Рішення міської ради

Про внесення змін в рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради 13.02.2019 року № 31

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення сорок другої сесії

№99 від 17.06.2020 р.

 

 

Про внесення змін в рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради 13.02.2019 року № 31

 

Розглянувши пропозицію секретаря міської ради М. Кривака, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в додаток 2 рішення двадцять дев’ятої сесії міської ради від 13.02.2019 року № 31 «Про затвердження Програми відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2019-2022 роки та Порядку відшкодування відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2019-2022 роки» виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

 

Міський голова О. СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 17.06.2020 №99

Порядок

відшкодування частини відсоткових ставок та  кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації  багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2019-2022 роки

1. Мета Порядку.

1.1. Порядок розроблений з метою визначення механізму відшкодування частини витрат відсоткових ставок та частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації  багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому.

1.2. Порядок визначає процедуру подачі та розгляду документів щодо відшкодування частини витрат у зв’язку із зазначеними заходами.

 

2. Фінансування заходів, передбачених п. 4.3 Програми (надалі - Енергозаходи).

2.1. Порядок передбачає фінансування витрат із таких джерел, якими є:

2.1.1. Кошти міського бюджету;

2.1.2. Власні кошти ОСББ і ЖБК;

2.1.3. Кредити;

2.1.4. Кошти, що відшкодовуються з державного бюджету Державним агентством з енергоефективності за Урядовою програмою згідно Постанови КМУ 17.10.2011 № 1056 із змінами та доповненнями (надалі Компенсація Держенергоефективності).

2.2. Управління житлово-комунального господарства передбачає кошти з міського бюджету на часткове відшкодування позичальникам (ОСББ і ЖБК) кредитних коштів, залучених на Енергозаходи у розмірі 10 % від витрат за зведеним кошторисним розрахунком, при цьому загальна сума відшкодування разом із Компенсацією Держенергоефективності не повинна перевищувати 60 % від витрат за зведеним кошторисним розрахунком.

2.3. Розмір відшкодування частини відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити дорівнює  обліковій ставці Національного банку України за такими кредитами, виданими відповідно до механізму державної підтримки на заходи з підвищення енергоефективності.

 

3. Механізм здійснення відшкодування.

3.1. Відшкодування частини кредитних коштів та відсоткової ставки здійснюється на підставі Договору про взаємодію між головним розпорядником, яким є Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради та кредитно-фінансовою установою, а саме: з державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі - уповноважені банки), та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування (далі - уповноважені кредитно-фінансові установи).

3.2. Для отримання кредиту ОСББ, ЖБК, через проведення загальних зборів, відповідно до статуту, визначає необхідні першочергові роботи, встановлює їхню кошторисну вартість, приймає рішення про залучення кредитних коштів, їхню суму та оптимальний термін кредиту.

3.3. Правління ОСББ, ЖБК на підставі рішення загальних зборів замовляє виготовлення кошторису.

3.4. Перед укладанням кредитного договору, представник ОСББ чи ЖБК надає Управлінню житлово-комунального господарства на погодження договірної ціни наступні документи:

- проєктно-кошторисну документацію на виконання робіт з енергоефективності;

- документ, що підтверджує проведення енергоаудиту на будинку;

- договірну ціну із зведеним кошторисом, локальними кошторисами та підсумковою відомістю ресурсів.

Протягом 10 робочих днів зазначені документи з погодженням чи зауваженнями повертаються заявнику.

3.5. Після погодження кошторисної документації ОСББ, ЖБК укладає кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи.

3.6. Кредитно-фінансова установа, з метою участі позичальника у програмі відшкодування, окрім документів необхідних для надання кредиту, перелік яких визначено внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи, додатково приймає від позичальника:

- документи зазначені у п.3.4 Порядку з погодженою договірною ціною в Управлінні житлово-комунального господарства;

- договір із підрядником на виконання робіт;

- договір із КП «Технагляд» на здійснення технічного нагляду.

3.7. Кредитно-фінансові установи не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ, ЖБК подають головному розпоряднику коштів міського бюджету реєстр нових позичальників, які уклали кредитні договори, попередньо погодивши для фінансування зазначених заходів. Після отримання від позичальника повного пакету документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів, кредитно-фінансові установи передають головному розпоряднику коштів міського бюджету вищезазначений пакет документів разом із зведеним реєстром позичальників, які взяли кредити у цих установах, де зазначається: вартість робіт по зведеному кошторисному розрахунку, прогнозована сума Компенсації Держенергоефективності.

3.8. Відшкодування частини кредиту надається головним розпорядником коштів не пізніше тридцятиденного терміну від дати отримання ним акту виконаних робіт та зведеного реєстру від кредитно-фінансової установи, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету м. Хмельницького на транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка у свою чергу розподіляє ці кошти на позичкові рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів міського бюджету м. Хмельницького надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

3.9. Відшкодування частини кредиту з міського бюджету м. Хмельницького надається ОСББ, ЖБК у розмірі до 10 відсотків від вартості витрат за зведеним кошторисним розрахунком. Якщо власні витрати позичальника за одним кредитним договором, в результаті всіх відшкодувань складають менше ніж  40 відсотків від загальної суми витрат, включаючи розроблення проєктно-кошторисної документації, - розмір відшкодування з міського бюджету коригується до  такого, щоб власні витрати позичальника  складали не менше 40 відсотків від вартості витрат за зведеним кошторисним розрахунком.

3.10. Відшкодування відсотків здійснюється лише за три роки незалежно від терміну дії кредитного договору.

3.11. Розмір відшкодування частини відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити дорівнює обліковій ставці Національного банку України за такими кредитами, виданими відповідно до механізму державної підтримки на заходи з підвищення енергоефективності.

3.12. Відшкодування частини кредиту проводиться розпорядником коштів у порядку надходження від кредитно-фінансових установ зведених реєстрів позичальників у межах бюджетного асигнування на виконання Програми.

3.13. Кредитно-фінансові установи щомісячно, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають Зведений реєстр позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування (в розмірі облікової ставки Національного банку України за кредитом) за конкретний місяць.

3.14. Відшкодування відсотків відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету на один передбачений Генеральним договором чи іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

3.15. Відшкодування коштів здійснюються в обсягах, відповідно до фінансового забезпечення Програми та в межах бюджетних призначень.

3.16. Головний розпорядник коштів має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цілями використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

 

Секретар міської ради М. КРИВАК

Начальник управління  житлово-комунального господарства В. НОВАЧОК