Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від _______________________ №_____________   

 

Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади

З метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території Хмельницької міської територіальної громади, на виконання рішення четвертої сесії міської ради  від 17.02.2021 № 10 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади», керуючись Законом України «Про відходи», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008  № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

 

1. Визначити межі територій Хмельницької міської територіальної громади, де планується надавати послуги з вивезення побутових відходів згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади згідно з додатком  2.

3. Утворити конкурсну комісію по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади та затвердити її склад згідно з додатком  3.

4. Затвердити конкурсну документацію по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади згідно з додатком  4.

5. Доручити управлінню комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради опублікувати оголошення про проведення конкурсу з визначення  виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади в друкованих засобах масової інформації та розмістити його на офіційному веб-порталі міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови – директора департаменту інфраструктури міста В. НОВАЧКА та заступника міського голови М. ВАВРИЩУКА.

 

 

Міський голова                                                                                    О. СИМЧИШИН     

 

 

                                          Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Хмельницької міської ради

від ______________№_______

 

Межі територій Хмельницької міської територіальної громади,

де планується надавати послуги з вивезення побутових відходів

           

 

 

Для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів виділено лоти.

Перший лот – територія, до складу якої входять землі сіл: Іванківці, Олешин, Велика Калинівка, Черепова, Черепівка.

        Другий лот – територія, до складу якої входять села: Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця,  Климківці та  Водички.

       Третій лот - територія, до складу якої входять землі сіл: Давидківці, Бахматівці, Пірогівці, Пархомівці, Прибузьке.

       Четвертий лот - територія, до складу якої входять землі сіл: Копистин, Івашківці, Колибань, Мала Колибань, Березове, Богданівці, Масівці, селища Богданівці.

       П’ятий лот - територія мікрорайону Ружична, хутору Швейцарія та дачних масивів, обмежена з північної сторони річкою Кудрянка та ставками на ній до вул. Купріна, східна сторона починається від перетинання річки Кудрянка з вул. Купріна по дамбі та вул. Проектна, 10 до південної межі м. Хмельницького, південна та західна сторони  межують з землями Розсошанської сільської громади.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                     Ю. САБІЙ    

 

В. о. начальника управління комунальної інфраструктури                       В. КАБАЛЬСЬКИЙ

 

 Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Хмельницької міської ради

від ______________№_______

 

 

Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади

1. Загальні положення

  1.1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011  № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», інших нормативно-правових актів.

  1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади.

  1.3. Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна організація діяльності у сфері поводження з побутовими відходами на території Хмельницької міської територіальної громади.

  1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

  — відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

  — доступність інформації про конкурс;

  — об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

  1.5. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

  конкурсна документація — комплект документів, які розробляються організатором конкурсу для надання його учасникам для  підготовки конкурсних пропозицій;

  — конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

  — організатор конкурсу — виконавчий комітет Хмельницької міської ради;

  — учасник конкурсу — суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

  1.6. Інші поняття, що використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 № 631, Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008  № 1070.

 

2. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади

  2.1. Підготовка та проведення конкурсу забезпечується виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

  2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка має містити таку інформацію:

  1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

  2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

  3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

  4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

  — наявність матеріально-технічної бази;

  — вартість надання послуг;

  — досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

  — наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

  — можливість забезпечити сортування відходів.

  5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критеріями, що визначається відповідно до частини 3 статті 25 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»;

  6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

  7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території Хмельницької міської територіальної громади та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

  8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

  а) багатоквартирні житлові будинки:

  — загальна кількість будинків, в т. ч. житлові будинки з п’ятьма і більше поверхами із сміттєпроводами, кількість мешканців таких будинків;

  — місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), кількість житлових будинків без централізованого водопостачання та каналізації, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

  — наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів, відомості щодо їх власників;

  -відомості про власників або наймачів, користувачів, в тому числі орендарів джерел утворення побутових відходів;

  б) одноквартирні житлові будинки:

  — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

  — місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

  — кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

  — наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

  — характеристика під'їзних шляхів;

  в) підприємства, установи та організації:

  — загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

  9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

  У разі відсутності відповідного об'єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об'єкта поводження з ними.

  10) вимоги до конкурсних пропозицій;

  11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

  12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

  13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

  14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

2.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах: представники організатора конкурсу, територіального  органу Держпродспоживслужби, підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, а також (за їх згодою) органів місцевого  самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об’єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території житлових приміщень, земельних ділянок.

  Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

  До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

  2.4. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

  2.5. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 2.2. цього Положення, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

  2.6. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

  2.7. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

  2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення  письмову відповідь.

  2.9. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

  2.10. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

  2.11. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

3. Подання документів

  3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:

  — балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

  — довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

  — документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

  — документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

  — технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

  — довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

  — довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

  — довідки про проходження водіями медичного огляду;

  — документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

  — документ, що містить інформацію про кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

  — інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

  3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

  3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

  3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

  3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

  3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.  Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

 

4. Проведення конкурсу

  4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

  Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

  4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

  4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

  4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

  — учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

  — конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

  — встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

  — учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

  4.5. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

  — неподання конкурсних пропозицій;

— відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

  4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 

5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

  5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

  5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

  Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

  5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на  засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

  Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

  5.4. Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти  робочих днів з дня проведення  конкурсу вводить у дію рішенням виконавчого комітету рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу на певній території Хмельницької міської територіальної громади, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

  У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

  5.5. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту.

  5.6. Не пізніше ніж за два місяці до припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

  5.7. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

 

                                                                                                           

Керуючий справами виконавчого комітету                                              Ю. САБІЙ    

 

В. о. начальника управління

комунальної інфраструктури                                                                                   В. КАБАЛЬСЬКИЙ

 

               Додаток 3

                          до рішення виконавчого комітету міської ради

                                                        від ________________№_________

 

 

 

Склад

конкурсної комісії по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади

 

Голова комісії:

 

НОВАЧОК Василь Пилипович - заступник міського голови – директор департаменту інфраструктури міста.

 

Заступник голови комісії:

 

КАБАЛЬСЬКИЙ Василь Нарцисович – заступник начальника відділу з благоустрою;

 

Секретар комісії:

 

ЧЕБАН Олена Вадимівна – головний спеціаліст відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури;

 

Члени комісії:

 

БУГАЄНКО Людмила Вікторівна - начальник юридичного відділу департаменту  інфраструктури міста;

 

ЗЯРКО Олег Леонідович – директор комунального підприємства «Управляюча муніципальна компанія «Південно-Західна»;

 

КІЗЕНКО Євгенія Володимирівна - начальник відділу економічного аналізу, планування та регулювання управління економіки;

 

КРАМАР Аліна Володимирівна - заступник начальника управління правового забезпечення та представництва;

 

ЛУКОВ Олександр Васильович - начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм;

 

МАЄВСЬКА Анна Миколаївна - депутат міської ради (за згодою);

 

НАГОРІЧНИЙ Юрій Іванович – заступник начальника управління – начальника відділу життєзабезпечення, житлової політики та енергозбереження Департаменту розвитку громад, будівництва та житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації;

 

ПАСТУХ Оксана Іванівна – фізична особа-підприємець в с. Копистин;

 

ЦИБ Тетяна Михайлівна – начальник відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури;

 

ШЕВЧУК Анастасія Валеріївна - депутат міської ради (за згодою);

 

ЯРЕМЧУК Ольга Вікторівна – завідувач сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області (за згодою).

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету                                             Ю. САБІЙ     

 

 

В. о. начальника управління

 комунальної інфраструктури                                                                        В. КАБАЛЬСЬКИЙ

 

 

 

             Додаток 4             

      до рішення виконавчого комітету міської ради

                                                                             від ________________№_______

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

 

з проведення конкурсу із визначення виконавця послуг

 з вивезення побутових відходів на території

Хмельницької міської територіальної громади

 

 

                                             м. Хмельницький – 2021

 

 

І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Конкурсна документація розроблена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»,  якою затверджено Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів (далі Порядок) та рішення четвертої сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021 № 10 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади».

Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених у Положенні про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади.

2. Інформація про організатора конкурсу:

 

повне найменування

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

місцезнаходження

м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3, 29000

Місце і час проведення конкурсу

29007, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, каб. 311

Дата:   05.11.2021

Час:    10.00

посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

 

Циб Тетяна Михайлівна – начальник відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури;

3. Підстава для проведення конкурсу (дата і номер рішення)

Рішення четвертої сесії Хмельницької міської ради від 17.02.2021  № 10 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади»

4. Інформація про конкурс: найменування конкурсу

Визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади

 

 

Територія надання послуг: (Лот №1)

обсяг надання та

перелік послуг

 

територія, до складу якої входять землі сіл: Іванківці, Олешин, Велика Калинівка, Черепова, Черепівка.

 

Орієнтовний річний обсяг вивезення побутових відходів з урахуванням великогабаритних відходів становить -  11 132,01  м³

Перелік послуг: вивезення побутових відходів на зазначеній території

Територія надання послуг: (Лот №2)

обсяг надання та

перелік послуг

 

включає в себе територію, до складу якої входять села: Шаровечка, Мацьківці, Малашівці, Волиця,  Климківці та  Водички.

 

Орієнтовний річний обсяг вивезення побутових відходів урахуванням  великогабаритних відходів становить – 12 162,2 м³

Перелік послуг: вивезення побутових відходів на зазначеній території

Територія надання послуг: (Лот №3)

обсяг надання та

перелік послуг

 

територія, до складу якої входять землі сіл: Давидківці, Бахматівці, Пирогівці, Пархомівці, Прибузьке.

 

Орієнтовний річний обсяг вивезення побутових відходів урахуванням  великогабаритних відходів становить – 10 026,31  м³

Перелік послуг: вивезення побутових відходів на зазначеній території

Територія надання послуг: (Лот №4)

обсяг надання та

перелік послуг

 

територія, до складу якої входять землі сіл: Копистин, Івашківці, Колибань, Мала Колибань, Березове, Богданівці, Масівці, селище  Богданівці.

