Проекти рішень міської ради

Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

Розглянувши пропозиції постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законами України «Про землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Продати:

1.1. ПП «Автомасло» земельну ділянку несільськогосподарського призначення по
вул. Трудовій, 5/5 Б площею 200 м2 (кадастровий номер 6810100000:18:003:0062) під приміщення шиномонтажу та заміни автомобільних мастил, магазину непродовольчих товарів з надбудовою офісних приміщень, за ціною 91594,00 грн. (дев’яносто одна тисяча п’ятсот дев’яносто чотири грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 03.10 - для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку);

1.2. Монтікову Олександру Вікторивичу земельну ділянку несільськогосподарського призначення по вул. Заводській,1/Б, с. Богданівці, Хмельницького району,  площею 2496 м2 (кадастровий номер 6825083300:07:001:0002) для обслуговування нежитлового приміщення, адміністративно – виробничого приміщення, за ціною 240764,00 (двісті сорок тисяч сімсот шістдесят чотири грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.  Категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, код КВЦПЗ – 11.02 - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

1.3. ТОВ «ЕКСПРЕС» земельну ділянку несільськогосподарського призначення по
вул. Кооперативна, 5/1-Ж площею 360 м2 (кадастровий номер 6810100000:15:001:0158) для обслуговування складських приміщень, за ціною 74956,00 (сімдесят чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят шість грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель  громадської забудови;

1.4. ТОВ «ЕКСПРЕС» земельну ділянку несільськогосподарського призначення по
вул. Кооперативна, 5/1-Ж площею 1163 м2 (кадастровий номер 6810100000:15:001:0159) для обслуговування складських приміщень, за ціною 242148,00 (двісті сорок дві тисячі сто сорок вісім грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель  громадської забудови;

1.5. ТОВ «ЕКСПРЕС» земельну ділянку несільськогосподарського призначення по
вул. Кооперативна, 5 площею 174 м2 (кадастровий номер 6810100000:15:001:0179) для обслуговування приміщення холодильної камери № 105 (107), за ціною 36229,00 (тридцять шість тисяч двісті двадцять дев’ять грн. 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.  Категорія земель – землі житлової та громадської забудови, код КВЦПЗ – 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель  громадської забудови;

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови
М. Ваврищука та Управління земельних ресурсів.

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

 

Міський голова                                                                                                       О. СИМЧИШИН

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Секретар міської ради                                                                                           В. ДІДЕНКО

 

 

Заступник міського голови                                                                                  М. ВАВРИЩУК

 

Голова постійної комісії з питань

містобудування, земельних відносин

та охорони навколишнього природного

середовища                                                                                                            С. БОЛОТНІКОВ

 

 

Начальник управління правового забезпечення

та представництва                                                                                                  Л. ДЕМЧУК

 

 

Начальник Управління земельних ресурсів                                                        Л. МАТВЕЄВА