Звіт про відстеження результативності рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 22.08.2019 р. №710 «Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території м. Хмельниц

Звіт про відстеження результативності рішення  виконавчого комітету  Хмельницької міської ради від 22.08.2019 р. №710 «Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території  м. Хмельницького»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення    виконавчого комітету  Хмельницької міської ради від 22.08.2019 р. №710 «Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території  м. Хмельницького»

Дата прийняття: 22.08.2019 р.

Номер документа: рішення  виконавчого комітету  Хмельницької міської ради №710.

Назва виконавця заходів з відстеження: управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:

- підвищення ефективності використання міської території, на якій розміщуються та використовуються для здійснення підприємницької діяльності тимчасові споруди;

-  врегулювання правових стосунків сторін;

-  збільшення  надходження до міського бюджету;

-  покращення архітектурного вигляду тимчасових споруд.

Строк виконання заходів з відстеження: з 27 серпня 2020 року по 14 вересня  2020 року.

Тип відстеження: повторне  відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод, аналітичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

результативності регуляторного акта відстежувалась на основі  інформації про укладені договори строкового сервітуту, яка наявна в управлінні торгівлі. 

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

за період з 01.09.2019 року по 01.09.2020 року з суб’єктами  малого та середнього бізнесу  (фізичними  особами – підприємцями, юридичними  особами)  укладено 790 договорів про встановлення строкового сервітуту на розміщення стаціонарних тимчасових споруд,72 договори про встановлення строкового сервітуту на розміщення пересувних  тимчасових споруд, 111 договорів про встановлення строкового сервітуту на розміщення відкритих майданчиків для харчування.

До міського бюджету за  вказаними договорами надійшло  9636,56 тис. грн.      

За аналогічний період з 01.09.2018 року по 01.09.2019 року було укладено відповідно 1118 договорів про встановлення строкового сервітуту на розміщення стаціонарних тимчасових споруд, 137 договорів про встановлення строкового сервітуту на розміщення пересувних  тимчасових споруд, 89 договорів про встановлення строкового сервітуту на розміщення відкритих майданчиків для харчування біля закладів ресторанного господарства

До міського бюджету за  вказаними договорами надійшло  9045,18 тис. грн.

За результатами  соціологічного опитування  кількість часу, яка витрачається на підготовку правовстановлюючих документів у порівнянні із аналогічним періодом перед строком виконання заходів з відстеження скоротилась на 2%.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта :

Даний регуляторний акт є ефективним, результати його дії позитивні.

 На підставі відстеження результативності дії  рішення  виконавчого комітету  Хмельницької міської ради від 22.08.2019 р. №710 «Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території  м. Хмельницького» можна зробити висновок,  що шляхом впровадження цього регуляторного акту  вдалося досягти цілей, задекларованих при його прийнятті.

      

 Начальник  управління                                                               Руслана СІДЛЕЦЬКА