Звіт про періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 04.07.2018 року № 4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 04.07.2018 року № 4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів»

Вид та назва регуляторного акта: рішення сесії Хмельницької міської ради від 04.07.2018 року № 4 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».

Назва виконавця заходів з відстеження: управлінням економіки Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта: визначення умов та механізму надання фінансової підтримки суб'єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються кредитно-фінансовими установами на реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.09.2022 року по 15.09.2022 року.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний та аналітичний методи.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результативність регуляторного акту відстежувалася на підставі статистичних даних, а також даних, отриманих від кредитно-фінансових установ у вигляді реєстрів позичальників, які отримали кредит для реалізації інвестиційних проектів.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показник

2019 рік

2020 рік

2021 рік

1.

Кількість суб’єктів підприємництва, які отримали часткове відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами

14

21

12

2.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) від суб’єктів підприємництва, тис. грн.

1 750 864,3

1 832 595,3

2 366 972,9

3.

Обсяг залучених кредитних ресурсів для реалізації інвестиційних проектів

41 764 513,40

78 167 594,50

34 859 390,40

Рівень поінформованості суб’єктів підприємництва щодо основних положень регуляторного акта є достатнім. На виконання вимог статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до роз’яснень щодо застосування регуляторними органами вимог цього Закону стосовно оприлюднення проектів регуляторних актів, наданих Державною регуляторною службою України, повідомлення про оприлюднення, з посиланням на офіційний веб-сайт міської ради на розроблений проект регуляторного акта з аналізом регуляторного впливу до нього, було оприлюднено в газеті «Проскурів».

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: регуляторний акт визначив чіткі умови та запровадив спрощений механізм надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва шляхом часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються кредитно-фінансовими установами на реалізацію інвестиційних проектів суб’єктів підприємництва.

Запровадження державного регулювання сприяло здешевленню кредитних ресурсів для суб’єктів підприємництва за рахунок коштів місцевого бюджету та збільшенню залучення кредитних ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів. Протягом 2019-2021 років загальна сума часткового відшкодування з міського бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами підприємництва для реалізації відповідних інвестиційних проектів, склала 7 051 778 гривень.

 

В.о. начальника управління економіки                                                              Наталія САХАРОВА