Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території Хмельницької міської територіальної громади»

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Хмельницької міської ради «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території Хмельницької міської територіальної громади»

І. Визначення проблеми.

           Відповідно до ст. 12 Закону України “Про культуру” та ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради надаються повноваження щодо організації відпочинку і дозвілля мешканців міста.

           Положення  про   надання   послуг   у   сфері   відпочинку   і   розваг  на   території

м. Хмельницького (далі Положення) діє з 2014 року. Нова редакція Положення була затверджена рішенням другої сесії  міської ради від 23.12.2020р.№30 «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. №8 «Про затвердження  Положення    про   надання   послуг   у   сфері   відпочинку    і   розваг   на   території

м. Хмельницького»  із  внесеними змінами».

          Станом на 09.08.2021 року відповідно до прийнятого рішення  управлінням культури і туризму, через управління адміністративних послуг, видано 71 погодження на розміщення об’єктів сфери відпочинку і розваг. Підготовлено 3 рішення виконавчого комітету, а саме: від 11.03.2021р. №215 «Про затвердження  Переліків  визначених місць  для розміщення об’єктів сфери відпочинку  і розваг у м. Хмельницькому»; від 22.04.2021р. №375 та  від 08.07.2021р. №659 «Про внесення змін в рішення виконавчого  комітету від 11.03.2021р.  №215 «Про затвердження  Переліків   визначених    місць   для    розміщення   об’єктів   сфери  відпочинку  і  розваг у  м. Хмельницькому».

         Протягом червня 2021 року спільно з управлінням з питань цивільного захисту населення і охорони праці проведено перевірку 22 об’єктів сфери відпочинку і розваг щодо виконання вимог з охорони праці та  техніки безпеки, де було виявлено ряд недоліків.  

         На даний час стало актуальним питання надання якісних послуг відвідувачам у сфері організації відпочинку та розваг у приєднаних 6 старостинських округах. До міської влади надходять звернення від суб’єктів підприємницької діяльності щодо надання можливості розміщення додаткових об'єктів сфери відпочинку і розваг, внесення змін до їх переліку потребує оперативного реагування, що не можливо відповідно до діючого Положення про надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території м. Хмельницького.  Виникла потреба у розробці та затвердженні Положення у новій редакції. Також, за зверненням  управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради, внесено ряд додаткових вимог з охорони праці та  експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

            Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                    +

                  

Держава

                    +

                  

Суб'єкти господарювання,

                    +

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

                   +

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки питання, що порушуються, не стосуються механізмів стихійного регулювання, темпів і пропорцій. Встановлення вимог до діяльності суб'єктів господарювання у сфері відпочинку і розваг підтвердили спроможність реалізувати процес якісно. Дотримання встановлених процедур підтверджуватиме якість їх проведення, а позитивне рішення – відповідність встановленим вимогам.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів

Питання  надання послуг у сфері відпочинку розваг на території Хмельницької міської територіальної громади відповідно до прийнятого рішення  другої сесії міської ради від 23.12.2020р. №30 «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. №8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території  м. Хмельницького» із внесеними змінами» потребує розв’язання в зв’язку із тим, що  об’єкти сфери відпочинку і розваг мають бути розміщені не лише  в місті Хмельницькому, а у всіх населених пунктах Хмельницької міської територіальної громади. Також, до діяльності суб'єктів господарювання у сфері відпочинку і розваг є ряд нових вимог з охорони праці та техніки безпеки  експлуатації атракціонів.

Не визначена законодавством процедура надання послуг у сфері відпочинку розваг, а саме: порядок розміщення та експлуатації атракціонів призводить до стихійності їх встановлення  та порушенню  вимог охорони праці  та техніки безпеки, що не відповідає потребам існуючого ринку праці. Досвід роботи засвідчує, що існуюча модель не розвивається  і потребує заміни на іншу, більш ефективну.

На сьогодні відсутні будь-які законодавчі  акти, що врегульовують питання надання вказаних послуг, тому необхідно прийняття даного регуляторного акту на  території Хмельницької міської територіальної громади.