 

Орієнтовний річний обсяг вивезення побутових відходів урахуванням  великогабаритних відходів становить – 11490,93  м³

Перелік послуг: вивезення побутових відходів на зазначеній території

Територія надання послуг: (Лот №5)

обсяг надання та

перелік послуг

 

 

Територія мікрорайону Ружична, хутору Швейцарія та дачних масивів, обмежена з північної сторони річкою Кудрянка та ставками на ній до вул. Купріна, східна сторона починається від перетинання річки Кудрянка з вул. Купріна по дамбі та вул. Проектна 10 до межі м. Хмельницького, південна та західна сторони  межують із землями Розсошанської сільської громади.

 

Орієнтовний річний обсяг вивезення побутових відходів з урахуванням  великогабаритних відходів становить -  13 444,18  м³

Перелік послуг: вивезення побутових відходів на зазначеній території міста

строк надання послуг

не менше 5 років (у разі коли в конкурсі прийме участь тільки один учасник і його пропозицію не буде відхилено – 12 місяців)  

характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі  побутових відходів тощо)

На території Хмельницької міської територіальної громади за адресою: прс Миру, 7, м. Хмельницький, розташований полігон твердих побутових відходів.

1. Паспорт місця видалення відходів № 39 від 24.09.2003 року

2. Державний акт на право постійного користування землею

II-XM № 000538.

3. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права ЕАТ № 604810

Потужність: 100 тис. тонн на рік

 

5. Недискримінація учасників

Кількість учасників не обмежується

6. Інформація про мову, якою повинні бути складені конкурсні пропозиції

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до конкурсної документації

1. Процедура надання роз’яснень щодо конкурсної документації

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації.

Організатор конкурсу повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох робочих днів з дня його отримання.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасникам протягом трьох робочих днів.

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усім учасникам конкурсу, якими надано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх учасників.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог конкурсної документації з боку учасників у встановленому порядку буде свідчити, що учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї конкурсної документації.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо конкурсної документації

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо конкурсної документації організатор повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень.

 

ІІІ. Вимоги до  конкурсних пропозицій

1. Оформлення конкурсної пропозиції
 

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі  за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;

- назва конкурсу;

- повне найменування учасника, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до _________________________ (зазначається дата та час розкриття конкурсних пропозицій)».

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника.

Усі аркуші або сторінки конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію по кожному лоту.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

- позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу» тощо;

- особистий підпис уповноваженої особи, яка засвідчує копію;

 - відбиток печатки.

 

2. Зміст конкурсної пропозиції учасника

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

- документального підтвердження відповідності конкурсної пропозиції учасника кваліфікаційним технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу;

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

- інших документів, передбачених даною конкурсною документацією.

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним вимогам:

1) наявність  матеріально-технічної бази:

- надається кількість та перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, необхідних для виконання умов договору, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання;

- надається довідка довільної форми про рівень зношеності техніки, наявність власної ремонтної бази (договір з спеціалізованою станцією технічного обслуговування), наявність необхідної кількості контейнерного парку;

- надається довідка довільної форми про технічний потенціал суб’єкта господарювання (тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер,  наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації тощо);

- надаються копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- надається довідка довільної форми про забезпечення створення умов для періодичного (не менше раз на тиждень) миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

- надається довідка довільної форми про можливість впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів та організацію його вивезення;

2) наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації:

- надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (водіїв, вантажників);

- надаються довідки про проходження водіями медичного огляду;

3) наявність документально підтвердженого досвіду роботи з  надання послуг з вивезення побутових відходів:

- довідку (форма довільна) про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів не менше двох років;

- довідку (форма довільна) про обсяги надання послуг зі збирання побутових відходів за останній рік;

4) наявність фінансової спроможності:

- оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на останню дату подання фінансової звітності;

- належним чином засвідчена учасником копія балансового звіту за останній звітний період;

- належним чином засвідчена учасником копія звіту про фінансові результати за останній звітний період;

- належним чином засвідчена учасником копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період;

належним чином завірені копії балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів подаються за той звітний період, який на момент подання пропозиції був уже поданий в органи статистики;

- оригінал або нотаріально завірені копії довідок відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

5) вартість надання послуг (розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги з вивезення побутових відходів), відповідно до постанови КМУ від 26 липня 2006 р. N 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»;

- надається план заходів відносно удосконалення роботи по вивезенню відходів, з урахуванням необхідності проведення робіт із ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території лоту;

6) розроблений графік вивезення побутових відходів.

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають установленим кваліфікаційним вимогам, та за відсутності інших, передбачених законодавством та цією конкурсною документацією, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

4. Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані організатором конкурсу до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 

IV. Подання та розкриття конкурсних пропозицій

 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

 

спосіб подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією.

