Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення тридцять дев’ятої сесії міської ради від 25.06.2014р. №55 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення з

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення тридцять дев’ятої сесії міської ради від 25.06.2014р. №55 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому»

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення тридцять дев’ятої сесії міської ради від 25.06.2014р. №55 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому».

Відстеження здійснено: Управлінням земельних ресурсів.

Цілі прийняття регуляторного акту: метою прийняття рішення тридцять дев’ятої  сесії міської ради від 25.06.2014р. №55 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у                             м. Хмельницькому» є забезпечення безумовного надходження коштів до міського бюджету шляхом врегулювання питань, пов’язаних із проведенням повторних торгів у тих випадках, коли їх результати мають бути анульованими або необхідно визнати такими, що не відбулись.

Строк виконання заходів з відстеження: з 31.05.2021 р. по 02.06.2021 р.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акту здійснювався аналіз даних відділу оренди та продажу землі Управління земельних ресурсів.

Кількісні та якісні значення показників: з моменту набрання чинності регуляторного акту застосовуються норми даного рішення, які чітко визначають порядок дій у разі, коли переможець земельних торгів відмовився від підписання протоколу, а також порядок дій, у випадку, коли переможець повторних торгів відмовився від підписання протоколу торгів та/або договору оренди землі.

№ п/п

Показник

2018

2019

2020

1.

Кількість повторних земельних торгів

0

0

0

2.

Кількість переможців земельних торгів, які відмовились вносити до міського бюджету кошти, передбачені договором оренди землі

0

0

1

3.

Кількість переможців повторних земельних торгів, які підписали протоколи торгів, договори оренди землі, та внесли необхідні кошти до міського бюджету

4

3

2

Оцінка реалізації регуляторного акту:

Рішення тридцять дев’ятої сесії міської ради від 25.06.2014р. №55 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує підготовку та проведення земельних торгів на території м. Хмельницького.

Зміни та доповнення до Положення дозволяють завершувати процедуру, з визначенням переможця, проведення земельних торгів після проведення повторних торгів та отримувати додаткові кошти до міського бюджету у разі, коли переможці земельних торгів, у тому числі повторних, відмовляються від внесення коштів до міського бюджету.

Новий порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому призвів до створення рівних умов для учасників земельних торгів, а також до прозорості проведення земельних торгів та забезпечив безумовне надходження до міського бюджету коштів після проведення земельних торгів.

 

В.о. начальника Управління

земельних ресурсів                                             Людмила МАТВЕЄВА