Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської від 27.05.2021 року № 488 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської від 27.05.2021 року № 488 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального користування»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення виконавчого комітету Хмельницької міської від 27.05.2021 року № 488 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги по перевезенню пасажирів у громадському транспорті загального користування».

Назва виконавця заходів з відстеження: управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта: часткове забезпечення співвідношення собівартості транспортних послуг по перевезенню пасажирів до фактичного рівня витрат перевізників.

Безперервний on-line контроль за дотриманням схем та розкладів руху транспортних засобів з використанням даних GPS-моніторингу.

Підвищення безпеки перевезення пасажирів та експлуатації транспортних засобів, покращення якості послуг, що надаються населенню та гостям міста.

Строк виконання заходів з відстеження: з 21.06.2022 року по 01.07.2022 року.

Тип відстеження: повторне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод.

Дані та показники, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання таких даних: дані, що наявні в управлінні транспорту та зв’язку.

Кількісні та якісні значення показників:

Якісні показники:

1) збільшення надходжень від сплати суб’єктами господарювання обов’язкових податків та платежів;

2) покращення рівня транспортного обслуговування шляхом забезпечення високої регулярності руху та забезпечення належного технічного стану рухомого складу;

3) покращення фінансово-господарського стану суб’єктів господарювання;

4) придбання більш сучасного рухомого складу, проведення їх ремонтів та технічного обслуговування;

5) стабільна робота транспортної галузі.

Кількісні показники:

Кількісні показники

2021 рік

Кількість скарг пасажирів щодо роботи перевізників (його персоналу)

89

Показники регулярності руху (випуск на лінії)

97%

Зростання можливості оновлення рухомого складу

-

Зменшення кількості повернень рухомого складу з маршрутів по технічним причинам на

20%

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта: у зв’язку з підвищенням вартості палива та інших витратних матеріалів, прийняття регуляторного акта сприяло встановленню тарифів у часткову відповідність до економічно обґрунтованих витрат перевізників, і як наслідок, забезпечило належне, ефективне транспортне обслуговування мешканців та гостей міста Хмельницького.

З повагою

в.о. начальника управління                                                                      Сергій ШЕПУРЕВ