Аналіз регуляторного впливу до  проекту рішення виконавчого комітету “Про затвердження Порядку передачі в оренду на конкурсних засадах об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі)”

Аналіз регуляторного впливу до  проекту рішення виконавчого комітету “Про затвердження Порядку передачі в оренду на конкурсних засадах об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі)”

 

Дата публікації: ____________

     Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблено відповідно до вимог встановлених законами України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”,  та з метою підвищення прозорості і ефективності управління комунальним майном, збільшення кількості потенційних орендарів у зв’язку зі спрощенням доступу до конкурсу, підвищення рівня прозорості та громадського контролю за процедурою проведення конкурсу та визначення переможця конкурсу на право оренди комунального майна.

       Назва регуляторного акта – рішення виконавчого комітету «Про затвердження Порядку передачі в оренду на конкурсних засадах об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі)».

Регуляторний орган – виконавчий комітет Хмельницької  міської ради.

Розробник документа – управління комунального майна Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – юрисконсульт управління комунального майна Хмельницької міської ради – Стасишена І.М.

Контактний телефон: 65-13-33.

 

І. Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:    

          Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у разі надходження двох і більше заяв при вивченні попиту на об’єкт оренди орендодавець оголошує конкурс на право оренди. Відповідно до статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” органи місцевого самоврядування затверджують порядок проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності. На сьогодні порядок проведення конкурсу на право оренди об’єктів територіальної громади міста Хмельницького  врегульовано рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13.09.2018 № 684 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального  майна територіальної громади м. Хмельницького (цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна (будівель, споруд, нежитлових приміщень), іншого окремого індивідуально визначеного майна”.

       Діючий Порядок проведення конкурсу на право оренди передбачає, що аукціон проводить конкурсна комісія створена виконавчим комітетом ХМР, яка складається з працівників виконавчого комітету та депутатів міської ради. Конкурс зазвичай проводиться у приміщенні  виконавчого комітету,  у день проведення конкурсу члени комісії і представники потенційних орендарів, чи потенційні орендарі повинні знаходитись за місцем проведення конкурсу і робити свої ставки. Трапляються випадки перенесення конкурсу у зв’язку з відсутністю кворуму.

      Проектом рішення пропонується здійснювати  передачу в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2. Електронний аукціон – спосіб надання в оренду майна, за яким переможцем стає учасник, що в ході торгів в електронній торговій системі ProZorro.Продажі ЦБД2 запропонував найвищу ціну.

       Використання електронної торгової системи ProZorro.Продажі дозволить значно підвищити попит на оренду комунального майна завдяки сучасним електронним сервісам, можливості дистанційної подачі документів та участі у конкурсі, нівелюватиме будь-які можливі домовленості між учасниками конкурсу чи сумніви щодо прозорості процедури визначення орендаря, тобто виключить будь-які корупційні ризики.

      Крім того, важливість цієї проблеми обумовлена тим, що оренда майна є одним із методів ефективного управління комунальним майном та джерелом наповнення міського бюджету. А передача об’єктів комунальної власності на конкурсних засадах шляхом обрання переможця за критерієм запропонування найбільшого розміру орендної плати дає можливість отримати максимально можливі прибутки від оренди.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Держава

+

Громадяни

-

+

Суб’єкти господарювання

+

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

       Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до частини шостої статті 9 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” порядок проведення конкурсу визначається органами місцевого самоврядування – для об’єктів, що перебувають у комунальній власності.
Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються в оренду.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

        Проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акта, оскільки його положеннями не передбачено механізму передачі майна в оренду на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.ПродажіЦБД2.

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов’язані з розв’язанням проблеми є:

- підвищення ефективності і прозорості управління комунальним майном територіальної громади м. Хмельницького, усунення корупційних ризиків;
- визначення механізму конкурсної передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.ПродажіЦБД2;
- забезпечення простого та прозорого механізму проведення конкурсу, спрощення доступу до конкурсу.
 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1- Збереження існуючого механізму проведення конкурсу

Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки чинний Порядок не містить механізму передачі майна в оренду на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.

Альтернатива 2 – Прийняття запропонованого проекту рішення

Дасть можливість здійснювати  передачу в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.

 

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Низький рівень відкритості, доступності конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна, наявність корупційних ризиків.

