Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.03.2020 № 267 «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.03.2020   № 267 «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького»

 

Розглянувши клопотання управління комунальної інфраструктури, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про природно-заповідний фонд України», враховуючи Правила благоустрою Хмельницької міської територіальної громади, затверджені рішенням двадцять четвертої сесії міської ради від 17.06.2022 №25, виконавчий комітет міської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 26.03.2020 № 267 «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького», а саме: додаток 4 до рішення викласти в новій редакції згідно з додатком.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови - директора департаменту інфраструктури міста В. Новачка.

 

 

Міський голова

О. СИМЧИШИН

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю. САБІЙ

Заступник міського голови - директор

департаменту інфраструктури міста

 

В. НОВАЧОК

Начальник управління правового

забезпечення та представництва

 

Л. ДЕМЧУК

В.о. начальника управління комунальної

інфраструктури

 

В. КАБАЛЬСЬКИЙ

 

В.о. завідувача загального відділу

С. ОТРОЩЕНКО

В.о. начальника управління економіки

Н. САХАРОВА

     

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від ___________№ ____________

 

Порядок розміщення

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 у парках і скверах м. Хмельницького

 

            Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків та скверів м. Хмельницького (надалі - Порядок) розроблений з метою впорядкування розміщення таких споруд у парках та скверах м. Хмельницького.

            Порядок поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб - підприємців, які мають намір розмістити тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності (далі - ТС) у парках та скверах м. Хмельницького.

            Дія даного Порядку не поширюється на об’єкти сфери відпочинку і розваг та розміщення ТС у парках і скверах м. Хмельницького під час проведення святкових загальноміських та державних заходів, ярмарків, фестивалів.

Порядок розроблений у відповідності до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про природно-заповідний фонд України», Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади.

            Розміщення ТС у парках та скверах м. Хмельницького здійснюється відповідно до комплексних схем розміщення ТС, затверджених рішенням виконавчого комітету для кожного відповідного парку та скверу.

            Цей Порядок передбачає, що право на розміщення ТС у парках та скверах міста Хмельницького виборюється на електронних торгах.

 

  1. Поняття, що використовуються в даному Порядку

Електронна торгова система (далі - ЕТС) – інформаційно-телекомунікаційна система, що забезпечує можливість створення, розміщення та оприлюднення в електронному вигляді інформації, необхідної для проведення електронних торгів.

Електронні торги – спосіб проведення конкурсу на право розміщення тимчасових споруд на території парків і скверів міста Хмельницького шляхом проведення аукціонів у ЕТС. За результатами конкурсу учасник, який в ході електронних торгів запропонував найвищу ціну/єдиний учасник торгів та відповідає умовам конкурсу, стає переможцем торгів та отримує право на розміщення тимчасової споруди.

Замовник – особа, що ініціює та оголошує електронні торги, балансоутримувач відповідного парку, скверу.

            Крок аукціону – мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції.

Лот – пропозиція, в якій вказані умови конкурсу (аукціону), на укладення договору на право розміщення тимчасової споруди у парках і скверах м. Хмельницького, що виставляється на електронні торги (аукціон).

Оголошення щодо проведення конкурсу на право розміщення тимчасової споруди у парках і скверах м. Хмельницького (далі - Оголошення) - відомості та інформація, що містять дані про місце розміщення та умови конкурсу, що публікується у ЕТС та на веб-сайті Хмельницької міської ради.

            Договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою (далі - Договір) – договір, який визначає права та обов’язки балансоутримувача відповідного парку чи скверу та суб’єкта господарювання – власника тимчасової споруди, переможця торгів відповідно до умов проведення торгів.

Об’єкт благоустрою - територія парку чи скверу, на якій розміщується тимчасова споруда за результатами електронних торгів.

            Пересувна тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності (далі - ПТС) - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей (крім персоналу), у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності. До ПТС, зокрема, відносяться лотки, торговельні автомати, автомагазини, авторозвозки, автопричепи, пересувні заклади мобільного харчування тощо.

            Стаціонарна тимчасова споруда (далі - СТС) - споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 м2.

            Комплексні схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах м. Хмельницького (далі - КС) - затверджені рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради текстові та графічні матеріали, якими визначаються місця розташування ТС у парках та скверах, розроблені з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання територій, охорони історико-культурної спадщини, земельно-господарського устрою, Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади.

