Звіт про періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 15.06.2011 № 23 «Про внесення змін до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, та складу постійно діючої комісії з питань сам

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 15.06.2011 № 23 «Про внесення змін до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, та складу постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва»

Вид, назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення сесії Хмельницької міської ради від 15.06.2011 № 23 «Про внесення змін до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом, та складу постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва».

Номер документа: рішення сесії Хмельницької міської ради від 15.06.2011 № 23.

Дата прийняття: 15.06.2011

Тип відстеження: періодичне.

Відстеження здійснено: управлінням архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.06.2020 по 14.06.2020.

 Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для отримання даних здійснювався аналіз відомостей наявних в управління архітектури та містобудування, фінансового управління.

Цілі прийняття акта: запровадження контролю над виконанням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відстеження коштів до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єктів в експлуатацію.

Методи  дослідження: статистичний.

Кількісні та якісні значення показників наступні:

                                  Період                      

Показник

01.01.2018-31.05.2018

01.01.2019-31.05.2019

01.01.2020-31.05.2020

Кількість заяв на розгляд питань на засіданні постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

98

72

43

Кількість проведених засідань постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

4

1

3

Кількість питань, розглянутих на засіданні постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

96

67

44

Кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень на  самочинно забудовані земельні ділянки

13

21

23

Кількість підготовлених будівельних паспортів по об’єктам, які побудовані самочинно

5

4

4

Кількість об’єктів, яким за рішенням постійно діючої комісії було відмовлено у вирішенні питань

7

10

6

Кількість об’єктів, по яким постійно діюча комісія прийняла рішення щодо необхідності його знесення

0

0

0

Надходження до фонду соціально-економічного розвитку міста від забудовників, які вели самочинне будівництво

0 грн.

0 грн.

1098,30 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту: Даний регуляторний акт уточнив кількість замовників на узаконення самочинного будівництва. Водночас, завдяки впровадженню регуляторного акту, просліджується стабільні надходження у міській бюджет коштів до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єктів в експлуатацію. Даний регуляторний акт досяг своєї мети щодо посилення контролю за виконанням вимог чинного законодавства та забезпечив стабільне надходження до міського бюджету коштів у цільовий фонд.

 

В. о. начальника управління

архітектури та містобудування                                                                 Максим ДРУЖИНІН