Звіт про періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 20.09.2017 року № 28 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому».

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення   сесії  Хмельницької міської ради від 20.09.2017 року № 28 «Про затвердження  Положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому».

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується:  рішення сесії Хмельницької міської ради    «Про затвердження  Положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому».

Назва виконавця заходів з відстеження: управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:

      -     врегулювання проведення масових заходів у м. Хмельницькому, підтримка суб’єктів підприємницької діяльності, недопущення неконтрольованого розміщення об’єктів торгівлі на території міста, створення максимально сприятливих умов для розширення туристичних послуг, що надаються, визначення порядку проведення фестивалів та ярмарок і належного контролю   за їх здійсненням

Строк виконання заходів з відстеження: з 25 серпня  по 10 вересня  2021 року .

Тип відстеження: періодичне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: статистичні .

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі аналізу  наявних даних дозвільного органу - управління  торгівлі.

Кількісні та якісні показники результативності акта:

Якісні показники :

Інформація при  прийняте рішення сесії міської ради  була розміщена на сайті міської ради, в інших засобах масової інформації. Суб’єктам господарювання  надавалась консультативна допомога  в реалізації  вимог рішення при здійсненні торгівельної діяльності.

В результаті реалізації регуляторного акту впорядковано   процес організації та проведення масових заходів, розміщення об’єктів торгівлі  на території міста.

Кількісні показники

2019 рік

 2020 рік

 8 місяців 2021 рік

Кількість проведених фестивалів, ярмарків, од.

15

12

7

Кількість учасників

167

74

92

Надходження коштів, тис. грн.

     561714

539588

243250

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: даний регуляторний акт є ефективним, результати його дії позитивні. На підставі відстеження результативності дії рішення сесії  Хмельницької міської ради від 20.09.2017 року № 28 «Про затвердження  Положення про порядок організації та проведення масових заходів у місті Хмельницькому» можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього регуляторного акта вдалося досягти цілей, задекларованих при його прийнятті.

             

 

З повагою 

начальник управління                                                                          Руслана СІДЛЕЦЬКА      

 

Світлана Гаврилюк 65 11 41