Учасник конкурсу (електронного аукціону) - фізична особа-підприємець або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронних торгах, пройшла процедуру реєстрації, сплатила гарантійний внесок та подала заяву про участь в електронних торгах (аукціоні).

Цінова пропозиція - сума (за місяць), намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником конкурсу під час проведення електронних торгів.

Регламент ЕТС – документи ЕТС, що регулюють порядок проведення електронних торгів з використанням електронної системи та регулюють відносини, що виникають, чи можуть виникнути між адміністратором, організатором, операторами, користувачами та учасниками в процесі проведення електронних аукціонів в ЕТС.

 

2. Основні вимоги до розміщення ТС у парках та скверах

            2.1. Розміщення ТС у парках та скверах здійснюється виключно переможцем електронних торгів на підставі протоколу переможця електронних торгів, паспорта прив'язки, Договору у відповідності до КС.

            2.2. Право на розміщення ТС надається переможцям конкурсу на умовах, визначених цим Порядком: терміном до 5 років – для стаціонарних ТС, для пересувних ТС - 3 сезони (сезон триває від 01 квітня до 01 листопада відповідного року).

Строк, на який буде укладено договір, обов’язково зазначається в оголошенні про проведення електронних торгів.

Розміщення ТС переможцями конкурсу можливе тільки після оформлення паспорту прив’язки. Участь власника тимчасової споруди в утриманні об’єкту благоустрою визначається балансоутримувачем в умовах конкурсу

2.3. Плата за розміщення ТС визначається за результатами електронних торгів. Розмір плати може переглядатись щорічно у разі зміни розмірів коефіцієнтів інфляції.

            2.4. ТС повинні гармонійно вписуватися у навколишнє природне середовище парку або скверу, відповідати необхідним естетичним, санітарним вимогам та затвердженим архітипам.

2.5. Забороняється зміна функціонального використання ТС, яке було визначене умовами Оголошення.

2.6. Під час розміщення ТС не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень. Перенесення інших елементів благоустрою може здійснюватися за погодженням балансоутримувача.

2.7. Підключення ТС до інженерних мереж здійснюється за погодженням з балансоутримувачем відповідного парку чи скверу за рахунок переможця електронних торгів з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж. Лічильник обліку електроенергії встановлюється на підстанції комунального підприємства таким чином, щоб забезпечити безперешкодний доступ до лічильника уповноважених осіб Замовника для контролю за обсягом споживання електроенергії.

2.8. Біля кожної ТС власники повинні встановлювати урну для сміття.

2.9. На доступному для огляду місці у ТС повинна бути розміщена інформація про суб’єкта господарювання, якому належить ТС: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/свідоцтва про державну реєстрацію, копії ліцензій відповідно до законодавства України (у випадках, передбачених чинним законодавством), інформація про встановлений режим роботи.

2.10. У разі, коли ТС перешкоджає проведенню будівельних робіт на території парку або скверу, ремонту інженерних мереж, розташування ТС може тимчасово змінюватись.

Балансоутримувач відповідного парку чи скверу письмово повідомляє власника ТС про необхідність проведення робіт не пізніше, ніж за 1 місяць до запланованого тимчасового перенесення ТС. У повідомленні зазначається тимчасове місце розташування ТС і термін тимчасового розміщення у зв’язку із проведенням реконструкції або ремонту.

При проведенні робіт з усунення аварійної ситуації перенесення ТС здійснюється негайно.

Перенесення ТС (у тому числі повернення на попереднє місце) здійснюється за рахунок власника ТС після закінчення таких робіт.

2.11. Перенесення ТС на нове місце можливе також у разі змін, які відбулися у планувальній документації парку або скверу, будівництва на їх території нових чи зміні розташування існуючих будівель, споруд, інженерних мереж. У такому випадку замовник протягом місяця з дня прийняття рішення про перенесення письмово повідомляє власника ТС про два можливі варіанти розміщення ТС.

Паспорт прив'язки у таких випадках може переоформлюватись на строк дії існуючого паспорта прив'язки або на новий строк, рішення про що приймається одночасно із уточненням схеми розміщення ТС.

 У разі незгоди власника ТС із двома запропонованими йому новими місцями для розміщення, Договір розривається в односторонньому порядку та ТС підлягає демонтажу. Платежі, сплачені власником ТС авансом, повертаються пропорційно строку розірвання договору.

2.12. Контроль за відповідністю місця розташування ТС схемі та дотриманням Правил благоустрою території міста Хмельницького у відповідності до наданих повноважень здійснюють посадові особи замовника спільно із посадовими особами управління архітектури та містобудування, управління комунальної інфраструктури, управління з питань екології та контролю за благоустроєм, комунального підприємства «Муніципальна дружина».

2.13. За порушення вимог законів України «Про захист прав споживачів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», «Про благоустрій населених пунктів», «Про природно-заповідний фонд України», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 р. №833, Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.1996р. №369, Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади, затверджених рішенням двадцять четвертої сесії міської ради від 17.06.2022 №25 із змінами і доповненнями, інших нормативно-правових актів, які регулюють торговельну діяльність, а також цього Порядку, власники ТС несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.14. Договір може бути розірваний Замовником в односторонньому порядку, про що Замовник письмово повідомляє переможця конкурсу не менше ніж за 5 робочих днів до дати розірвання договору, в таких випадках:

- самовільної зміни суб’єктом господарювання функціонального призначення ТС;

- наявність у суб’єкта господарювання заборгованості з плати, передбаченої Договором, сукупний розмір якої дорівнює або перевищує суму платежів за пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, що визначена Договором, за два місяці;

- незгоди власника ТС із двома запропонованими йому новими місцями для розміщення у разі перенесення, згідно п.2.12 цього Порядку;

- порушення вимог п.2.19 цього Порядку;

- притягнення суб’єкта господарювання до адміністративної відповідальності за порушення Правил благоустрою Хмельницької міської територіальної громади, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів 2 рази протягом строку дії Договору.

2.15. Контроль за дотриманням умов Договору здійснюється Замовником.

2.16. Демонтаж ТС, розміщених у парках та скверах, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого міською радою.

2.17. Суб’єктам господарювання, власникам ТС, рекомендується встановлювати для найманих працівників повну норму тривалості робочого часу з оплатою праці не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством, укладати трудові договори між найманими працівниками і суб’єктами господарювання.

2.18. Передача в оренду ТС або їх частин забороняється.

 

3. Проведення електронних торгів на право розміщення

ТС у парках і скверах у м. Хмельницького

3.1. Електронні торги на право розміщення ТС на території парків та скверів м. Хмельницького проводяться замовником з використанням ЕТС, що забезпечує можливість проведення аукціону в електронному форматі, можливість постійного і відкритого доступу учасників та інших осіб до лотів електронних торгів та можливість перегляду за перебігом електронного аукціону в режимі реального часу (онлайн).

3.2. Кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію по лоту. Кількість лотів в одному парку (сквері), в яких один учасник торгів може взяти участь, не обмежується.

3.3. Для розробки та затвердження документації електронних торгів, встановлення строків початку та завершення торгів, вибору ЕТС, розгляду та оцінки пропозицій учасників електронних торгів, Замовник створює з числа своїх працівників конкурсний комітет.

3.3.1. Склад конкурсного комітету та положення про нього затверджуються наказом Замовника.

3.3.2. Конкурсний комітет приймає рішення простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комітету та оформлює їх у вигляді протоколів, які підписують усі присутні члени комітету. У разі відмови члена конкурсного комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

3.3.3. Конкурсний комітет діє на засадах колегіальності та неупередженості. Керівництво роботою конкурсного комітету здійснює його голова.

3.3.4. Членство в конкурсному комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасників торгів чи між інтересами учасників торгів, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця.

 

4. Умови та процедура проведення електронних торгів

4.1. Замовник не менше ніж за 20 днів до дати проведення електронного аукціону оприлюднює на веб-сайті Хмельницької міської ради та в ЕТС оголошення про намір передати право на розміщення ТС, перелік місць розміщення (відповідно до затвердженої Комплексної схеми), інформацію про замовника, з яким буде укладено договір про пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою, порядок оформлення участі в електронних торгах (аукціонах) та документацію про проведення електронних торгів.

4.2. Оголошення про проведення електронних торгів має містити:

- інформацію про замовника електронних торгів;

- початкову ціну реалізації лоту (розмір плати за Договором в гривнях за місяць), що враховує функціональне призначення об'єкту та визначається за формулою, затвердженою рішенням сесії Хмельницької міської ради;

- кінцевий строк прийняття заяв про участь в електронних торгах (аукціоні);

- строк, на який передбачається укласти Договір;

- інформацію про дату та час проведення електронних торгів (аукціону);

- інформацію про предмет торгів (назва, місцезнаходження, площа, тип ТС, функціональне призначення, термін права на розміщення);

- крок електронних торгів (аукціону);

- розмір гарантійного внеску, що визначається Замовником та встановлюється в розмірі не менше 10% від початкової ціни реалізації лоту;

- проект Договору, який пропонуватиметься для укладання;

- вимоги до переможця торгів та перелік документів на їх підтвердження відповідності;

- іншу інформацію, якщо це вимагається регламентом ЕТС.

4.3. Суб'єкти господарювання – юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають намір взяти участь в електронних торгах для отримання права на розміщення ТС, подають цінову пропозицію з використанням ЕТС.

4.4. У випадку, якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в електронних торгах на право розміщення ТС у парках та скверах м. Хмельницького подано 1 (одну) пропозицію, такий учасник може бути визнаний переможцем електронних торгів, якщо його пропозиція відповідає умовам Оголошення та цього Порядку.

4.5. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну прийняття заяв на участь в електронних торгах на право розміщення ТС у парках та скверах м. Хмельницького подано щонайменше 1 (одну) пропозицію, ЕТС автоматично активує модуль електронного аукціону. Всі користувачі мають можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в режимі реального часу.

4.6. Процедура проведення електронного аукціону, порядок розрахунків, сплати та повернення гарантійного внеску визначаються регламентом, визначеним ЕТС, що використовується Замовником для визначення переможця конкурсу.

4.7. Електронний аукціон проводиться в інтерактивному режимі реального часу з постійним та відкритим доступом спостерігачів електронних торгів до веб-сайту ЕТС з метою спостереження за проведенням аукціону.

4.8. Після завершення електронного аукціону ЕТС формує протокол проведення електронного аукціону (торгів). Протокол проведення електронного аукціону (торгів) формується та оприлюднюється в ЕТС автоматично у день проведення аукціону або не пізніше наступного робочого дня.

 

5. Переможець електронних торгів

5.1. Переможцем електронних торгів вважається учасник, який відповідає умовам Оголошення та цього Порядку, що визначений п. 4.4 цього Порядку або той, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а у разі його дискваліфікації - учасник з наступною по величині ціновою пропозицією, а при однакових цінових пропозиціях - учасник, що подав її раніше. Після завершення електронних торгів Замовник перевіряє відповідність пропозиції учасника, що подав найвищу цінову пропозицію, або єдиного учасника, вимогам Оголошення та цього Порядку.

5.2. На підтвердження відповідності умовам Оголошення та цього Порядку протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня публікації в ЕТС Протоколу проведення електронного аукціону (торгів) учасник, що запропонував найвищу цінову пропозицію, або єдиний учасник, надає Замовнику такі документи:

- завірені належним чином копії установчих документів (виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, статут (для юридичних осіб);

- копію свідоцтва/витягу про реєстрацію платника податків;

- гарантійний лист в довільній формі з підтвердженням, що тимчасові споруди, що належать учаснику, раніше не були демонтовані на території об’єктів благоустрою, що утримуються Замовником, у порядку, затвердженому рішенням сесії Хмельницької міської ради;

- документ, що підтверджує відсутність заборгованості до державного та місцевого бюджетів зі сплати податків і зборів, інших обов’язкових платежів - довідку, видану органами ДПС, чинну на момент подання учасником цінової пропозиції або на момент подання учасником документів, що підтверджують відповідність учасника умовам Оголошення та цього Порядку;

- документальне підтвердження повноважень третьої особи (довіреність), у разі уповноваження Учасником іншої особи на підписання пропозиції торгів та /або Договору;

- підписаний представником Учасника протокол електронних торгів, що був автоматично сформований ЕТС.

5.3. Документи, визначені пунктом 5.2. цього Порядку, подаються учасником шляхом завантаження їх в електронному вигляді в ЕТС, а за відсутності в ЕТС відповідної технічної можливості - в паперовому вигляді на адресу Замовника або в електронному вигляді на електронну пошту, зазначену в Оголошенні.

5.3.1. У випадку подання документів в паперовому вигляді, вони подаються учасником особисто, за місцезнаходженням Замовника або за допомогою кур’єрської доставки. Вартість витрат на доставку документів Замовником не відшкодовується та сплачується учасником самостійно.

5.3.2. У разі подання документів в електронному вигляді, вони подаються з накладенням електронного підпису уповноваженої особи учасника, у відповідності до Закону України «Про електронні довірчі послуги», у форматі, доступному для зчитування.

5.4. Замовник відхиляє пропозицію та дискваліфікує учасника, в таких випадках:

- невідповідність пропозиції учасника вимогам Оголошення;

- учасник знаходиться в стадії санації, ліквідації або реорганізації;

- учасник має заборгованість по сплаті до державного та місцевого бюджетів податків, зборів, інших обов’язкових платежів;

- учасник є власником тимчасової споруди, яка раніше була демонтована на території об’єкта благоустрою, що утримується Замовником, у порядку, затвердженому рішенням Хмельницької міської ради;

- учасник має заборгованість перед Замовником по сплаті за раніше укладеним договором, при цьому не було вжито заходів з реструктуризації боргу;

- учасник відмовився від укладання Договору або підписання протоколу як переможець у попередніх торгах на право розміщення тимчасової споруди на території об’єкта благоустрою, що утримується Замовником, або не уклав Договір у встановлені терміни.

5.4.1. У випадку дискваліфікації гарантійний внесок поверненню не підлягає.

5.5. Протягом 2 (двох) робочих днів з дня отримання від Учасника документів, передбачених пунктом 5.2. цього Порядку, Замовник здійснює оцінку відповідності пропозиції учасника умовам електронних торгів, зазначеним в оголошенні, цього Порядку та чинному законодавству України. У разі встановлення Замовником невідповідності пропозиції учасника, а також у разі подання учасником не усіх необхідних документів або зазначення недостовірної інформації, пропозиція підлягає відхиленню та учасник дискваліфікується. Після дискваліфікації такого учасника, Замовник проводить оцінку учасника з наступною по величині ціновою пропозицією.

5.6. Після підтвердження Замовником відповідності пропозиції учасника вимогам Оголошення, цього Порядку та чинного законодавства, такий учасник визначається Переможцем електронних торгів та з ним підписується протокол електронних торгів, що був автоматично сформований в ЕТС.

Підписаний протокол електронних торгів є підставою для проведення розрахунків, визначених пунктом 5.7 Порядку, та для укладення Договору.

5.7. Переможець електронних торгів не пізніше ніж через 5 (п           ‘ять) робочих днів з дня отримання підписаного Замовником протоколу електронних торгів зобов’язаний сплатити Замовнику вартість цінової пропозиції, визначеної за результатами аукціону. Сплачена сума коштів, за вирахуванням винагороди ЕТС, зараховується Замовником як авансова плата за Договором.

5.7.1. Про оплату Переможцем електронних торгів вартості цінової пропозиції Замовник повідомляє ЕТС та аукціон визначається таким, що відбувся.

5.8. Укладення Договору здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня здійснення Переможцем відповідних розрахунків. У випадку відмови Переможця від підписання Договору, сума, сплачена згідно з пунктом 5.7. Порядку, поверненню не підлягає.

5.9. У випадку відмови Переможця від підписання Договору та проведення розрахунків у визначені Порядком строки, він підлягає дискваліфікації.

5.10. Про відхилення пропозиції та дискваліфікацію Учасника (Переможця) Замовник повідомляє ЕТС та такого Учасника (Переможця) шляхом публікації рішення в ЕТС, а за відсутності технічної можливості - шляхом надсилання звернення листом на юридичну адресу ЕТС та Учасника (Переможця), або в електронному вигляді на електронну пошту з використанням електронного підпису у відповідності до Закону України «Про електронні довірчі послуги». Після отримання повідомлення від Замовника ЕТС формує новий протокол електронних торгів, після публікації якого Замовник здійснює оцінку учасника з наступною по величині ціновою пропозицією.

5.11. Особи, які відмовилися від укладення Договору як переможці, не провели розрахунки, передбачені цим Порядком, не уклали Договір у встановлені терміни, або не підписали протокол електронних торгів на право розміщення ТС на території об’єкта благоустрою, що утримується Замовником, не допускаються до участі у повторних електронних торгах, оголошених Замовником.

5.12. Переможець торгів зобов'язаний замовити через управління адміністративних послуг та отримати паспорт прив'язки ТС.

5.13. У разі скасування або визнання електронних торгів по лоту такими, що не відбулись, Замовником може бути повторно оголошено електронні торги.

5.14. Всі інші питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством та регламентом ЕТС, у якій проводяться електронні торги.

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю. САБІЙ

 

 

 

В.о. начальника управління комунальної інфраструктури

В. КАБАЛЬСЬКИЙ