропонованого регуляторного акту.
  2. Повторне відстеження результативності проводиться через рік після прийняття регуляторного акта.
  3. Періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження результативності проводяться статистичним методом.

Види даних: статистична інформація, наявна в управлінні капітального будівництва.

Цільова група: забудовники — фізичні та юридичні особи, які здійснюють забудову земельної ділянки на території Хмельницької міської територіальної громади.

 

Начальник управління капітального

будівництва Департаменту архітектури,

містобудування та земельних ресурсів                                                         Тетяна ПОЛІЩУК

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua