Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Хмельницької міської ради «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території м. Хмельниц

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Хмельницької міської ради «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території м. Хмельницького» із внесеними змінами» у новій редакції

 

           На виконання Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», підготовлено аналіз очікуваних результатів від внесення змін до Положення про порядок надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території м. Хмельницького, який затверджується в новій редакції.

Назва регуляторного акта – рішення сесії міської ради «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території м. Хмельницького»  із внесеними змінами».

Регуляторний орган – Хмельницька  міська рада.

Розробник документа – управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – головний спеціаліст управління культури і туризму Хмельницької міської ради.

Контактні телефони: 65-77-69.

 

І. Визначення проблеми

           Відповідно до ст. 12 Закону України “Про культуру” та ст. 32 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” управлінню культури і туризму Хмельницької міської ради надаються повноваження щодо організації відпочинку і дозвілля мешканців міста.

           Положення про надання послуг у сфері відпочинку і розваг на території м. Хмельницького (далі Положення) діє з 2014 року. Протягом майже 6 років вносилась велика кількість змін та доповнень через прийняті 7 рішень міської ради. За час дії Положення змінилася законодавча база у сфері відпочинку і розваг,благоустрою, охорони та гігієни праці, експлуатації  устаткування підвищеної небезпеки та у галузі санітарного законодавства.

          На даний час стало актуальним питання надання якісних послуг відвідувачам надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг у м. Хмельницькому. До міської влади надходять звернення від суб’єктів підприємницької діяльності щодо надання можливості розміщення додаткових об'єктів сфери відпочинку і розваг, внесення змін до їх переліку потребує оперативного реагування, що не можливо відповідно до діючого  Положення. Від звернення суб’єкта підприємницької діяльності про внесення змін і доповнень у Положення до їх реалізації в середньому проходить 2 календарних місяці. У зв’язку із необхідністю надання якісних послуг відвідувачам, оперативності врегулювання надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста, впорядкування розміщення об'єктів сфери відпочинку і розваг виникла потреба у розробці та затвердженні Положення у новій редакції.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

                     +

                    

Держава

                     +

                    

Суб'єкти господарювання,

                     +

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

                     +

 

 

       Проблема не може бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів. Проблема не може бути діючих регуляторних актів.

ІІ. Цілі  регулювання

       Прийняття зазначеного рішення дасть змогу надання якісних послуг відвідувачам, врегулювати надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста, підвищити вимоги до суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, збільшити кількість робочих місць для суб’єктів малого підприємництва та дозволить баласоутримувачам залучити кошти в бюджет міста.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

 Залишити ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Не виконання вимог до безпечної експлуатації атракціонів на території міста, безсистемне погодження владою місць розміщення для надання послуг у сфері відпочинку і розваг може призвести до нещасних випадків, виникнення загрози життю і здоров’ю хмельничан та до погіршення благоустрою міста. 

Прийняття рішення «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території м. Хмельницького»  із внесеними змінами» у новій редакції 

Запропонований регуляторний акт покладає обов’язковість виконання його положень всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, що знаходяться на території міста Хмельницького. Дає змогу підвищити вимоги до суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, надання якісних послуг відвідувачам врегулювати надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста, а також збільшити перелік об’єктів у сфері відпочинку та розваг на території міста Хмельницького, кількість робочих місць для суб’єктів малого підприємництва та дозволить баласоутримувачам залучити кошти в бюджет міста.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на інтереси органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

У разі відсутності регулювання вимог Положення не будуть виконані повноваження органу місцевого самоврядування щодо вжиття заходів з покращення відпочинку і розваг хмельничан. 

 

 

 

Прийняття рішення «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території м. Хмельницького»  із внесеними змінами» у новій редакції 

Упорядкування  відносин між суб'єктами у сфері відпочинку і розваг відповідно до державних норм, стандартів і правил щодо питань сфери відпочинку і розваг

Відсутні

 

Оцінка впливу на інтереси громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

відсутні

відсутні

 

 

 

Прийняття  рішення «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території м. Хмельницького»  із внесеними змінами» у новій редакції 

Очевидні, покращення якості відпочинку і розваг хмельничан, безпечної експлуатації атракціонів, запобігання виникнення нещасних випадків

відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

  -

-

-

  43

43

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

  -

-

-

  100

х

 

Вид альтернативи

Вигоди

 Витрати

Відсутність регулювання

відсутні

відсутні

 Прийняття  рішення «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території м. Хмельницького»  із внесеними змінами» у новій редакції

 Наявність документу, що регламентує основні вимоги щодо сфери відпочинку і розваг міста; гарантовані та рівні можливості

 Витрати на утримання в належному санітарному стані об’єктів сфери відпочинку і розваг

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Відсутність регулювання

        1

Проблема продовжує існувати

Прийняття  рішення «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території м. Хмельницького»  із внесеними змінами» у новій редакції 

        3

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

1

2

3

Відсутність регулювання 

Не забезпечується досягнення мети.

Зовнішні чинники на дію регуляторного акту у разі залишення ситуації без змін відсутні.

Прийняття рішення  «Про внесення змін в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 «Про затвердження Положення про надання послуг у сфері відпочинку розваг на території м. Хмельницького»  із внесеними змінами» у новій редакції 

Встановлена мета, а саме: надання якісних послуг відвідувачам, врегулювання надання послуг у сфері організації відпочинку та розваг на території міста, підвищення вимог до суб’єктів господарювання щодо забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобігання виникнення нещасних випадків, збільшення кількості робочих місць для суб’єктів підприємництва та залучення коштів у бюджет міста.

До зовнішніх чинників, що можуть вплинути на дію регуляторного акту, належать зміна законодавства.

  

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

 

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого механізму надання відповідної послуги. 

Проектом регуляторного акта для оперативності прийняття рішень передбачено затвердження розміщення об’єктів сфери відпочинку і розваг для провадження підприємницької діяльності у сфері організації відпочинку та розваг виконавчим комітетом міської ради, а також вимог до утримання  об’єктів даної сфери відповідно вимог Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці.

            Таким чином, регуляторний акт містить норми, які чітко регламентують відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктом господарювання, пов’язані з забезпечення безпечної експлуатації атракціонів на території міста, запобіганням виникнення нещасних випадків, наданням якісних послуг відвідувачам, отриманням погодження місця для розміщення об’єктів сфери  відпочинку та розваг.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Для виконання вимог регуляторного акту додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

Питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.
 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва (М-Тест) додається.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Строк дії пропонується не обмежувати в часі. 

УІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Результативність буде відстежуватися шляхом проведення аналізу по:

- кількості заяв від суб’єктів господарювання щодо отримання погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста; 

- кількості прийнятих наказів про погодження місця для надання послуг у сфері відпочинку та розваг на території міста; 

- кількості укладених договорів між суб’єктом господарювання та землекористувачем, балансоутримувачем; 

- кількості скарг від жителів міста на роботу суб’єктів господарювання при наданні послуг у сфері відпочинку та розваг;

       - надходженню коштів від суб’єктів господарювання до міського  бюджету ;пов’язаний з дією акта;

- кількості суб’єктів господарювання на яких поширюється дія акта;

- розмір коштів і час, що витрачається суб’єктом господарювання пов’язаним з виконанням вимог акту;

- рівень проінформованності суб’єктів господарювання з основних положень акту.

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних даних, отриманих від балансоутримувачів, управління адміністративних послуг, управління культури і туризму міської ради. 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовується статистичний метод відстеження. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після набрання ним чинності шляхом порівняння показників базового та повторного відстеження, періодичне – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних – статистичні дані. 

 

Начальник управління культури і туризму                                           Артем РОМАСЮКОВ

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період оприлюднення регуляторного акту.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі з суб'єктами малого підприємництва

21

Прогнозований вплив оцінено  позитивно.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 43 (одиниць), у тому числі мікропідприємництва 43 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків).

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

-

х

-

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарно, гривень

-

х

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
(Витрати часу на пошук інформації (час на отримання інформації щодо подачі заяви та пакету документів (1 год.) х на вартість часу суб’єкта господарювання – 1,0 год. х 28,31 грн. (розмір погодинної мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 р.)

1 година

28,31 грн.

 

-

-

10

Процедури організації виконання вимог регулювання
(витрати на організацію внутрішніх для суб’єктів господарювання процедур упровадження вимог регулювання – 8 год. х 28,31 грн. = 226,48 грн.)

1 робочий день

226,48 грн.

 

 

 

-

-

11

Процедури офіційного звітування

-

-

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

 

-

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

254,79 

х

-

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

43

-

-

16

Сумарно, гривень

10955,97

х

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Інформування суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

39,42 грн.

(131,4 грн./год. середня заробітна плата працівника відповідного органу державної влади 2019 року –18786,0 грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

43

1695,1грн.

(вартість часу працівника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2. Опрацювання наданих документів суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання,

0,4 год.

52,56

1

43

2260,1

3. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

4. Інші адміністративні процедури (уточнити)

-

-

-

-

-

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

3955,2

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

19776,0

 

3. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

грн.

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

Х

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання

10955,97

Х

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

10955,97

Х

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

19776,0

Х

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

30731,97

Х

 

 

Начальник управління 

культури і туризму                                                                                  Артем РОМАСЮКОВ

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua