АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Хмельницької міської ради «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 № 40 та втрату чинності рішень міської ради»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проєкту рішення Хмельницької міської ради «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 № 40 та втрату чинності рішень міської ради»

Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160/ІV (зі змінами) та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004  № 308 (зі змінами).

І. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати

шляхом прийняття регуляторного  акта       

Законами  України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту» від 17.09.2020 № 910-1Х  та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 № 1081-1Х були внесені зміни до частини 2 статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон).

Даними змінами розширено коло суб’єктів, які мають право на отримання в оренду державного та комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу, без проведення аукціону, а саме:

-  державні та комунальні спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров’я населення, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, а також бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки;

- громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, утворені ними спортивні клуби (крім спортивних клубів, що займаються професійним спортом), дитячо-юнацькі спортивні школи, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської підготовки, центри студентського спорту закладів вищої освіти, центри фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, - виключно для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг";

- потенційні орендарі для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) на період дії карантину, зумовленого протидією поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

На виконання Закону України від 17.09.2020 № 910-1Х  постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 71 внесено зміни до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483.

У зв’язку з внесеними до законодавства змінами виникла необхідність встановити орендну ставку за використання комунального майна для вищеназваних суб’єктів в розмірі 1% шляхом внесення змін до додатку 3 (Орендні ставки за використання комунального майна  Хмельницької міської територіальної громади) до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 № 40 «Про затвердження нормативних документів з питань оренди та визначення додаткової умови оренди майна Хмельницької міської територіальної громади (крім землі)», оскільки діючим регуляторним актом для вказаних суб’єктів орендна ставка не визначена, що не дасть змогу реалізувати їм своє право на отримання майна в оренду, а органам місцевого самоврядування здійснити процедуру передачі майна в оренду таким потенційним орендарям.

Також, враховуючи соціальну значимість громадських організацій ветеранів, які використовують приміщення для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів, та реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ, пропонується зменшити для них орендну ставку з 4%  і 7%  до  1%.

Крім того, проєктом рішення пропонується внести зміни в додаток 1 (Примірний договір оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади (далі – Примірний договір) до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 № 40 в частині врегулювання плати за суборенду майна відповідно до пункту 174 Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 № 483, а саме, з пункту 5.5 Примірного договору виключити слова «та внести зміни в Договір оренди щодо врахування розміру плати за суборенду в розрахунку та сумі орендної плати. Плата за суборенду визначається у подвійному розмірі орендної плати».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

-

+

Держава в особі органів місцевого самоврядування

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємства

+

-

                                  

Проблема не може бути розв’язання за допомогою ринкових механізмів у зв’язку з тим, що право на затвердження  Примірного договору та орендних ставок за використання комунального майна відповідно до Закону  належить міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

ІІ. Цілі регулювання

Прийняття проєкта рішення забезпечить:

- встановлення соціально доступних ставок орендної плати за використання майна комунальної власності при передачі його в оренду без проведення аукціону закладам, установам, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, громадським організаціям ветеранів та реабілітаційним установам для осіб та дітей з інвалідністю для розміщення реабілітаційних установ, орендарям для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби;

- можливість реалізації процедури передачі в оренду комунального майна Хмельницької міської територіальної громади орендарям, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону;

- приведення у відповідність до діючого законодавства України змісту Примірного договору.

Даний проєкт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості і врахування громадської думки.

Рішення підготовлено відповідно до повноважень міської ради, які визначені  у статтях 16, 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», згідно з якими органам місцевого самоврядування надається право затвердження Примірного договору оренди та  Методики розрахунку і використання орендної плати і орендних ставок.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Неприйняття регуляторного акта (відсутність регулювання)

 (далі – Альтернатива 1)

 

У разі відмови від прийняття запропонованого регуляторного акта не буде забезпечено можливість реалізації чинного законодавства з питань оренди.

 Альтернатива не є прийнятною.

  Прийняття рішення міської ради «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 № 40»

(далі – Альтернатива 2)

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу реалізувати норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (із врахуванням останніх змін), а саме, буде забезпечено можливість передачі в оренду комунального майна Хмельницької міської територіальної громади орендарям, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону.

Орендні ставки та Примірний договір будуть відповідати прийнятим на сьогоднішній день державним нормативно-правовим актам з питань оренди.

Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятним для досягнення цілей.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
    1. Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

Відсутні

-

Альтернатива 2

 

Можливість реалізації процедури передачі в оренду комунального майна Хмельницької міської територіальної громади суб’єктам, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону;

приведення у відповідність до діючого законодавства України змісту Примірного договору.

 

Розроблення та прийняття регуляторного акта  не несе витрат на адміністрування регулювання

    1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання*

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

-

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 

 

-

Альтернатива 2

Можливість реалізації права на отримання  в оренду комунального майна Хмельницької міської територіальної громади без проведення аукціону суб’єктами, які мають на це право відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»

 

Витрати вказаних суб’єктів  на оренду комунального майна Хмельницької міської територіальної громади розраховуються відповідно до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та орендних ставок за використання комунального майна Хмельницької міської територіальної громади, які затверджуються рішенням міської ради

   Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.

-

Альтернатива 2.

-

* Примітка: визначити кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, та їх питому вагу не представляється можливим через те, що невідомо, хто з них у майбутньому може стати орендарем і яких саме об’єктів. З цієї ж причини неможливо визначити витрати суб’єктів, на які поширюється дія регуляторного акта, в тому числі сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, за альтернативами.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

      За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей. Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оптимальним альтернативним способом досягнення визначених цілей є Альтернатива 2.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

 

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

4

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті  повною мірою

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи

у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

-

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Можливість реалізації процедури передачі в оренду комунального майна Хмельницької міської територіальної громади суб’єктам, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону;

приведення у відповідність до діючого законодавства України змісту Примірного договору.

 

Розроблення та прийняття регуляторного акта  не несе витрат на адміністрування регулювання

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті  повною мірою

 

Рейтинг результативності

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Є недоцільною, оскільки не дозволить досягти цілей регулювання

Х

Альтернатива 2

Є оптимальною, оскільки цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою

На дію цього регуляторного акта може негативно  вплинути погіршення економічної ситуації у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), що може призвести до загального зменшення кількості орендарів

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Основним  механізмом, який забезпечить розв’язання наявних проблем у сфері оренди комунального майна громади, є прийняття  Хмельницькою міською радою запропонованого проєкту рішення «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 № 40 та втрату чинності рішень міської ради».

Для впровадження прийнятого регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про норми регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному сайті Хмельницької  міської ради.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування.

Розрахунок витрат суб’єктів господарювання: виконання вимог регуляторного акта не призведе до додаткових витрат кожного суб’єкта господарювання. Кожен суб’єкт господарювання на власний розсуд обирає для себе, чи скористатись йому своїм правом на оренду комунального майна та чи прийнятні для нього умови отримання майна в оренду.

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва (далі - СМП)  не  проводилися,  оскільки  даним  проєктом  рішення  міська

рада реалізує передбачену Законом України «Про оренду державного та комунального майна» можливість для представницьких органів місцевого самоврядування самостійного розроблення та затвердження нормативних актів щодо комунального майна в чітких межах, визначених законом, з  врахуванням особливостей оренди комунального майна.

2. Попередня оцінка впливу регулювання на СМП

Кількість суб'єктів господарювання, на які поширюватиметься регулювання, та питому вагу СМП у загальній кількості суб'єктів господарювання визначити не можливо, оскільки потенційним орендарем комунального майна може стати будь-який суб'єкт господарювання (за винятком осіб, які не можуть бути орендарями відповідно до Закону). Таким чином, можлива кількість суб'єктів господарювання, на яких може поширюватись регулювання, - це вся кількість суб’єктів господарювання, зареєстрованих в нашій державі і не тільки, оскільки  відповідно до статті 4  Закону України «Про оренду державного та комунального майна» орендарями можуть бути фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

Період регулювання у перший рік

(стартовий рік)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

н/п

н/п

н/п

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

н/п

н/п

н/п

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

н/п

н/п

н/п

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

н/п

н/п

н/п

5

Інші процедури

н/п

-

-

6

Разом, гривень

0,00

X

X

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць*

_

-

-

8

Сумарно, гривень

0,00

X

X

____________
* показник не встановлено, оскільки розрахувати кількість суб’єктів, які виявлять бажання взяти в оренду майно вперше, розрахувати неможливо.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів  не передбачені.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання – запропонованим проєктом рішення міська рада реалізує передбачену Законом України «Про оренду державного та комунального майна» можливість для представницьких органів місцевого самоврядування самостійного розроблення та затвердження нормативних актів щодо комунального майна в чітких межах, визначених законом, з врахуванням особливостей оренди комунального майна, та не покладає на суб'єктів малого підприємництва будь-яких додаткових витрат, не передбачених законодавством з питань оренди комунального майна.

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – неможливо, оскільки такі заходи не передбачено Законом України «Про оренду державного та комунального майна».

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілей державного регулювання, задля якого пропонується прийняти регуляторний акт, може бути охарактеризовано кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період.

Якісні показники:

- прийняття запропонованих нормативних актів дасть змогу реалізувати норми останніх змін до  Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;

- встановлення соціально доступних ставок орендної плати за використання майна комунальної власності при передачі його в оренду без проведення аукціону;

- приведення у відповідність до діючого законодавства України змісту Примірного договору.

Прогнозні показники результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі)*

Назва показника

Од.

виміру

За 2021 рік (базове відстеження)

Очікувані показники (повторне відстеження)

Очікувані показники (перше періодичне відстеження)

1.

Кількість договорів оренди, укладених з суб’єктами, зазначеними в підпункті 1.3 рішення

од.

2.

Площа приміщень, переданих в оренду суб’єктам, зазначеним в підпункті 1.3 рішення

кв.м

3.

Сума місячної орендної плати за вказаними договорами

грн.

*Примітка: встановити прогнозні показники результативності дії регуляторного акта неможливо,  оскільки невідомо, хто з потенційних орендарів скористається правом на отримання в оренду майна. Під час відстеження результативності дії регуляторного акта будуть визначені фактичні показники результативності.

Рівень поінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100 % та є незмінним протягом вимірювального періоду.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через шість місяців після набрання чинності.

 

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через рік і шість місяців після набрання чинності.

 

Строки проведення періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Кожних три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта.

 

Метод проведення відстеження результативності: с

татистичний, порівняння.

 

Вид даних: статистичні.

 

Заступник директора департаменту

інфраструктури міста - начальник

управління житлової політики і майна                                          Наталія  ВІТКОВСЬКА

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]