Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення сесії Хмельницької міської ради від 08.04.2009 року № 7 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького»

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення сесії Хмельницької міської ради від 08.04.2009 року № 7 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення сесії Хмельницької міської ради від 08.04.2009 року № 7 «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького».

Назва виконавця заходів з відстеження: Управління з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта: Покращення існуючого стану благоустрою території міста Хмельницького.

Строк виконання заходів з відстеження: з 24.06.2022 р. до 07.07.2022 р.

Тип відстеження: Періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: для проведення періодичного відстеження використовуються статистичні дані.

Дані та показники, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання таких даних: дані, наявні в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм Хмельницької міської ради.

Кількісні та якісні значення показників:

Якісні показники: В результаті реалізації регуляторного акту покращується благоустрій та санітарний  стан міста:

- значне поліпшення санітарного стану міста;

- підвищення рівня благоустрою;

- збільшується відповідальність суб’єктів господарювання та фізичних осіб за об’єкти благоустрою, розташовані на прилеглих територіях.

Кількісні показники:

Кількісні показники

2019рік

2020рік

2021рік

Складено протоколів

117

46

44

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: в результаті реалізації регуляторного акту покращується благоустрій, санітарний   та екологічний стан міста. Ведеться контроль за якісним відновленням порушених об’єктів благоустрою

 

З повагою                                                                                                    

начальник управління                                                                                Олександр ЛУКОВ

 

 

Мирон ВАСИЛИКІВ 65 80 74