місце подання конкурсних пропозицій

29007, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, каб. 201.

кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час)

Дата:  05.11.2021

Час:  до 09.00.

 

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу після закінчення строку їх подання та пропозиції щодо розкриття яких немає згоди, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

На письмовий запит учасника конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час проведення конкурсу:

 

місце проведення конкурсу:

29007, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, каб. 311.

дата та час проведення конкурсу:

Дата:    05.11.2021

Час:   10.00

 

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його письмової згоди.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю із зазначенням зразка підпису представника учасника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій, засвідчені згідно законодавства.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, який містить фотографію представника учасника.

Зазначені документи не запаковуються у конверт разом з іншими документами конкурсної пропозиції, а пред’являються секретарю конкурсної комісії безпосередньо перед запрошенням до процедури розкриття.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій, який складається в день розкриття пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії, які присутні на розкритті, та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

V. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним вимогам і вимогам конкурсної документації та не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Організатор конкурсу має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх конкурсних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Переможцем конкурсу визначається учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

| Кваліфікаційні вимоги

                       Критерії відповідності

1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів, роздільного збору відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території.

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів, для роздільного збору відходів

- відсутність спецтранспорту – 0 балів;

- наявність орендованого спецтранспорту  - 4 бали;

- наявність власного спецтранспорту – 10 балів.

 

Для підтвердження факту наявності достатньої кваліфікації спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнанні транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються.

Перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби, строк експлуатації та рівень зношеності яких менший.

2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними або орендованими технічними базами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

- відсутність бази для обслуговування транспорту – 0 балів;

- наявність орендованої бази для обслуговування транспорту – 2 бали;

- наявність власної бази для обслуговування транспорту – 5 балів.

3.Підтримання належного санітарного та технічного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для утримання контейнерів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціального обладнання транспортних засобів

- відсутність обладнання для миття контейнерів – 0 балів;

- наявність орендованого обладнання для миття контейнерів - 2 бали;

- наявність власного обладнання для миття контейнерів – 5 балів.

 

4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

- відсутність медичного пункту – 0 балів;

- отримання медичних послуг на договірній основі – 2 бали.

 

5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та в порядку, встановленому законодавством

зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

- наявність охорони – 2 бали;

- відсутність охорони – 0 балів.

6. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

 

вартість надання послуг з вивезення твердих великогабаритних, ремонтних, побутових відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо

- найбільша пропозиція – 0 балів;

- найменша пропозиція – 10 балів;

- інші пропозиції – 4 бали.

7. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та превезення побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує систему навігації

- наявна система навігації – 2 бали;

- відсутня система навігації – 0 бали.

8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.

 

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 0-3 роки – 0 балів;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 3-5 років – 3 бали;

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів більше 5 років – 5 балів.

9. Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

- наявність більше 5 порушень – 0 балів;

- наявність до 5 порушень включно – 2 бали;

- відсутність порушень – 5 балів.

10. Забезпечення індивідуальними контейнерами для кожного двору

перевага надається учасникові, який забезпечить найбільшу кількість приватних помешкань індивідуальними сміттєвими контейнерами

- найбільша пропозиція – 5 балів;

- найменша пропозиція – 0 балів;

- інші пропозиції – 2 бали.

11. Можливість впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів та організація його вивезення

перевага надається учасникові, який пропонує організацію майданчиків для роздільного збору твердих побутових відходів у кожному із сіл, що зазначені у лоті, та гарантує своєчасне вивезення відсортованих відходів

наявність пропозиції  - 2 бали;

відсутність пропозиції – 0 балів.

12 Забезпечення способів поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання, використання вторинної сировини, отримання електричної чи теплової енергії, захоронення побутових відходів

Перевага надається учасникові, який пропонує способи поводження з побутовими відходами

повторне використання – 5 балів;

використання вторинної сировини-4 бали;

отримання електричної чи теплової енергії – 2 бали;

захоронення побутових відходів – 0 балів.

 

3. Відхилення конкурсних пропозицій

Організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію у таких випадках:

- учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановлених конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації;

- встановлено факт подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Учасник, конкурсна пропозиція якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

4. Визнання конкурсу таким, що не відбувся

Організатор конкурсу визнає конкурс таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій.

Повідомлення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, надсилається організатором конкурсу усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття організатором конкурсу відповідного рішення.

У такому випадку організатор протягом десяти календарних днів організовує підготовку нового конкурсу.

 

VI. Укладання договору

1. Терміни укладання договору

Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення  конкурсу вводить у дію рішенням виконавчого комітету рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу та зазначає строк, протягом якого будуть надаватись послуги.

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

До цієї конкурсної документації додається:

Заява на участь у конкурсі (Додаток  1)

Форма «Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази» (Додаток  2)

Перелік розміщених у межах території об'єктів утворення побутових відходів (Додаток  3)

Учасник може надати додаткову інформацію, яку вважає за необхідне, або скласти зазначені додатки у довільній формі з обов’язковим наданням інформації, яка зазначена в наведених додатках.

