Звіт про повторне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»

Звіт про повторне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»

Вид та назва регуляторного акта: рішення сесії Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

Дата прийняття та номер регуляторного акта: 09.10.2019 року №13.

Назва виконавця заходів з відстеження: управління економіки міської ради.

Цілі прийняття акта: вибір на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» шляхом організації і проведення відкритого конкурсу для забезпечення економічного розвитку міста, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої інфраструктури.

Строк виконання заходів з відстеження: з 20 по 25 листопада 2020 року.

Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний, аналітичний методи.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результативність регуляторного акту відстежувалася на підставі даних податкових органів, а також внутрішньої інформації управління економіки міської ради, отриманої шляхом моніторингу виконання Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький».

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показник

2019 рік

1.

Кількість заявок на участь у конкурсі з вибору керуючої компанії індустріального парку

-

2.

Кількість новостворених робочих місць (буде визначатися за результатами запуску індустріального парку)

-

3.

Обсяг залучених інвестицій для облаштування індустріального парку, грн.

668 765,93

4.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) від суб’єктів господарювання, тис. грн.

1 750 864,30

5.

Кількість учасників індустріального парку, залучених керуючою компанією

-

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання-претендентів на участь у конкурсі щодо основних положень регуляторного акта є достатнім. На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до роз’яснень щодо застосування регуляторними органами вимог цього Закону стосовно оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, прийнятий регуляторний акт розміщено на офіційній сторінці Хмельницької міської ради  в мережі Інтернет.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: регуляторний акт визначив порядок організації та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

Оскільки конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку та запуску індустріального парку не проводився, регуляторним актом не в повній мірі досягнуто визначених цілей.

 

Начальник управління економіки                                                                           Оксана НОВОДОН