Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення сьомої сесії Хмельницької міської ради від 14.07.2021 № 40 «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 № 40 та втрату чинності рішень міської ради

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення сьомої сесії Хмельницької міської ради від 14.07.2021  № 40 «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 № 40 та втрату чинності рішень міської ради»

Вид та назва регуляторного акта, номер та дата його прийняття: рішення сьомої сесії Хмельницької міської ради від 14.07.2021  № 40  «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 № 40 та втрату чинності рішень міської ради»

Виконавець заходів з відстеження: управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:  встановлення соціально доступних ставок орендної плати за використання майна комунальної власності при передачі його в оренду без проведення аукціону закладам, установам, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, громадським організаціям ветеранів та реабілітаційним установам для осіб та дітей з інвалідністю для розміщення реабілітаційних установ, орендарям для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби; можливість реалізації процедури передачі в оренду комунального майна Хмельницької міської територіальної громади орендарям, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону; приведення у відповідність до діючого законодавства України змісту Примірного договору.

Строк виконання заходів з відстеження: з 21.09.2022 року по 27.09.2022 року.

Тип відстеження: повторне.

Метод одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: дані, які використовувались для відстеження результативності регуляторного акта, отримані з договорів оренди нерухомого майна, укладених управлінням житлової політики і майна Хмельницької міської ради.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

Якісні показники:

- можливість реалізувати норми змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (щодо передачі нерухомого майна в оренду без проведення аукціону закладам, установам, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості);

- встановлення соціально доступних ставок орендної плати за використання майна комунальної власності при передачі його в оренду без проведення аукціону;

- приведення у відповідність до діючого законодавства України змісту Примірного договору.

Кількісні показники:

Показник

Од.

виміру

2021 рік

1.

Кількість договорів оренди, укладених з суб’єктами, зазначеними в підпункті 1.3 рішення

од.

7

2.

Площа приміщень, переданих в оренду суб’єктам, зазначеним в підпункті 1.3 рішення

кв. м

Загальна площа 3091,3 (корисна – 3029,9),  в тому  числі площа, передана в погодинну оренду – 803,3 (741,9)

3.

Сума місячної орендної плати за вказаними договорами

грн.

8291,91 (в тому числі за договорами погодинної оренди – 712,41)

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: Рішення сьомої сесії Хмельницької міської ради від 14.07.2021 року № 40 «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 17.02.2021 № 40 та втрату чинності рішень міської ради» дає змогу реалізувати норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (із врахуванням змін, внесених Законами  України «Про внесення змін до деяких законів України щодо сприяння розвитку фізичної культури і спорту» від 17.09.2020 № 910-1Х  та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 15.12.2020 № 1081-1Х), а саме, забезпечує можливість передачі в оренду комунального майна Хмельницької міської територіальної громади орендарям, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону; встановлює соціально доступні ставки орендної плати за використання майна комунальної власності при передачі його в оренду без проведення аукціону закладам, установам, громадським об’єднанням фізкультурно-спортивної спрямованості, громадським організаціям ветеранів та реабілітаційним установам для осіб та дітей з інвалідністю для розміщення реабілітаційних установ, орендарям для організації та надання послуг з метою боротьби та протидії поширенню коронавірусної хвороби; приводить у відповідність до діючого законодавства України зміст Примірного договору оренди. Після прийняття регуляторного акта громадські організації ветеранів,  громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості, дитячо-юнацькі спортивні школи  отримали можливість взяти в оренду приміщення комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів, для проведення спортивних заходів або надання фізкультурно-спортивних послуг за пільговими ставками (1%). Таким чином, цілі, визначені при розробці регуляторного акта, досягнуто в повній мірі.

 

Заступник директора департаменту

інфраструктури міста – начальник

управління житлової політики і майна                                                    Н. ВІТКОВСЬКА