Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Хмельницької міської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішень міської ради»

Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення Хмельницької міської ради «Про встановлення місцевих  податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішень міської ради»

I. Проблема, яку передбачається вирішити.

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12  Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади» повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін. Відповідно до п.п.72.1.2.4 п.п.72.1.2 п.72.1 ст.72, постановою КМУ від 24.05. 2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» визначено типові форми рішень про встановлення ставок та пільг.

Проблема має вплив на суб’єкти господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку та єдиного податку, а також туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Хмельницької міської територіальної громади.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Хмельницькою міською радою рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішень міської ради».

Встановлення обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставок земельного податку, ставок транспортного податку, ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, туристичного збору та збору за місця для паркування транспортних засобів дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу місцевого бюджету.

Станом на 01.01.2021 року на території Хмельницької міської територіальної громади обліковано 18141 платник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості, з них: 17383 фізична особа, 758 - юридичних осіб. Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2020 році склали – 25646,9 тис. грн, в тому числі фізичними особами – 16224,3 тис. грн, 9422,6 тис. грн - юридичними особами.

Земельний податок за 2020 рік сплатили 32213 платників податку на загальну суму 40055,5 тис. грн , в т.ч.: 31253 фізичних осіб на суму 1836,2 тис. грн., 960 – юридичних осіб на суму 38219,3 тис. грн.

На обліку стоїть 22259 платників єдиного податку з них: 6902 платників 1 групи, 7193 платники 2 групи та 5638 платників 3 групи. Згідно законодавства проєкт рішення має вплив виключно для платників єдиного податку 1 та 2 груп.

Єдиного податку за 2020 рік сплачено до бюджету 335136,4 тис. грн, з них: 79830,6 тис. грн. надійшло від юридичних осіб, 255305,8 тис. грн. – фізичних.

У разі не прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішень міської ради», податки будуть справлятися за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даних податків, що спричинить втрати дохідної частини бюджету, як наслідок, будуть не профінансовані деякі важливі програми для життєдіяльності громади міста, зокрема:

- установка протипожежної сигналізації в закладах охорони здоров’я, освіти - 5,8 млн грн;

- капітальний ремонт ліфтів у житловому фонді – 5,0 млн грн;

- придбання біохімічного аналізатора для інфекційної лікарні – 1,0 млн грн.

Аналіз втрат до місцевого бюджету

№ з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків

У разі не прийняття рішення про встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків

Відхилення, тис. грн.

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.

Ставка, %

 

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

Податок на нерухоме майно

 

0,5-1,0

 

40957,7

 

0,125-0,5

 

30781,3

 

10176,4

2

Єдиний податок

 

10-15

 

 

356548,9

 

10-15

 

 

356238,7

 

 

310,2

3

Земельний податок

0,05-1,0

43736,1

0,03-1,0

42451,6

1284,5

4

Збір за місця для паркування транспортних засобів

0,02

531,6

0,03

797,5

-265,9

 

Разом/втрати  до бюджету

Х

441774,3

Х

430269,1

11505,2

               

Враховуючи те, що транспортний податок встановлюється Податковим кодексом та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування він буде справлятись виходячи з норм Кодексу у фіксованому розмірі - 25 000 грн. за один об’єкт оподаткування. Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, тому втрати до бюджету по даному податку не розраховувались.

Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку міська рада порушить норми Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення цього податку.

При прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів, покращення інфраструктури.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

Так

 

Органи місцевого самоврядування

Так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не можливе, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо міська рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України, забезпечення виконання стратегічного плану розвитку Хмельницької міської територіальної громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття проєкту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади ».

II. Цілі державного регулювання.

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі. Основними цілями його регулювання є:

- врегулювання місцевих податків та зборів на території Хмельницької міської територіальної громади відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від сплати місцевих податків і зборів при формування бюддету;

- встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, зокрема по податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю, транспортного податку), по єдиному податку (фізичним особам 1, 2 груп), відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити наповнення дохідної частини міського бюджету для виконання стратегічного плану розвитку Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки;

- встановлення пільг щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- встановлення пільг щодо сплати земельного податку;

- забезпечення своєчасного надходження до місцевого бюджету місцевих податків і зборів;

- забезпечення максимальної прозорості та відкритості дій органів місцевого самоврядування, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

Відповідно до п.12.3.5. ст.12 Податкового Кодексу України, у разі, якщо сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків, тому рішення має бути вчасно прийняте, опубліковане в засобах масової інформації та подане до Хмельницької ДПІ ГУ ДПС у Хмельницькій області.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлення цілей.

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії запропонованого проєкту рішення та залишити рішення, що є діючим.

Встановлення ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, від розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м. бази оподаткування.

