Протокол № 5 засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради від 26 листопада 2019 року

Протокол № 5

засідання громадської ради

при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради

 

м. Хмельницький

26 листопада 2019 року

Мала зала

 

 

 

Присутні: 31 член громадської ради (журнал реєстрації додається).

Запрошені: Директор ХКП «СПЕЦКОМУНТРАНС» - Зімін Олександр Леонідович, керівник офісу проєкту "Розумне довкілля. Хмельницький" Микола Васильович Ваврищук.

Голова громадської ради Богачук В.Я. відкрив засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради, повідомив, що на засіданні присутні 31 член громадської ради, відтак засідання є правомочним, так як на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу.

Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денного засідання громадської ради:

1. Заслухати інформацію про стан справ по будівництву сміттєпереробного заводу в м. Хмельницькому.

Доповідає: керівник офісу проєкту "Розумне довкілля. Хмельницький" Микола Васильович Ваврищук.

2. Вивчити і оговорити питання дотримання вимог законодавства щодо охорони об’єктів культурної спадщини з посадовими особами виконавчого органу міської ради.

Доповідає: Ковальчук Р.В.

3. Звернення до міського голови щодо роботи Міської стоматологічної поліклініки.

Доповідають: Янцаловський О.Й., Велєв А.М.

4. Звернення до Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради та Голови Офісу Президента щодо впорядкування військових пенсій.

Доповідає: Ковальчук Р.В.

5. Різне.

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 31;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний засідання громадської ради.

Порядок денний засідання громадської ради

1. Заслухати інформацію про стан справ по будівництву сміттєпереробного заводу в м. Хмельницькому.

Доповідає: керівник офісу проєкту "Розумне довкілля. Хмельницький" Микола Васильович Ваврищук.

2. Вивчити і обговорити питання дотримання вимог законодавства щодо охорони об’єктів культурної спадщини з посадовими особами виконавчого органу міської ради.

Доповідає: Ковальчук Р.В.

3. Звернення до міського голови щодо роботи Міської стоматологічної поліклініки.

Доповідають: Янцаловський О.Й., Велєв А.М.

4. Звернення до Прем’єр-міністра, Голови Верховної Ради та Голови Офісу Президента щодо впорядкування військових пенсій.

Доповідає: Ковальчук Р.В.

5. Різне.

По першому питанню порядку денного слухали керівника офісу проєкту "Розумне довкілля. Хмельницький" Миколу Васильовича Ваврищука, який розповів, що створено офіс впровадження нових стандартів поводження з відходами у місті Хмельницькому та основна мета якого реалізація концепції “Розумне довкілля. Хмельницький”.

Відзначив, що Концепція передбачає комплексний підхід до вирішення проблем зі сміттям у місті:

- рекультивацію діючого полігону ТПВ;

- побудову сміттєпереробного комплексу;

- налагодження інфраструктури;

- привернення уваги жителів міста до проблеми.

Також, відмітив, що на сьогоднішній день облаштовано систему зважування ТПВ при в’їзді на полігон, проведено морфологію ТПВ, видобувається звалищний газ на діючому полігоні, розроблена проектно-кошторисна документація рекультивації діючого полігону та розширення його у північному напрямку, завершується процес викупу земельних ділянок, необхідних для впровадження проекту, розроблене техніко-економічне обґрунтування сміттєпереробного комплексу, впроваджений та працює "Екобус", що приймає небезпечні побутові відходи у населення міста, розвивається інфраструктура: закуплено 5 нових сміттєвозів, встановлено 7 підземних контейнерів, 150 контейнерів для збору ПЕТ пляшки та 32 контейнери для збору скла.

До доповідаючого було поставлено ряд запитань, які стосувалися зокрема таких напрямків: чи буде проведено просвітницьку компанію серед населення, чи створена сітка розміщення сміттєвих майданчиків, чи розрахована норма накопичення побутових відходів на одного мешканця, чи розглядалась можливість передання сміттєзвалища приватним підприємствам, чи є для всіх видів контейнерів відповідні транспортні засоби та ін.

Головуючий подякував доповідаючому та запропонував взяти інформацію до відома та опрацювання в роботі.

Вирішили: інформацію взяти до відома та опрацювання.

По другому питанню порядку денного слухали комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста Ковальчука Р.В. щодо дотримання вимог законодавства щодо охорони об’єктів культурної спадщини з посадовими особами виконавчого органу міської ради.

Надійшла пропозиція профільній комісії вивчити дане питання та здійснити виїзд на такі об'єкти, провести спільне засідання профільних комісій.

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 31;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Вирішили: доручити профільним комісіям вивчити питання щодо охорони об’єктів культурної спадщини.

По третьому питанню порядку денного слухали голову Комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації Янцаловського О.Й. щодо розгляду звернення до міського голови про роботу Міської стоматологічної поліклініки.

Обговоривши дане питання та включаючи усі пропозиції членів громадської ради головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували за зазначене питання:

«за» - 31;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Вирішили: надіслати звернення до міського голови про роботу Міської стоматологічної поліклініки.

По четвертому питанню порядку денного слухали комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста Ковальчука Р.В. про звернення до Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та Голови Офісу Президента щодо впорядкування військових пенсій.

Надійшла пропозиція надіслати звернення також народним депутатам України від Хмельницької області.

Головуючий запропонував направити звернення до усіх запропонованих інституцій та поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 30;

«проти» - 0;

«утримались» - 1.

Вирішили: надіслати звернення щодо впорядкування військових пенсій до Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та Голови Офісу Президента народним депутатам України від Хмельницької області.

 

Надійшла пропозиція засідання правління громадської ради провести 10 грудня 2019 року, а громадської ради — 24 грудня 2019 року.

 

Голова громадської ради Богачук В.Я. подякував усім за результативну роботу та оголосив засідання ради закритим.

 

Голова громадської ради

В.Я.Богачук

 

Секретар громадської ради

Ю.Б. Миронюк