Періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення сесії міської ради від 15.12.2010 р. № 20 “ Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель м. Хмельницького”

Звіт

 про відстеження результативності регуляторного акту рішення 2-ї сесії Хмельницької міської ради від 15.12.2010р. №20 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького».

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення 2-ї сесії міської ради від 15.12.2010р. №20 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького».

Відстеження здійснено: управлінням земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

 

Цілі прийняття регуляторного акту: Метою прийняття рішення «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького»  є:

  • виконання ст. 18 Закону України «Про оцінку земель»
  • створення рівних умов розвитку об’єктів права оренди земельних ділянок на території міста;
  • збільшення надходжень до місцевого бюджету.

 

Строк виконання заходів з відстеження: з 05.12.2017р. по 15.12.2017р.

 

Тип відстеження : періодичне.

Методи одержання результатів відстеження : статистичний.

 

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз надходжень коштів по сплаті земельного податку та орендної плати за землю у 2015-2016р.р.

Кількісні та якісні значення показників: за період дії нормативної грошової оцінки було здійснено перерахунок орендної плати до діючих догорів оренди та при укладанні нових договорів також застосовувалась діюча нормативно грошова оцінка.

Надходження коштів до бюджету від сплати орендної плати та земельного податку

Показник

Земельний податок, млн. грн.

Орендна плата,

млн. грн.

Темп росту надходжень

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Юридичні особи

27,576

35,07

49,818

76,29

100%

144%

Фізичні особи

1,759

1,834

14,303

19,909

100%

135%

Оцінка реалізації регуляторного акту:

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок: надходження від орендної плати та земельного податку  за 2016р. в порівнянні з 2015р. зросли, що, відповідно, призвело до зросту надходжень до бюджету міста.

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок:, що затвердження нової грошової оцінки призвело до збільшення надходжень до бюджету. Рішення 2-ої сесії міської ради від 15.12.2010р. № 20 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Хмельницького», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує порядок сплати орендної плати за землю на території м. Хмельницького.

Враховуючи вищевикладене, доходимо до висновку, що затвердження нормативної грошової оцінки призвело до збільшення доходної частини міського бюджету.

 

В.о. начальника управління                                                                                 Л. Кожемяко