Аналіз регуляторного впливу до   проекту рішення Хмельницької міської ради “Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11 “Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Х

 

Аналіз регуляторного впливу до

  проекту рішення Хмельницької міської ради

“Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11 “Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького

            Відповідно до ст. 2 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” державну політику у сфері оренди майна, яке перебуває в комунальній власності, здійснюють органи місцевого самоврядування.

           Частиною п’ятою статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об’єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об’єктів, що приватизуються та передаються в оренду.

            Пунктом 31 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   визначено, що міська рада приймає рішення про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

            Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» відносини оренди майна, що перебуває у комунальній власності, регулюються договором оренди, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами (стаття 3). Орендодавцями є органи, уповноважені органами місцевого самоврядування управляти майном, що перебуває у комунальній власності (стаття 5). Органи місцевого самоврядування щодо комунального майна формують щороку на підставі інформації органів, уповноважених управляти відповідним майном, переліки майна, яке може бути передано в оренду (стаття 7). Відповідно до статті 9  цього Закону орендодавець у визначених випадках направляє заяву про оренду майна на погодження органу, уповноваженому управляти майном. Типовий договір оренди майна, що належить до комунальної власності, затверджують органи місцевого самоврядування (стаття 10). Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються для об'єктів, що перебувають у державній власності, Кабінетом Міністрів України. Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами, уповноваженими Верховною Радою Автономної Республіки Крим (для об'єктів, що належать Автономній Республіці Крим), та органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній власності) на тих самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності (стаття 19).

            Керуючись вказаними нормами чинного законодавства та з метою впорядкування управління об’єктами комунальної власності, а саме визначення суб’єктивного складу уповноважених органів та їх структурних підрозділів щодо управління комунальним майном, визначення їх повноважень, приведення процедур передачі майна в оренду, визначених Законом України «Про оренду державного та комунального майна», у відповідність до регламенту роботи міської ради, її виконавчого комітету, а також затвердження та систематизації  локальних нормативних актів міської ради, необхідність прийняття яких регламентовано чинним законодавством, міською радою прийнято рішення № 11 від 30.10.2013 року «Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького», яким затверджено:

 1. Повноваження виконавчих органів Хмельницької міської ради та комунальних підприємств, установ, організацій щодо управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького (Додаток 1);
 2. Положення про передачу в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) (Додаток 2);
 3. Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького (Додаток 3);
 4. Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства (структурного підрозділу підприємства) м. Хмельницького (Додаток 4);
 5. Методику розрахунку та розподілу орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Хмельницького (Додаток 5);
 6. Орендні ставки за використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького (додаток 6).

 

            Проектом запропонованого рішення Хмельницької міської ради “Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11 “Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького” пропонується:

 1. Запровадити механізм передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.
 2. Пришвидшити процедуру передачі комунального майна в суборенду, а також в оренду на строк більше п’яти років шляхом уповноваження виконавчого комітету на прийняття рішень з цих питань.
 3. Переглянути розміри орендних ставок, привести у відповідність до вимог чинного законодавства перелік орендарів, які мають право на оренду комунального майна за 1 грн. в рік.

         З цією метою пропонується викласти Додаток 1, Додаток 2, Додаток 6 до рішення в новій редакції та внести зміни в Додаток 3, Додаток 4, Додаток 5 до вказаного рішення.

 

          Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблено відповідно до вимог встановлених законами України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна” та лише в частині тих норм проекту зазначеного рішення, які регулюють господарські відносини, а саме щодо норм, які стосуються:

1 – запровадження механізму передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.

             2 – перегляду розмірів орендних ставок.

            

Назва регуляторного акта – рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 №11 «Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького»».

Регуляторний орган – виконавчий комітет Хмельницької  міської ради.

Розробник документа – управління комунального майна Хмельницької міської ради.

Відповідальна особа – юрисконсульт управління комунального майна Хмельницької міської ради – Стасишена І.М.

Контактний телефон: 65-13-33.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Визначення проблеми

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання:

   

На сьогодні існують такі проблеми:

1. За діючими локальними нормативно-правовими актами з питань оренди конкурс на право оренди проводить конкурсна комісія, створена виконавчим комітетом ХМР, яка складається з працівників виконавчого комітету та депутатів міської ради. Конкурс зазвичай проводиться у приміщенні  виконавчого комітету,  у день проведення конкурсу члени комісії і представники потенційних орендарів, чи потенційні орендарі повинні знаходитись за місцем проведення конкурсу і робити свої ставки. Трапляються випадки перенесення конкурсу у зв’язку з відсутністю кворуму. Така форма визначення орендаря на конкурсних засадах в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій свідчить про низький рівень відкритості, доступності конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна, допускає наявність корупційних ризиків, що негативно відображається на іміджі органів місцевого самоврядування, а також негативно впливає на рівень довіри підприємців до їх діяльності.

 Проектом рішення пропонується запровадити механізм передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.

Електронний аукціон – спосіб надання в оренду майна, за яким переможцем стає учасник, що в ході торгів в електронній торговій системі ProZorro.Продажі ЦБД2 запропонував найвищу ціну. Використання електронної торгової системи ProZorro.Продажі дозволить значно підвищити попит на оренду комунального майна завдяки сучасним електронним сервісам, дасть можливість дистанційної подачі документів та участі у конкурсі, нівелюватиме будь-які можливі домовленості між учасниками конкурсу чи сумніви щодо прозорості процедури визначення орендаря, тобто виключить будь-які корупційні ризики. З метою приведення локальних нормативно-правових актів міської ради з питань оренди у відповідність до положень Регламенту електронної торгової систему ProZorro.Продажі, необхідно внести зміни в Додаток 1, Додаток 2 до цього рішення (враховуючи обсяг змін, доцільніше викласти ці додатки новій  редакції), а також в нести зміни в Додаток 3 та 4, якими затверджено Типові форми договорів оренди, в частині визначення завдатку у розмірі подвійної орендної плати, визначеної за перший місяць оренди.

              

2. На даний час на території м. Хмельницького при визначенні розміру орендної плати за нерухоме майно комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, застосовуються орендні ставки, які затверджені додатком 6 до рішення двадцять восьмої сесії міської ради  від 30 жовтня 2013 року № 11«Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» (далі - Рішення).

.

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем щодо майна комунальної власності визначається органами місцевого самоврядування на тих самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності. Додатком 5 до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. №11 «Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» затверджено Методику розрахунку та розподілу орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Хмельницького. Згідно з вказаною Методикою розрахунок  орендної  плати  за комунальне майно здійснюється з застосуванням орендних ставок у відсотковому відношенні до вартості майна та залежно від виду діяльності. На даний час на території м. Хмельницького при визначенні розміру орендної плати за нерухоме майно комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, застосовуються орендні ставки, які затверджені додатком 6 до рішення двадцять восьмої сесії міської ради  від 30 жовтня 2013 року № 11 «Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» (далі - Рішення), за період дії цих ставок зміни вносились тричі. Однак, встановленні орендні ставки при визначенні розміру орендної плати за нерухоме майно, яке є об’єктом комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького мають відповідати ринку оренди комерційної нерухомості та не порушувати умови здорової економічної конкуренції на цьому ринку. Їх розмір має суттєве значення, адже впливає на розмір надходжень до міського бюджету

Оскільки, пропонується перегляд декількох розмірів ставок, а також перегляд формулювання багатьох ставок, тому, з огляду на правила нормопроектувальної техніки, Додаток 6 запропоновано викласти в новій редакції.

Крім того, важливість цієї проблеми обумовлена ще й тим, що оренда майна є одним із методів ефективного управління комунальним майном та джерелом наповнення міського бюджету. А передача об’єктів комунальної власності на конкурсних засадах, способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2 забезпечить високий рівень відкритості, доступності конкурсних процедур, високий рівень довіри до органів місцевого самоврядування, як до суб’єкта господарсько-правових відносин. Перегляд орендних ставок та їх розмірів, дасть можливість отримати максимально можливі прибутки від оренди, що є одним з джерел наповнення міського бюджету. Застосування ринково обгрунтованих орендних ставок дасть можливість мінімізувати  наявні на сьогодні не рівні умови оренди комунального майна та державного майна, розташованого в місті Хмельницькому, та забезпечить умови для здорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава в особі органів місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємства

+

 

 

Діючий регуляторний акт – Рішення від 30 жовтня 2013 року №11 потребує внесення чимало змін, відповідно проблема не може бути розв’язання за допомогою ринкових механізмів.  Оскільки, відповідно до ст. 1 ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб’єктами господарювання.

Проект регуляторного акта розроблено у відповідності до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95р. №786 зі змінами та доповненнями.

 

2. Цілі державного регулювання

Прийняття регуляторного акта дасть можливість:

1 – запровадити механізм передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.;

2 - підвищити ефективність і прозорість управління комунальним майном територіальної громади м. Хмельницького, усунення корупційних ризиків, забезпечення простого та прозорого механізму проведення конкурсу, спрощення доступу до конкурсу;

3 – привести орендні ставки за майно територіальної громади міста Хмельницького, що здається в оренду, до ринково обґрунтованих, при цьому залишивши Методику та Порядок розрахунку орендної плати без змін;

            4 – забезпечити інтереси територіальної громади міста Хмельницького щодо максимізації доходів від оренди комунального майна;

5 - мінімізувати для суб’єктів господарювання нерівні умови оренди комунального майна та державного майна, розташованого в місті Хмельницькому, шляхом приведення розмірів орендних ставок за комунальне майно у відповідність до розмірів, визначених за державне майно;

6 - розраховувати об’єктивні розміри орендної плати з метою недопущення створення не здорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості.

             

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

1. Не дозволить досягти цілей державного регулювання, оскільки чинний Порядок не містить механізму передачі майна в оренду на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.

 2. Надалі діятимуть ринково необгрунтовані розміри орендних ставок, відповідно продовжуватимуть існувати нерівні умови оренди. Крім того, цей спосіб не сприятиме збільшенню надходжень до міського  бюджету.

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проекту рішення

1. Дасть можливість здійснювати  передачу в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.

 2. Приведення розмірів орендних ставок до ринково обґрунтованих.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

1.Низький рівень відкритості, доступності конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна, наявність корупційних ризиків.

Негативний імідж органів місцевого самоврядування

2.Застосування ринково небогрунтованих орендних ставок, наявність нерівних умов оренди комунального майна та державного майна розташованого в місті Хмельницькому, недоотримання бюджетом коштів від оренди.

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Високий рівень відкритості, доступності конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна, мінімізація корупційних ризиків.

Позитивний імідж органів місцевого самоврядування

2.Застосування ринково обгрунтованих орендних ставок, створення умов для здорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

 

 

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

100 %

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

Відсутні

1.Низький рівень відкритості, доступності конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна, наявність корупційних ризиків.

2.Застосування ринково необгрунтованих орендних ставок, наявність нерівних умов оренди комунального майна та державного майна розташованого в місті Хмельницькому,

створення не здорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості.

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Спрощується доступ до процедури отримання майна в оренду при наявності декількох звернень.

Створення рівних умов оренди комунального майна та державного майна, розташованого в місті Хмельницькому. Створення здорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості.

Відсутні

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

За результатами опрацювання альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1.

Збереження ситуації, яка існує на цей час

 

 

0

Є недоцільним, оскільки не дозволить досягти цілей регулювання.

Альтернатива 2.

Прийняття запропонованого проекту рішення

 

 

 

 

 

4

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1.

 

Відсутні

1.Низький рівень відкритості, доступності конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна, наявність корупційних ризиків.

Негативний імідж органів місцевого самоврядування

2.Застосування ринково небогрунтованих орендних ставок, наявність нерівних умов оренди комунального майна та державного майна розташованого в місті Хмельницькому, недоотримання бюджетом коштів від оренди.

1. Є неприйнятним, оскільки не вирішує цілей регулювання, надалі існуватиме не зовсім прозорий механізм передачі майна в оренду за результатами конкурсу, наявність корупційних ризиків, що негативно впливатиме на імідж органів місцевого самоврядування.

Надалі будуть застосовуватися ринково необгрунтовані орендні ставки, наявність нерівних умов оренди комунального майна та державного майна, розташованого в місті Хмельницькому,

створення не здорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості

Альтернатива 2.

 

1.Високий рівень відкритості, доступності конкурсних процедур по передачі в оренду комунального майна, мінімізація корупційних ризиків.

Позитивний  імідж органів місцевого самоврядування

2.Застосування ринково обгрунтованих орендних ставок,  Створення рівних умов оренди комунального майна та державного майна розташованого в місті Хмельницькому. Створення здорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної Збільшення надходженнь до бюджету

від оренди.

Відсутні

 

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

 

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргумент щодо переваг обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1.

 

Є недоцільним, оскільки не дозволить досягти цілей регулювання

Х

Альтернатива 2.

 

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути реалізовані повною мірою.

Відсутній ризик зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

           

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 • прийняття запропонованого проекту рішення;
 • інформування громадськості громади про вимоги регуляторного акта, шляхом розміщення його на офіційному сайті Хмельницької міської ради;

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування.

 Розрахунок витрат суб’єктів господарювання: виконання вимог регуляторного акта не призведе до додаткових витрат кожного суб’єкта господарювання. Кожен суб’єкт господарювання на власний розсуд обирає для себе, чи скористатись йому своїм правом на оренду комунального майна та чи прийнятна для нього розрахована згідно методики орендна плата.

     ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва (далі - СМП) не проводилися, оскільки проект рішення розроблено з метою приведення розмірів орендних ставок за комунальне майно у відповідність до розмірів ставок за державне майно. Загалом СМП  не є заінтересованими у прийнятті запропонованого проекту рішення, так як збільшення орендних ставок призведе до збільшення плати за оренду. Проте, розмір ставок збільшується не в довільному розмірі, а в межах розмірів, які передбачені для оренди державного майна та які застосовуються територіальним відділенням ФДМУ при передачі в оренду нерухомого майна державної власності, яке розташоване в місті Хмельницькому.

2. Попередня оцінка впливу регулювання на СМП

Кількість суб'єктів господарювання, на які поширюватиметься регулювання, за договорами оренди комунального майна в яких застосована орендна ставка підлягає перегляду (станом на червень 2019) – орієнтовно до  200.

Питома вага СМП у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 100 %.

Довідково. Потрібно зазначити, що потенційним орендарем комунального майна може стати будь-який суб'єкт господарювання (за винятком осіб, які не можуть бути орендарями відповідно до закону), таким чином, можлива кількість суб'єктів господарювання, на яких може поширюватись регулювання, - це вся кількість суб’єктів господарювання, зареєстрованих у місті та не тільки, у тому числі великого, середнього, малого та мікропідприємництва. У такому випадку потенційна питома вага СМП у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив, може коливатись.

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Номер п/п

Найменування оцінки

Період регулювання (до кінця року)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

н/п

н/п

н/п

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

н/п

н/п

н/п

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

н/п

н/п

н/п

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

н/п

н/п

н/п

5

Інші процедури

н/п

-

-

6

Разом, гривень

0,00

X

X

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць*

0 -288

-

-

8

Сумарно, гривень

0,00

X

X

____________
* показник встановлено орієнтовно, оскільки при прийнятті вказаного рішення змінені розміри орендних ставок до діючих договорів оренди застосовані не будуть. Змінені розміри орендних ставок будуть застосовуватись при продовженні діючих договорів оренди, або при внесенні до них змін, якщо суб’єкти господарювання виявлять бажання продовжити орендні відносини, а також при передачі в оренду вперше. За договорами оренди комунального майна, в яких застосована орендна ставка підлягає перегляду (станом на червень 2019) кількість суб’єктів становить – біля 300, розрахувати кількість суб’єктів, які виявлять бажання взяти в оренду майно вперше, розрахувати неможливо.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва не передбачені.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання*

Номер п/п

Показник

Період регулювання (до кінця року)

В подальшому

 

 

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання. А саме зросте розмір орендної плати для наступних видів діяльності, зокрема розміщення:

 

 

 

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики, приватних закладів охорони здоров’я;

0,00

Орендна плата зросте в 1,67 рази  оскільки ставка змінюється з 12 до 20%

 

підприємств та організацій електрозв’язку

0,00

Орендна плата зросте в 2 рази,  оскільки ставка змінюється з 20 до 40%

 

 

 

розміщення відділень банків, у яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу

0,00

За рекомендаціями територіального відділення Антимонопольного комітету пропонується виключити цю ставку

 

 

суб'єктів господарювання, які надають граверні, фотопослуги, послуги по ремонту та обслуговуванню побутової техніки, оргтехніки, медичної техніки, музичних інструментів, засобів обліку води та тепла, хімчисток, послуги з прання, фарбування, надання послуг з чистки, прокат речей, по ремонту взуття, головних уборів, шкіргалантереї, годинників, парасольок, по виготовленню ключів; суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги та здійснюють виготовлення вінків та іншої ритуальної продукції;

0,00

Орендна плата зросте в 1,25 рази,  оскільки ставка змінюється з 4% до 5%

 

 

закладів громадського харчування, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи (з врахуванням підсобних, допоміжних, складських приміщень);

0,00

Орендна плата зросте в 1,6 рази,  оскільки ставка змінюється з 5% до 8%

 

 

ресторанів, барів, кафе, інших закладів громадського харчування, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи (з врахуванням підсобних, допоміжних, складських приміщень);

0,00

Орендна плата зросте в 1,2 рази,  оскільки ставка змінюється з 15% до 18%

 

 

торгівельних об’єктів з продажу товарів підакцизної групи

0,00

Орендна плата зросте в 1,08 рази,  оскільки ставка змінюється з 12% до 13%

 

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет, журналів та підручників, канцтоварів.

0,00

Орендна плата зросте в 2,5 рази,  оскільки ставка змінюється з 2% до 5%

 

 

тренажерних залів, фітнес-клубів, оздоровчих комплексів, проведення оздоровчих занять тощо.

0,00

Орендна плата зросте в 2,5 рази,  оскільки ставка змінюється з 4% до 10%

 

 

суб'єктів господарювання, громадських організацій спортивного та/або культурного спрямування, діяльність яких на орендованих площах буде спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту, хореографії (танці), вокалу (співи), музики;

0,00

Орендна плата зросте в 1,67 рази,  оскільки ставка змінюється з 3% до 5%

 

 

розміщення фотоелектричних модулів (сонячних батерей), вітрогенераторів на дахах будівель

0,00

Орендна плата знизиться в 3 рази,  оскільки ставка змінюється з 3% до 1%

 

 

за приміщення в суборенді та ті, що передані  в погодинну оренду

0,00

Плата зросте вдвічі, оскільки будуть застосовуватись ставки в подвійному розмірі

 

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0,00

0,00

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

0,00

0,00

 

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0,00

0,00

 

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0,00

0,00

 

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – передбачено застосування змінених орендних ставок при укладенні нових договорів та при продовженні на новий строк діючих договорів оренди, укладених до набрання чинності цього рішення. Тобто, до існуючих орендних відносин, а саме до діючих договорів оренди, ці зміни будуть застосовуватись лише в разі внесення змін до цих договорів.

 

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Кількісні показники:

- кількість площ, що перебувають в оренді;

- розмір надходжень від орендної плати;

- кількість проведених конкурсів.

 

Якісні показники:

- забезпечення інтересів територіальної громади міста Хмельницького щодо ефективного використання комунального майна;

– запровадження механізму передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького (крім землі) на конкурсних засадах способом проведення електронного аукціону з надання майна в оренду через електронну торгову систему ProZorro.Продажі ЦБД2.

- підвищення ефективності і прозорості управління комунальним майном територіальної громади м. Хмельницького, усунення корупційних ризиків, забезпечення простого та прозорого механізму проведення конкурсу, спрощення доступу до конкурсу;

- мінімізації для суб’єктів господарювання нерівних умов оренди комунального майна та державного майна розташованого в місті Хмельницькому, шляхом приведення розмірів орендних ставок за комунальне майно у відповідність розмірам за державне майно.

 

              IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через шість місяців після набрання чинності

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через рік після набрання чинності

Строки проведення періодичного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Кожних три роки після набрання чинності.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний, порівняння.

 

 

В.о начальника управління                                                                        В. Кшемінська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua