Про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади та втрату чинності рішень міської ради

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ

_______________________________

від _______________________ №_____________      

Про встановлення місцевих податків

і зборів на території Хмельницької  міської

територіальної громади та  втрату

чинності рішень міської ради

            У відповідності до  Податкового кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити на території Хмельницької міської територіальної громади місцеві податки:

-  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортний податок;

- земельний податок;

- єдиний податок.

2. Встановити  на території Хмельницької міської територіальної громади місцеві збори:

- збір за місця для паркування транспортних засобів;

- туристичний збір.

3. Затвердити Положення про встановлення місцевих податків і зборів на території Хмельницької міської територіальної громади,  встановивши їх ставки в межах граничних розмірів, визначених Податковим кодексом України, а саме:

- положення про  встановлення податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток 1);

- положення про встановлення транспортного  податку (додаток 2);

- положення про встановлення земельного податку (додаток 3);

- положення про встановлення  єдиного податку (додаток 4);

- положення про встановлення  збору  за місця для паркування транспортних засобів (додаток 5);

- положення про встановлення туристичного  збору (додаток 6).

4. Визнати такими, що втратили чинність: рішення 4-ї сесії міської ради від 27.01.2016 року №2 "Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Хмельницькому та втрату чинності рішень міської ради"; рішення позачергової 10-ї сесії міської ради від 29.12.2016 року №8 "Про внесення змін до рішення  4-ї  сесії міської ради від 27.01.2016 року №2 "Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Хмельницькому та втрату чинності рішень міської ради»; рішення позачергової двадцять восьмої сесії міської ради від 27.12.2018 року № 4 «Про внесення змін до рішення четвертої сесії міської ради від 27.01.2016 року № 2»; рішення сільських рад населених пунктів, що ввійшли до складу Хмельницької міської територіальної громади.

            5. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради  в термін до 25 липня 2021 року оприлюднити рішення в газеті «Проскурів» та на сайті Хмельницької міської ради.

            6. Фінансовому управлінню Хмельницької міської ради, у відповідності  до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 року № 1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів»,  в термін до 25 липня 2021 року надіслати Головному управлінню Державної податкової служби  у Хмельницькій області в електронному вигляді інформацію щодо ставок та пільг, встановлених на території Хмельницької міської територіальної громади.

            7. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

            8. Відповідальність за виконання рішення покласти  на фінансове управління Хмельницької міської ради.

            9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова                                                                                                       О. СИМЧИШИН

 

Додаток 1 до рішення

 

                                                                 ПОЛОЖЕННЯ

  про  встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  на  території Хмельницької міської ради

            1. Загальні положення

            1.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

            2. Платники податку

            2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

            3. Об’єкт оподаткування

            3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

            3.2.  Не є об’єктами оподаткування  об’єкти житлової та нежитлової нерухомості визначені   ст.266.2.2. Податкового кодексу України.

            4. База оподаткування

            4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

             5. Ставка податку

   5.1. Ставка податку  для об’єктів житлової  та нежитлової нерухомості  встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (календарного) року за 1 кв.м бази оподаткування  згідно додатку 1.1.;

   5.2. За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до цього Положення, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

            6.  Пільги із сплати податку

            6.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

            а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

            б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

            в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

            Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

            6.2. Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не застосовуються до:

            - об'єкта/об'єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановлених п.6.1;

            - об'єкта/об’єктів  оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності);

  6.3. Встановити  на території Хмельницької міської територіальної громади пільги зі сплати податку на нерухомість згідно додатку 1.2.

            7. Податковий період

            7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

            8. Порядок обчислення суми податку

            8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості  відповідно до ст. 266.7 Податкового кодексу України.

            9. Порядок сплати податку

            9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету Хмельницької міської територіальної громади  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

            10.  Строки сплати податку

            11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

            а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

            б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

           

Секретар міської ради                                                                                         В. ДІДЕНКО

 

                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                                      до рішення

 

                                                                  ПОЛОЖЕННЯ

                            про  встановлення  транспортного податку  на території

                                    Хмельницької міської територіальної громади

            1. Загальні положення

            1.1. Транспортний податок встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

            2. Платники податку

            2.1.  Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до ст.267 Податкового кодексу України є об'єктами оподаткування.

            3. Об'єкт оподаткування

            3.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість  яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

            Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.

            4. База оподаткування

            4.1.  Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту  3 цього Положення.

            5. Ставка податку

            5.1.  Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000,00 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3 цього Положення.

            6. Податковий період

            6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

            7. Порядок обчислення податку

            7.1.  Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичними та юридичними особами здійснюється відповідно до ст.267 Податкового кодексу України.

            8.  Порядок сплати податку

            8.1.  Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до  бюджету Хмельницької міської територіальної громади  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

            9. Строки сплати податку

            9.1. Транспортний податок сплачується:

            а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

Секретар міської ради                                                                                               В. ДІДЕНКО

Додаток 3 до рішення

 

                                                                     ПОЛОЖЕННЯ

                         про встановлення земельного податку на території

                            Хмельницької міської територіальної громади

       1. Загальні положення

 1.1. Земельний податок  встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками земельного податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2. землекористувачі.

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є :

нормативна грошова оцінка земельних ділянок відповідно до  ст.271.1.1 Податкового кодексу України;

площа земельних ділянок, нормативна грошова оцінка яких не проведена.

5. Ставки земельного податку.

5.1.  Встановити на території Хмельницької міської територіальної громади річні ставки земельного податку у відсотках від нормативної грошової оцінки землі згідно додатку 3.1.

6. Пільги щодо сплати земельного податку

6.1. Встановити на території Хмельницької міської територіальної громади пільги по сплаті земельного податку згідно додатку 3.2.

7. Податковий період для сплати земельного податку.

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для сплати земельного податку  є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8. Порядок обчислення та строки сплати земельного податку

8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

8.2. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

8.3. Податковий період, порядок обчислення та строки сплати земельного податку зазначено в ст.ст. 285-287 Податкового кодексу України.

 

Секретар міської ради                                                                                            В. ДІДЕНКО

                                                                                                                                

Додаток 4

до рішення

Положення про встановлення єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

1. Загальні положення

1.1. Положення про встановлення єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності розроблено відповідно до Податкового кодексу України.

2. Платники податку

 2.1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

2.1.1. перша група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

2.1.2.  друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 834 розміри мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2.1.3.  третя група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

2.1.4. не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп суб’єкти господарювання,  визначені ст. 291.5 Податкового кодексу України.

3. База оподаткування

3.1. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої групи  передбачено ст. 292 Податкового кодексу України.

      4. Ставки єдиного податку

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках  до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,   другої групи - у відсотках  до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу  (відсоткові ставки).

4.1.1. для першої групи платників єдиного податку – у відсотках до  розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,  згідно додатку 4.1;

4.1.2.  для другої групи платників єдиного податку – у  відсотках до  розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року,  згідно додатку 4.2.

4.1.3. Відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

-  3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість;

-  5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану  вартість до складу єдиного податку.

5. Податковий (звітний) період

5.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та  другої груп є календарний рік.     

5.2.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.

5.3. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

6.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

6.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

6.3. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

6.4. Сплата єдиного податку платниками першої - третьої групи здійснюється за місцем податкової адреси.

7. Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату єдиного податку

7.1. Платники єдиного податку  здійснюють подання звітності про сплату єдиного податку в порядку та строки, визначені ст. 296  Податкового кодексу України.

8. Відповідальність платників єдиного податку

8.1 Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

Секретар міської ради                                                                                               В. ДІДЕНКО

Додаток 5 до рішення

ПОЛОЖЕННЯ про встановлення  збору за місця для паркування транспортних засобів на території Хмельницької міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Збір за місця для паркування транспортних засобів встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

1.2. Місця для паркування  транспортних засобів:

1.2.1 майданчики для платного паркування – площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді, на якій відповідно до рішення міської ради здійснюється платне паркування транспортних засобів;

1.2.2 спеціально відведені автостоянки – площа території (землі), що належить на правах власності територіальній громаді, яка визначається міською радою із встановленням правил щодо відповідальності за збереження транспортного засобу.

До спеціально відведених автостоянок можуть належати комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів бюджету з метою здійснення організації  паркування транспортних засобів.

Не належать до спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки, власники або користувачі  яких є платниками земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також земельні ділянки, що належать до прибудинкових територій.

1.3. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із  забезпечення паркування транспортних засобів   на території Хмельницької міської територіальної громади  та перелік осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, визначається окремими рішеннями  Хмельницької  міської ради.

2. Платники збору

2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи-підприємці, які організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.

2.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору в органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно рішення міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів бюджету.

4.2. До бази оподаткування не включається 10 відсотків загальної кількості місць на майданчиках для паркування,  що виділяються для безоплатного паркування легкових автомобілів, якими керують  інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їхніх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, а також для безоплатного паркування транспортних засобів, що належать підприємствам, установам, організаціям громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення і перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату,  у відповідності до ст.30 Закону України "Про основи  соціальної захищеності інвалідів в Україні".

5. Ставка збору

5.1. Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, в розмірі 0,02 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, в залежності від місцезнаходження земельної ділянки,  відповідно до додатку  5.1.  до  рішення про затвердження цього Положення.

6. Порядок обчислення та строки сплати збору

            6.1. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням об'єкта оподаткування.

            6.2. Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов'язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у контролюючому органі за місцезнаходженням земельної ділянки.        

7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

Секретар міської ради                                                                                          В. ДІДЕНКО

                                                                                                          Додаток 6

                                                                                                          до рішення

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обчислення та сплати туристичного збору на території Хмельницької міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Туристичний збір встановлюється згідно з Податковим кодексом України.

2. Платники збору

            2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Хмельницької міської територіальної громади  і, на якій діє рішення  міської ради про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання  (ночівлі), визначених пунктом 5.1. цього Положення.

            2.2. Платниками збору не можуть бути особи, визначені ст. 268.2.2. Податкового кодексу України.

            3. Ставка збору.

            3.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1. цього Положення,  для внутрішнього та в’їзного туризму у відсотках   від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного  (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення згідно додатку 6.1.

            4. База справляння збору.

4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1. цього Положення.  

            5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі).

            5.1. Справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

            готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели,  туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати, інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади, житлові будинки, прибудови до житлових будинків, квартири, котеджі, кімнати, садові будинки, дачні будинки, інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

          5.2. Справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

          а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1. цього Положення.;

          б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1. цього Положення,  що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

           в) юридичними особами, які уповноважуються  міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

            6. Особливості справляння збору.

            6.1.Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1. цього Положення,  податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням   міської ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території міста, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається.

              6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1. цього Положення, що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового кодексу України та   рішення міської ради.

               6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України   порядку.

               7. Порядок сплати збору.

               7.1. Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення міської ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

               7.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених пунктом 5.1. цього Положення,  не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за місцезнаходженням підрозділу.

               7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

Секретар міської ради                                                                                                 В. ДІДЕНКО

 

Додаток 1.1                                                                                                              до рішення

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  встановлені на території Хмельницької міської територіальної громади

Ставки  вводяться в дію з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку  поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6800000000

6825000000

6810100000

Хмельницька міська територіальна громада

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

Код1

Найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

1 зона5

2 зона6

3 зона7

1 зона5

2 зона6

3 зона7

 
 

11

Будівлі житлові

 

111

Будинки одноквартирні

 

1110

Будинки одноквартирні2,3

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

1121

Будинки з двома квартирами2,3

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирам2,3

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1122.2

Будинки багатоквартирні пiдвищеної комфортностi, iндивiдуальнi

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1122.3

Будинки житловi готельного типу

 

 

 

 

 

 

 

113

Гуртожитки2,3

 

1130.1

Гуртожитки для робiтникiв та службовцiв

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.2

Гуртожитки для студентiв вищих навчальних закладів2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.3

Гуртожитки для учнiв навчальних закладiв2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.4

Будинки-iнтернати для людей похилого вiку та iнвалiдiв2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.5

Будинки дитини та сирiтськi будинки2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.6

Будинки для бiженцiв, притулки для бездомних2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1130.9

Будинки для колективного проживання iншi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

12

Будівлі нежитлові

 

121

Готелi, ресторани та подiбнi будiвлi

 

1211

Будiвлi готельнi

 

1211.1

Готелi

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1211.2

Мотелi

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1211.3

Кемпiнги

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1211.4

Пансiонати

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1211.5

Ресторани та бари

0,750

0,750

0,500

0,750

0,750

0,500

 

1212

Іншi будiвлi для тимчасового проживання

 

1212.1

Туристичнi бази та гiрськi притулки

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1212.2

Дитячi та сiмейнi табори вiдпочинку

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1212.3

Центри та будинки вiдпочинку

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1212.9

Іншi будiвлi для тимчасового проживання, не класифiкованi ранiше

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

122

Будiвлi офiснi

 

1220

Будiвлi офiснi

 

1220.1

Будiвлi органiв державного та мiсцевого управлiння2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1220.2

Будiвлi фiнансового обслуговування

1,000

0,500

0,250

1,000

0,500

0,250

 

1220.3

Будiвлi органiв правосуддя2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1220.4

Будiвлi закордонних представництв2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1220.5

Адмiнiстративно-побутовi будiвлi промислових пiдприємств

0,750

0,500

0,250

0,750

0,500

0,250

 

1220.9

Будiвлi для конторських та адмiнiстративних цiлей iншi

0,750

0,500

0,250

0,750

0,500

0,250

 

123

Будівлі торговельні

 

1230

Будiвлi торговельнi

 

1230.1

Торговi центри, унiвермаги, магазини

0,750

0,500

0,250

0,750

0,500

0,250

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 2,3

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

 

1230.3

Станцiї технiчного обслуговування автомобiлiв

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1230.4

Їдальнi, кафе, закусочнi та т. iн.

0,500

0,500

0,250

0,500

0,500

0,250

 

1230.5

Бази та склади пiдприємств торгiвлi й громадського харчування

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

 

1230.6

Будiвлi пiдприємств побутового обслуговування

0,500

0,500

0,250

0,500

0,500

0,250

 

1230.9

Будiвлi торговельнi iншi

0,750

0,500

0,250

0,750

0,500

0,250

 

124

Будiвлi транспорту та засобiв зв’язку

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будiвлi засобiв зв’язку та пов’язанi з ними будiвлi

 

1241.1

Автовокзали та iншi будiвлi автомобiльно го транспорту

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1241.2

Вокзали та iншi будiвлi залiзничного транспорту

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1241.3

Будiвлi мiського електротранспорту

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1241.7

Будiвлi центрiв радiо- та телевiзiйного мовлення, телефонних станцiй, телекомунiкацiйних центрiв тощо

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1241.8

Ангари для лiтакiв, локомотивнi, вагоннi, трамвайнi та тролейбуснi депо

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1241.9

Будiвлi транспорту та засобiв зв’язку iншi

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1242

Гаражі

 

1242.1

Гаражi наземнi

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1242.2

Гаражi пiдземнi

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1242.3

Стоянки автомобiльнi критi

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1242.4

Навiси для велосипедiв

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

125

Будiвлi промисловi та склади

 

1251

Будiвлi промислові2,3

 

1251.1

Будiвлi пiдприємств машинобудування та металообробної промисловостi2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1251.2

Будiвлi пiдприємств чорної металургiї2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1251.3

Будiвлi пiдприємств хiмiчної та нафтохiмiчної промисловостi2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1251.4

Будiвлi пiдприємств легкої промисловостi2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1251.5

Будiвлi пiдприємств харчової промисловостi2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1251.6

Будiвлi пiдприємств медичної та мiкробiологiчної промисловостi2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1251.7

Будiвлi пiдприємств лiсової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловостi2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1251.8

Будiвлi пiдприємств будiвельної iндустрiї, будiвельних матерiалiв та виробiв, скляної та фарфоро-фаянсової промисловостi2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1251.9

Будiвлi iнших промислових виробництв, включаючи полiграфiчне2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктiв та газу

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

 

1252.2

Резервуари та ємностi iншi

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1252.3

Силоси для зерна

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1252.4

Силоси для цементу та iнших сипучих матерiалiв

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1252.5

Склади спецiальнi товарнi

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1252.6

Холодильники

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1252.7

Складськi майданчики

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1252.8

Склади унiверсальнi

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

1252.9

Склади та сховища iншi2,3

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

 

126

Будiвлi для публiчних виступiв, закладiв освiтнього, медичного та оздоровчого призначення

 

1261

Будiвлi для публiчних виступiв

 

1261.1

Театри, кiнотеатри та концертнi зали

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

 

1261.2

Зали засiдань та багатоцiльовi зали для публiчних виступiв

0,500

0,500

0,250

0,500

0,500

0,250

 

1261.4

Казино, iгорнi будинки

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

 

1261.5

Музичнi та танцювальнi зали, дискотеки

0,750

0,750

0,500

0,750

0,750

0,500

 

1261.9

Будiвлi для публiчних виступiв iншi

0,500

0,500

0,250

0,500

0,500

0,250

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

1262.1

Музеї та художнi галереї2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1262.2

Бiблiотеки, книгосховища2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1262.3

Технiчнi центри

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1262.4

Планетарiї2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1262.5

Будiвлi архiвiв2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1262.6

Будiвлi зоологiчних та ботанiчних садiв2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263

Будiвлi навчальних та дослiдних закладiв

 

1263.1

Будiвлi науково-дослiдних та проектно-вишукувальних установ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.2

Будiвлi вищих навчальних закладiв

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.3

Будiвлi шкiл та iнших середнiх навчальних закладiв2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.4

Будiвлi професiйно-технiчних навчальних закладiв2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.5

Будiвлi дошкiльних та позашкiльних навчальних закладiв2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.6

Будiвлi спецiальних навчальних закладiв для дiтей з особливими потребами2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.7

Будiвлi закладiв з фахової перепiдготовки

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.8

Будiвлi метеорологiчних станцiй, обсерваторiй2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1263.9

Будiвлi освiтнiх та науково-дослiдних закладiв iншi2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1264

Будiвлi лiкарень та оздоровчих закладiв2,3

 

1264.1

Лiкарнi багатопрофiльнi територiального обслуговування, навчальних закладiв2,3

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1264.2

Лiкарнi профiльнi, диспансери2,3

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1264.3

Материнськi та дитячi реабiлiтацiйнi центри, пологовi будинки2,3

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1264.4

Полiклiнiки, пункти медичного обслуговування та консультацiї2,3

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1264.5

Шпиталi виправних закладiв, в’язниць та Збройних сил2,3

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1264.6

Санаторiї, профiлакторiї та центри функцiональної реабiлiтацiї2,3

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1264.9

Заклади лiкувально-профiлактичнi та оздоровчi iншi2,3

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1265

Зали спортивнi2,3

 

1265.1

Зали гiмнастичнi, баскетбольнi, волейбольнi, тенiснi тощо

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1265.2

Басейни критi для плавання

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1265.3

Хокейнi та льодовi стадiони критi

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1265.4

Манежi легкоатлетичнi

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1265.5

Тири

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

1265.9

Зали спортивнi інші

0,250

0,250

0,000

0,250

0,250

0,000

 

127

Будiвлi нежитловi iншi

 

1271

Будiвлi сiльськогосподарського призначення, лiсiвництва та рибного господарства2,3

 

1271.1

Будiвлi для тваринництва2,3

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1271.2

Будiвлi для птахiвництва2,3

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1271.3

Будiвлi для зберiгання зерна2,3

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1271.4

Будiвлi силоснi та сiнажнi2,3

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1271.5

Будiвлi для садiвництва, виноградарства, виноробства2,3

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1271.6

Будiвлi тепличного господарства2,3

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1271.7

Будiвлi рибного господарства2,3

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1271.8

Будiвлi пiдприємств лiсiвництва та звiрiвництва2,3

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1271.9

Будiвлi сiльськогосподарського призначення iншi2,3

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

 

1272

Будiвлi для культової та релiгiйної дiяльностi2,3

 

272.1

Церкви, собори, костьоли, мечетi, синагоги тощо2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1272.2

Похороннi бюро та ритуальнi зали

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

 

1272.3

Цвинтарi та крематорiї2,3

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

 

1273

Пам’ятки iсторичнi та такi, що охороняються державою 2,3 4

 

1273.1

Пам’ятки iсторiї та архiтектури2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1273.2

Археологiчнi розкопки, руїни та iсторичнi мiсця, що охороняються державою2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1273.3

Меморiали, художньо-декоративнi будiвлi, статуї2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1274

Будiвлi iншi, не класифiкованi ранiше2

 

1274.1

Казарми Збройних сил2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1274.2

Будiвлi мiлiцейських та пожежних служб2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1274.3

Будiвлi виправних закладiв, в’язниць та слiдчих iзоляторiв2,3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

1274.4

Будiвлi лазень та пралень

0,500

0,500

0,250

0,500

0,500

0,250

 

1274.5

Будiвлi з облаштування населених пунктiв

0,500

0,500

0,250

0,500

0,500

0,250

 

________________

1 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17.08.2000р. №507.

2 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.

       3 У разі, якщо обʼєкт (чи або його частки), який звільняється  від сплати податку відповідно до пп. 266.2.2 Податкового кодексу України, надається в оренду  субʼєктам господарювання для  здійсненя ними господарської  діяльності, то застосовується  ставка  згідно з цим додатком.

4 Клас (1273) включає пам’ятки iсторичнi та такi, що охороняються державою і не використовуються для інших цілей.

5 Зона 1 – центральна частина  міста, а саме: обмежити з півночі - вулицею Проспект Миру (з обох сторін), з півдня – залізничною колією, із заходу – вулицями Кам’янецькою та Степана Бандери (з обох сторін), зі сходу – вулицею Старокостянтинівське шосе (з обох сторін).       

6 Зона 2 – інші частини міста.

7 Зона 3 – території сіл, що приєднались.

 

 

    Секретар міської ради                                                                                                          В. ДІДЕНКО

 

ДОДАТОК 1.2 до рішення                                                                         

ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до  266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пільги вводяться в дію з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6800000000

6825000000

6810100000

Хмельницька міська територіальна громада

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Платники визначені ст.266.2.2. Податкового кодексу України ;

100

Комунальні підприємства, установи, організації, власником та/або засновником яких є Хмельницька міська рада.

100

Члени сімей загиблих під час участі у АТО/ООС та Героїв Небесної Сотні.

Така пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової нерухомості на одну особу вказаних категорій, що буде визначено за заявою пільговика.

100

Учасники  АТО/ООС, учасники бойових дій  та особи, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії та інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадянського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року

Така пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової нерухомості на одну особу вказаних категорій, що буде визначено за заявою пільговика.

100

Почесні громадяни міста Хмельницького та члени їх сімей.

Така пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової нерухомості на одну особу вказаних категорій, що буде визначено за заявою пільговика.

100

Особи, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи.

Така пільга застосовується лише для одного об'єкта житлової нерухомості на одну особу вказаних категорій, що буде визначено за заявою пільговика.

100

Юридичні особи, на балансі яких перебувають сховища цивільного захисту, які є об’єктами суспільного значення та не використовуються у господарській діяльності.

100

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств, інші будівлі та приміщення, розташовані на земельних ділянках категорії «Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення», та які використовуються платником податку в процесі промислового виробництва.

100

Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення (сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо), що розміщені на прибудинкових територіях житлових, садових та дачних будинків, котеджів.

Якщо у власності фізичної особи є декілька будинків та, відповідно, прибудинкових територій, така пільга застосовується лише для обʼєктів нежитлової нерухомості, які розміщені на одній прибудинковій території, що знаходиться у власності фізичної особи, що буде визначена  за заявою пільговика.

100

 

Секретар міської ради                                                                                        В. ДІДЕНКО

 

Додаток  3.1 до рішення

Ставки земельного податку на території Хмельницької міської територіальної громади

Ставки  вводяться в дію з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку  поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6800000000

6825000000

6810100000

Хмельницька міська територіальна громада

 

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку**
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код

 

Назва

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

01

Землі сільськогосподарського призначення

Х

Х

Х

Х

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

1,000

1,000

5,000

5,000

01.02

Для ведення фермерського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

01.05

Для індивідуального садівництва

1,000

1,000

5,000

5,000

01.06

Для колективного садівництва

1,000

1,000

5,000

5,000

01.07

Для городництва

1,000

1,000

5,000

5,000

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

0,750

0,750

5,000

5,000

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,000

0,000

0,000

0,000

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

5,000

5,000

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,000

1,000

5,000

5,000

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

01.14

Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,000

0,000

0,000

0,000

02

Землі житлової забудови

Х

Х

Х

Х

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,050

0,050

5,000

5,000

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,050

0,050

5,000

5,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,050

0,050

5,000

5,000

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,050

0,050

5,000

5,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,050

0,050

5,000

5,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

1,000

1,000

5,000

5,000

02.07

Для іншої житлової забудови

0,050

0,050

5,000

5,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,050

0,050

5,000

5,000

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

1,000

1,000

5,000

5,000

02.10

Для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури

0,050

0,050

5,000

5,000

03

Землі громадської забудови

Х

Х

Х

Х

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

0,000

0,000

0,000

0,000

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

0,000

0,000

0,000

0,000

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

0,000

0,000

0,000

0,000

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

0,000

0,000

0,000

0,000

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0,000

0,000

0,000

0,000

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

0,000

0,000

0,000

0,000

003.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,000

1,000

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,000

1,000

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,000

1,000

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,000

1,000

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки *

1,000

1,000

5,000

5,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування *

1,000

1,000

5,000

5,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1,000

1,000

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів МНС

0,000

0,000

0,000

0,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

1,500

1,500

5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

04

Землі природно-заповідного фонду

Х

Х

Х

Х

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

0,000

0,000

0,000

0,000

04.02

Для збереження та використання природних заповідників

0,000

0,000

0,000

0,000

04.03

Для збереження та використання національних природних парків

0,000

0,000

0,000

0,000

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів

0,000

0,000

0,000

0,000

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

0,000

0,000

0,000

0,000

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

0,000

0,000

0,000

0,000

04.07

Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

0,000

0,000

0,000

0,000

04.08

Для збереження та використання заказників

0,000

0,000

0,000

0,000

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

0,000

0,000

0,000

0,000

04.10

Для збереження та використання пам'яток природи

0,000

0,000

0,000

0,000

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

0,000

0,000

0,000

0,000

05

Землі іншого природоохоронного призначення

Х

Х

Х

Х

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей)

Х

Х

Х

Х

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів

1,000

1,000

5,000

5,000

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,000

1,000

5,000

5,000

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

07

Землі рекреаційного призначення

Х

Х

Х

Х

07.01

Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту

1,000

1,000

5,000

5,000

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,050

0,050

5,000

5,000

07.04

Для колективного дачного будівництва

0,050

0,050

5,000

5,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,050

0,050

5,000

5,000

08

Землі історико-культурного призначення

Х

Х

Х

Х

08.01

Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини

0,000

0,000

0,100

 

0,100

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

0,000

0,000

0,100

0,100

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

0,000

0,000

0,100

0,100

08.04

Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,000

0,000

0,100

0,100

09

Землі лісогосподарського призначення

Х

Х

Х

Х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

0,050

0,050

1,000

1,000

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

0,050

0,050

1,000

1,000

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,050

0,050

1,000

1,000

10

Землі водного фонду

Х

Х

Х

Х

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об'єктами

0,050

0,050

1,000

1,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

0,050

0,050

1,000

1,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

0,050

0,050

1,000

1,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

0,050

0,050

1,000

1,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

0,050

0,050

1,000

1,000

10.06

Для сінокосіння

0,050

0,050

1,000

1,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

0,050

0,050

1,000

1,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

0,050

0,050

1,000

1,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

0,000

0,000

1,000

1,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

1,000

1,000

1,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1,000

1,000

1,000

1,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,050

0,050

1,000

1,000

11

Землі промисловості

Х

Х

Х

Х

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами

1,000

1,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,000

1,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,000

1,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,000

1,000

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

12

Землі транспорту

Х

Х

Х

Х

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,500

1,500

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства

1,000

1,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1,000

1,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.02 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

12.11

Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу

1,000

1,000

5,000

5,000

13

Землі зв'язку

Х

Х

Х

Х

13.01

Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій

1,000

1,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку

1,000

1,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку

1,000

1,000

5,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

14

Землі енергетики

Х

Х

Х

Х

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій

1,500

1,500

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії

1,500

1,500

5,000

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,500

1,500

5,000

5,000

15

Землі оборони

Х

Х

Х

Х

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України

0,000

0,000

0,000

0,000

15.02

Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС

0,000

0,000

0,000

0,000

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України

0,000

0,000

0,000

0,000

15.04

Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України

0,000

0,000

0,000

0,000

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту

0,000

0,000

0,000

0,000

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України

0,000

0,000

0,000

0,000

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів України, військових формувань

0,000

0,000

0,000

0,000

15.08

Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,000

0,000

0,000

0,000

16

Землі запасу

0,000

0,000

0,000

0,000

17

Землі резервного фонду

0,000

0,000

0,000

0,000

18

Землі загального користування

1,000

1,000

5,000

5,000

19

Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

**Примітка : крім земель водного фонду комунальної та державної форм власності;

земель, що за межами населених пунктів, але передані в комунальну власність;

інших земель комунальної та державної форм власності

Для земельних ділянок, цільове призначення яких не відповідає кодам класифікації видів цільового призначення земель, зазначених вище - ставка земельного податку встановлюється в розмірі:

 1% - для земельних ділянок, які перебувають у власності.

Власники нежитлових приміщень (їх частин) у багатоквартирному жилому будинку сплачують до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

ДОДАТОК 3.2 до рішення                                                                           

ПЕРЕЛІК пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до ст.ст.281, 282, 283, 284  Податкового кодексу України, із сплати земельного податку

Пільги вводяться в дію з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6800000000

6825000000

6810100000

Хмельницька міська територіальна громада

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Платники визначені ст.ст. 281, 282, 283  Податкового кодексу України

100

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів

100

Комунальні підприємства, установи, організації, засновником та /або власником  яких є Хмельницька міська рада

100

Комунальні некомерційні заклади охорони здоров’я

100

Благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків

100

Суб’єкти господарювання комунальної та державної форм власності, за умови, якщо на таких ділянках не здійснюється господарська діяльність

100

 

Секретар міської ради                                                                                              В. ДІДЕНКО

 

 

 Додаток    4.1  до рішення

 Ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи на території Хмельницької міської територіальної громади

Ставки  вводяться в дію з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6800000000

6825000000

6810100000

Хмельницька міська територіальна громада

 

Код

Назва

Ставка податку у % до розміру прожиткового мінімуму на 1 січня податкового року

 

13.30

Оздоблення текстильних виробів

10 %

 
 

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів)

10 %

 

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

 

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

 

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

10 %

 
 

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

10 %

 

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

10 %

 

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

10 %

 
 

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів (за індивідуальним замовленням)

10 %

 

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

10 %

 

96.02

Надання послуг перукарнями

10 %

 

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, виключно:

  10 %

 

виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

 

послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

 

послуги з технічного обслуговування та ремонту музичних інструментів;

 

прокат речей особистого користування та побутових товарів;

 

послуги домашньої прислуги;

 

послуги, пов'язані з прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням;

 

послуги зважування;

 

послуги чистильщиків взуття, носильщиків.

 

 

 

      Секретар міської ради                                                                                В. ДІДЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 

Ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи на території Хмельницької міської територіальної громади

 

Ставки  вводяться в дію з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення ради:

Додаток  4.2. до рішення

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6800000000

6825000000

6810100000

Хмельницька міська територіальна громада

 

Код

Назва

Ставка у % до розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового року

A

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

01

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

 

01.1

Вирощування однорічних і дворічних культур

 

01.11

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

15

01.12

Вирощування рису

15

01.13

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

15

01.14

Вирощування цукрової тростини

15

01.15

Вирощування тютюну

15

01.16

Вирощування прядивних культур

15

01.19

Вирощування інших однорічних і дворічних культур

15

01.2

Вирощування багаторічних культур

 

01.21

Вирощування винограду

15

01.22

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів

15

01.23

Вирощування цитрусових

15

01.24

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів

15

01.25

Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів

15

01.26

Вирощування олійних плодів

15

01.27

Вирощування культур для виробництва напоїв

15

01.28

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур

15

01.29

Вирощування інших багаторічних культур

15

01.3

Відтворення рослин

 

01.30

Відтворення рослин

15

01.4

Тваринництво

 

01.41

Розведення великої рогатої худоби молочних порід

15

01.42

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

15

01.43

Розведення коней та інших тварин родини конячих

15

01.44

Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих

15

01.45

Розведення овець і кіз

15

01.46

Розведення свиней

15

01.47

Розведення свійської птиці

15

01.49

Розведення інших тварин

15

01.5

Змішане сільське господарство

 

01.50

Змішане сільське господарство

15

01.6

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність

 

01.61

Допоміжна діяльність у рослинництві

15

01.62

Допоміжна діяльність у тваринництві

15

01.63

Післяурожайна діяльність

15

01.64

Оброблення насіння для відтворення

15

01.7

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

 

01.70

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

15

02

Лісове господарство та лісозаготівлі

 

02.1

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

 

02.10

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві

15

02.2

Лісозаготівлі

 

02.20

Лісозаготівлі

15

02.3

Збирання дикорослих недеревних продуктів

 

02.30

Збирання дикорослих недеревних продуктів

15

02.4

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

 

02.40

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

15

C

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

10

Виробництво харчових продуктів

 

10.1

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

 

10.11

Виробництво м'яса

15

10.12

Виробництво м'яса свійської птиці

15

10.13

Виробництво м'ясних продуктів

15

10.2

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

 

10.20

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків

15

10.3

Перероблення та консервування фруктів і овочів

 

10.31

Перероблення та консервування картоплі

15

10.32

Виробництво фруктових і овочевих соків

15

10.39

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів

15

10.4

Виробництво олії та тваринних жирів

 

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

15

10.42

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів

15

10.5

Виробництво молочних продуктів

 

10.51

Перероблення молока, виробництво масла та сиру

15

10.52

Виробництво морозива

15

10.6

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів

 

10.61

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості

15

10.62

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів

15

10.7

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

 

10.71

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання

15

10.72

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання

15

10.73

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів

15

10.8

Виробництво інших харчових продуктів

 

10.81

Виробництво цукру

15

10.82

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів

15

10.83

Виробництво чаю та кави

15

10.84

Виробництво прянощів і приправ

15

10.85

Виробництво готової їжі та страв

15

10.86

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів

15

10.89

Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.

15

10.9

Виробництво готових кормів для тварин

 

10.91

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах

15

10.92

Виробництво готових кормів для домашніх тварин

15

11

Виробництво напоїв

 

11.0

Виробництво напоїв

 

11.01

Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв

15

11.02

Виробництво виноградних вин

15

11.03

Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин

15

11.04

Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів

15

11.05

Виробництво пива

15

11.06

Виробництво солоду

15

11.07

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки

15

13

Текстильне виробництво

 

13.1

Підготування та прядіння текстильних волокон

 

13.10

Підготування та прядіння текстильних волокон

15

13.2

Ткацьке виробництво

 

13.20

Ткацьке виробництво

15

13.3

Оздоблення текстильних виробів

 

13.30

Оздоблення текстильних виробів

15

13.9

Виробництво інших текстильних виробів

 

13.91

Виробництво трикотажного полотна

15

13.92

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

15

13.93

Виробництво килимів і килимових виробів

15

13.94

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток

15

13.95

Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу

15

13.96

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення

15

13.99

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.

15

14

Виробництво одягу

 

14.1

Виробництво одягу, крім хутряного

 

14.11

Виробництво одягу зі шкіри

15

14.12

Виробництво робочого одягу

15

14.13

Виробництво іншого верхнього одягу

15

14.14

Виробництво спіднього одягу

15

14.19

Виробництво іншого одягу й аксесуарів

15

14.2

Виготовлення виробів із хутра

 

14.20

Виготовлення виробів із хутра

15

14.3

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу

 

14.31

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів

15

14.39

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

15

15

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

 

15.1

Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра

 

15.11

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра

15

15.12

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів

15

15.2

Виробництво взуття

 

15.20

Виробництво взуття

15

16

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння

 

16.1

Лісопильне та стругальне виробництво

 

16.10

Лісопильне та стругальне виробництво

15

16.2

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

 

16.21

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону

15

16.22

Виробництво щитового паркету

15

16.23

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

15

16.24

Виробництво дерев'яної тари

15

16.29

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння

15

17

Виробництво паперу та паперових виробів

 

17.1

Виробництво паперової маси, паперу та картону

 

17.11

Виробництво паперової маси

15

17.12

Виробництво паперу та картону

15

17.2

Виготовлення виробів з паперу та картону

 

17.21

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари

15

17.22

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення

15

17.23

Виробництво паперових канцелярських виробів

15

17.24

Виробництво шпалер

15

17.29

Виробництво інших виробів з паперу та картону

15

18

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації

 

18.1

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

 

18.11

Друкування газет

15

18.12

Друкування іншої продукції

15

18.13

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

15

18.14

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг

15

18.2

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

 

18.20

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення

15

19

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

 

19.1

Виробництво коксу та коксопродуктів

 

19.10

Виробництво коксу та коксопродуктів

15

22

Виробництво гумових і пластмасових виробів

 

22.1

Виробництво гумових виробів

 

22.11

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок

15

22.19

Виробництво інших гумових виробів

15

22.2

Виробництво пластмасових виробів

 

22.21

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас

15

22.22

Виробництво тари з пластмас

15

22.23

Виробництво будівельних виробів із пластмас

15

22.29

Виробництво інших виробів із пластмас

15

23

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

 

23.1

Виробництво скла та виробів зі скла

 

23.11

Виробництво листового скла

15

23.12

Формування й оброблення листового скла

15

23.13

Виробництво порожнистого скла

15

23.14

Виробництво скловолокна

15

23.19

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних

15

23.4

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки

 

23.41

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів

15

23.42

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів

15

23.43

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури

15

23.44

Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення

15

23.49

Виробництво інших керамічних виробів

15

23.5

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей

 

23.51

Виробництво цементу

15

23.52

Виробництво вапна та гіпсових сумішей

15

23.6

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу

 

23.61

Виготовлення виробів із бетону для будівництва

15

23.62

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва

15

23.63

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання

15

23.64

Виробництво сухих будівельних сумішей

15

23.65

Виготовлення виробів із волокнистого цементу

15

23.69

Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу

15

23.7

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

 

23.70

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

15

25

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування

 

25.1

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів

 

25.11

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

15

25.12

Виробництво металевих дверей і вікон

15

25.2

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів

 

25.21

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

15

25.29

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

15

25.5

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

 

25.50

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія

15

25.6

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів

 

25.61

Оброблення металів та нанесення покриття на метали

15

25.62

Механічне оброблення металевих виробів

15

25.7

Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення

 

25.71

Виробництво столових приборів

15

25.72

Виробництво замків і дверних петель

15

25.73

Виробництво інструментів

15

25.9

Виробництво інших готових металевих виробів

 

25.91

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів

15

25.92

Виробництво легких металевих паковань

15

25.93

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

15

25.94

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів

15

25.99

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.

15

26.2

Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування

 

26.20

Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування

15

26.3

Виробництво обладнання зв'язку

 

26.30

Виробництво обладнання зв'язку

15

26.4

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення

 

26.40

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення

15

26.5

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників

 

26.51

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

15

26.52

Виробництво годинників

15

26.6

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування

 

26.60

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування

15

26.7

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування

 

26.70

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування

15

27

Виробництво електричного устаткування

 

27.1

Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури

 

27.11

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

15

27.12

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури

15

27.3

Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв

 

27.31

Виробництво волоконно-оптичних кабелів

15

27.32

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів

15

27.33

Виробництво електромонтажних пристроїв

15

27.4

Виробництво електричного освітлювального устаткування

 

27.40

Виробництво електричного освітлювального устаткування

15

27.9

Виробництво іншого електричного устаткування

 

27.90

Виробництво іншого електричного устаткування

15

28

Виробництво машин і устаткування, н. в. і. у.

 

28.1

Виробництво машин і устаткування загального призначення

 

28.11

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів

15

28.12

Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування

15

28.13

Виробництво інших помп і компресорів

15

28.14

Виробництво інших кранів і клапанів

15

28.15

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів

15

28.2

Виробництво інших машин і устаткування загального призначення

 

28.21

Виробництво печей і пічних пальників

15

28.22

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устаткування

15

28.23

Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування

15

28.24

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів

15

28.25

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування

15

28.29

Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.

15

28.4

Виробництво металообробних машин і верстатів

 

28.41

Виробництво металообробних машин

15

28.49

Виробництво інших верстатів

15

28.9

Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення

 

28.91

Виробництво машин і устаткування для металургії

15

28.92

Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва

15

28.93

Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну

15

28.94

Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів

15

28.95

Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону

15

28.96

Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми

15

28.99

Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.

15

30.2

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

 

30.20

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

15

31

Виробництво меблів

 

31.0

Виробництво меблів

 

31.01

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі

15

31.02

Виробництво кухонних меблів

15

31.03

Виробництво матраців

15

31.09

Виробництво інших меблів

15

32

Виробництво іншої продукції

 

32.1

Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів

 

32.11

Карбування монет

15

32.12

Виробництво ювелірних і подібних виробів

15

32.13

Виробництво біжутерії та подібних виробів

15

32.2

Виробництво музичних інструментів

 

32.20

Виробництво музичних інструментів

15

32.4

Виробництво ігор та іграшок

 

32.40

Виробництво ігор та іграшок

15

32.5

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

 

32.50

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

15

32.9

Виробництво продукції, н. в. і. у.