     

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                      Ю. САБІЙ

 

 

В. о. начальника управління

комунальної інфраструктури                                                                   В. КАБАЛЬСЬКИЙ

                                                                                                                                 Додаток  1

                                                                                                 до конкурсної документації

                                                                          

                                                                           Голові конкурсної комісії

                                                                                              ______________________________

                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                              ______________________________

                                                                                      ______________________________

                                                                                              (посада, назва підприємства,                                                                                                                    прізвище, ім’я, по батькові                                                                                                                                   учасника конкурсу

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг

з вивезення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади

 

І. Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Скорочене найменування підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Телефон                                                                                           Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Мобільний телефон                                                            Контактна особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Місцезнаходження підприємства (організації)

Область                                                                                                        Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто (село)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок                                                        Квартира (офіс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Заява подана                                                            «_____»____________20___р.

 

______________                                           М.П.   ________________________          

(підпис заявника)                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

В. о. начальника управління                                                                     В. КАБАЛЬСЬКИЙ

 

 

                                                                                                          Додаток  2

                                                                                                          до конкурсної документації

 

 

 

Рекомендована форма заповнюється учасником

та надається у складі конкурсної пропозиції

 

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

 

№ з/п

Назва та тип машини, механізму або устаткування

Стан

 

Наявна кількість

Власне,

орендоване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою

 

 

 

 

 

В. о. начальника управління                                                                     В. КАБАЛЬСЬКИЙ

 

    Додаток  3

    до конкурсної документації

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади, що визначена лотом № 1

 

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

с. Олешин

с. Іванківці

с. Велика Калинівка

с. Черепова

с. Черепівка

Всього

Багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість)

 

2

-

-

-

-

2

Будинки з п’ятьма і більше поверхами (майданчик на території споживача)

 

-

-

-

-

-

 

Кількість будинків, де створені ОСББ

 

-

-

-

-

-

 

Кількість будинків, де створені ЖБК

 

-

-

-

-

-

 

Кількість будинків, де створені відомчі ЖЕКи

 

-

-

-

-

-

 

Кількість гуртожитків

 

-

-

-

-

-

 

Кількість мешканців таких будинків

 

-

-

-

-

-

 

Місцезнаходження будинків

Розташовані на території

с. Олешин

с. Іванківці

с. Велика Калинівка

с. Черепова

с. Черепівка

 

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

 1. центр. опаленням -
 2. центр. водопостачанням -
 3. центр. водовідведенням -
 4. центр. газопостачанням -
 1. -

 

 1. -

 

 1. -

 

 1. -

 

 1. -

 

 

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутові відходів:

___м3  - ___контейнерів  (__ контейнерних майданчиків) або метод збору

-

-

-

-

-

 

Кількість одноквартирних житлових будинків

 

854 житлові

 

116 пусті

289 житлові

 

102 пусті

142 житлові

 

47 пусті

122 житлові

 

79 пусті

208 житлові

 

85 пусті

1615

житлові

429 пусті

Кількість мешканців таких будинків

 

2546

764

366

365

471

4512

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Більша частина будинків не обладнанні центральним водопостачанням,  водовідведенням та центральним опаленням.

Центральним газопостачанням обладнано ___% будинків.

-

-

-

-

-

 

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

_____ абонентів підключено до мереж централізованого водопостачання

-

-

-

-

-

 

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутові відходів:

__ м3   - ___ контейнера

-

-

-

-

-

 

Характеристика під’їзних шляхів

_____км. з твердим покриттям

3,5

5

9,7

14

13,2

45,4

Підприємства, установи та організації:

 

-

-

-

-

-

 

Заклади освіти та культури:

 

-

-

-

-

2

2

Загальноосвітні школи

 

1

1

-

1

1

4

Вищі та середні спец. навчальні заклади

 

-

-

-

-

-

 

Дошкільні дитячі заклади

 

1

1

1

-

-

3

Музичні та спортивні школи

 

-

-

-

-

-

 

Театри, кінотеатри, філармонії

 

-

-

-

-

-

 

Бібліотеки, музеї, клуби

 

2

2

1

1

-

6

Адміністративні та громадські установи і організації

 

-

-

-

-

-

 

Заклади торгівлі:

 

-

-

-

-

2

2

Промтоварні заклади торгівлі

 

 

-

-

-

-

 

Продуктові заклади торгівлі

 

6

3

1

2

1

13

Супер-, гіпермаркети

 

-

-

-

-

-

 

Ринки

 

-

-

-

-

-

 

Торгівельні точки

 

-

-

-

-

-

 

 

Заклади громадського харчування

 

-

-

-

-

-

 

 

Підприємства побутового обслуговування населення

 

-

-

-

-

-

 

 

-Промислові підприємства

 

-

-

-

-

-

 

 

Вокзали

 

-

-

-

-

-

 

 

Гаражні кооперативи

 

-

-

-

-

-

 

 

Лікарні

 

-

-

-

-

-

 

 

Поліклініки, медичні кабінети

 

-

1

1

1

1

4

 

Автостоянки

 

-

-

-

-

-

 

 

Заклади разового відвідування громадян

 

-

-

-

-

-

 

 

Готелі

 

-

-

-

-

-

 

                 

 

В. о. начальника управління                                                                                                                                                        В. КАБАЛЬСЬКИЙ

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади, що визначена лотом № 2

 

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

с. Шаровечка

 

с. Малашівці

с.