Негативний імідж органів місцевого самоврядування

Альтернатива 2

Ефективне використання комунального майна, залучення міським бюджетом максимально можливих доходів від оренди, високий рівень відкритості, прозорості доступності конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна. Мінімалізація будь-яких корупційних ризиків, що позитивно відобразиться на іміджу органів місцевого самоврядування.

Не передбачаються

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Порядок регулює відносини між орендодавцями та орендарями комунального майна, запропонований регуляторний акт не спричиняє безпосереднього впливу на сферу інтересів громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Проект Порядку стосується регулювання порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна і не стосується безпосередньо діяльності суб’єктів господарювання. Крім того, кількість учасників конкурсів серед представників бізнесу спрогнозувати неможливо, а отже, вплив проекту регуляторного акта у числовому форматі не підлягає вимірюванню.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

_

_

_

_

Х

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

_

_

_

_

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Низький рівень відкритості, доступності конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна.

Застосування інвестиційно непривабливого порядку проведення конкурсів при передачі в оренду об’єктів комунальної власності. Наявність корупційних ризиків.

Альтернатива 2

Високий рівень доступності, відкритості конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна.

Надання онлайн доступу до конкурсу, можливість дистанційної участі у конкурсі, мінімалізація будь-яких корупційних ризиків.

Сплата реєстраційного внеску від 1 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Винагорода за участь.

 

 

  1. IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

    Оцінювання визначається за чотирибальною системою оцінки ступення досягнення визначених цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

            1

Діючий Порядок не містить механізму передачі майна в оренду на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.

Діюча процедура проведення конкурсу характеризується низьким рівнем відкритості, прозорості, виключає можливість дистанційної участі у конкурсу, наявністю корупційних ризиків, що негативно відображається на іміджу органів місцевого самоврядування.

Альтернатива 2

             4

Проблема більше не існуватиме

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

відсутні

Діючий Порядок не містить механізму передачі майна в оренду на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro. Продажі ЦБД2.Діюча процедура проведення конкурсу характеризується низьким рівнем відкритості, прозорості, виключає можливість дистанційної участі у конкурсу. Застосування інвестиційно непривабливого порядку проведення конкурсів при передачі в оренду об’єктів комунальної власності. Низький рівень відкритості, доступності конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна. Негативний імідж органів місцевого самоврядування.

1

Альтернатива 2

Дасть можливість здійснювати  передачу в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.

А також, дасть можливість ефективніше використовувати комунальне майно, залучити міським бюджетом максимально можливі доходи від оренди. Також забезпечить високий рівень відкритості, прозорості доступності конкурсних процедур в тому числі можливість дистанційної участі у конкурсі по передачі в оренду комунального майна, мінімізує будь-які корупційні ризики.

відсутні

4

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Не забезпечується досягнення цілей

Зовнішні чинники, що можуть вплинути  на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін -відсутні

Альтернатива 2

Запровадження механізму передачі майна в оренду на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro. Продажі ЦБД2. забезпечить:

  1. високий рівень відкритості, прозорості доступності конкурсних

 процедур;

  1. надання онлайн доступу до конкурсу, можливість дистанційної участі у конкурсі;
  2.  збільшення надходженнь до міського бюджету від орендної плати,
  3. мінімізує будь-які корупційні ризики.
  4. Позитивно відобразиться на іміджі органів місцевого самоврядування, що підвищить довіру громадськості до їх діяльності.

Зовнішні чинники, що можуть вплинути  на дію регуляторного акта - відсутні

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

  • прийняття запропонованого проекту рішення;
  • інформування громадськості громади про вимоги регуляторного акта, шляхом розміщення його на офіційному сайті Хмельницької міської ради;

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

      Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування,

      Розрахунок витрат суб’єктів господарювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення значних додаткових витрат. За діючим порядком заявник за участь у конкурсі сплачував заставу у розмірі шести стартових орендних плат, внесення якого пропонується замінити на внесення вже визначеним орендарем завдатку у подвійному розмірі орендної плати визначеної за перший місяць оренди.

      Питому вагу суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься регулювання розрахувати неможливо. Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест)  не додається, оскільки, виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат.

            VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

            VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Кількісні показники:

- кількість проведених конкурсів по визначенню орендарів;

- кількість укладених договорів оренди.

            IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через шість місяців після набрання чинності

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через рік після набрання чинності

Строки проведення періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Кожних три роки після набрання чинності.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний, порівняння.

 

В.о начальник управління                                                                        В. Кшемінська

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua