Звіт про відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 05.03.2014 року № 41 "Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом"

Звіт

про відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 05.03.2014 року № 41 "Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом"

 

На виконання ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 року № 1160-1V та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” здійснено періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради 05.03.2014 року № 41 "Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом".

            Номер документа: рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.04.2007 року № 24.

Дата прийняття:05.03.2014 р.

Тип відстеження: періодичне.

Відстеження здійснено: управлінням архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.03.2018 р. по 16.03.2018р..

Цілі прийняття акта: запровадження контролю над виконанням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відстеження коштів до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єктів в експлуатацію.

Методи  дослідження :статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз даних управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

Кількісні та якісні значення показників наступні:

 

                                  Період

Показник

01.01.2015-31.05.2015

01.01.2016-31.05.2016

01.01.2017-31.05.2017

Кількість заяв на розгляд питань на засіданні постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

142

150

135

Кількість проведених засідань постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

7

3

3

Кількість питань, розглянутих на засіданні постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

136

200

83

Кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень на  самочинно забудовані земельні ділянки

71

53

37

Кількість підготовлених будівельних паспортів по об’єктам, які побудовані самочинно

-

-

16

Кількість об’єктів, яким за рішенням постійно діючої комісії було відмовлено у вирішенні питань

3

1

1

Кількість об’єктів, по яким постійно діюча комісія прийняла рішення щодо необхідності його знесення

0

0

0

Надходження до фонду соціально-економічного розвитку міста від забудовників, які вели самочинне будівництво

21336 грн.

0 грн.

2670 грн.

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту :

                    Даний регуляторний акт уточнив кількість замовників на узаконення самочинного будівництва. Водночас, завдяки  впровадженню регуляторного акту, просліджується стабільні надходження у міській бюджет коштів до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єктів в експлуатацію. Даний регуляторний акт досяг своєї мети щодо посилення контролю за виконанням вимог чинного законодавства та забезпечив стабільне надходження до міського бюджету коштів у цільовий фонд..

           

 

В.о. начальника управління                                                                                              З. Пилипчук