Волиця

 

с. Водички

с. Климківці

 

с. Мацьківці

Всього

Багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість)

 

8

-

-

-

-

4

12

Будинки з п’ятьма і більше поверхами (майданчик на території споживача)

 

-

-

-

-

-

-

 

Кількість будинків, де створені ОСББ

 

-

-

-

-

-

-

 

Кількість будинків, де створені ЖБК

 

-

-

-

-

-

-

 

Кількість будинків, де створені відомчі ЖЕКи

 

-

-

-

-

-

-

 

Кількість гуртожитків

 

-

-

-

-

-

-

 

Кількість мешканців таких будинків

 

161

-

-

-

-

25

186

Місцезнаходження будинків

Розташовані на території

с. Шаровечка

 

с. Малашівці

с.

Волиця

 

с. Водички

с. Климківці

 

с. Мацьківці

 

 

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

 1. центр. опаленням -
 2. центр. водопостачанням -
 3. центр. водовідведенням -
 4. центр. газопостачанням -
 1. 8
 2. 2
 3. 2
 4. 8

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

 

8

-

-

-

-

1

9

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутові відходів:

___м3  - ___контейнерів  (__ контейнерних майданчиків) або метод збору

 

 

10 м3-32 контейнера (2 контейнерних майданчика)

-

-

-

-

 

 

0,6 м3-5 контейнерів

 

Кількість одноквартирних житлових будинків

 

713

361

219

293

190

423

2199

Кількість мешканців таких будинків

 

2529

537

388

420

230

1054

5158

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Більша частина будинків не обладнанні центральним водопостачанням,  водовідведенням та центральним опаленням.

Центральним газопостачанням обладнано ___% будинків.

 

 

99%

 

 

90%

 

 

90%

 

 

83%

 

 

77%

 

 

99%

 

 

90%

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

_____ абонентів підключено до мереж централізованого водопостачання

0

0

-

-

-

0

 

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутові відходів:

__ м3   - ___ контейнера

 

 

120 л-244 шт

 

 

120 л-51 шт

-

-

-

 

 

120 л- 130 шт

 

Характеристика під’їзних шляхів

_____км. з твердим покриттям

9,2

15,7

18

25,4

23,3

13

104,6

Підприємства, установи та організації:

 

-

-

-

-

-

-

 

Заклади освіти та культури:

 

-

-

-

-

-

-

 

Загальноосвітні школи

 

1

1

-

1

-

1

4

Вищі та середні спец. навчальні заклади

 

-

-

-

-

-

-

 

Дошкільні дитячі заклади

 

1

-

1

1

-

-

3

Музичні та спортивні школи

 

-

-

-

-

-

-

 

Театри, кінотеатри, філармонії

 

-

-

-

-

-

-

 

Бібліотеки, музеї, клуби

 

1

1

1

2

-

1

6

Адміністративні та громадські установи і організації

 

4

-

-

2

1

1

8

Заклади торгівлі:

 

6

3

1

-

-

2

12

Промтоварні заклади торгівлі

 

1

3

-

-

-

 

4

Продуктові заклади торгівлі

 

5

-

1

2

-

2

10

Супер-, гіпермаркети

 

-

-

-

-

-

-

 

Ринки

 

-

-

-

-

-

-

 

Торгівельні точки

 

-

-

-

1

1

-

2

Заклади громадського харчування

 

-

-

-

-

-

-

 

Підприємства побутового обслуговування населення

 

-

-

-

-

-

-

 

Промислові підприємства

 

5

2

-

-

-

-

7

Вокзали

 

-

-

--

-

-

-

 

Гаражні кооперативи

 

1

-

-

-

-

-

1

Лікарні

 

-

-

-

-

-

-

 

Поліклініки, медичні кабінети

 

-

-

-

-

-

-

 

Автостоянки

 

-

-

-

-

-

-

 

Заклади разового відвідування громадян

 

-

-

-

-

-

-

 

Готелі

 

-

-

-

-

-

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. о. начальника управління                                                                                                                                                        В. КАБАЛЬСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади, що визначена лотом № 3

 

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

с. Давидківці

с. Пархомівці

 

с. Бахматівці

с. Пирогівці

с. Прибузьке

Всього

Багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість)

 

1

-

-

35

-

36

Будинки з п’ятьма і більше поверхами (майданчик на території споживача)

 

-

-

-

-

-

 

Кількість будинків, де створені ОСББ

 

-

-

-

-

-

 

Кількість будинків, де створені ЖБК

 

-

-

-

-

-

 

