Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта рішення вісімнадцятої сесії Хмельницької міської ради від 25.10.2017 р. №13 “Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11” Відстеження здійс

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

рішення сорок шостої сесії Хмельницької міської ради від 24.12.2017 р. №19

“Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11”

 

        Відстеження здійснено: управлінням комунального майна Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:  Підтримка діяльності громадських організацій інвалідів шляхом зниження орендних ставок за використання нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького та приведення їх розмірів у відповідність до державних ставок.

 

         Строк виконання заходів з відстеження: з 19.11.2018 р. по 20.11.2018 р.

 

Тип відстеження: періодичне відстеження результативності рішення сорок шостої сесії Хмельницької міської ради від 24.12.2017 р. №19 “Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 № 11”.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

 

Способи одержання даних: дані взятті з інформації балансоутримувачів, отримувачів коштів за оренду комунального майна.

Кількісні та якісні значення показників наступні: 

 

Показники

2015 р.

2016 р.

2017 р.

1.Кількість укладених договорів оренди нежитлових приміщень комунальної власності громадськими організаціями інвалідів

2

2

3

2.Надходження коштів від орендної плати 

-

-

-

 

    Оцінка результатів реалізації регуляторного акта:

Прийняття цього регуляторного акта дало можливість привести розмір ставки при передачі комунального майна для розміщення громадських організацій інвалідів, у відповідність до розміру ставки за державне майно. Вказаним регуляторним актом створено сприятливі умови оренди для діяльності громадських організацій інвалідів в місті Хмельницькому. Соціальна складова регуляторного акту робить його актуальним та необхідним.

 

 

           Начальник  управління                                                                             М. Трещов