Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд та тимчасових конструкцій для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської територіальної

Аналіз регуляторного впливу до проєкту  рішення  Хмельницької міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд та тимчасових конструкцій для провадження підприємницької діяльності  на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення  міської ради від 21.09.2016 р. №55»

І. Визначення проблеми.

Розміщення тимчасових споруд  (надалі-ТС) регулюється рядом нормативно-правових актів, а саме: Земельним кодексом України, Законами України «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 21.10.2011 №244. На сьогодні чинним законодавством  не визначено питання перенесення та демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Відповідно до пункту 2.29 Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, у разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив’язки, самовільного встановлення ТС для провадження підприємницької діяльності, така ТС підлягає демонтажу.

Мали місце випадки самовільного розміщення на території громади тимчасових  споруд  та тимчасових конструкцій (надалі ТК) і ішенням міської ради від 21.09.2016 порядок, який регламентував би процедуру демонтажу ТС/ТК,  був відсутній. Дана проблема негативно впливала як на благоустрій міста Хмельницького, так і на утримання в належному стані території громади, архітектурний вигляд міста та його економічний розвиток в цілому, оскільки у випадках закінчення строку дії, анулювання паспортів прив’язки, самовільного встановлення ТС/ТК, зазначені споруди власниками/користувачами, як правило не демонтувалися, що порушувало  право територіальної громади на володіння, користування територією, створювало ознаки незаконної економічної конкуренції.. Зважаючи на вищезазначене, рішенням  сесії міської ради  від 21.09.2016 №55, було прийнято Порядок демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій. В процесі реалізації основних положень рішення на практиці, виникла потреба внесення змін  та доповнень  в  діючий Порядок демонтажу. Також , в зв’язку із зміною територіального устрою та утворення Хмельницької міської територіальної громади виникла потреба привести у відповідність діючі нормативні акти.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, діючих регуляторних актів, оскільки питанння, що порушуються, не стосуються механізмів стихійного регулювання, темпів і пропорцій. Порядок демонтажу  тимчасових споруд  та тимчасових конструкцій для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади, зокрема,  передбачає підготовку, механізм, підстави, терміни проведення демонтажу самовільно розміщених  тимчасових споруд та тимчасових констукцій та подальше поводження з демонтованими ТС/ТК з відшкодуванням витрат за проведення робіт по демонтажу.

ІІ. Цілі державного регулювання

 Метою зазначеного проєкту рішення  є:

- покращення  стану благоустрою  території громади та збереження архітектурного вигляду міста;

- врегулювання процесу, черговості виконання заходів і робіт по  демонтажу самовільно встановлених тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

-  впорядкування розміщення тимчасових споруд ; 

- усунення незаконної конкуренції серед  суб’єктів господарювання під час здійснення господарської діяльності.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1.Визначення альтернативних способів.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність чіткого порядку демонтажу  ТС/ТК

(далі-Альтернатива 1)

Така альтернатива є неприйнятною. Самовільно розміщені тимчасові споруди та тимчасові конструкції створюють перешкоди для планування і забудови, призводять до погіршення стану благоустрою території громади. Виникає порушення прав і законних інтересів  суб´єктів господарювання, що здійснюють торгівельну діяльність в тимчасових спорудах, на законних підставах, відповідно укладених договорів особистого строкового сервітуту

Затвердження нового регуляторного акта

 (далі-Альтернатива 2)

Запропонований регуляторний акт розроблений для    запровадження Порядку демонтажу тимчасових споруд та тимчасових конструкцій  на території громади, визначає черговість виконання заходів та робіт по демонтажу, відповідальність працівників структурних підрозділів та призведе до  впорядкування розміщення тимчасових споруд  та тимчасових конструкцій на території громади, усуне незаконне розміщення та здійснення    торгівельної  діяльності в  ТС/ТК.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні, у зв´язку з відсутністю законодавчо визначеної процедури Порядку проведення демонтажу ТС/ТК.

Відсутні

Альтернатива 2

Запровадження  чіткого  механізму демонтажу тимчасових споруд та тимчасових конструкцій, визначення обов’язків та відповідальних працівників структурних підрозділів, черговість виконання заходів та робіт по демонтажу. Впорядкування розміщення тимчасових споруд на території громади.

