Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.01.2012 р. № 31 «Про встановлення тарифу на послугу з реєстрації домашніх тварин (собак) Хмельницькому комунальному

Звіт  про періодичне відстеження   результативності регуляторного  акта - рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.01.2012 р. № 31 «Про встановлення тарифу на послугу з реєстрації домашніх тварин (собак) Хмельницькому комунальному підприємству "Спецкомунтранс"»

Вид та назва регуляторного акту : рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 12.01.2012 р. № 31 «Про встановлення тарифу на послугу з реєстрації домашніх тварин (собак) Хмельницькому комунальному підприємству "Спецкомунтранс"».

Назва виконавця заходів з відстеження результативності : ХКП "Спецкомунтранс".

Цілі прийняття акта :   облік та регулювання чисельності тварин гуманними методами, виконання власниками тварин вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Правил утримання тварин у м. Хмельницькому, що затверджені рішенням сьомої сесії Хмельницької міської ради від 15.06.2011 р. № 6, а також ветеринарно-санітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідемічного стану в місті, забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин.

Строк виконання заходів з відстеження результативності :14.03.2019- 31.03.2022 р.

Тип відстеження : періодичне.

Метод одержання результатів відстеження результативності :  статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта використовувалась статистична звітність  ХКП «Спецкомунтранс».

Кількісні та якісні значення показників:

 Якісні:

  •   облік та регулювання чисельності тварин гуманними методами;
  • виконання власниками тварин вимог Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження», Правил утримання тварин у м. Хмельницькому, що затверджені рішенням сьомої сесії Хмельницької міської ради від 15.06.2011 р. № 6, а також виконання ветеринарносанітарних норм, забезпечення належного епізоотичного та санітарно-епідемічного стану в місті;
  • забезпечення належних умов для гармонійного співіснування людей та тварин.

Кількісні показники результативності:

2019 р.

2020 р.

2021 р.

  • кількість зареєстрованих тварин

3

0

5

 Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: даний регуляторний акт досяг своєї мети та є ефективним. Вигоди територіальної громади від запровадження даного регуляторного акта є очевидними, оскільки в результаті прийняття даного рішення вирішено питання реєстрації (перереєстрації)  домашніх тварин (собак) у м. Хмельницькому.

 В результаті реалізації регуляторного акта створено безпечні умови для здоров'я, життя та діяльності мешканців міста, покращення санітарно-епідеміологічного стану міста, врегулювання відносин між власниками тварин та органами місцевого самоврядування, посилення відповідальності власників собак щодо їх утримання, виховання гуманного ставлення до собак.

 

Директор ХКП "Спецкомунтранс"                                О.ЗІМІН