Про затвердження Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_______________________________

від _______________________ №_____________                                  м. Хмельницький    

 

Про затвердження Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішення

ВИРІШИЛА:  Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою забезпечення належного розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади,  керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада:

1.Затвердити Порядок участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Визнати таким що втратили чинність п.1 рішення Хмельницької міської ради від 17.12.2008 р. N 23 «Про затвердження Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького та визнання такими, що втратили чинність, рішень міської ради та пунктів рішення виконавчого комітету» із внесеними рішеннями Хмельницької міської ради змінами і доповненнями та рішення Хмельницької міської ради від 20.07.2016 р. N 62. 

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови   М. Ваврищука.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова                                                                                                 О. СИМЧИШИН

Додаток до рішення

                                                                                       Хмельницької міської ради
                                                                                        від ____________ 2021 N __

Порядок
участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Даний  Порядок участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади (далі Порядок)  розроблений з метою залучення до бюджету Хмельницької міської територіальної громади коштів участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади,  яка в подальшому забезпечить підвищення комерційної привабливості об’єктів будівництва, створених замовниками на території Хмельницької міської територіальної громади  та створить комфортне та безпечне середовище для членів громади.

 

1.2.У Порядку участі (далі Порядок) терміни та визначення вживаються у такому значенні:

будівництво - спорудження нового об'єкта, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об'єктів, технічне переоснащення;

об'єкт будівництва - окремий будинок, споруда або його частини (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами), на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис та фінансування яких здійснює інвестор або забудовник;

замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні: земельну ділянку і має намір щодо забудови  земельної ділянки або зміни об'єкта будівництва, у тому числі шляхом знесення, або у власності об’єкт нерухомості і має намір щодо зміни його, і подала у встановленому порядку відповідну заяву (клопотання) .

кошти участі замовника – кошти замовників, які спрямовуються виключно на будівництво, реконструкцію і ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади, що вносяться замовниками у відповідності до цього Порядку (далі - кошти участі);

житлова частина будинку - складова житлових і допоміжних приміщень житлового будинку;

нежитлові приміщення - приміщення в структурі житлового будинку, що не відносяться до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

1.3. Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта будівництва на території  Хмельницької міської територіальної громади, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених пунктом 1.5 цього Порядку.

1.4. Кошти участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади полягає у відрахуванні замовником коштів, які надходять до бюджету Хмельницької міської територіальної громади та перераховуються замовником до цільового фонду соціально-економічного розвитку території, та спрямовуються на будівництво, реконструкцію і ремонт об’єктів інфраструктури громади, та є неподатковим платежем.  

1.5. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від їх форми власності.

1.6. До сплати коштів участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури громади не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

1.6.1. об'єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;

1.6.2. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

1.6.3. об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

1.6.4. об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок стихійного лиха чи техногенних аварій;

1.6.5. релігійно-культових споруд, благодійних фондів;

1.6.6. об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів енергетики, зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу);

1.6.7. реставрації пам'яток архітектури, історії та культури у частині площ, що не перепрофілюються;

1.7.8. відтворення втрачених об'єктів історико-архітектурної спадщини у частині площ, що не перепрофілюються;

1.6.9. індивідуальних (садибних) житлових будинків або житлової частини будинку, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

1.6.10. реконструкції гуртожитків під житлову частину будинку (квартиру);

1.6.11. реконструкції нежитлових приміщень комунальної власності під житлові приміщення;

1.6.12. проведення робіт із надбудови мансардних поверхів та реконструкції будівель комунальної власності відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з відбору інвесторів-забудовників на проведення робіт із надбудови мансардних поверхів та реконструкції будівель комунальної власності (у випадках, коли умовами конкурсу передбачено передачу додаткових приміщень балансоутримувачам);

1.6.13. будівництва будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

1.6.14. будівництва об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури у тих випадках, коли замовник будівництва об'єкта основного призначення на виділеній йому під таке будівництво земельній ділянці одночасно з будівництвом об'єкта споруджує на цій земельній ділянці об'єкт соціальної інфраструктури, який призначений для обслуговування мешканців відповідного мікрорайону, - дошкільний чи навчальний заклад, заклади медичного чи оздоровчого призначення, центри соціальної реабілітації чи соціальної допомоги, інтернати, будинки пристарілих, соціальні аптеки, будівлі побутового обслуговування, громадського харчування тощо, що зазначається у рішеннях міської ради про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в рамках планового забезпечення відповідної території необхідним елементом соціальної інфраструктури згідно з генеральним планом громади та планом зонування території та після завершення передає цей об'єкт соціальної інфраструктури до комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади;

1.6.15. об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

1.6.16 об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства;

1.6.17 об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).