ІІ. Цілі державного регулювання.

       Метою зазначеного проєкту рішення є надання якісних послуг відвідувачам, врегулювати надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території Хмельницької міської територіальної громади, підвищити вимоги до суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, збільшити кількість робочих місць для суб’єктів малого підприємництва та дозволить баласоутримувачам залучити кошти в бюджет громади.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишити ситуацію без змін

Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Не виконання вимог до безпечної експлуатації атракціонів на території Хмельницької міської територіальної громади, безсистемне погодження владою місць розміщення для надання послуг у сфері відпочинку і розваг може призвести до нещасних випадків, виникнення загрози життю і здоров’ю мешканців громади та до погіршення благоустрою.

Затвердження нового регуляторного акту

Запропонований регуляторний акт покладає обов’язковість виконання його положень органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, що знаходяться на території Хмельницької міської територіальної громади. Дає змогу підвищити вимоги до суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території громади, запобігання виникнення нещасних випадків, надання якісних послуг відвідувачам врегулювати надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території громади, а також збільшити перелік об’єктів у сфері відпочинку та розваг на території громади, кількість робочих місць для суб’єктів малого підприємництва та дозволить баласоутримувачам залучити кошти в бюджет громади.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні, у зв’язку з тим, що не будуть виконані повноваження органу місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з покращення відпочинку і розваг мешканців громади.

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту

Є прийнятною так як  досягає мети упорядкування відносин між суб'єктами у сфері відпочинку і розваг відповідно до державних норм, стандартів і правил щодо питань сфери відпочинку і розваг.

Відсутні

 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні, у зв’язку з тим, що не буде  забезпечено

безпечну експлуатацію атракціонів на території міста, яке може  призвести до виникнення нещасних випадків.

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту

Очевидні, покращення якості відпочинку і розваг хмельничан, безпечної експлуатації атракціонів, запобігання виникнення нещасних випадків.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

Відсутні тому, що призводить до недотримання суб'єктами господарювання вимог з охорони праці та техніки безпеки    та порушення вимог договорів про розміщення об’єктів сфери відпочинку і розваг на території Хмельницької міської територіальної громади.

Відсутні

Затвердження нового регуляторного акту

Наявність документу, що регламентує основні вимоги щодо сфери відпочинку і розваг міста, гарантовані та рівні можливості діяльності суб'єктів господарювання.

Витрати на утримання у належному санітарному стані об’єктів сфери відпочинку і розваг

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

  -

-

-

   53

53

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

  -

-

-

  

100

*Примітка: Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулюання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом самих суб’єктів господарювання, які надаватимуть послуги у сфері відпочинку і розваг.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишити ситуацію без змін

 

Відсутні тому, що призводить до недотримання суб'єктами господарювання вимог з охорони праці та техніки безпеки   після  надання  погодження на розміщення об’єктів сфери відпочинку і розваг

Відсутні.

Затвердження нового регуляторного акту

Регуляторний акт містить норми, які чітко регламентують відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктом господарювання, пов’язані з забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території громади, запобіганням виникнення нещасних випадків, наданням якісних послуг відвідувачам, отриманням погодження місця для розміщення об’єктів сфери  відпочинку та розваг.

Відсутні.

Витрати на одного суб’єкта господарювання мікро підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання погодження  на розміщення об’єктів сфері відпочинку і розваг.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів підприємництва для отримання погодження  на розміщення  об’єктів сфері відпочинку і розваг.

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання  погодження на размещённая об’єктів сфері відпочинку і розваг.

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання погодження об’єктів сфері відпочинку і розваг.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання погодження об’єктів сфері відпочинку і розваг.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на підготовку документів (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, тощо

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання погодження  об’єктів сфері відпочинку і розваг.

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання погодження об’єктів сфері відпочинку і розваг.

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва для отримання погодження  на розміщення об’єктів сфері відпочинку і розваг.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Залишити ситуацію без змін.

Зменшення часу та витрат на підготовку документів для отримання дозволів на розміщення рекламних засобів.

