Звіт про відстеження результативності регуляторного акту рішення двадцятої сесії міської ради від 31.10.2012 р. № 20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому».

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акту рішення двадцятої сесії міської ради від 31.10.2012 р. № 20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку

та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому».

 

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення двадцятої сесії міської ради від 31.10.2012 р. № 20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому».

Відстеження здійснено: управлінням земельних ресурсів.

Цілі прийняття регуляторного акту: метою прийняття рішення двадцятої сесії міської ради від 31.10.2012 р. № 20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому» є ефективне використання земель, стимулювання підприємницької діяльності, забезпечення залучення додаткових коштів.

Строк виконання заходів з відстеження: з 16.01.2023 р. по 18.01.2023 р.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акту здійснювався аналіз даних відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів щодо кількості проведених торгів, кількість проданих прав оренди та власності на земельні ділянки, розмір надходжень коштів до місцевого бюджету.

Якісні значення показників: з моменту набрання чинності регуляторного акта застосовуються норми даного рішення, що чітко визначають порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому.

Кількісні значення показників:

 

2020

2021

2022

Всього

Кількість проведених аукціонів

2

1

4

7

Кількість ділянок, на які продано право оренди та право власності

2

2

11

15

Надходження коштів (грн.)

278 007, 45

105 526,21

2 288 893,00

2 672 426,66

 

Оцінка реалізації регуляторного акту:

Рішення Хмельницької міської ради від 31.10.2012 р. № 20 «Про передачу в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує надходження додаткових коштів до бюджету                         м. Хмельницького.

 

 

Начальник управління

земельних ресурсів                                                                                       Людмила МАТВЕЄВА