Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської від 23.09.2021 року № 904 «Про затвердження коефіцієнту завантаженості відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобі

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської від 23.09.2021 року № 904 «Про затвердження коефіцієнту завантаженості відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території м. Хмельницького»

 

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення виконавчого комітету Хмельницької міської від 23.09.2021 року № 904 «Про затвердження коефіцієнту завантаженості відведених майданчиків для платного паркування транспортних засобів на території м. Хмельницького».

 

Назва виконавця заходів з відстеження: комунальне підприємство по організації роботи міського пасажирського транспорту.

Цілі прийняття акта: часткове забезпечення співвідношення собівартості послуг з користування відведеними майданчиками для платного паркування до фактичного рівня витрат оператора.

Підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів, покращення якості послуг, що надаються мешканцям та гостям міста Хмельницького.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.10.2022 року по 11.10.2022 року.

 

Тип відстеження: повторне.

 

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

 

Дані та показники, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання таких даних: дані, що наявні в комунальному підприємстві по організації роботи міського пасажирського транспорту.

 

Якісні значення показників:

1) запровадження для населення засобів оплати вартості послуг з паркування у місті Хмельницькому.

2) встановлення тарифу на послуги з платного паркування в м. Хельницькоу.

3) зменшення кількості автомобілів, що займали місця безоплатно та використовували паркувальні місця для відстою легкових автомобілів.

4) розбудова транспортної інфраструктури.

Кількісні значення показників:

                                                    

 

                                                         Показники

 

Період відстеження

2021 рік

Кількість скарг на діяльність відведених майданчиків для платного паркування

0

Кількість транспортних засобів, що скористалися послугами відведених майданчиків для платного паркування, шт.

780

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: Даний регуляторний акт досяг своєї мети щодо посилення контролю за виконання вимог чинного законодавства та забезпечив стабільне надходження до міського бюджету коштів від збору за місця для паркування транспортних засобів. Даний регуляторний акт дозволяє уточнити кількість транспортних засобів, що скористалися послугами на відведених майданчиках для платного паркування, а також забезпечити належне й ефективне надання послуг для мешканців та гостей міста Хмельницького.

 

 

Директор КП по ОРМПТ        Віталій КОГУТ