 

32.91

Виробництво мітел і щіток

15

32.99

Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.

15

33

Ремонт і монтаж машин і устаткування

 

33.1

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування

 

33.11

Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

15

33.12

Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення

15

33.13

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування

15

33.14

Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування

15

33.15

Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів

15

33.16

Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів

15

33.17

Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів

15

33.19

Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування

15

33.2

Установлення та монтаж машин і устаткування

 

33.20

Установлення та монтаж машин і устаткування

15

E

ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

 

37

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

 

37.00

Каналізація, відведення й очищення стічних вод

15

38

Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів

 

38.1

Збирання відходів

 

38.11

Збирання безпечних відходів

15

38.12

Збирання небезпечних відходів

15

38.2

Оброблення та видалення відходів

 

38.21

Оброблення та видалення безпечних відходів

15

38.22

Оброблення та видалення небезпечних відходів

15

38.3

Відновлення матеріалів

 

38.31

Демонтаж (розбирання) машин і устаткування

15

38.32

Відновлення відсортованих відходів

15

39

Інша діяльність щодо поводження з відходами

 

39.0

Інша діяльність щодо поводження з відходами

 

39.00

Інша діяльність щодо поводження з відходами

15

F

БУДІВНИЦТВО

 

41

Будівництво будівель

 

41.1

Організація будівництва будівель

 

41.10

Організація будівництва будівель

15

41.2

Будівництво житлових і нежитлових будівель

 

41.20

Будівництво житлових і нежитлових будівель

15

42

Будівництво споруд

 

42.1

Будівництво доріг і залізниць

 

42.11

Будівництво доріг і автострад

15

42.12

Будівництво залізниць і метрополітену

15

42.13

Будівництво мостів і тунелів

15

42.2

Будівництво комунікацій

 

42.21

Будівництво трубопроводів

15

42.22

Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

15

42.9

Будівництво інших споруд

 

42.91

Будівництво водних споруд

15

42.99

Будівництво інших споруд, н. в. і. у.

15

43

Спеціалізовані будівельні роботи

 

43.1

Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику

 

43.11

Знесення

15

43.12

Підготовчі роботи на будівельному майданчику

15

43.13

Розвідувальне буріння

15

43.2

Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи

 

43.21

Електромонтажні роботи

15

43.22

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

15

43.29

Інші будівельно-монтажні роботи

15

43.3

Роботи із завершення будівництва

 

43.31

Штукатурні роботи

15

43.32

Установлення столярних виробів

15

43.33

Покриття підлоги й облицювання стін

15

43.34

Малярні роботи та скління

15

43.39

Інші роботи із завершення будівництва

15

43.9

Інші спеціалізовані будівельні роботи

 

43.91

Покрівельні роботи

15

43.99

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.

15

G

ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

 

45.2

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

 

45.20

Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

15

45.3

Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

 

45.31

Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

15

45.32

Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів

15

46

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

 

46.2

Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими тваринами

 

46.21

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

15

46.22

Оптова торгівля квітами та рослинами

15

46.23

Оптова торгівля живими тваринами

15

46.24

Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

15

46.3

Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

 

46.31

Оптова торгівля фруктами й овочами

15

46.32

Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами

15

46.33

Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

15

46.34

Оптова торгівля напоями

15

46.35

Оптова торгівля тютюновими виробами

15

46.36

Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами

15

46.37

Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами

15

46.38

Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

15

46.39

Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

15

46.4

Оптова торгівля товарами господарського призначення

 

46.41

Оптова торгівля текстильними товарами

15

46.42

Оптова торгівля одягом і взуттям

15

46.43

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення

15

46.44

Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення

15

46.45

Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

15

46.46

Оптова торгівля фармацевтичними товарами

15

46.47

Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям

15

46.48

Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами

15

46.49

Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

15

46.5

Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням

 

46.51

Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням

15

46.52

Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього

15

46.6

Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

 

46.61

Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням

15

46.64

Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва

15

46.65

Оптова торгівля офісними меблями

15

46.66

Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням

15

46.69

Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням

15

46.7

Інші види спеціалізованої оптової торгівлі

 

46.71

Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

15

46.72

Оптова торгівля металами та металевими рудами

15

46.73

Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

15

46.74

Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

15

46.75

Оптова торгівля хімічними продуктами

15

46.76

Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

15

46.77

Оптова торгівля відходами та брухтом

15

46.9

Неспеціалізована оптова торгівля

 

46.90

Неспеціалізована оптова торгівля

15

47

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

 

47.1

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах

 

47.11

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

15

47.19

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

15

47.2

Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

 

47.21

Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах

15

47.22

Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах

15

47.23

Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах

15

47.24

Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах

15

47.25

Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах

15

47.26

Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах

15

47.29

Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах

15

47.4

Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах

 

47.41

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

15

47.42

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах

15

47.43

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

15

47.5

Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах

 

47.51

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

15

47.52

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах

15

47.53

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

15

47.54

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах

15

47.59

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах

15

47.6

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах

 

47.61

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах

15

47.62

Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах

15

47.63

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах

15

47.64

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах

15

47.65

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

15

47.7

Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах

 

47.71

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

15

47.72

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах

15

47.73

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах

15

47.74

Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах

15

47.75

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах

15

47.76

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах

15

47.77

Роздрібна торгівля годинниками в спеціалізованих магазинах

15

47.78

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

15

47.79

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах

15

47.8

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках

 

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

15

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

15

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

15

47.9

Роздрібна торгівля поза магазинами*

 

47.91

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

20

47.99

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

20

H

ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

49

Наземний і трубопровідний транспорт

 

49.3

Інший пасажирський наземний транспорт

 

49.31

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

15

49.32

Надання послуг таксі

15

49.39

Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

15

49.4

Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей

 

49.41

Вантажний автомобільний транспорт

15

49.42

Надання послуг перевезення речей (переїзду)

15

52

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

 

52.1

Складське господарство

 

52.10

Складське господарство

15

52.2

Допоміжна діяльність у сфері транспорту

 

52.21

Допоміжне обслуговування наземного транспорту

15

52.22

Допоміжне обслуговування водного транспорту

15

52.23

Допоміжне обслуговування авіаційного  транспорту

15

52.24

Транспортне оброблення вантажів

15

52.29

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

15

I

ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

 

55

Тимчасове розміщування

 

55.1

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

 

55.10

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування

15

55.2

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

 

55.20

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання

15

55.3

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

 

55.30

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів

15

55.9

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

 

55.90

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування

15

56

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

 

56.1

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

 

56.10

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування

15

56.2

Постачання готових страв

 

56.21

Постачання готових страв для подій

15

56.29

Постачання інших готових страв

15

56.3

Обслуговування напоями

 

56.30

Обслуговування напоями

15

 

ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

 

 

58

Видавнича діяльність

 

58.1

Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність

 

58.11

Видання книг

15

58.12

Видання довідників і каталогів

15

58.13

Видання газет

15

58.14

Видання журналів і періодичних видань

15

58.19

Інші види видавничої діяльності

15

59.2

Видання звукозаписів

 

59.20

Видання звукозаписів

15

62

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

 

62.0

Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність

15

62.01

Комп'ютерне програмування

15

62.02

Консультування з питань інформатизації

15

62.03

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням

15

62.09

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем

15

63.9

Надання інших інформаційних послуг

 

63.91

Діяльність інформаційних агентств

15

63.99

Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.

15

66

Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

 

66.2

Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

 

66.21

Оцінювання ризиків та завданої шкоди

15

66.22

Діяльність страхових агентів і брокерів

15

66.29

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

15

L

ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

 

68

Операції з нерухомим майном

 

68.2

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

 

68.20

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

15

68.3

Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

 

68.32

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

15

M

ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

69

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку

 

69.1

Діяльність у сфері права

 

69.10

Діяльність у сфері права

15

69.2

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

 

69.20

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування

15

70.2

Консультування з питань керування

 

70.22

Консультування з питань комерційної діяльності й керування

15

72

Наукові дослідження та розробки

 

72.1

Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук

 

72.11

Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій

10

72.19

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

10

72.2

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

 

72.20

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук

10

74

Інша професійна, наукова та технічна діяльність

 

74.1

Спеціалізована діяльність із дизайну

 

74.10

Спеціалізована діяльність із дизайну

15

74.2

Діяльність у сфері фотографії

 

74.20

Діяльність у сфері фотографії

15

74.3

Надання послуг перекладу

 

74.30

Надання послуг перекладу

15

75

Ветеринарна діяльність

 

75.0

Ветеринарна діяльність

 

75.00

Ветеринарна діяльність

15

N

ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

77

Оренда, прокат і лізинг

 

77.1

Надання в оренду автотранспортних засобів

 

77.11

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

15

77.12

Надання в оренду вантажних автомобілів

15

77.2

Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку

 

77.21

Прокат товарів для спорту та відпочинку

15

77.22

Прокат відеозаписів і дисків

15

77.29

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

15

77.3

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів

 

77.31

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування

15

77.32

Надання в оренду будівельних машин і устаткування

15

77.33

Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів

15

77.34

Надання в оренду водних транспортних засобів

15

77.39

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.

15

77.4

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

 

77.40

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами

15

79

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

 

79.1

Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів

 

79.11

Діяльність туристичних агентств

15

79.12

Діяльність туристичних операторів

15

79.9

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

 

79.90

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність

 

15

80

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

 

80.2

Обслуговування систем безпеки

 

80.20

Обслуговування систем безпеки

15

81

Обслуговування будинків і територій

 

81.1

Комплексне обслуговування об'єктів

 

81.10

Комплексне обслуговування об'єктів

15

81.2

Діяльність із прибирання

 

81.21

Загальне прибирання будинків

15

81.22

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів

15

81.29

Інші види діяльності із прибирання

15

81.3

Надання ландшафтних послуг

 

81.30

Надання ландшафтних послуг

15

82

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

 

82.1

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність

 

82.11

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

15

82.19

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність

15

82.2

Діяльність телефонних центрів

 

82.20

Діяльність телефонних центрів

15

82.3

Організування конгресів і торговельних виставок

 

82.30

Організування конгресів і торговельних виставок

15

82.9

Надання допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

 

82.91

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій

15

82.92

Пакування

15

82.99

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

15

85

Освіта

 

85.5

Інші види освіти

 

85.51

Освіта у сфері спорту та відпочинку

15

85.52

Освіта у сфері культури

15

85.53

Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів

15

85.59

Інші види освіти, н. в. і. у.

15

85.60

Допоміжна діяльність у сфері освіти

 

Q

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

 

86

Охорона здоров'я

 

86.2

Медична та стоматологічна практика

 

86.21

Загальна медична практика

15

86.22

Спеціалізована медична практика

15

86.23

Стоматологічна практика

15

86.9

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

 

86.90

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

15

87

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

 

87.1

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

 

87.10

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання

15

87.3

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

 

87.30

Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

15

87.9

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

 

87.90

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання

15

88

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

 

88.1

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

 

88.10

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів

15

88.9

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання

 

88.91

Денний догляд за дітьми

15

88.99

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.

15

93

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

 

93.1

Діяльність у сфері спорту

 

93.11

Функціювання спортивних споруд

15

93.12

Діяльність спортивних клубів

15

93.13

Діяльність фітнес-центрів

15

93.19

Інша діяльність у сфері спорту

15

93.2

Організування відпочинку та розваг

 

93.21

Функціювання атракціонів і тематичних парків

15

93.29

Організування інших видів відпочинку та розваг

15

95

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

 

95.1

Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку

 

95.11

Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування

15

95.12

Ремонт обладнання зв'язку

15

95.2

Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

 

95.21

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення

15

95.22

Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

15

95.23

Ремонт взуття та шкіряних виробів

15

95.24

Ремонт меблів і домашнього начиння

15

95.25

Ремонт годинників і ювелірних виробів

15

95.29

Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

15

96

Надання інших індивідуальних послуг

 

96.0

Надання інших індивідуальних послуг

 

96.01

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів

15

96.02

Надання послуг перукарнями та салонами краси

15

96.03

Організування поховань і надання суміжних послуг

15

96.04

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

15

96.09

Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.

15

 

Секретар міської ради                                                                                            В. ДІДЕНКО                                                                                               

 

 Додаток 6.1 до рішення

СТАВКИ туристичного збору , встановлених на території Хмельницької міської територіальної громади

Ставки  вводяться в дію з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку  поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

6800000000

6825000000

6810100000

Хмельницька міська територіальна громада

 

Ставки податку
(% розміру мінімальної заробітної плати за 1 добу проживання (ночівлі))

Вартість проживання (ночівлі) за добу

готелі

кемпінги

мотелі

гуртожитки для приїжджих

хостели

туристичні бази

гірські притулки

табори для відпочинку

пансіонати

нші заклади готельного типу

санаторно-курортні заклади

житлові будинки

прибудови до житлових будинків

квартири

котеджі

кімнати

садові будинки

дачні будинки

інші об’єкти, що використовуються
 для тимчасового проживання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 - ВНУТРІШНІЙ ТУРИЗМ

Понад 1800 грн

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

0,500

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Від 1500 грн до 1800 грн

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

0,450

Від 1200 грн до 1500 грн

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

0,350

Від 900 грн до 1200 грн

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

Від 600 грн до 900 грн

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

Від 300 грн до 600 грн

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

До 300 грн

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

2 – В’ЇЗНИЙ ТУРИЗМ

Понад 1800 грн

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Від 1500 грн до 1800 грн

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

Від 1200 грн до 1500 грн

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

Від 900 грн до 1200 грн

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Від 600 грн до 900 грн

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

Від 300 грн до 600 грн

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

До 300 грн

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

                                                     

 

 

Секретар міської ради                                                                                                       В. ДІДЕНКО