Протокол № 1 засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради від 25 червня 2019 року

  Присутні: 45 членів громадської ради (список реєстрації додається).

Назаров Р. Г.заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради.

Голова установчих зборів Богачук В.Я. відкрив засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради, повідомив, що склад громадської ради на 2019-2020 роки затверджено рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 13.06.2019 № 537. Запропонував обрати лічильну комісію, голову та секретаря засідання громадської ради.

Надійшла пропозиція до складу лічильної комісії включити Ходецького П.А., Халаменду Б.А. та Ковальчука Р.В.

Голосували:

«за» - 41;

«проти» - 1;

«утримались» - 0.

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі: Ходецького П.А., Ковальчука Р. В., Халаменди Б.А. Головою лічильної комісії обрано Ковальчука Р.В.

 

Надійшло декілька пропозицій з обрання головуючого засідання громадської ради, а саме:

перша пропозиція – Папугу О.Д., який заявив самовідвід;

друга пропозиція – Богачука В.Я,

третя пропозиція – Довбуша В.В., який заявив самовідвід.

Голосували за другу пропозицію:

«за» - 42;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Надійшло декілька пропозицій з обрання секретаря засідання громадської ради, а саме:

перша пропозиція – Миронюк Ю.Б.;

друга пропозиція – Гурніцька О.В., яка заявила самовідвід.

Голосували за першу пропозицію:

«за» - 41;

«проти» - 1;

«утримались» - 0.

Надійшла пропозиція затвердити наступний порядок денного засідання громадської ради:

 1. Обрання керівних органів громадської ради.
 2. Розгляд проекту рішення громадської ради про затвердження положення про комісії громадської ради (доповідає Довбуш В.В.).
 3. Формування комісій громадської ради та затвердження їх складу.
 4. Різне.

 

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 45;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Вирішили: затвердити запропонований порядок денний засідання громадської ради.

 

Порядок денний засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2019-2020 роки

    1. Обрання керівних органів громадської ради.
    2. Розгляд проекту рішення про комісії громадської ради (доповідає Довбуш В.В.).
    3. Формування комісій громадської ради та затвердження їх складу.
    4. Різне.

 

По першому питанню порядку денного слухали головуючого засідання громадської ради Богачука В.Я., який запропонував обрати голову громадської ради. Наголосив, що голосування за кандидатури буде рейтинговим, тобто підрахунок голосів здійснюватиметься тільки «за» тих чи інших кандидатів.

Головуючий запропонував вносити пропозиції.

Надійшли наступні пропозиції щодо кандидатів на посаду голови громадської ради:

 1. Богачук Володимир Якович - голова громадської організації «Асоціація приватних перевізників «Поділля»;
 2. Довбуш Віктор Володимирович - член громадської спілки «Фонд розвитку Хмельницького аеропорту»;
 3. Мороз Сергій Володимирович - голова БО «Оберіг Поділля».

Довбуш В.В. заявив самовідвід.

Головуючий поставив на голосування кандидатури на посаду голови громадської ради у порядку надходження пропозицій.

Голосували за кандидатури «за»:

 1. Богачука В.Я. – 39 голосів.
 2. Мороза С.В. – 6 голосів.

Лічильна комісія оголосила результати рейтингового голосування та повідомила, що більшістю голосів головою громадської ради обрано Богачука Володимира Яковича.

Голова громадської ради запропонував продовжити плідну роботи ради на обрати заступників голови громадської ради.

Надійшла пропозиція обрати першого заступника та заступника голови громадської ради.

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 45;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

На посаду першого заступника голови громадської ради надійшла одна пропозиція – Папуга Олександр Дмитрович.

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 43;

«проти» - 1;

«утримались» - 1.

Вирішили: за результатами голосування більшістю голосів, першим заступником голови громадської ради обрати Папугу Олександра Дмитровича.

 

Головуючий засідання запропонував вносити кандидатури на посади заступників голови громадської ради. Надійшло 5 пропозицій:

 1. Корніюк Сергій Вікторович.
 2. Береза Альона Анатоліївна.
 3. Довбуш Віктор Володимирович.
 4. Мороз Сергій Володимирович.
 5. Стукан Ігор Михайлович.

Головуючий поставив на голосування кандидатури на посаду заступника голови громадської ради у порядку надходження пропозицій.

Голосували за кандидатури «за»:

1. Корніюк Сергій Вікторович — 41 голос.

2. Береза Альона Анатоліївна — самовідвід.

 1. Довбуш Віктор Володимирович — самовідвід.
 2. Мороз Сергій Володимирович — 5 голосів.

5. Стукан Ігор Михайлович — самовідвід.

Вирішили: за результатами голосування обрати Корніюка Сергія Вікторовича заступником голови громадської ради.

 

Головуючий запропонував обрати секретаріат громадської ради. Секретаріат громадської ради складається з трьох членів громадської ради. Надійшла пропозиція зміни кількісний склад секретаріату до 1 члена ради.

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували:

«за» - 44;

«проти» - 0;

«утримались» - 1;

«уне голосували» - 1.

Надійшло 2 пропозиції щодо обрання секретаря громадської ради:

перша пропозиція – Миронюк Ю.Б.;

друга пропозиція – Гурніцька О.В., яка заявила самовідвід.

Голосували за першу пропозицію:

«за» - 44;

«проти» - 1;

«утримались» - 0.

Вирішили: за підсумками результатів голосування секретарем громадської ради обрано Миронюк Юлію Борисівну.

 

По другому питанню порядку денного слухали члена громадської ради — Довбуша В.В., який ознайомив присутніх з проектом рішення громадської ради про затвердження положення про комісії громадської ради.

Вирішили: інформація взяти до відома та на доопрацювання.

 

По третьому питанню порядку денного слухали голову громадської ради Богачука В.Я., який запропонував затвердити перелік таких профільних комісій:

1. Комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

2. Комісія з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

3. Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

4. Комісія з питань регламенту, діяльності громадської ради, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами.

5. Комісія з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

6. Комісія з питань соціально-економічного розвитку, транспорту, інвестиційної політики та дерегуляції.

Обговоривши дане питання та включаючи усі пропозиції членів громадської ради головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували за зазначене питання:

«за» - 44;

«проти» - 1;

«утримались» - 0.

Вирішили: затвердити перелік профільних комісій громадської ради.

 

Головуючий запропонував обрати кількісний склад комісій громадської ради. Попередньо членами громадської ради було заповнено форму про бажання брати учать у роботі профільної комісії громадської ради.

1. Комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища — 11 членів громадської ради.

2. Комісія з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації — 13 членів громадської ради.

3. Комісія з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації — 4 члени громадської ради.

4. Комісія з питань регламенту, діяльності громадської ради, антикорупційної політики, забезпечення правопорядку та зв'язку з військовими частинами — 6 членів громадської ради.

5. Комісія з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста — 9 членів громадської ради.

6. Комісія з питань соціально-економічного розвитку, транспорту, інвестиційної політики та дерегуляції— 7 членів громадської ради.

Головуючий поставив дане питання на голосування.

Голосували за зазначене питання:

«за» - 44;

«проти» - 1;

«утримались» - 0.

Вирішили: затвердити кількісний склад комісій громадської ради.

 

По четвертому питанню порядку денного слухали члена громадської ради Швеця В.Ф., який презентував проект рішення громадської ради щодо ініціювання проведення громадських слухань з питання недопущення будівництва багаторівневого паркінгу на місці приміщення колишнього кінотеатру «Мир» по вул. Проскурівського підпілля, 34.

Надійшла пропозиція від Берези А.А. створити організаційний комітет з підготовки громадських слухань.

Взяти учать у роботі організаційного комітету виявили бажання такі члени громадської ради:

1. Андріїшина Валентина Володимирівна.

2. Корніюк Сергій Вікторович.

3. Молотай Олег Станіславович.

4. Миронюк Юлія Борисівна.

5. Береза Альона Анатоліївна.

6. Мороз Сергій Володимирович.

7. Галушко Тетяна Володимирівна.

8. Севастьянова Світлана Петрівна.

9. Стукан Ігор Михайлович.

10. Віраг Едуард Олександрович

11. Поворознюк Євген Євгенович.

12. Швець Володимир Федорович.

Голосували:

«за» - 45;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Вирішили: створити організаційний комітет з підготовки громадських слухань та затвердити проект рішення ради.

 

Голова громадської ради Богачук В.Я. запропонував визначити день засідання правління громадської ради на 20 серпня 2019 року, а громадської ради - 27 серпня 2019 року.

Голосували:

«за» - 45;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

Вирішили: засідання правління громадської ради провести 20 серпня 2019 року, а громадської ради - 27 серпня 2019 року.

Голова громадської ради Богачук В.Я. подякував усім за результативну роботу та оголосив засідання ради закритим.

 

 

Голова громадської ради

В.Я.Богачук

 

Секретар громадської ради

Ю.Б. Миронюк