Звіт Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення сесії міської ради від 12.11.2014 р. № 53 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів

Звіт Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення сесії міської ради від 12.11.2014 р. № 53 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому»

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення 44-ої сесії міської ради від 12.11.2014 р. № 53 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому».

Відстеження здійснено: Управлінням земельних ресурсів.

Цілі прийняття регуляторного акту: метою прийняття рішення 44-ої сесії міської ради від 12.11.2014 р. № 53 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому» є:

забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету шляхом врегулювання питань, пов’язаних із проведенням повторних торгів у тих випадках, коли їх результати мають бути анульованими або необхідно визнати такими, що не відбулись.

Строк виконання заходів з відстеження: з 06.12.2021 р. по 10.12.2021 р.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз даних відділу оренди та продажу землі Управління земельних ресурсів.

Якісні значення показників: з моменту набрання чинності регуляторного акта застосовуються норми даного рішення, які чітко визначають порядок дій у разі, коли переможець земельних торгів відмовився від підписання протоколу, а також порядок дій, у випадку, коли переможець повторних торгів відмовився від підписання протоколу торгів та/або договору оренди землі.

Кількісні значення показників:

№ п/п

Показник

Рік

2018

2019

2020

1.

Кількість повторних земельних торгів

1

1

0

2.

Кількість переможців земельних торгів, які відмовились вносити до міського бюджету кошти, передбачені договором оренди землі

0

0

0

3.

Кількість переможців повторних земельних торгів, які підписали протоколи торгів, договори оренди землі, та внесли необхідні кошти до міського бюджету

0

1

0

Оцінка реалізації регуляторного акту:

Рішення 44-ої сесії міської ради від 12.11.2014р. № 53 «Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів на території м. Хмельницького.

Враховуючи наведене, можна зробити висновок, що зміни та доповнення до Положення дозволяють завершувати процедуру, з визначенням переможця, проведення земельних торгів після проведення повторних торгів та отримувати додаткові кошти до міського бюджету у разі, коли переможці земельних торгів, у тому числі повторних, відмовляються від внесення коштів до міського бюджету.

Новий порядок передачі в оренду земельних ділянок, підготовку та проведення земельних торгів у м. Хмельницькому призвів до створення рівних умов для учасників земельних торгів, а також до прозорості проведення земельних торгів та збільшення додаткових надходжень до міського бюджету.

 

В.о. начальника Управління

земельних ресурсів                                              Людмила МАТВЕЄВА