Плата за землю із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Встановлення ставок єдиного податку, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

Альтернатива неприйнятна. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні 11505,2 тис. грн, що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із підвищенням тарифів на енергоносії, ростом індексу споживчих цін. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих міських програм, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального та дорожнього господарства.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення.

Встановлення диференційованого розміру ставок податку залежно від типів об’єктів нерухомості та місця їх розташування (зональності) як запропоновано в проєкті рішення.

Встановлення диференційованого розміру ставок земельного податку відповідно до класифікації видів цільового призначення земель.

Встановлення ставок єдиного податку для платників І групи – 10% та ІІ групи – 15%.

Застосування альтернативи є найбільш прийнятним. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог Кодексу диференційовано залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості. Вартість 1 кв.м об’єкта оподаткування становитиме 30,00 грн для житлової нерухомості та 32,50 грн для об’єктів нежитлової нерухомості. Встановлення диференційованого розміру ставок земельного податку відповідно до класифікації видів цільового призначення земель. Ставка єдиного податку для платників IІ групи (за КВЕД 49.32), в порівнянні з 2021 роком зросла на 5%. В грошовому еквіваленті різниця між встановленням ставки на рівні 10 та 15 відсотків становить 300,0 грн для кожного суб’єкта щомісячно. Ставки земельного податку за землі під житловою забудовою запропоновано встановити в розмірі 0,05 %, а для решти земель 0,5-1,0%% від вартості нормативно –грошової оцінки земель. Розрахунково за 0,01 га плата складатиме 17,65 грн під житловою забудовою в межах міста, та 3,77 грн  в селах, що приєдналися.  Ставки податків були обговорені та узгоджені консультаційно, на робочих нарадах та зустрічах, де були присутні і представники платників податків.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок.

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування.

Встановлення максимальної ставки єдиного податку для платників II групи в розмірі 20% мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

Встановлення максимальної ставки земельного податку 3% від нормативної грошової оцінки земель

Альтернатива неприйнятна так як установлення максимальної ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебуває у власності фізичних та/або юридичних осіб значно збільшить податкове навантаженння на платників податку. Вартість 1 кв.м. об’єкта оподаткування становитиме 70,85 грн для житлової нерухомості та 90,0 грн для власників нежитлової.

Дана альтернатива призведе до загострення соціальної напруги серед мешканців громади, що є неприйнятним. Можливе скорочення кількості суб’єктів підприємницької діяльності.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Відсутні.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

Будуть виконані заходи передбачені на утримання соціальної інфраструктури територіальної громади. Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання, пов’язаних із приведенням у відповідність розміру ставок на всій територіх громади.

 

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та збори та обговорення проєкту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Буде профінансовано більше проєктів з капітального будівництва об’єктів інфраструктури та благоустрою громади.

Платники не будуть мати змоги вчасно сплатити податки, що призведе до нарахування пені та застосування штрафних санкцій, зростатиме соціальна напруга.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом’ України.

Відсутні.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет.

Витрати пов’язані з публікацією повідомлення щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Забезпечить максимальне надходження до бюджету ТГ, що дасть змогу реалізувати більше проєктів, в тому числі соціальних.

Витрати пов’язані з публікацією повідомлення щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Всього

1

2

3

4

5

6

Кількість суб'єктів платників єдиного податку І-ІІ групи, одиниць

      -

          -

7193

6902

14095

Питома вага групи в загальній кількості, %

-

 

-

51,0

49,0

100

Кількість суб’єктів платників транспортного податку

-

 

-

 

19

15

34

Питома вага групи в загальній кількості, %

       -

 

-

 

56

44

100

Кількість суб'єктів платників земельного податку, одиниць

5

300

380

275

960

Питома вага групи в загальній кількості, %

0,5

31

40

28,5

100

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

27

126

605

17383

18141

Питома вага групи в загальній кількості, %

0,4

0,7

3,3

95,6

100

Кількість суб’єктів платників туристичного збору

-

 

-

 

16

46

62

Питома вага групи в загальній кількості, %

-

 

-

 

26

74

100

Всього

32

426

8213

24621

33292

 

0,1

1,3

24,6

74,0

100

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Відсутні.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Встановлення пільг по сплаті окремих категорій громадян.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

 

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки згідно рішення міської ради за запропонованими ставками, надходження за якими  становитимуть 443750,0 тис. грн.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Відсутні.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати максимальні ставки, що призведе до соціальної напруги та, можливо, до зменшення їх кількості.

У зв’язку з наявністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, зроблено розрахунок витрат на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта.