1.7. Приналежність будівлі до навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення замовник будівництва має підтвердити шляхом подання до управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів підтверджуючого документу, у якому буде зазначено код будівлі на рівні її підкласу (за п'ятим знаком), за яким будівля класифікується в системі статистичних спостережень відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України N 507 від 17.08.2000 р.

1.8. Про обов'язок замовника взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Хмельницької міської територіальної громади обов'язково зазначається у рішеннях Хмельницької міської ради  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, про надання земельної ділянки в оренду, про передачу у власність та письмово повідомляється під час видачі містобудівних умов та обмежень.

Повідомлення про обов'язок замовника взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади йому або його повноважному представнику надається посадовою особою управління архітектури та містобудування під їх особистий підпис під час видачі містобудівних умов та обмежень.

Управління архітектури та містобудування надає управлінню капітального будівництва інформацію щодо наданих протягом місяця повідомлень про обов'язок замовника взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади.

Управління земельних ресурсів протягом десяти робочих днів після прийняття міською радою рішення з питань регулювання земельних відносин надає управлінню капітального будівництва інформацію щодо суб'єктів, яким надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надано земельну ділянку в оренду, передано у власність.

2. Розмір коштів участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

2.1. Величина коштів участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (надалі кошти участі)  визначається у договорі, укладеному із Хмельницькою міської територіальною громадою, відповідно до встановленого цим Порядком розміру коштів участі від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта будівництва, визначеної згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

Кошторис будівництва об’єкта повинен бути підписаний  проектантом або сертифікованим кошторисником та затверджений замовником. Відповідальність за достовірність кошторису несуть проектант та замовник.

2.2. Відсоток від вартості об'єкта будівництва, який мають вносити замовники у якості коштів участі, визначається від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта:

- для нежитлових приміщень, будівель і споруд – 4 відсотки;

- для житлових будинків або житлової частини будинку - 2 відсотки;

- для виробничих та промислових будівель – 1відсоток;

У випадку встановлення законодавством іншого граничного розміру участі (внеску) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, граничний розмір такої участі дорівнює розміру, установленому законодавством.

2.3. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на підставі  нормативу для одиниці створеної потужності, яка становить  середню вартість будівництва подібних об’єктів на території Хмельницької міської територіальної громади  відповідно до Методики розрахунку розміру коштів участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади (Додаток 1 до Порядку).

2.4. У випадку будівництва у житловому будинку або житловій частині будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його вартість має визначатись з урахуванням вартості таких приміщень. Розмір коштів участі розраховується, як сума двох складових: перша становить величину коштів участі, розраховану під житлову частину будинку; друга - величину коштів участі, розраховану для нежитлових будівель та споруд, приміщень. За відсутності окремих кошторисних розрахунків розмір коштів участі визначається пропорційно загальній площі приміщень.

2.5. Розрахунок розміру коштів участі замовників у разі будівництва будинків з урахуванням квартир житлового фонду соціального призначення та доступного житла здійснюється відповідно до загальної кошторисної вартості будівництва, яка зменшується на суму кошторисної вартості таких квартир.

2.6. Розмір коштів участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста комунальним підприємствам та виконавчим органам Хмельницької міської ради  становить на рівні 1 (одного) відсотку.

2.7. До отримання технічних умов у МКП "Хмельницькводоканал" розрахунок розміру коштів участі, належного замовником до оплати, проводиться із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності та техніко-економічних показників об'єкта будівництва, що містяться у містобудівних умовах та обмеженнях.

3. Договір про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади

3.1. Договір про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади (далі - договір про участь) укладається між міською радою та замовником не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію, а кошти участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

У разі відсутності технічних умов на приєднання до систем централізованого водопостачання та водовідведення договір про участь між Хмельницькою територіальною громадою та замовником укладається перед зверненням до МКП "Хмельницькводоканал" не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення.

Договір про участь від імені Хмельницької міської ради підписує заступник міського голови, який за розподілом обов'язків веде питання містобудування.

3.2. Істотними умовами договору про пайову участь є:

- розмір коштів участі;

- терміни (графік) оплати кошті участі;

- відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини коштів участі замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

Договір про участь укладається за формою згідно з додатком 2 до Порядку.

3.3. Розрахунок розміру коштів участі, належного замовником до оплати у відповідності до цього Порядку, проводиться управлінням капітального будівництва не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладення договору про участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об'єкта будівництва, з техніко-економічними показниками, відповідно до Методики
розрахунку розміру коштів участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької  територіальної громади (Додаток 1 до Порядку).

Розрахунок підписується начальником управління капітального будівництва.

3.4. Кошти участі замовників вносяться у грошовій безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок, зазначений у договорі про участь, та сплачується у повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором  до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

3.5. Міська рада може прийняти рішення про відтермінування сплати коштів участі у випадку закінчення терміну сплати коштів участі зазначеного в договорі про участь, за відповідним зверненням замовника до закінчення терміну сплати

- при відсутності сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, але не пізніше запланованої здачі об'єкта в експлуатацію, за зверненням замовника до закінчення терміну сплати;

- при наявності сертифіката, щодо прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, частинами за графіком, який затверджується рішенням Хмельницької міської територіальної громади. При цьому проводиться новий розрахунок коштів участі (або залишку не сплачених коштів) із обов'язковим застосуванням відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування у розмірі: 4 % - для житлових будинків, 10 % - для нежитлових будівель і споруд.

3.6. При виникненні змін, які впливають на розрахунок коштів участі по відношенню до тієї, яка зазначена в укладеному договорі, замовник, до введення об'єкта в експлуатацію, зобов'язаний звернутись до управління капітального будівництва з відповідною заявою та доданими до неї документами, які підтверджують фактичну кошторисну вартість будівництва (реконструкцію) об'єкта будівництва для проведення уточненого розрахунку розміру коштів участі та внесення відповідних змін до договору про участь. Така вимога зазначається у договорі про участь.

4. Заключні положення

4.1. Для виявлення замовників будівництва, що не уклали договір про участь, управління капітального будівництва систематично проводить моніторинг відомостей, включених до єдиного реєстру дозвільних документів, який формується Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

4.2. У разі виявлення та встановлення в єдиному реєстрі факту початку будівництва або введення об'єкта до експлуатації без укладення договору про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади управління капітального будівництва за наявності відповідної декларації проводить розрахунок розміру коштів участі, належної замовником до оплати, на підставі встановлених міською радою нормативів для одиниці створеної потужності, відповідно до Методики розрахунку розміру коштів участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької територіальної громади (Додаток 1 до Порядку).

4.3. Після проведення розрахунку розміру участі управління капітального будівництва надсилає рекомендованим листом з повідомленням замовнику будівництва лист-пропозицію про необхідність укладення відповідного договору про участь, два примірники проекту договору, підписані заступником міського голови та скріплені печаткою міської ради, з відповідним розрахунком пайової участі, підписаним начальником управління капітального будівництва.

4.4. Замовник будівництва, який одержав проект договору, підписує його і повертає для реєстрації в управління капітального будівництва у 20-ти денний термін з моменту отримання листа-пропозиції. У разі незгоди з розміром участі, Замовник будівництва протягом двадцяти днів з дня отримання проекту договору надає до управління капітального будівництва необхідну документацію щодо підтвердження кошторисної вартості будівництва об'єкта згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами.

4.5. Спори, пов'язані з укладенням договору про участь, в тому числі при ухиленні від укладення договору, та щодо виконання умов договору вирішуються в судовому порядку.

 

Секретар міської ради                                                                                            В. ДІДЕНКО

Начальник управління капітального будівництва

департаменту архітектури, містобудування

та земельних ресурсів                                                                                            Т. ПОЛІЩУК

 

Додаток 1
до Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади  

 

МЕТОДИКА
розрахунку розміру коштів участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької  міської територіальної громади

1. Величина коштів участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади  визначається у договорі про участь відповідно до Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, за наступною формулою:

КУ = ЗКВбВ * %

КУ - розмір коштів участі, грн.;

ЗКВбВ - загальна кошторисна вартість будівництва без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій з урахуванням обладнання щодо цих мереж, грн.;

% - відсоток від вартості об'єкта містобудування згідно п. 2.2 Порядку.