Кількість будинків, де створені відомчі ЖЕКи

 

-

-

-

-

-

 

Кількість гуртожитків

 

-

-

-

-

-

 

Кількість мешканців таких будинків

 

12

-

-

322

-

334

Місцезнаходження будинків

Розташовані на території

с. Давидківці

с. Пархомівці

 

с. Бахматівці

с. Пирогівці

с. Прибузьке

с. Давидківці

с. Пирогівці

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

 1. центр. опаленням -
 2. центр. водопостачанням -
 3. центр. водовідведенням -
 4. центр. газопостачанням -
 1. 0
 2. 0
 3. 0
 4. 0

 

 

 1. 0
 2. 35
 3. 35
 4. 35

 

 

 

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

 

 

-

 

-

-

334

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутові відходів:

___м3  - ___контейнерів  (__ контейнерних майданчиків) або метод збору

-

-

-

-

-

 

Кількість одноквартирних житлових будинків

 

848

503

375

607

76

2409

Кількість мешканців таких будинків

 

1991

798

477 + 48

979

100

3593

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Більша частина будинків не обладнанні центральним водопостачанням,  водовідведенням та центральним опаленням.

Центральним газопостачанням обладнано ___% будинків.

95%

63%

70%

80%

100%

 

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

_____ абонентів підключено до мереж централізованого водопостачання

335

-

-

135

-

470

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутові відходів:

__ м3   - ___ контейнера

-

-

-

-

-

 

Характеристика під’їзних шляхів

_____км. з твердим покриттям

17,2

30

28

24

19

118,2

Підприємства, установи та організації:

 

-

-

3

4

 

7

Заклади освіти та культури:

 

2

-

1

-

 

3

Загальноосвітні школи

 

1

1

1

1

1

5

Вищі та середні спец. навчальні заклади

 

-

-

-

-

 

 

Дошкільні дитячі заклади

 

1

1

-

1

 

3

Музичні та спортивні школи

 

-

-

-

-

 

 

Театри, кінотеатри, філармонії

 

-

-

-

-

 

 

Бібліотеки, музеї, клуби

 

2

2

2

1

1

7

Адміністративні та громадські установи і організації

 

1

1

3

-

 

5

Заклади торгівлі:

 

9

-

-

-

 

9

Промтоварні заклади торгівлі

 

1

2

-

3

 

6

Продуктові заклади торгівлі

 

8

2

3

7

 

20

Супер-, гіпермаркети

 

-

-

-

-

4

4

Ринки

 

-

-

-

-

 

 

Торгівельні точки

 

-

-

-

3

 

3

 

Заклади громадського харчування

 

-

1

-

4

1

6

 

Підприємства побутового обслуговування населення

 

-

-

-

-

 

 

 

Промислові підприємства

 

-

-

-

-

 

 

 

Вокзали

 

-

-

-

-

 

 

 

Гаражні кооперативи

 

-

-

-

-

 

 

 

Лікарні

 

-

-

-

1

 

1

 

Поліклініки, медичні кабінети

 

1

1

1

-

1

4

 

Автостоянки

 

-

-

-

-

 

 

 

Заклади разового відвідування громадян

 

-

-

-

-

 

 

 

Готелі

 

-

-

-

1

1

2

                 

В. о. начальника управління                                                                                                                                                        В. КАБАЛЬСЬКИЙ

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади, що визначена лотом № 4

 

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

с. Копистин

селище Богданівці

с. Івашківці

с. Мала Колибань

с. Велика Колибань

с. Масівці

с. Богданівці, с. Березове

Всього

Багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість)

 

4

17

 

-

-

-

 

3

17

Будинки з п’ятьма і більше поверхами (майданчик на території споживача)

 

-

1

-

-

-

 

 

1

Кількість будинків, де створені ОСББ

 

-

1

-

-

-

 

 

1

Кількість будинків, де створені ЖБК

 

-

10

-

-

-

 

 

10

Кількість будинків, де створені відомчі ЖЕКи

 

 

-

-

-

-

 

 

 

Кількість гуртожитків

 

2

 

-

-

-

 

 

2

Кількість мешканців таких будинків

 

65

 1203

-

-

-

 

97

1365

Місцезнаходження будинків

Розташовані на території

с. Копистин

с. Богданівці

с. Івашківці

с. Мала Колибань

с. Велика Колибань

с. Масівці

Богданівці

 

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

 1. центр. опаленням -
 2. центр. Водопостач. -
 3. центр. водовідведенням
 4. центр. газопостачанням
 1. 1

 

 

 1. ні
 2. так
 3. так
 4. так

 

 

 1. -
 1. -

1. -

2.  –

3. - 3

4. - 3

-

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

 

-

1

-

-

-

 

 

1

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутові відходів:

___м3  - ___контейнерів  (__ контейнерних -

майданчиків) або метод збору

-

29,5 м3 – 39 контейнерів (25 контейнерних майданчиків)

-

-

-

 

 

 

Кількість одноквартирних житлових будинків

 

531

3

108

64

292

417

415

1830

Кількість мешканців таких будинків

 

1283

8

182

69

407

874

825

3648

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Більша частина будинків не обладнанні центральним водопостачанням,  водовідведенням та центральним опаленням.

Центральним газопостачанням обладнано ___% будинків.

-

 

 

100%

-

-

-

 

 

79

 

 

90

 

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

_____ абонентів підключено до мереж централізованого водопостачання

 

531

 

28

-

-

-

 

 56

Вигрібні ями

-

 

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутові відходів:

__ м3   - ___ контейнера

-

1,5 м3 – 2 контейнера

-

-

-

 

 

 

Характеристика під’їзних шляхів

___км. з твердим покриттям

16

18

19,8

30

24

25,4

29

162,2

Підприємства, установи та організації:

 

9

14

-

-

-

 

 

23

Заклади освіти та культури:

 

-

-

-

-

1

1

1

3

Загальноосвітні школи

 

-

1

-

-

-

1

1

3

Вищі та середні спец. навчальні заклади

 

-

-

-

-

-

 

 

 

Дошкільні дитячі заклади

 

-

1

-

-

-

1

 

2

Музичні та спортивні школи

 

1

-

-

-

-

 

 

1

Театри, кінотеатри, філармонії

 

-

-

-

-

-

 

 

 

Бібліотеки, музеї, клуби

 

1

1

-

-

1

2

1

6

Адміністративні та громадські установи і організації

 

2

1

-

-

1

 

 

4

Заклади торгівлі:

 

6

 

1

1

2

 

 

10

Промтоварні заклади торгівлі

 

2

1

-

-

-

1

 

4

Продуктові заклади торгівлі

 

-

3

-

-

-

1

2

6

Супер-, гіпермаркети

 

3

-

-

1

1

 

 

5

Ринки

 

-

-

-

-

-

 

 

 

Торгівельні точки

 

-

1

-

-

-

1

 

2

Заклади громадського харчування

 

2

1

-

-

-

1

 

4

Підприємства побутового обслуговування населення

 

-

-

-

-

-

 

 

 

Промислові підприємства

 

-

-

-

-

-

2

1

3

Сільськогосподарські підприємства

 

 

 

 

 

 

2

 

2

Вокзали

 

-

1

-

-

-

2

2

5

Гаражні кооперативи

 

-

1

-

-

-

 

 

1

Лікарні

 

-

-

-

-

-

1

1

2

Поліклініки, медичні кабінети

 

1

1

-

-

1

 

 

3

Автостоянки

 

-

-

-

-

-

 

 

 

Заклади разового відвідування громадян

 

-

-

-

-

-

 

 

 

Готелі

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

В. о. начальника управління                                                                                                                                                        В. КАБАЛЬСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика об’єктів утворення побутових відходів на території Хмельницької міської територіальної громади, визначеній лотом №5

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

Багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість)

9

Будинки з п’ятьма і більше поверхами (майданчик на території споживача)

9

Кількість будинків, де створені ОСББ

7

Кількість будинків, де створені ЖБК

1

Кількість будинків, де створені відомчі ЖЕКи

1

Кількість гуртожитків

-

Кількість мешканців таких будинків

498

Місцезнаходження будинків

Розташовані на території визначеній лотом №5

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

центр. опаленням - 9

центр. водопостачанням - 9

центр. водовідведенням - 9

центр. газопостачанням - 9

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

0

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутові відходів:

0,75м3  - 12контейнерів  (8 контейнерних майданчиків)

Кількість одноквартирних житлових будинків

2526

Кількість мешканців таких будинків

3957

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Більша частина будинків не обладнанні центральним водопостачанням,  водовідведенням та центральним опаленням.

Центральним газопостачанням обладнано 95% будинків.

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах.

577 абонентів підключено до мереж централізованого водопостачання

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутових відходів:

1,1 м3   - 5 шт.

0,24 м3 – 20 шт.

0,12 м3 – 470 шт.

0,08 м3 – 90 шт.

Характеристика під’їзних шляхів

15,2 км. з твердим покриттям

Підприємства, установи та організації:

 

Заклади освіти та культури:

 

Загальноосвітні школи

1

Вищі та середні спец. навчальні заклади

-

Дошкільні дитячі заклади

1

Музичні та спортивні школи

-

Театри, кінотеатри, філармонії

-

Бібліотеки, музеї, клуби

-

Адміністративні та громадські установи і організації

4

Заклади торгівлі:

 

Промтоварні заклади торгівлі

3

Продуктові заклади торгівлі

9

Супер-, гіпермаркети

-

Ринки

-

Торгівельні точки

-

 

Заклади громадського харчування

3

Підприємства побутового обслуговування населення

8

Промислові підприємства

4

Вокзали

-

Гаражні кооперативи

-

Лікарні

-

Поліклініки, медичні кабінети

-

Автостоянки

-

Заклади разового відвідування громадян

-

Готелі

1

 

 

 

 

В. о. начальника управління                                                                     В. КАБАЛЬСЬКИЙ