АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про затвердження Правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади»

АНАЛІЗ регуляторного впливу до проекту рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради «Про затвердження Правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади»

1. Визначення проблеми

Відсутність станом на сьогоднішній день правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 року № 727-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області», затверджено територію Хмельницької міської територіальної громади до якої приєднано 24 населених пункти.

В свою чергу, це обумовлює необхідність затвердження правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади.

В подальшому управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради планує проведення нових конкурсів з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування. З урахуванням вищевказаного, виникає потреба у регулюванні пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування Хмельницької міської територіальної громади.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Х

 

Держава

Х

 

Суб'єкти господарювання,

Х

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

 

X

Ринкові механізми не мають впливу на вирішення описаної проблеми.

Проблему не можливо вирішити за допомогою діючих регуляторних актів тому, що вони не регулюють даного питання.

ІІ. Цілі державного регулювання

Встановлення єдиних правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади.

Покращення рівня надання транспортних послуг.

Розвиток взаємовідносин між перевізниками приміських сполучень та Організатором.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Відсутність розвитку громадського транспорту, нестабільність його роботи.

Відсутність чітко визначених прав та обов’язків як з боку перевізника так і з боку організатора перевезень.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення відповідатиме вимогам чинного законодавства.

Створення передумов до покращення обслуговування пасажирів на приміських маршрутах загального користування. Моніторинг за пересуванням автобусів у реальному часі. Створення додаткових зручностей для осіб з вадами зору, слуху, маломобільних груп.

Визначення взаємовідносин між організатором та перевізником.

Інші способи, що не передбачають розроблення та прийняття зазначеного нормативного акта, є неприйнятими, оскільки вирішення порушеної проблеми лежить передусім у правовій площині.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні.

Занижений рівень обслуговування пасажирів на приміських маршрутах загального користування.

Запровадження регулювання

Визначення прав та обов’язків організатора та перевізника на приміських сполученнях

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні.

Занижений рівень обслуговування.

Запровадження регулювання

Прийняття рішення дасть змогу підвищити рівень якості надання послуг пасажирських перевезень.

Відсутні.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

-

-

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

-

-

Х

*Примітка: Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання передбачити неможливо у зв’язку із невизначеним колом самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутність необхідності залучення коштів для придбання додаткового обладнання.

Відсутні.

Запровадження регулювання

Покращення фінансового становища за рахунок попиту пасажирів на користування тим чи іншим маршрутом.

Передбачення коштів для придбання додаткового обладнання.

Чіткий контроль з боку організатора, відповідальність за порушення Правил.

ВИТРАТИ на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

-

-

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Відсутність регулювання

1

Відсутність контролю за перевізниками на приміських маршрутах загального користування.

Запровадження регулювання

3

Затвердження нових правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом дасть змогу чітко визначити права та обов’язки перевізника та пасажира.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Відсутність регулювання

Відсутність додаткових витрат для пасажирів.

Відсутність розвитку транспортної галузі. Зростання невдоволення серед населення, збільшення кількості скарг та звернень.

Даний спосіб не є прийнятним для використання, оскільки не дозволяє організатору здійснювати функцію контролю за перевізниками.

Запровадження регулювання

Покращення транспортного обслуговування на приміських маршрутах.

Придбання додаткового обладнання.

Вказаний альтернативний спосіб сприятиме покращенню ситуації на ринку перевезень, дозволить організатору здійснювати належний та об’єктивний контроль за роботою перевізників.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Відсутність регулювання

Не є прийнятною, адже не вирішує проблему.

Х

Запровадження регулювання

Прийнятна, адже вирішує частину проблемних питань.

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Механізмом, що забезпечує розв’язання визначеної проблеми є встановлення єдиних правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи
(назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

0

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
_________________
_________________

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

0

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

0

*Примітка: витрати на адміністрування регулювання передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.                          

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за
п’ять років, гривень

       
       

________

     

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва

0

0

0

*Примітка: витрати на адміністрування регулювання передбачити неможливо по причині кількісної відсутності самих суб’єктів господарювання, які прийматимуть участь у майбутніх конкурсах.

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни, у тому числі за підсумками відстеження його результативності.

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Кількість скарг та зауважень по роботі перевізників.

Кількість перевізників, які задіяні для обслуговування маршрутів.

Кількість встановленого обладнання перевізниками на транспортних засобах.

Показники впроваджуваності:

А) Кількість майбутніх суб’єктів господарювання, що братимуть участь у конкурсі з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади.

Б) Кількість перевізників, що не дотримуються норм передбачених регуляторним актом.

В) Кількість укладених договорів із майбутніми перевізниками-переможцями за результатами проведеного конкурсу.

Показники інформованості:

А) Джерела інформації щодо прав та обов’язків перевізника та пасажира під час пасажирських перевезень на приміських маршрутах загального користування Хмельницької міської територіальної громади.

Б) Поінформованість щодо прав та обов’язків пасажирів та перевізника під час здійснення пасажирських перевезень на приміських маршрутах загального користування Хмельницької міської територіальної громади.

Показники передбачуваності:

А) Впевненість пасажирів та перевізників у чітко визначених взаємовідносинах між ними під час пасажирських перевезень на приміських маршрутах загального користування Хмельницької міської територіальної громади.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі) наведено у таблиці

Назва показника

Одиниця виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1

Кількість суб’єктів підприємництва на яких поширюється дія акту

 

 

од.

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість майбутніх перевізників-претендентів, що братимуть участь                у конкурсі)

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість майбутніх перевізників-претендентів, що братимуть участь у конкурсі)

Неможливо вирахувати кількість майбутніх суб’єктів

(невідома кількість майбутніх перевізників-претендентів, що братимуть участь у конкурсі)

2

Кількість скарг та зауважень

%

-

-

-

3

Кількість встановленого обладнання перевізниками на транспортних засобах

 

од.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

4

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

 

 

грн.

 

 

-

 

 

-

 

 

-

5

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

 

Робочі дні

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

Планується дотримання норм запропонованих регуляторним актом протягом усього робочого часу

Рівень поінформованості суб’єктів щодо основних положень регуляторного акта становить 100% та є незмінним протягом вимірювального періоду.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження буде здійснено на протязі трьох місяців з дати набрання чинності рішення.

Повторне відстеження проводиться через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього рішення здійснюються один раз на три роки з дня набрання чинності.

Метод проведення відстеження результативності – статистичні дані наявні в управлінні транспорту та зв’язку.

Вид даних – статистична інформація, наявна в управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Цільові групи осіб на яких розповсюджується дія регуляторного акту – жителі та гості Хмельницької міської територіальної громади, суб’єкти господарювання.

 

 

З повагою

в.о начальника управління                                                                                   Юрій СМОЛІНСЬКИЙ

транспорту та зв'язку

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua