Звіт про періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 05.03.2014 року № 41 «Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом»

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 05.03.2014 року № 41 «Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом»

Вид і назва регуляторного акта: рішення сесії Хмельницької міської ради від 05.03.2014 року № 41 «Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом»

Номер документа: рішення сесії Хмельницької міської ради від 05.03.2014 року № 41.

Дата прийняття: 05.03.2014 рік

Тип відстеження: періодичне.

Відстеження здійснено: управлінням архітектури та містобудування Хмельницької міської ради.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.03.2021 року по 14.03.2021 рік.

Цілі прийняття акта: запровадження контролю над виконанням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відстеження коштів до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єктів в експлуатацію.

Методи  дослідження: статистичний.

Кількісні та якісні значення показників наступні:

                                  Період                      

Показник

01.01.2018-31.05.2018 рік

01.01.2019-31.05.2019 рік

01.01.2020-31.05.2020 рік

Кількість заяв на розгляд питань на засіданні постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

98

72

43

Кількість проведених засідань постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

4

1

3

Кількість питань, розглянутих на засіданні постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

96

67

44

Кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень на  самочинно забудовані земельні ділянки

13

21

23

Кількість підготовлених будівельних паспортів по об’єктам, які побудовані самочинно

5

4

4

Кількість об’єктів, яким за рішенням постійно діючої комісії було відмовлено у вирішенні питань

7

10

6

Кількість об’єктів, по яким постійно діюча комісія прийняла рішення щодо необхідності його знесення

0

0

0

Надходження до фонду соціально-економічного розвитку міста від забудовників, які вели самочинне будівництво

0 грн.

0 грн.

1098,30 грн.

Якісні значення показників: якісним показником даного регуляторного акту є уточнення звернень громадян, які подають документи на розгляд питань по самочинному будівництву, заяв громадян, які подають документи на містобудівні умови та обмеження на самочинно збудовані земельні ділянки, будівельні паспорти по об’єктам, які вели самочинне будівництво та повинні сплатити кошти для надходження до фонду соціально – економічного розвитку міста.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту: даний регуляторний акт уточнив кількість замовників на узаконення самочинного будівництва. Водночас, завдяки впровадженню регуляторного акту, просліджується стабільні надходження у міській бюджет коштів до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єктів в експлуатацію. Даний регуляторний акт досяг своєї мети щодо посилення контролю за виконанням вимог чинного законодавства та забезпечив стабільне надходження до міського бюджету коштів у цільовий фонд.

 

 

В. о. начальника управління

архітектури та містобудування                                                                 Максим ДРУЖИНІН