Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення двадцять восьмої сесії міської ради № 25 від 30.10.2013 року «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення двадцять восьмої сесії міської ради № 25 від 30.10.2013 року «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин»

        Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується:

рішення двадцять восьмої сесії міської ради № 25 від 30.10.2013 року «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин».

        Відстеження здійснено: управлінням земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

        Цілі прийняття регуляторного акту: метою прийняття рішення двадцять восьмої сесії міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин» від 30.10.2013 року №25 є:

        - приведення порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов’язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель до вимог чинного законодавства та діючих рішень міської ради;

        - регулювати питання, пов’язані із наданням міською радою на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель, уточнивши послідовність дій органів місцевого самоврядування;

        - встановлення чіткого порядку підготовки рішень міської ради щодо надання дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель;

        - дозволить привести у відповідність до чинного законодавства роботу органів місцевого самоврядування, пов’язану із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель;

        - впевненість заявників у тому, що питання, пов’язані із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок, матеріалів інвентаризації земель, розглядаються у порядку, передбаченому запропонованим рішенням.

        Строк виконання заходів з відстеження: з 23.11.2020 по 12.12.2020.

        Тип відстеження: періодичне.

        Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

        Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акту здійснювався аналіз даних управління земельних ресурсів та земельної реформи щодо надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

        Кількісні та якісні значення показників: за період відстеження дії регуляторного акту було надано 3978 дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

        Представників розробників документації із землеустрою, які мають відповідні дозволи (сертифікати) на виконання робіт із землеустрою ознайомлено з вимогами вказаного рішення шляхом опублікування регуляторного акту на веб-сайті Хмельницької міської ради та проведення відповідних зустрічей, посадовими особами міської ради дане рішення використовується в роботі, а саме при перевірці вхідних пакетів документів, їх погодженні, підготовці та перевірці проектів рішень міської ради.

        Даним рішенням встановлено форму клопотань для надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність та оренду, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та матеріалів інвентаризації, визначено перелік документів, які додаються до клопотань та визначено порядок проходження та погодження клопотання з відповідними додатками для подання їх на розгляд сесії міської ради, встановлено уніфіковану форму висновку про відповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генерального плану м. Хмельницького, іншій містобудівній документації, схемам землеустрою і техніко-економічним обґрунтуванням використання та охорони земель.

        У зв'язку з проведенням постійного моніторингу ефективності та якості надання зазначених адміністративних послуг та з метою вдосконалення порядку розгляду звернень і клопотань та вирішення питань, пов'язаних із наданням дозволів на розроблення проектів щодо відведення земельних ділянок, технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок управлінням земельних ресурсів та земельної реформи було підготовлено проекти рішень міської ради, якими внесено зміни до рішення двадцять третьої сесії Хмельницької міської ради від 27.02.2013 року № 31, які в подальшому затверджені рішенням 51-ої сесії Хмельницької міської ради від 15.07.2015 року № 47. Зокрема завдяки останнім змінам спрощено процедуру проходження графічних матеріалів та значно скорочено строки для надання відповідного дозволу.

Інформація про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

Громадяни

№ з/п

Показник

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1.

Кількість наданих дозволів, од.

922

1174

1397

 

Юридичні, фізичні особи

№ з/п

Показник

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1.

Кількість наданих дозволів, од.

123

141

221

        Оцінка реалізації регуляторного акту: рішення Хмельницької міської ради 30.10.2013 року № 25 «внесення змін та доповнень до рішень міської ради з питань регулювання земельних відносин», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує стабільну, впорядковану і злагоджену роботу посадових осіб міської ради, а також виконавців робіт із землеустрою.

        Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що даний регуляторний акт забезпечив ефективне надання адміністративних послуг з питань надання зазначених вище дозволів.

 

В.о. начальника управління земельних                                        Людмила МАТВЕЄВА

ресурсів та земельної реформи