Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 09.08.2018 року № 633 “Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загаль

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 09.08.2018 року № 633 “Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому”

 

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 09.08.2018 року № 633 “Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому”.

Назва виконавця заходів з відстеження: управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта: реалізація повноважень, що надані законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про міський електричний транспорт» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», впровадження єдиної автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому (автобус, тролейбус) незалежно від форм власності з метою використання новітніх технологій організації міських пасажирських перевезень.

Впорядкування обліку усіх пасажирів, посилення безпеки дорожнього руху, розвиток транспортної галузі та покращення якості надання транспортних послуг.

Строк виконання заходів з відстеження: з 09.07.2019 року по 09.08.2019 року.

Тип відстеження: повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

Дані та показники, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання таких даних: дані, що наявні в управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Кількісні та якісні значення показників:

Якісні показники:

1) реалізація державної політики в частині запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у                           м. Хмельницькому;

2) сприяння використанню передового європейського досвіду оплати проїзду;

3) здійснення обліку перевезених пасажирів (в т.ч. пільгових категорій).

Кількісні показники:

Станом на сьогоднішній день, між виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та переможцем конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому - ТОВ «Фінансова компанія «ГЕРЦ» (м. Одеса) укладено договір щодо забезпечення впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому.

Впровадження ж самої системи передбачається в декілька етапів:

І етап включає в себе:

1. Організація цифрового середовища для розташування тестової середи програмного забезпечення АСООП;

2. Встановлення оновленого програмного забезпечення на прилади прийому оплати проїзду;

3. Інтеграція обладнання в електронній системі оплати проїзду;

4. Організація та налаштування каналів бездротового зв’язку у обсязі, достатньому для впровадження тестового режиму функціонування АСООП;

5. Виготовлення партії тестових електронних квитків.

ІІ етап включає в себе:

1. Виготовлення бортового обладнання та валідаторів;

2. Встановлення та підключення бортового обладнання;

 

3. Розгортання та забезпечення серверного обладнання Центру обробки даних, з урахуванням резервних потужностей за хмарними технологіями;

4. Переведення АСООП з тестового режиму до режиму постійної експлуатації;

5. Виготовлення та початок роздрібної реалізації електронних квитків у вигляді пластикової картки з NFC-чіпом;

6. Забезпечення мешканців міста Хмельницький, які мають право пільгового проїзду, електронними квитками згідно реєстру управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

7. Організація роздрібного продажу паперових квитків з QR-кодом (разових квитків) у платіжних терміналах самообслуговування;

8. Початок експлуатації за хмарною технологією системи клієнтських електронних кабінетів в АСООП.

ІІІ етап включає в себе:

1. Переговорна процедура щодо укладання договорів з приватними перевізниками. Виробництво обладнання у кількості відповідно до укладених договорів та встановлення обладнання на транспортні засоби перевізників;

2. Поетапне встановлення бортового обладнання на транспортні засоби приватних перевізників за результатами конкурсу розподілу маршрутів, що проводиться управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

IV етап включає в себе:

1. Промислово-дослідна експлуатація АСООП за умови стовідсоткового покриття маршрутно-транспортної мережі у місті;

2. Формування статистичної аналітики розподілу пасажиропотоків в розрізі маршрутів;

3. Ініціювання оптимізації маршрутно-транспортної мережі пасажирських перевезень у місті.

Крім цього, відповідно до рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 25.04.2019 року № 388 «Про заходи впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», управлінню праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради доручено укласти:

1) договір про надання інформації з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги в місті Хмельницькому та виготовлення пластикових карток для пільгових категорій пасажирів (електронних квитків) з товариством з обмеженою відповідальністю «ГЕРЦ»;

2) договір про замовлення послуг щодо виготовлення пластикових карток для пільгової категорії пасажирів (електронних квитків), яким право на пільговий проїзд у громадському транспорті м. Хмельницького встановлено на підставі рішень Хмельницької міської ради, за рахунок коштів міського бюджету.

Наразі, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради оголосило тендер на виготовлення е-квитка для пільгових категорій громадян. Загалом, планується виготовлення 45437 магнітних карток для мешканців міста. Після цього, розпочнеться процес встановлення валідаторів у міських тролейбусах. В подальшому, у разі успішної реалізації вказаного проекту на електричному транспорті, передбачається впровадження такої системи і на автобусних маршрутах.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: прийняття регуляторного акта сприяло створенню умов для дотримання сучасних вимог до технічного оснащення міського пасажирського транспорту, виконанню норм чинного законодавства та забезпечить належний рівень обслуговування пасажирів.

 

 

В.о. начальника управління транспорту та зв'язку                                                                                             С. Шепурев