Х

Затвердження нового регуляторного акту

Дотримання єдиної системи форм та стандартів рекламних конструкцій

Х

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності

Бал результативності

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Залишити ситуацію без змін

1

Проблема продовжує існувати

Затвердження нового регуляторного акту

4

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обгунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Залишити ситуацію без змін

 Відсутні

Відсутні

Порядок видачі погоджень відбуватиметься із порушеннями чинного законодавства України

Затвердження нового регуляторного акту

Дотримання єдиної системи надання послуг у сфері відпочинку і розваг у Хмельницькій міській територіальній громаді

Відсутні

Покращить діяльність суб'єктів господарювання відповідно вимог з охорони праці та техніки безпеки  

Рейтинг результативності

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Залишити ситуацію без змін

Не забезпечується досягнення мети.

х

Затвердження нового регуляторного акту

Надання якісних послуг відвідувачам, врегулювання надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території громади, підвищення вимог до суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території громади  запобігання виникнення нещасних випадків, збільшення кількості робочих місць для суб’єктів підприємництва та залучення коштів у бюджет громади.

х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми.

Запровадження зазначеного регуляторного акту забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого механізму надання відповідної послуги:

- затвердження розміщення об’єктів сфери відпочинку і розваг для провадження підприємницької діяльності у сфері організації відпочинку та розваг виконавчим комітетом міської ради на території Хмельницької міської територіальної громади;

- погодження діяльності суб'єктів господарювання з Управлінням  з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

          Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Хмельницька міська рада та її виконавчі органи

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за  суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання,

у тому числі: 

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити)

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

0

 *Примітка: Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом самих суб’єктів господарювання, які надаватимуть послуги у сфері відпочинку і розваг.

Порядковий

номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування

регулювання  за п’ять років,гривень

 

 

 

 

 

 

 

 

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування

регулювання суб’єктів малого підпроиємництва

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

*Примітка: Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо оскільки невідомо скільки буде звернень від суб’єктів господарювання, які надаватимуть послуги у сфері відпочинку і розваг

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Термін дії  запропонованого  регуляторного акту встановлюється довгостроковим або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акту вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

УІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акту є:

 - кількості скарг від жителів міста на роботу суб’єктів господарювання при наданні послуг у сфері відпочинку та розваг;

            - надходженню коштів від суб’єктів господарювання до міського  бюджету пов’язаний з дією акта;

Показники впроваджуваності:

- кількості заяв від суб’єктів господарювання щодо отримання погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території громади;

- кількості прийнятих наказів про погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста;

- кількості укладених договорів між суб’єктом господарювання та землекористувачем, балансоутримувачем;

- кількості скарг від жителів міста на роботу суб’єктів господарювання при наданні послуг у сфері відпочинку та розваг;

            - надходженню коштів від суб’єктів господарювання  до   бюджету громади  пов’язаний з дією акта;

Показники інформованості:

          - рівень проінформованності суб’єктів господарювання з основних положень акту.

Показники  передбачуваності:

         Визначені договірні відносини між балансоутримувачем (землекористувачем)  розташування об’єктів сфери відпочинку і розваг та суб’єктом господарювання на території Хмельницької міської територіальної громади.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (кількісному виразі) наведено в таблиці

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1

Кількість суб’єктів підприємництва на яких поширюється дія акту

 

 

од.

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва сфери відпочинку і розваг

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва сфери відпочинку і розваг

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва сфери відпочинку і розваг

2

Кількість скарг та зауважень

%

-

-

-

3

Кількість оновлених рекламних засобі

 

од.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

 

 

грн.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

5

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

 

Робочі дні

Планується дотримання умов договору запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

                 

Рівень поінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100% та є незмінним протягом вимірювального періоду.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту.

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через 3 місяці після набрання чинності.

Повторне – через рік з дня набрання ним чинності, періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження результативності регуляторного акту – статистичні дані наявні в управлінні культури і туризму.

 

Начальник управління культури і туризму                                           Артем РОМАСЮКОВ

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua