Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2016 році

Реалізація державної регуляторної політики у 2016 році Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

 

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у наступних напрямках:

– планування діяльності з підготовки регуляторних актів;

– ведення реєстру регуляторних актів в місті;

– оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності;

– проведення відстеження результативності регуляторних актів;

– залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Відповідно до ст. 7 Закону затверджено плани діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів:

– на перше півріччя 2016 року:

- рішення міської ради від 27.01.2016 року № 5;

- рішення виконавчого комітету від 24.12.2015 року № 891.

– на друге півріччя 2016 року:

- рішення міської ради від 20.07.2016 року № 6;

- рішення виконавчого комітету від 23.06.2016 року № 451.

Плани оприлюднені в газеті Хмельницької міської ради “Проскурів” та на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі “Регуляторна політика”.

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було заплановано, до планів діяльності вносились відповідні зміни.

Ведення реєстру діючих регуляторних актів в місті

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі “Регуляторна політика” розміщено Реєстр регуляторних актів та забезпечено його підтримку в актуальному стані.

Станом на 27.12.2016 року в реєстрі налічувалося 76 регуляторних актів, з них:

            – 62 рішення міської ради;

            – 14 рішень виконавчого комітету.

Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування земельних та орендних відносин, встановлення тарифів, розвиток інфраструктури.

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до ст. 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2016 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені на сторінках газети Хмельницької міської ради “Проскурів” та на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

Протягом звітного періоду Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 8 рішень, у тому числі:

5 рішень міської ради:

- від 27.01.2016 р. № 15 “Про внесення змін та доповнень в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014 р. № 8 із внесеними змінами”;

- від 27.01.2016 р. № 49 “Про продовження дії на 2016 рік відсотків від нормативної грошової оцінки, що враховуються для розрахунку річної орендної плати за землю, встановлених додатком до рішення міської ради від 04.03.2015 р. № 28”;

- від 21.09.2016 р. № 13 “Про внесення змін та доповнень 37 сесії міської ради від 30.04.2014 р. №8 з внесеними змінами”;

- від 20.07.2016 р. № 62 “Про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького”;

- від 26.10.2016 р. № 41 Про внесення змін до рішення 20-ї сесії від 31.10.2012 № 20 Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому”.

3 рішення виконавчого комітету:

- від 28.01.2016 р. № 49 “Про проведення обстеження пасажиропотоків”;

- від 25.02.2016 р. № 93 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.05.2010 № 556 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 10.06.2004 № 327 “Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому”

- від 22.09.2016 р. № 673 Про затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів у м. Хмельницькому та втрату чинності рішення виконкому.

Також розробляються 5 проектів регуляторних актів:

3 рішення міської ради:

- “Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького”;

- “Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради від 30.10.2013  № 11” (щодо встановлення єдиної орендної ставки за оренду приміщень комунальної власності для розміщення аптек усіх форм власності);

- “Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради від 30.10.2013  № 11” (щодо створення однакових умов оренди для розміщення відділень банків, у яких державна частка в статутному капіталі складає 75 чи більше відсотків).

2 рішення виконавчого комітету:

- “Про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Хмельницькому”.

- “Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 14.04.2011 року № 398”.

Моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів

Заходи з відстеження результативності регуляторних актів спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при їх прийнятті.

Відстеження регуляторних актів здійснювалося відповідно до затвердженого плану-графіку проведення заходів з відстеження регуляторних актів Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету на 2016 рік.

Результати відстеження результативності 21 прийнятого регуляторного акта показали достатній ступінь досягнення визначених цілей.

Всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі “Регуляторна політика”.

Залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

На сторінках газети “Проскурів” та офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради постійно та своєчасно оприлюднювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Проекти рішень публічно обговорювались на громадських слуханнях та круглих столах за участю жителів міста, представників підприємств, установ та громадських організацій.

Зокрема, обговорення відбулись з питань щодо:

–        проведення обстеження пасажиропотоків;

–           передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у місті Хмельницькому;

–           впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького.

Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були враховані у проектах регуляторних актів.

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2017 рік:

– підтримка діалогу між міською владою, суб'єктами господарювання, громадськими організаціями і об’єднаннями підприємців з питань регуляторної політики;

– врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів;

– забезпечення системності та узгодженості прийняття регуляторних актів.