ВИТРАТИ на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта                                                                                                                                                

П/н

Витрати

За перший рік

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), тис. грн

-

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

(середня заробітна плата за 2021 рік згідно даних Міністерства фінансів)

13632грн/160год

*2,5год=213,0 грн х 12 міс.=2556,0

 

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

8

Інше (паливно-мастильні матеріали, зарплата водія), гривень

 0

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

2556,0

10

Кількість суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

458

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

 

 

1170648,0

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання / підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

                                                                                                                                                       грн.

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

   Примітка: неможливо визначити, оскільки дане рішення стосується не лише суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва,  зокрема в частині податку на майно, де основою для сплати є площі нерухомості та землі, які неможливо виокремити для даних груп підприємництва.

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

2556,0

0

2556,0

                                                                                                                                                      грн.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

   Примітка: вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу державного нагляду визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію регулювання, та на кількість процедур за рік.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

 

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

Примітка: вартість витрат, пов’язаних з отриманням адміністративних послуг визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що звертаються за конкретною послугою, та на кількість послуг за рік.

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

0

Примітка: не потребує найму додаткового персоналу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

1

Не вирішує проблеми. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні 12860,0 тис. грн. по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та 310,000 тис. грн. по єдиному податку, що призведе до втрати громадянами соціальних виплат та пільг (проблема продовжує існувати)

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема буде досягнуто баланс інтересів громади та платників податків і зборів (проблема більше існувати не буде).

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

2

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу. Існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь» ( проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними).

Рейтинг результативності досягнення цілей.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

 

 

Вирішує проблему.

Приведення нормативного акта місцевого самоврядування у відповідність до типових рішень, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №483. Сплата податків за обгрунтованими ставками.

Надходження наповнення в повному обсязі місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток громади. Встановлення пільг  для  окремих категорій населення.

Громадяни та суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки за ставками згідно рішення міської

ради.

Органи місцевого самоврядування понесуть витрати пов’язані із виконанням рішення, організацію та контроль за надходженням коштів до бюджету.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта

забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану  та кількості суб’єктів господарювання, збереження робочих місць.

Альтернатива 3 Встановлення максимальних ставок

Додаткові надходження до бюджету

Надмірне податкове навантаження

спричинить занепад малого бізнесу.

Не вирішує проблем по сплаті податків.

Підвищення соціальної напруги. Можливе скорочення кількості суб’єктів гросподарювання

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України.

Витрати пов’язані з публікацією повідомлення щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

Зменшення надходжень  в місцевий бюджет.

Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем по сплаті податків. Зменшення надходжень до бюджету.

Підвищення соціальної напруги через відсутність належного фінансування інфраструктури громади. Погіршення якості життя громади.

Переваги обраної альтернативи

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Альтернатива є  доцільною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Податкове навантаження для платників  місцевих податків і зборів буде помірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів через застосування прозорого механізму справляння податків і зборів.

Можливий вплив зовнішніх чинників- ухвалення змін та доповнень до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу та інших законодавчих актів. В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення відповідних змін.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Дана альтернатива є неприйнятною. Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу.

Можливий вплив зовнішніх чинників- ухвалення змін та доповнень  до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу та інших законодавчих актів. В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення відповідних змін.

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Дана альтернатива є не прийнятною. Недостатнє наповнення бюджету ТГ, не надасть можливості впорядкувати механізм сплати місцевих податків і зборів.

Можливий вплив зовнішніх чинників- ухвалення змін та доповнень  до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу та інших законодавчих актів. В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення відповідних змін.

Отже, для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обгрунтованих розмірів ставок податку і зборів, які є посильними для платників, та забезпечить фінансову основу самостійності Хмельницької міської територіальної громади.

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

Запропонований регуляторний акт розроблено з урахуванням принципів державної регуляторної політики: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

Для досягнення поставлених цілей та з врахуванням об’єктивних причин, обумовлениї необхідністю перегляду розміру ставок місцевих податків і зборів, пропонується винести на розгляд чергового засідання міської ради вказаний проєкт рішення.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

1. Розробка та оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади» та АРВ до нього з метою отримання зауважень та пропозицій.

2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

3. Підготовка експертного висновку відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Отримання висновку від Державної регуляторної служби України.

5. Прийняття рішення на засіданні сесії Хмельницької міської ради.

6. Оприлюднення рішення.

7. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Рішення набуває чинності з 01.01.2022 року.

Встановлення запропонованих ставок податків і зборів є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

ТЕСТ Малого підприємництва (М-тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 16 березня 2021 року по 14 квітня 2021 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій

1

Робочі наради та зустрічі

4

Обговорено запропоновані ставки податків. Отримано інформацію від представників малого бізнесу щодо необхідних ресурсів (витрат часу та матеріальних витрат) на запровадження регулювання

2

Телефонні консультації та «живий» діалог під час проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з «легалізаці» тіньової зайнятості

168

Обговорено ставки податку та вирішено залишити розміри ставок на рівні запропонованих

2. Вимірювання впливу регулювання на субєктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 32834 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 8213 (одиниць) та мікропідприємництва 24621 (одиниць).

