Звіт про періодичне відстеження результативності рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 27.04.2011 р. №11 «Про внесення змін та доповнень до рішення десятої сесії міської ради від 27.04.2011 р. №11 »

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення  шостої сесії Хмельницької міської ради від 27.04.2011 р. №11 «Про внесення змін та  доповнень до рішення десятої сесії міської ради від 27.04.2011 р. №11 »

 Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення  шостої сесії Хмельницької міської ради від 27.04.2011 р. № 11 «Про внесення змін та  доповнень до рішення десятої сесії міської ради від 12.02.2003 р. №16 »

Назва виконавця заходів з відстеження: управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:

- створення належних правових та організаційних умов для функціонування ринків;

- забезпечення комфортних умов для купівлі-продажу товарів;

-визначення загальних умов провадження торговельної діяльності на ринках, попередження правопорушень, пов’язаних із порушеннями Правил продажу продовольчих, непродовольчих товарів, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення.

Строк виконання заходів з відстеження: з 17 травня 2021 року по 28 травня  2021 року.

Тип відстеження: періодичне  відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: відстеження результативності регуляторного акту здійснюється на підставі аналізу інформації державних органів, суб’єктів господарювання, що задіяні у виконанні рішення.   

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Станом на 01.06.2021 р. в місті організовано суб’єктами різної форми власності   41 ринок, 26 торгових майданчиків та  торгових рядів. Загальна площа земельної ділянки зайнятої під ринками становить 46 га, в тому числі ринки в районі Львівського шосе та вул. Геологів займають  29 га.

 Правила торгівлі на ринках міста Хмельницького  із змінами та доповненнями узагальнюють  в собі основні вимоги   чинних законодавчих актів України, що регламентують роботу ринків.

З метою вдосконалення, до Правил торгівлі на ринках м. Хмельницького у відповідності із чинним законодавством, вносились зміни та доповнення, в тому числі, було прийнято рішення шостої сесії міської ради  від 27.04.2011 р. №11 « Про внесення змін та доповнень до рішення шостої сесії міської ради від 12.02.2003 р. №16».      

У зв’язку з набранням чинності Податкового Кодексу України з 01.01.2011 р. припинено   справляння ринкового збору  на ринках. Враховуючи зміни у податковому законодавстві та  інші зміни в законодавчих актах України,  прийнято рішення шостої сесії міської ради від 27.04.2011 р. №11 «Про внесення змін та доповнень до  рішення десятої сесії міської ради від 12.02.2003 р. №16».

Переважна більшість змін, які прийняті вищезазначеним рішенням, пов’язана із скасуванням ринкового збору, припиненням його справляння і адміністрування та іншими змінами у чинному законодавстві України.

Після внесення змін були виключені зобов’язання торгівців сплачувати ринковий збір, регламентовано умови зайняття додаткової площі, уточнено Типову угоду надання в користування торгового місця та/або тимчасової споруди, порядок продажу товарів, сплати підприємцями коштів за послуги ринку та інше.

З адміністраціями ринків організовано тісну співпрацю та постійно здійснюється координація дій щодо забезпечення безперебійного функціонування ринків, зокрема вирішення питань санітарного стану  благоустрою території ринків, водовідведення, протипожежної безпеки, змін чинного законодавства  та ряд інших питань. Особлива  увага  приділяється  питанням  розвитку інфраструктури ринків.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази ринків, створення передумов для перетворення окремих з них у сучасні торговельно-сервісні комплекси, залучаються кошти суб’єктів  господарювання, які організували ринки  та утримувачів  торговельних місць, кошти міського бюджету.

 Питання  забезпечення надходжень до бюджету від сплати  податків в повному обсязі фізичними особами - підприємцями неодноразово розглядалось на робочих нарадах з директорами ринків за участі  представників ГУ ДПС України у Хмельницькій області. Адміністраціям ринків рекомендувалось вжити заходів для недопущення порушень податкового законодавства, укладати угоди про надання в користування торгового місця та/або тимчасової споруди з фізичними особами-підприємцями після надання підтверджуючих документів про  перебування на обліку, як платників податків, в державних фіскальних органах.

Здійснювалось інформування суб’єктів господарювання  щодо  діючих чинних нормативно-правових актів про  запровадження  та дотримання обмежувальних  протиепідемічних заходів  з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2      в комунікативній групі Viber, створеній в управлінні  торгівлі: «Ринки, торгові ряди та майданчики».

Кількісні показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Кількість фізичних осіб-підприємців, які здійснюють торгівельну діяльність на ринках

6970

7167

6338

Кількість ринків, на яких проведено благоустрій

6

5

6

Обсяг капітальних інвестицій, спрямованих на розбудову інфраструктури ринків, тис. грн.

7913

10188,5

3859,5

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта :даний регуляторний акт є ефективним, результати його дії позитивні. На підставі відстеження результативності дії  рішення шостої сесії Хмельницької міської ради від 27.04.2011р. №11 «Про  внесення змін та доповнення  до рішення десятої сесії міської ради від 12.02.2003 р. №16» можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього регуляторного акту вдалося досягти цілей, задекларованих при його прийнятті.  

 

З повагою 

начальник управління                                                                          Руслана СІДЛЕЦЬКА      

 

Світлана Гаврилюк 65 11 41