Звіт про повторне відстеження результативності Рішення тридцять п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. № 20 «Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2012 року № 18 із внесеними змінами»

Звіт про повторне відстеження результативності Рішення тридцять п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. № 20 «Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2012 року № 18 із внесеними змінами»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Рішення тридцять п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. № 20 «Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2012 року № 18 із внесеними змінами».

Дата прийняття: 11.12.2019 року.

Номер документа: рішення  тридцять п’ятої   сесії Хмельницької міської ради  № 20.

Назва виконавця заходів з періодичного  відстеження результативності регуляторного акта: управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:

- ефективність використання міської території, на якій розміщуються та використовуються для здійснення підприємницької діяльності тимчасові споруди;

- врегулювання правових стосунків між Хмельницькою міською радою та суб’єктами господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність;

- створення належних правових, організаційних умов для реалізації можливостей суб’єктів господарювання здійснювати торгівельну діяльність на території міста в тимчасових спорудах.

               Строк виконання заходів з відстеження: з 16.11.2020 до 04.12.2020 року

Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: результати одержані  на підставі  аналізу даних управління торгівлі та департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

Кількісні та якісні показники наступні:

Показники результативності

2020 рік

Кількість укладених договорів строкового  сервітуту, од.

568

   Кількість оформлених паспортів прив'язки тимчасових споруд     

   власників або орендарів земельних ділянок , од.

11

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: вищевикладене свідчить, що даний регуляторний акт є ефективним, результати його дії позитивні.

На підставі відстеження результативності дії рішення тридцять п’ятої   сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року № 20 «Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2012 року № 18 із внесеними змінами» можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього регуляторного акта вдалося досягти цілей, задекларованих при його прийнятті.

 

            З повагою

            начальник управління                                                        Руслана СІДЛЕЦЬКА

 

             Світлана Гаврилюк 65 11 41