ЗКВбВ = ЗКВ - Вз - Вбм - Вімк

ЗКВ - загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта, грн.;

Вз - витрати на придбання та виділення земельної ділянки, грн.;

Вбм - витрати на звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, грн.;

Вімк - витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, грн.;

2. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва (реконструкції) об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, кошти участі розраховується за наступною формулою :

КУ = (S * Осп) * %

S - площа об'єкта будівництва (техніко-економічні показники об’єкта, надані замовником) (реконструкції) у квадратних метрах (у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об'єкта, що добудовується);

Осп - норматив для одиниці створеної потужності, (середня вартість будівництва 1 м2, відповідно до вартості/площі по трьом укладеним договорах на подібні об’єкти) згідно п. 2.3, грн.

3. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень кошти участі розраховується як сума двох складових: перша становить величину коштів участі, розраховану під житлову частину будинку; друга - величину коштів участі, розраховану для нежитлових будівель та споруд, за наступною формулою:

КУ = ЗКВж * % + ЗКВнж * %

ЗКВж - загальна кошторисна вартість будівництва житлових приміщень без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій з урахуванням обладнання щодо цих мереж, грн.;

ЗКВнж - загальна кошторисна вартість будівництва не житлових приміщень без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій з урахуванням обладнання щодо цих мереж, грн.;

За відсутності окремих кошторисних розрахунків розмір коштів участі визначається пропорційно загальній площі приміщень, за наступною формулою:

КУ = В * Sж * % + В * Sнж * %, де

- загальна площа житлових приміщень, м 2;

Sнж - загальна площа нежитлових приміщень, м 2.

В - вартість одного квадратного метра об'єкта будівництва без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій з урахуванням обладнання щодо цих мереж, грн.;

В = ЗКВбВ / S, де

S - загальна площа об'єкта будівництва, м 2

4. У разі будівництва будинків з урахуванням квартир житлового фонду соціального призначення та доступного житла розрахунок розміру коштів участі замовників здійснюється відповідно до загальної кошторисної вартості будівництва, яка зменшується на суму кошторисної вартості таких квартир, за наступною формулою:

КУ = (ЗКВбВ - ЗКВжд) * %

ЗКВжд - загальна кошторисна вартість квартир житлового фонду соціального призначення або доступного житла, грн.;

ЗКВжд = В * Sжд

Sжд - загальна площа квартир житлового фонду соціального призначення або доступного житла, м 2;

Якщо вартість одного м 2 житла затверджена профільним міністерством або комісією (протоколом засідання), то розмір коштів участі замовника розраховується за наступною формулою: КУ = (ЗКВ - Вз - Вбм - Вімк - (Вжд * Sжд)) * %

Вжд - вартість одного м 2 житла затверджена профільним міністерством або комісією (протоколом засідання), грн.

5. У разі будівництва будинків з частковим залученням коштів державних органів влади розмір коштів участі замовників здійснюється відповідно до загальної кошторисної вартості будівництва, яка зменшується на суму цих коштів, за наступною формулою:

КУ = (ЗКВ - Вз - Вбм - Вімк - К) * %

К - кошти державних органів влади, грн.

                                                                                                        Додаток 2
                                                                                                       до Порядку участі замовників у                     

                                                                                                       створенні і розвитку інженерно-

                                                                                                       транспортної та соціальної

                                                                                                       інфраструктури Хмельницької                      

                                                                                                       міської територіальної громади     

 

                                                                       ДОГОВІР № ____

про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади

 

     “____” ___________202_                                                                             м. Хмельницький

 

Хмельницька міська рада в особі заступника міського голови_______________________, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Хмельницької міської ради від «_____________» №_____  (далі Сторона -1) та ________________________, в особі ___________________, яка (який) діє на підставі ______________________ (далі Сторона- 2), уклали цей договір про наступне:

 

                                                                 1. Загальні положення

1.1. Предметом Договору є визначення для Сторони 2, яка є замовником об’єкту будівництва: _________________________________________(містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкту будівництва, затверджені наказом управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради від ___________________ , або ), величини участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади.

1.2. Кошти отримані, як кошти участі замовників об’єктів містобудування спрямовуються  виключно на будівництво, реконструкцію і ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади.

 

2. Порядок відрахування замовником коштів для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади.

2.1. Кошти участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади  полягають у відрахуванні замовником до бюджету коштів для забезпечення будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади у розмірі встановленому Порядком участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади, затвердженим рішенням Хмельницької міської ради від «___»__________ №____.

2.2. Розмір коштів участі, належної замовником до оплати складає ______ (_______) гривень відповідно до проведеного управлінням капітального будівництва розрахунку величини коштів участі замовника, що здійснюється згідно наданої Стороною 2 кошторисної вартості об’єкта будівництва або суми визначеної із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності. Розрахунок величини коштів участі № ________ від ___________ є невід’ємною частиною даного договору. (Додаток1)

2.2.1. При виникненні змін, які впливають на розрахунок коштів участі по відношенню до тієї, яка зазначена в укладеному договорі, Сторона 2, до введення об’єкта в експлуатацію, зобов’язана звернутись до управління капітального будівництва з відповідною заявою та доданими до неї документами, які підтверджують фактичну кошторисну вартість будівництва (реконструкцію) об'єкта будівництва для проведення уточненого розрахунку розміру коштів участі та внесення відповідних змін до договору про участь.

2.3. Кошти участі вносяться у грошовій безготівковій формі та сплачуються шляхом перерахування на рахунок ____________________________________ ; призначення платежу - кошти участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, в повній сумі єдиним платежем.

2.4. Кошти  участі сплачуються до ___________________.

  1. Відповідальність сторін за порушення договору.

3.1. Сторона 2 несе відповідальність за достовірність інформації щодо загальної кошторисної вартості об’єкту будівництва, техніко-економічних показників.

3.2. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з цього договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим договором та чинним законодавством України.

3.3. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

3.4. У разі прострочення термінів, передбачених договором, Сторона 2 сплачує Стороні 1  штрафні санкції, що становлять:

- пеню від суми простроченого платежу у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня;

- 3(три) відсотки річних від суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, згідно ст. 625 Цивільного Кодексу України.

3.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання своїх зобов’язань за Договором.

3.6. У випадках, не передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність, відповідно до чинного законодавства України.

 

  1. Дія договору.

4.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками і діє до повного виконання Сторонами їх зобов’язань.

4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, викладені у письмовій формі, та оформлені у вигляді додаткової угоди до цього договору.

5. Порядок розв’язання суперечок.

5.1.Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до чинного законодавства України.

6.  Інші умови договору.

6.1. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються у Сторін.

  1. Юридична адреса та банківські реквізити сторін:

Сторона 1:                                                                  Сторона 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Договору                                                                                                                                                      

                                                                                                          №____ від ___ ________202_ 

 

Р О З Р А Х У Н О К   №       від ______
розміру  коштів участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади.

Замовнику: ______________________склали розрахунок величини коштів участі по об’єкту будівництва: _________________________________(містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкту будівництва затверджені наказом управління архітектури та містобудування Хмельницької міської ради від ____________________)

Розрахунок виконано згідно наступних документів:

1. Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади», затвердженого рішенням ___ сесії Хмельницької міської ради від _____________ №______.

2. Наданої Замовником затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної доку-ментації, техніко-економічних показників:
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта розроблений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником;

- інші документи (угоди, договори, кошториси, пояснювальна записка, креслення, тощо), які підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування та істотно впливають на розрахунок коштів участі.

3. Згідно зведеного кошторисного розрахунку загальна кошторисна вартість будівництва об’єкту без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення буді-вельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, складає

                                                                 ________ тис. грн.                                                                                                                                               

Відповідно до порядку участі замовників, рішення ___ сесії Хмельницької міської ради від _____________ №______, кошти участі складають – ___ % від загальної вартості будівництва (не) житлових приміщень,                                                                                                  

                                                     _______ *0,04 (0,02, 0,01)= _____ тис. грн.

Сума коштів участі: _________ грн.

4. Розрахунок є невід’ємною частиною Договору про участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади.

 

Начальник 
управління капітального

будівництва:                                             __________________                    _____________                                                                                                      М.П.                                                                             (підпис)    

                         

Замовник

                                                                   __________________                   ______________

М.П.                                                                                          (підпис)