Впровадження проєкту рішення не потребує виділення коштів з міського бюджету.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні, в зв´язку з тим, що самовільно встановлені ТС/ТК погіршують стан благоустрою території громади  та  псують архітектурний вигляд міста.

Відсутні

Запровадження регулювання

Покращення  естетичного вигляду об'єктів благоустрою (вулиць, скверів, площ,  тощо), впорядкування розміщення ТС/ТК на території громади.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

1130

1130

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

100

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Так, у випадку відсутнього  законодавчого  встановленого порядку демонтажу ТС/ТК, можливе отримання  прибутку.

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Можливі витрати у вигляді  повернення коштів на компенсацію  комунальному підприємству за виконання робіт по демонтажу ТС/ТК

ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання  великого  і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

 

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде виявлено  самовільно встановлених  ТС/ТК для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади.     

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде виявлено  самовільно встановлених  ТС/ТК для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади.  

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде виявлено  самовільно встановлених  ТС/ТК для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади.    

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки  на них дія регуляторного акта не поширюється

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати повязані з адміністуванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки  на них дія регуляторного акта не поширюється.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи,тощо)

Витрати  безпосередньо на підготовку документів (за рік –стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертитфікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних /обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг  (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

 *Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки  на них дія регуляторного акта не поширюється.

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки  на них дія регуляторного акта не поширюється.

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки  на них дія регуляторного акта не поширюється.

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

-

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання  великого і середнього  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки  на них дія регуляторного акта не поширюється.

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності   (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

3

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані.Також, будуть усунені ознаки порушення законодавства.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

Запровадження чіткого механізму Порядку демонтажу самовільно встановлених ТС/ТК, врегулювання всіх процедурних питань його реалізації.

 

Відсутні

Усі  важливі аспекти проблеми будуть врегульовані.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не забезпечується досягнення цілей

Х

Альтернатива 2

Впорядкування  розміщення тимчасових споруд та тимчасових конструкцій на території міста. Покращення стану благоустрою території громади. Усунення ознак порушення законодавства.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого механізму  та порядку виконання заходів:

-затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд та тимчасових конструкцій для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади .

Зі сторони міської влади для реалізації вимог регуляторного акта необхідно забезпечити інформування  суб’єктів господарювання громади  з основними його положеннями,  шляхом розміщення інформації на веб-сайт міської ради,  в  засобах  масової інформації.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджуються  органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядуванння, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості  суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-Тест) додається.

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації  з передставниками  мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб´єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 18 жовтня 2021 р. по 18 листопада  2021 р.

Порядковий  номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Наради з обговорення проєкту регуляторного акта. Робочі зустрічі, телефонні перемовини з суб´єктами  малого підприємництва.

3

 

 

Прогнозований вплив оцінено позитивно.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро-та малі):

Кількість суб’єктів  малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:                            1130 (одиниць),  у тому числі  малого підприємництва -  1130 (одиниць);

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

Періодичні (за наступний рік)

За п'ять років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити) :

Можливі витрати у вигляді  повернення коштів на компенсацію  комунальному підприємству за виконання робіт по демонтажу ТС/ТК

8000 грн.

-

-

6

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень

8000 грн.

-

-

7

Кількість суб'єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

5

-

-

8

Сумарні витрати суб'єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 6 х рядок 7), гривень

40 000 грн.

-

 

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночну кількість форм

(0,2 год.  Х 37,50 грн. Х 1 )

7,50 грн.

-

-

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

(20 год. Х 37,50 грн. Х 1)

750,00 грн.

-

-

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання документів)

 

Не потребує звітності

Не потребує звітності

Не потребує звітності

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок

-

-

-

13.

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

757,50 грн.

-

-

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

5

-

-

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14Х рядок 15)

 

 

3787,50 грн.

 

 

-

 

 

-

 

 

 

*Примітка: п.1-4,12,13 витрати на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде виявлено та задокументовано  самовільно  встановлених ТС/ТК для провадження підприємницької діяльності на території Хмельницької міської територіальної громади.

** Примітка: п.7 кількість суб'єктів господарювання малого підприємництва визначена як середня кількість демонтованих ТС/ТК комунальним підприємством - виконавцем робіт по демонтажу,   за  період  2017-2021 рр.

 ***Примітка: п. 5-10,14-16 - витрати періодичні (за наступний рік)   та за п'ять років не розраховуються, оскільки процедура демонтажу виконується  разово.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва  - за потреби окремо для субєктів малого та мікро-підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання*     (за рік), гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

 

0,3 год.

41,92 грн.

 

(139,74 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади      2020 року – 19983,5грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

 

1

 

5

   209,60

 

(вартість часу співробітника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2.Поточний контроль за суб´єктом господарювання,що перебуває в сфері регулювання, в тому числі:

камеральні

виїзні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

279,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1397,4

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого  акта про порушення вимог  регулювання

0,3

41,92

1

5

209,6

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,1

13,97

1

5

69,85

5. Оскарження одного окремого рішення суб´єктами господарювання

2,0

279,48

1

5

2794,80

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1,0

139,74

1

5

698,70

7. Інші адміністративні процедури   (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

5,7

796,51

1

5

 

5233,23

Сумарно за п'ять років

28,5

3982,55

5

25

26166,15

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п'ять років

1

Оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

40000,00

 

200000,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

3787,50

18937,5

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

43787,50

218937,5

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

 

5233,23

 

26166,15

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

49020,73

245103,65

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії  запропонованого регуляторного акта   встановлюється довгостроковим або до прийнятття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни .

VІІІ. Визначення  показників  результативності дії  регуляторного акта

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- кількість демонтованих  самовільно встановлених ТС/ТК для провадження підприємницької діяльності власником/користувачем ТС/ТК;

- кількість демонтованих  самовільно  встановлених ТС/ТК для провадження підприємницької діяльності комунальним  підприємством - виконавцем робіт по  демонтажу;

- кількість коштів, витрачених комунальним  підприємством - виконавцем робіт по  демонтажу на здійснення демонтажу ТС/ТК;  

- кількість суб’єктів господарювання , на яких поширюється дія акта;

-  час, що витрачає суб’єкт господарювання , пов'язаний з виконання вимог рішення.

Показники інформованості:

- рівень  проінфомованості суб´єктів господарюванння  з основними положеннями акта.

Показники передбачуваності:

- визначені договірні відносини між Хмельницькою міською радою та суб’єктами господарювання – власниками/користувачами  ТК/ТК для провадження підприємницької діяльності.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (в кількісному виразі) :

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за                 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1

Кількість суб’єктів підприємництва на яких поширюється дія акта 

од.

3

Неможливо вирахувати

потенційну кількість

Неможливо вирахувати

потенційну кількість

2

Кількість демонтованих самовільнно встановлених ТС/ТК  власником/користувачем ТС/ТК

од.

2

Неможливо вирахувати

потенційну кількість

Неможливо вирахувати

потенційну

кількість

3

Кількість демонтованих самовільнно встановлених ТС/ТК  комунальним  підприємством - виконавцем робіт по  демонтажу

 

1

Неможливо вирахувати

потенційну кількість

Неможливо вирахувати

потенційну кількість

4

Рівень інформування суб´єктів господарювання  щодо основних положень акта

%

100

100

100

5

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимогами  акта

Робочі дні

Протягом всього робочого часу

Протягом всього робочого часу

Протягом всього робочого часу

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 3 місяці після набрання  чинності.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта - через рік з дня набрання ним чинності, періодичне – через  три роки, починаючи з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного  акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний дані.

Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження регультативності регуляторного акта – статистична інформація, наявна в  управлінні торгівлі, департаменті інфраструктури міста, управлінні архітектури та  містобудування,  управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм, надана  міським комунальним  підприємством «Муніципальна дружина», комунальним  підприємством «Парки і сквери міста Хмельницького», комунальним  підприємством  по зеленому будівництву і благоустрою.

Цільові групи осіб, що обиратимуться для участі у відповідному опитуванні – суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівельну  діяльність в ТС/ТК.

 

Начальник   управління торгівлі                                                    Руслана СІДЛЕЦЬКА

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]