Аналіз регуляторного впливу до проєкту  рішення  виконавчого комітету «Про  внесення змін в рішення виконавчого комітету від 26.03.2021 №267 «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення

Аналіз регуляторного впливу до проєкту  рішення  виконавчого комітету «Про  внесення змін в рішення виконавчого комітету від 26.03.2021 №267 «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  на території парків і скверів міста Хмельницького»

І. Визначення проблеми.

Міською владою протягом кількох попередніх  років, з метою впорядкування розміщення тимчасових споруд на території міста,  було прийнято певний ряд  рішень.

            Так, для впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків і скверів міста Хмельницького,  було прийнято рішення сесії  тридцять девятої сесії Хмельницької міської ради від 04.03.2020 №11 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження  підприємницької діяльності у парках і скверах міста Хмельницького» та рішення виконавчого комітету  від  26.03.2020 №267

Відповідно до прийнятих рішень,  розроблено  та затверджено комплексні схеми розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності  на території дендропарку «Поділля», парку культури і відпочинку ім. М. Чекмана, затверджено  архітипи тимчасових споруд, Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  у парках і скверах    м. Хмельницького, який передбачає,  що право на розміщення тимчасових споруд  у парках і скверах м. Хмельницького виборюєтьться на конкурсних умовах з використанням  електронної  торгової  системи РroZorro. Продажі.

Управлінням архітекури  та містобудування розроблено оновлені графічні матеріали додатків до рішення виконавчого комітету  від  26.03.2020 №267 «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд, архітипів тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  на території парків і скверів міста Хмельницького».

Також, адміністративною колегією  Південно - Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України від 04.06.2021 року               №72/18-рк/к було надано рекомендації щодо припинення дій які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Враховуючи вищезазначене, виникла потреба у розробці та затвердженні даного проєкту регуляторного акта.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб'єкти господарювання

+

 

у тому числі суб'єкти малого підприємництва*

+

 

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, діючих регуляторних актів, оскільки  необхідно внести зміни  до комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності   на території парку культури і відпочинку  ім. М. Чекмана, затвердити комплексну схему  розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності   на території парку Молодіжний, внести зміни  до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького, врахувавши рекомендації  колегії  Південно - Західного міжобласного територіального відділення Антимонопольного Комітету України від 04.06.2021 року №72/18-рк/к щодо припинення дій які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

ІІ. Цілі державного регулювання

            Цілями регуляторного акта є:

- удосконалення  чіткого  прозорого механізму розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах  м. Хмельницького із застосуваннням  системи електронних торгів ProZorro.Продажі;

-  впорядкування та збільшення надходження коштів  за розміщення тимчасових споруд на рахунки підприємств-балансоутримувачів парків і скверів міста;

- збільшення  кількості  робочих місць для суб’єктів малого підприємництва;

- створення сприятливого середовища для розвитку підприємницкої діяльності;

-усунення обмеження самостійності суб’єктів господарювання під час здійснення господарської діяльності, в тому числі щодо розпорядження прибутком конкурентних умов;

- покращення якості  обслуговування  відвідувачів парків і скверів міста.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1.Визначення альтернативних способів.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

(далі-Альтернатива 1)

Залишити ситуацію без змін. Така альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто. Господарська діяльність без погодження владою місць розміщення об’єктів торгівлі за відсутності регулювання розміщення тимчасових споруд може призвести до виникнення загрози здоров’ю і життю відвідувачів  та до погіршення благоустрою території парків і скверів міста.

Прийняття рішення «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 26.03.2021 №267».

 (далі-Альтернатива 2)

Запропонований регуляторний акт  приведе до впорядкування та збільшення кількості робочих місць для суб’єктів малого бізнесу, удосконалення прозорого механізму розміщення об’єктів торгівлі через впровадження електронних торгів на право розміщення тимчасових споруд  у парках і скверах м. Хмельницького та дозволить балансоутримувачам збільшити надходження  коштів на рахунок підприємств, усуне ознаки порушення законодавстсва  про захист економічної конкуренції.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Запровадження  чіткого  механізму справляння коштів, які надходять  на рахунок підприємств – балансоутримувачів, за розміщення тимчасових споруд на території парків і скверів міста.

Впорядкування відносин між суб’єктами господарювання та балансоутримувачами парків і скверів.

Впровадження проєкту рішення не потребує виділення коштів з міського бюджету

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Відсутні

Відсутні

Запровадження регулювання

Розширення форм дозвілля, покращення якості відпочинку і торгівельного обслуговування, убезпечення  здоров’я  відвідувачів парків і скверів міста,  створення сприятливого середовища для здійснення торгівельної діяльності, усунення  ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

45

-

45

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100%

-

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні, збільшується ймовірність застосування мір адміністративного впливу за порушення законодавства з питань містобудування та у сфері торгівлі.

Діяльність суб’єктів господарювання буде незаконною та створюватиме потенційну загрозу  життю та здоров’ю відвідувачів парків та скверів міста,                      відсутність контролю за станом благоустрою території парків і скверів міста.

Альтернатива 2

Впровадження рівноцінної конкуренції та можливості розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності через проведення електронних торгів на право розміщення відповідно комплексної схеми розміщення об'єктів у визначених зонах парків і  скверів міста.

Створення  нових  робочих місць.

Витрати, пов’язані з оплатою пайової участі  в утриманні об’єкту благоустрою.

Витрати пов’язані  з виготовленням тимчасових споруд у відповідності визначених архітипів.

ВИТРАТИ

 на одного суб’єкта господарювання  великого  і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

-

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

-

-

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

-

-

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

-

-

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

-

-

8

Інше (уточнити), гривень

 

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде подано заяв через електронний майданчик від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах                             м. Хмельницького

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде подано заяв, через електронний майданчик від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах                             м. Хмельницького

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде подано заяв, через електронний майданчик від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах                             м. Хмельницького

Вид витрат

Витрати на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде подано заяв, через електронний майданчик від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах                             м. Хмельницького

 

Вид витрат

Витрати на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати повязані з адміністуванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде подано заяв, через електронний майданчик від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах                             м. Хмельницького

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи,тощо)

Витрати  безпосередньо на підготовку документів (за рік –стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертитфікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних /обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг  (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде подано заяв, через електронний майданчик від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах                             м. Хмельницького

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

-

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде подано заяв, через електронний майданчик від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах                                м. Хмельницького

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

-

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде подано заяв, через електронний майданчик від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах                             м. Хмельницького

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

-

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

-

Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

-

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде подано заяв, через електронний майданчик від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах                             м. Хмельницького

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності   (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1

1

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

3

Усі важливі аспекти проблеми будуть врегульовані.

Усунення ознак порушення законодавства

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Інтереси громадян: покращення якості відпочинку і торгівельного обслуговування, убезпечення здоров’я відвідувачів парків та  скверів міста, розширення форм дозвілля.

Органи місцевого самоврядування:

Прозорий   механізм розміщення тимчасових споруд на території парків та скверів міста.

Збільшення надходжень на рахунок підприємств –балансоутримувачів за розміщення тимчасових споруд на території парків та скверів міста.

Впорядкування відносин між суб’єктами господарювання та балансоутримувачами парків та скверів.

Усунення ознак порушення законодавтсва

Суб’єкти господарювання :

Впровадження рівноцінної конкуренції та можливості розміщення  тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності через проведення електронних торгів на право розміщення відповідно комплексної схеми розміщення об'єктів у визначених зонах парків та скверів міста.

Створення  нових  робочих місць.

 

Інтереси громадян : витрати відсутні.

Органи місцевого самоврядування: впровадження проєкту  не потребує виділення коштів з міського бюджету.

Суб’єкти господарювання :

Витрати, пов’язані з оплатою пайової участі  в утриманні об’єкту благоустрою.

Витрати пов’язані  з виготовленням тимчасових споруд у відповідності затверджених архітипів.

Усі  важливі аспекти проблеми буде врегульовано

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

 

Альтернатива 1

Не забезпечується досягнення цілей

Зовнішні чинник на дію регуляторного акта у разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін відсутні

 

 

Альтернатива 2

Впорядкування  розміщення  об’єктів  торгівлі у визначених зонах парків та  скверів міста.

Створення  нових  робочих місць.

Залучення  коштів до бюджетів підприємств – балансоутримувачів парків та скверів міста.

Надання якісних послуг відвідувачам.

Усунення ознак порушення законодавтсва.

До зовнішніх чинників, що можуть вплинути на дію регуляторного акта, належать зміни законодавства

 

 

   
             

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Запровадження зазначеного регуляторного акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей шляхом впровадження чіткого прозорого механізму розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького із застосуваннням  системи електронних торгів ProZorro. Продажі, врегулює  відносини між органом місцевого самоврядування та суб’єктами  господарювання, пов’язані з отриманням прав на розміщення тимчасових споруд на території парків і скверів міста, усуне ознаки порушення законодавства  про захист економічної конкуренції., що створить рівноцінні умови  для підприємницького середовища,   дасть  змогу   зайти новим суб’єктам господарювання  в сфері торгівельної діяльності  для реалізації можливості здійснювати господарську діяльність в тимчасових спорудах на території парків і скверів міста.

Зі сторони міської влади для реалізації вимог регуляторного акта необхідно забезпечити інформування  суб’єктів господарювання міста з основними його положеннями,  шляхом розміщення інформації на веб-сайт міської ради,  в  засобах  масової інформації.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного актазалежно від ресурсів, якими розпоряджуються  органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядуванння, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

            Для виконання вимог регуляторного акта додаткові витрати органів місцевого самоврядування не потрібні.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості  суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 100%.

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-Тест) додається.

Тест малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації  з передставниками  міктро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запрогонованого регулювання на субєктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розпробником у період з 20  серпня 2021 р. по 20 вересня 2021 р.

Порядковий  номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Наради з обговорення проекту регуляторного акту.

Робочі зустрічі з суб’єктами  малого

підприємництва

12

 

7

Прогнозований вплив оцінено позитивно

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро-та малі):

кількість суб’єктів  малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:                            45 (одиниць),  у тому числі  малого підприємництва -  45 (одиниць) та  мікропідприємництва                   -  (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

Витрати на одного суб'єкта господарювання малого  підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

Періодичні (за наступний рік)

За п'ять років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

-

-

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

-

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

-

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

-

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5), гривень

-

-

-

7

Кількість суб'єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарні витрати суб'єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 6 х рядок 7), гривень

-

 

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання отримання необхідних форм та заявок  Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)Х оціночну кількість форм

(0,2 години  Х 37,50 грн. = 7,50

7,50

7,50

37,50

10.

Процедури організації виконання вимог регулювання

Формула:  витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

-

-

-

11.

Процедури офіційного звітування (витрати часу з підготовки та подання документів)

 

Не потребує звітності.

Не потребує звітності

Не потребує звітності

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)  Х  оціночну кількість перевірок

-

-

-

13.

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14.

Разом, гривень.

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

7,5

7,50

37,50

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

45

45

45

16.

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик «разом» Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14Х рядок 15)

337,5

337,5

1687,5

*Примітка: витрати на одного суб’єкта господарювання середнього і малого підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта передбачити неможливо, оскільки невідомо скільки буде подано заяв, через електронний майданчик від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах                             м. Хмельницького.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Хмельницька міська рада та її виконавчі органи

(назва державного органу)

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва  - за потреби окремо для субєктів малого та мікро-підприємництва)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання*     (за рік), гривень

1.Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,3 год.

41,92 грн.

(139,74 грн./год. середня заробітна плата відповідного органу державної влади      2020 року – 19983,5грн. / середня тривалість робочого часу 143 год./міс.)

1

45

1886,4

(вартість часу співробітника х кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання)

2.Поточний контроль за субєктом господарювання,що перебуває в сфері регулювання, в тому числі:

 

камеральні

 

виїзні  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

2,0 год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

279,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

12576,6

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого  акта про порушення вимог  регулювання

0,3

41,92

1

45

1886,4

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0,1

13,97

1

45

628,83

5. Оскарження одного окремого рішення субєктами господарювання

2,0

279,48

1

45

12576,60

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

1,0

139,74

1

45

6288,30

7.Інші адміністративні процедури   (уточнити):

-

-

-

-

-

Разом за рік

5,7

796,51

1

45

 

35843,13

Сумарно за п'ять років

28,5

3982,55

5

45

179215,65

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

з/п

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), грн.

За п'ять років

1

Оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання, грн.

-

 

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн.

337,5

1687,5

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн.

337,5

1687,5

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, грн.

35843,13

179215,65

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн.

36180,63

180903,15

 

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії  запропонованого регуляторного акта   встановлюється довгостроковим або до прийнятття нових нормативних актів. У разі потреби до регуляторного акта вноситимуться відповідні зміни .

VІІІ. Визначення  показників  результативності дії  регуляторного акта

Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:

- кількість укладених договорів між суб’єктами  господарювання та балансоутримувачами;

- кількість коштів, які надійшли за укладеними договорами на рахунок  підприємтсв - балансоутримувачів;  

-  кількість учасників, які подали заявки на  участь в електронних торгах;

-  кількість суб’єктів господарювання , на яких поширюється дія акта;

-  час, що витрачає суб’єкт господарювання , пов'язаний з виконання вимог рішення.

Показники впроваджуваності:

- кількість  поданих заяв від суб’єктів господарювання та суб’єктів малого підприємництва  про  участь в електронних торгах на право розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках та скверах м. Хмельницького;

- кількість укладених договорів про пайову участь в утриманні об'єктів благоустрою між балансоутримувачами та суб'єктами господарювання

- надходження коштів від суб'єктів господарюванння до бюджету балансоутримувачів парків і скверів м. Хмельницького, пов'язаних з дією акта.

Показники інформованості:

- рівень  проінфомованості субєктів господарюванння  з основними положеннями акта.

Показники передбачуваності:

- визначені договірні відносини між балансоутримувачами парків і скверів м. Хмельницького та суб’єктами господарювання – власниками тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

Значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (в кількісному виразі) :

№ з/п

Назва показника

Одиниція виміру

За 2021 рік

Очікувані показники за                 1 рік регулювання

Очікувані показники за 3 роки регулювання

1

Кількість суб’єктів підприємництва на яких поширюється дія акта 

од.

35

45

45

2

Кількість поданих заяв  від суб’єктів господарювання про участь в електронних торгах

од.

Неможливо вирахувати кількість потенційних учасників

Неможливо вирахувати кількість потенційних учасників

Неможливо вирахувати кількість потенційних учасників

3

Рівень інформування субєктів господарювання  щодо основних положень акта

%

100

100

100

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимого акта

Робочі дні

Плануються дотримання умов договору запропонованих регуляторним актом протягом всього робочого часу

Плануються дотримання умов договору запропонованих регуляторним актом протягом всього робочого часу

Плануються дотримання умов договору запропонованих регуляторним актом протягом всього робочого часу

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через 3 місяці після набрання ним чинності, повторне відстеження результативності регуляторного акта - через рік з набрання ним чинності, періодичне – через  три роки, починаючи з моменту проведення та опублікування повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких буде здійснено відстеження регультативності регуляторного акта – статистичні дані наявні в управлінні торгівлі.

 

Начальник   управління торгівлі                                                    Руслана СІДЛЕЦЬКА