Звіт про відстеження результативності регуляторного акту рішення двадцять першої сесії міської ради від 12.12.2012 р. № 75 «Про врегулювання питань, пов'язаних із розширенням меж полігону твердих побутових відходів».

Звіт

про відстеження результативності регуляторного акту рішення двадцять першої сесії міської ради від 12.12.2012 р. № 75 «Про врегулювання питань, пов'язаних із розширенням меж полігону твердих побутових відходів».

 

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення двадцять першої сесії міської ради від 12.12.2012 р. № 75 «Про врегулювання питань, пов'язаних із розширенням меж полігону твердих побутових відходів» п.п. 3.4. Внести зміни до пункту 4 додатку до рішення дев'ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. «Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради», виклавши його у новій редакції: «для розміщення, будівництва та обслуговування ринків (за виключення продовольчих), торгових майданчиків торгівлі продовольчими товарами)».

Відстеження здійснено: управлінням земельних ресурсів.

Цілі прийняття регуляторного акту: метою прийняття рішення двадцять першої сесії міської ради від 12.12.2012 р. № 75 «Про врегулювання питань, пов'язаних із розширенням меж полігону твердих побутових відходів» п. п. 3.4. Внести зміни до пункту 4 додатку до рішення дев'ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. «Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради», виклавши його у новій редакції: «для розміщення, будівництва та обслуговування ринків (за виключення продовольчих), торгових майданчиків торгівлі продовольчими товарами)» є збільшення надходжень коштів до місцевого бюджету за рахунок перегляду розміру відсотків від нормативної грошової оцінки, що враховується для розрахунку річної орендної плати за землю, розширення переліку земельних ділянок, на які розповсюджується регуляторний акт, створення рівних та оптимальних умов для орендарів земельних ділянок, встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку розрахунку орендної плати за землю, вирішення питання впорядкування орендної плати за землю на території міста в межах чинного законодавства.

Строк виконання заходів з відстеження: з 16.01.2023 по 18.01.2023.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз даних відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та фінансового управління Хмельницької міської ради.

Якісні значення показників: з моменту набрання чинності регуляторного акта застосовуються норми даного рішення, що чітко впорядковує орендну плату за землю, враховуючи фактичне функціональне використання орендованих земель у м. Хмельницькому, створили єдиний механізм розрахунку річної орендної плати та внесення змін до чинних договорів оренди землі щодо розрахунку річної орендної плати у зв’язку із внесеними змінами до Податкового кодексу Українизабезпечили спрощення процедури і зменшення часу стосовно внесення змін в договори оренди землі щодо перерахунку річної орендної плати, створили єдиний підхід до визначення орендної плати за умови зміни функціонального використання земельних ділянок.

Кількісні значення показників:

п/п

Показники

2019

2020

2021

2022

1.

Надходження коштів до міського бюджету від плати за оренду земельних ділянок – передбачається збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та збільшення розміру орендної плати суб’єктів господарювання та фізичних осіб

115 254

300 грн

118 088

800 грн

142 849

400 грн

146 407

500 грн

2.

Орієнтовна кількість укладених додаткових угод на збільшення річної орендної плати відповідно до вказаного рішення

228

145

217

206

3.

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

475

422

458

475

4.

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

0

0

0

0

5.

Час, що витрачається суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

Протягом місяця від дати звернення

6.

Рівень інформованості-очікується високий рівень інформованості за рахунок оприлюднення регуляторного акта в друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Хмельницької міської ради

Опублікування регуляторного акта на веб-сайті Хмельницької міської ради та в газеті міської ради «Проскурів».

Оцінка реалізації регуляторного акту:

Даний регуляторний акт досяг своєї мети, є ефективним, рішення двадцять першої сесії міської ради від 12.12.2012 р. № 75 «Про врегулювання питань, пов'язаних із розширенням меж полігону твердих побутових відходів» п. п. 3.4 Внести зміни до пункту 4 додатку до рішення дев'ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012р. «Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради», виклавши його у новій редакції: «для розміщення, будівництва та обслуговування ринків (за виключення продовольчих), торгових майданчиків торгівлі продовольчими товарами)» являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує порядок розрахунку/перерахунку розміру річної орендної плати у відповідності до змін, передбачених Податковим кодексом України.

Враховуючи вищевикладене, даний регуляторний акт забезпечив збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок впорядкування договірних відносин та збільшення розміру орендної плати, збільшив кількість додаткових угод на збільшення річної орендної плати, укладених відповідно до вказаного регуляторного акту.

 

 

 

Начальник управління

земельних ресурсів                                                                                       Людмила МАТВЕЄВА