Протокол засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки №1

м. Хмельницький

16 квітня 2021 року

Мала зала Хмельницької міської ради

 

 

Присутні: 8 членів ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки (Віктор Довбуш, Руслан Ковальчук, Світлана Ларійчук, Юлія Миронюк, Олег Мороз, Роман Назаров, Олександр Папуга, Юлія Сабій).

 

Заступник голови громадської ради Папуга О.Д. відкрив засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки, повідомив, що на засіданні присутні 8 членів групи, відтак засідання є правомочним, так як на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

 

Надійшла пропозиція головою засідання ініціативної робочої групи обрати - Папугу О.Д., а секретарем засідання ініціативної робочої групи — Миронюк Ю.Б.

 

Голосували:

«за» - 8;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: обрати головою засідання ініціативної робочої групи — Папугу О.Д., секретарем засідання ініціативної робочої групи — Миронюк Ю.Б.

 

Головуючий запропонував затвердити наступний порядок денного засідання ініціативної робочої групи:

 

1. Визначення дати проведення установчих зборів з формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки.

2. Визначення дати та часу прийняття документів для участі в установчих зборах.

3. Затвердження ПОВІДОМЛЕННЯ ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки.

4. Різне.

 

Головуючий поставив дане питання на голосування.

 

Голосували:

«за» - 8;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: затвердити порядок денний засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки. в наступному порядку.

 

Порядок денний засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки.

 

1. Визначення дати проведення установчих зборів з формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки.

2. Визначення дати та часу прийняття документів для участі в установчих зборах.

3. Затвердження ПОВІДОМЛЕННЯ ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки.

4. Різне.

 

По першому питанню порядку денного слухали Назарова Р.Г. про визначення дати проведення установчих зборів з формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки. Наголосив, що відповідно до п. 8 Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради, затвердженого, рішенням виконавчого комітету від 10.10.2019 року № 847, не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Відтак, запропонував проведення установчих зборів запланувати на 1 червня 2021 року.

 

Головуючий поставив дану пропозицію на голосування.

 

Голосували:

«за» - 8;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: визначити дату проведення установчих зборів з формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки — 1 червня 2021 року.

 

По другому питанню порядку денного слухали Назарова Р.Г., який запропонував повідомлення ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки опублікувати сьогодні, тобто, 16.04.2021, прийняття документів здійснювати з 16 до 30 квітня 2021 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: Хмельницька міська рада, вул. Гагаріна, 3 каб. 209, з 09.00 до 16.00 год., 30 квітня 2021 року до 14.00 год.

 

Головуючий запропонував голосувати по кожному питанню окремо.

 

Голосували:

«за» - 8;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: повідомлення ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки опублікувати сьогодні, тобто, 16.04.2021, прийняття документів здійснювати з 16 до 30 квітня 2021 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: Хмельницька міська рада, вул. Гагаріна, 3 каб. 209, з 09.00 до 16.00 год., 30 квітня 2021 року до 14.00 год.

 

 

По третьому питанню порядку денного слухали Папугу О.Д., який запропонував затвердити наступну редакцію повідомлення ініціативної робочої групи:

 

Оголошується проведення установчих зборів з формування нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки, які відбудуться 01.06.2021 року в приміщенні Хмельницької дитячої школи мистецтв (вул. Гагаріна, 3А). Початок зборів о 14.00.

Порядок денний:

  1. Інформація ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.
  2. Обрання робочих органів установчих зборів (лічильна комісія, голова зборів, секретар).
  3. Інформація про діяльність попереднього складу громадської ради.
  4. Проведення виборів до громадської ради на основі рейтингового голосування.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви в обов'язковому порядку додаються:

- рішення прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом двох років до дня подання заяви;

- відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Зразки заяви для участі в установчих зборах та додатків до неї розміщено за посиланням.

Документи може подати керівник інституту громадянського суспільства або делегований кандидат на обрання до складу громадської ради (при собі мати документ, що посвідчує особу). В обов’язковому порядку надсилається також електронна версія документів за адресою: [email protected].

 

Документи для участі в установчих зборах приймаються ініціативною групою з 16 до 30 квітня 2021 року включно (крім вихідних та святкових днів) за адресою: Хмельницька міська рада, вул. Гагаріна, 3 каб. 209, з 09.00 до 16.00 год. 30 квітня 2021 року документи приймаються до 14.00 год.

У разі виявлення ініціативною робочою групою недостатньої чи недостовірної інформації, вона до 14 травня 2021 року повідомляє про це інститут громадянського суспільства, який може подати уточнені документи до 16.00 год. 21 травня 2021 року.

Відомості про склад ініціативної групи:

Довбуш Віктор Володимирович

-

член громадської спілки «Фонд розвитку Хмельницького аеропорту» (за згодою);

Ковальчук Руслан В’ячеславович

 

-

заступник голови Асоціації громадських організацій «Народна Сила» (за згодою);

Корніюк Сергій Вікторович

-

голова громадської організації «Країна 5.10» (за згодою);

Ларійчук Світлана Миколаївна

-

член Хмельницького міського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів (за згодою);

Миронюк Юлія Борисівна

-

голова громадської організації «Батьківська турбота Хмельницького ліцею №15 ім. Олександра Співачука» (за згодою);

Мороз Олег Володимирович

-

член Хмельницького обласного комітету сприяння реалізації положень Конституції України (за згодою);

Назаров Роман Григорович

-

заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради;

Папуга Олександр Дмитрович

-

голова Громадського об’єднання «Бойове Братство» (за згодою);

Сабій Юлія Сергіївна

-

керуючий справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

Відповідальна особа – Назаров Роман Григорович.

Контактні дані: тел. 65-03-35; e-mail: [email protected]

 

Головуючий поставив дане питання на голосування.

 

Голосували:

«за» - 8;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: затвердити повідомлення ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки в запропонованій редакції.

 

Надійшла пропозиція наступне засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2021-2022 роки провести 11 травня 2021 року.

 

Голова ініціативної робочої групи Папуга О.Д. подякував усім за результативну роботу та оголосив засідання закритим.

 

Голова

О.Д. Папуга

 

Секретар

Ю.Б. Миронюк