Питома вага суб’єктів малого та мікро підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 98,6% (відсотків).

3. Розрахунок витрат субєктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання.

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік

Періодичні

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

6

Разом, гривень

0

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

32834

8

Сумарно, гривень

0

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

0

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

0

0

0

Витрати для  розрахунку порядкових номерів 1-8 відсутні у зв’язку із відсутністю необхідності додаткового застосування  перерахованих процедур.

Витрати для  розрахунку порядкових номерів 9-14 відсутні у зв’зку із тим, що всі перелічені процедури є безкоштовними.

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання субєктів малого і мікропідприємництва

Для розрахунку витрат використовується орієнтований мінімальний розмір заробітної плати (прогнозні показники Міністерства фінансів України, орієнтована мінімальна заробітна плата  з 1 січня 2022 року – 6700 грн.)

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання – Головне управління ДПС у Хмельницькій області.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

 

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,2

8,38

1

32834

275148,92

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0,15

8,38

1

32834

275148,92

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

-

-

-

-

-

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,2

8,38

4

32834

1100595,68

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

1375744,60

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

6878723,0

4. Розрахунок сумарних витрат субєктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання.

Показник

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

За пять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

83923,7 тис.грн

419618,5 тис.грн

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

83923,7 тис.грн

 

419618,3 тис.грн

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

1375,7 тис. грн

6878,7 тис.грн

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

85299,4 тис.грн.

 

426497,0 тис.грн

Примітка: витрати на адміністративні процедури відсутні, оскільки послуги щодо виконання регулювання та звітування є безкоштовними та надаються в електронному вигляді.

5. Розроблення корегуючих (помякшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

               Щодо зменшення розміру ставок податків і зборів, що розглядаються вище, відповідно до підпункту 5.1. пункту 5 статті 266 Податкового кодексу України "ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування." З метою пом'якшення дії державного регулювання, недопущення значного фінансового навантаження на субʼєктів господарювання проєктом рішення запропоновано розмір ставок податку у діапазоні від 0,05% до 1,0%  (1,5 % лише казино, ігорні будинки) в залежності від місця розташування (зональності) та типу обʼєкта оподаткування.

             Відповідно до пункту 274.1. статті 274 Податкового кодексу України «ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки».

             Відповідно до підпункту 2  пункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України «для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати».

             Відповідно до підпункту 268.3.1.  пункту 268.3 статті 268 «Збір за місця для паркування транспортних засобів» Податкового кодексу України «ставки збору встановлюються за кожний день провадження  діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі до 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1січня податкового (звітного) року».

    Виходячи із вище викладеного, корегуючі (пом’якшувальні) заходи для малого бізнесу на території Хмельницької  міської територіальної громади передбачені в більшості випадків шляхом встановлення ставок менше граничного розміру ставок податків і зборів,  передбачених Податковим кодексом України.

На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік,

тис. гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
за п’ять років,

тис. гривень

Заплановане регулювання

85299,4

426497,0

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

85299,4

426497,0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

85299,4

426497,0

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Запропонований термін дії регуляторного не обмежується в часі. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків міська рада не прийняла рішення про встановлення місцевих податків, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків. Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

 Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі кількісні показники:

 

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022 р.

Всього за рік

в т.ч. за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень, тис.грн.), в тому числі:

443750

110712

109268

113058

110712

 

 

єдиний податок

356550

89500

88050

89500

89500

 

 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

41000

10000

10000

11000

10000

 

 

земельний податок

43740

10600

10600

11940

10600

 

 

  транспортний податок

1500

375

375

375

375

 

 

туристичний збір

430

105

110

110

105

 

 

збір за місця для паркування транспортних засобів

530

132

133

133

132

 

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

72681

-

-

-

-

 

3

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб’єкта .

2,5 години

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту.

- на сплату податку

- на адміністративні витрати

 

 

6105

 

 

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта,

Оприлюднення прийнятого рішення:

- на офіційному сайті ради;

- в газеті «Проскурів».

100%

 

Рівень поінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100 % та є незмінним протягом вимірювального періоду.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності даного регуляторного акта шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до Хмельницької міської територіальної громади.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акта з метою порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне – через три роки з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись із використанням статистичного методу.

Види даних: статистична інформація, наявна в фінансовому управлінні.

Цільова група: платники податків (суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи).

 

 

Начальник фінансового управління

Хмельницької міської ради                                                             Сергій ЯМЧУК

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua